Sneltoetsen voor Word

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Informatie over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op COMMAND + P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities : 

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

  • De volgende lijst bevat alleen sneltoetsen voor de meest voorkomende taken. Voor een lijst met alle opdrachten en sneltoetsen van Word, wijst u Macro aan in het menu Extra en klikt u op Macro's. Klik in het snelmenu Macro's in op Word-opdrachten, typ LijstOpdrachten in het vak Macronaam, klik op Uitvoeren en selecteer de gewenste opties.

Functietoetsen

Opmerking : Als u een MacBook gebruikt en een functietoets wilt gebruiken, moet u tegelijkertijd op de toets fn (linksonder op het toetsenbord) drukken.

Bewerking

Druk op

De laatste bewerking ongedaan maken

F1

Tekst of afbeeldingen knippen

F2

Tekst of afbeeldingen kopiëren

F3

De inhoud van het Klembord plakken.

F4

De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken)

F5

Naar het volgende deelvenster of frame gaan

F6

De opdracht Spelling en grammaticacontrole kiezen (menu Extra).

F7

Een selectie uitbreiden

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

F8

Geselecteerde velden bijwerken

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces.  Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

F9

Naar het volgende veld gaan

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

F11

De opdracht Opslaan als kiezen (menu Bestand).

COMMAND + SHIFT + S

Tekst kopiëren

SHIFT + F2

Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan

SHIFT + F3

De actie Zoeken of Ga naar herhalen

SHIFT + F4

Naar het vorige invoegpunt gaan

SHIFT + F5

Naar het vorige deelvenster of frame gaan

SHIFT + F6

De opdracht Synoniemen kiezen (menu Extra)

SHIFT + F7

Een selectie verkleinen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F8

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces.  Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F9

Een snelmenu weergeven

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F10

Naar het vorige veld gaan

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces.  Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F11

Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike

COMMAND + F3

Het venster sluiten

COMMAND + F4

Naar volgende venster gaan

COMMAND + F6

Het lint uitvouwen of minimaliseren

OPTION + COMMAND + R

Een leeg veld invoegen

COMMAND + F9

Een veld vergrendelen

COMMAND + F11

De inhoud van de Spike invoegen

COMMAND + SHIFT + F3

De actie Zoeken of Ga naar herhalen

COMMAND + SHIFT + F4

Een bladwijzer bewerken

COMMAND + SHIFT + F5

Naar het vorige venster gaan

COMMAND + SHIFT + F6

Gekoppelde informatie in een Word-brondocument bijwerken

COMMAND + SHIFT + F7

Een selectie of een blok uitbreiden (druk vervolgens op een pijltoets)

COMMAND + SHIFT + F8

Een veld ontkoppelen

COMMAND + SHIFT + F9

Een veld ontgrendelen

COMMAND + SHIFT + F11

Een AutoTekst-vermelding maken

OPTION + F3

Naar volgende venster gaan

OPTION + F6

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (menu Word, opdracht Voorkeuren, Spelling en grammaticacontrole).

OPTION + F7

Een macro uitvoeren

OPTION + F8

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

OPTION + F9

Naar het vorige venster gaan

OPTION + SHIFT + F6

De woordenlijst openen

OPTION + SHIFT + F7

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

OPTION + SHIFT + F9

De cursor verplaatsen

Verplaatsing

Toetsen

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts

Eén woord naar links

OPTION + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

OPTION + PIJL-RECHTS

Eén alinea omhoog

COMMAND + PIJL-OMHOOG

Eén alinea omlaag

COMMAND + PIJL-OMLAAG

Eén cel naar links (in een tabel)

SHIFT + TAB

Eén cel naar rechts (in een tabel)

Tab

Eén regel omhoog

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag

Pijl-omlaag

Naar het einde van de regel

COMMAND + PIJL-RECHTS of END

Naar het begin van de regel

COMMAND + PIJL-LINKS of HOME

Eén scherm omhoog (schuiven)

Page Up

Eén scherm omlaag (schuiven)

Page Down

Naar het begin van de volgende pagina

COMMAND + PAGE DOWN

COMMAND + FN + PIJL-OMLAAG (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het begin van de vorige pagina

COMMAND + PAGE UP

COMMAND + FN + PIJL-OMHOOG (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het einde van een document

COMMAND + END

COMMAND + FN + PIJL-RECHTS (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het begin van het document

COMMAND + HOME

COMMAND + FN + PIJL-LINKS (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het vorige invoegpunt gaan

SHIFT + F5

Tekst en afbeeldingen selecteren

Tip : Als u weet met welke toetsencombinatie u de cursor verplaatst, kunt u in het algemeen de tekst ook selecteren door dezelfde toetscombinatie te gebruiken en tegelijkertijd SHIFT ingedrukt te houden. Bijvoorbeeld: met Knop COMMAND + PIJL-RECHTS verplaatst u de cursor naar het volgende woord; met COMMAND + SHIFT + PIJL-RECHTS selecteert u de tekst vanaf de cursor tot het begin van het volgende woord.

Uitbreiding van de selectie

Druk op

Door meerdere items te selecteren die niet aan elkaar grenzen

Het eerste gewenste item selecteren, COMMAND ingedrukt houden en de andere items selecteren

Eén teken naar rechts

SHIFT + PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

SHIFT + OPTION + PIJL-RECHTS

Eén woord naar links

SHIFT + OPTION + PIJL-LINKS

Naar het einde van de regel

COMMAND + SHIFT + PIJL-RECHTS of SHIFT + END

Naar het begin van de regel

COMMAND + SHIFT + PIJL-LINKS of SHIFT + END

Eén regel omlaag

SHIFT + PIJL-OMLAAG

Eén regel omhoog

SHIFT + PIJL-OMHOOG

Naar het einde van de alinea

COMMAND + SHIFT + PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de alinea

COMMAND + SHIFT + PIJL-OMHOOG

Eén scherm omlaag

SHIFT + PAGE DOWN

Eén scherm omhoog

SHIFT + PAGE UP

Naar het begin van het document

COMMAND + SHIFT + HOME

Naar het einde van het document

COMMAND + SHIFT + END

Tot het einde van het venster

OPTION + COMMAND + SHIFT + PAGE DOWN

Het gehele document selecteren

COMMAND + A

Naar een verticaal tekstblok

COMMAND + SHIFT + F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

Naar een bepaalde positie in het document

F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

Tekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

Bewerking

Druk op

De inhoud van de volgende cel selecteren

TAB

De inhoud van de vorige cel selecteren

SHIFT + TAB

De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen

SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op een pijltoets drukken

Een kolom selecteren

Klikken in de bovenste of onderste cel van de kolom. SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG drukken

Een selectie (of blok) uitbreiden

COMMAND + SHIFT + F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

De selectie verkleinen

SHIFT + F8

Meerdere cellen, kolommen of rijen selecteren die niet aan elkaar grenzen

Het eerste gewenste item selecteren, COMMAND ingedrukt houden en de andere items selecteren

Een selectie uitbreiden

Bewerking

Druk op

De uitbreidingsmodus inschakelen

F8

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

Het eerste teken naar links selecteren

F8 en vervolgens PIJL-LINKS

Het eerste teken naar rechts selecteren

F8 en vervolgens PIJL-RECHTS

Een selectie uitbreiden

Blijf op F8 drukken om de selectie uit te breiden naar het hele woord, de zin, de alinea, de sectie, enzovoort.

De selectie verkleinen

SHIFT + F8

De uitbreidingsmodus uitschakelen

COMMAND + PUNT

Tekst en afbeeldingen bewerken

Bewerking

Druk op

Tekst of afbeeldingen kopiëren

COMMAND + C of F3

Een stijl kopiëren

COMMAND + SHIFT + C

Een stijl plakken

COMMAND + SHIFT + V

Tekst of afbeeldingen kopiëren naar de knipselmap

CONTROL + OPTION + C

Tekst of afbeeldingen verplaatsen

COMMAND + X of F2 (verplaats vervolgens de cursor en druk op COMMAND + V of F4 )

Afbeeldingen invoegen via de mediabrowser

COMMAND + CTRL + M

AutoTekst maken

OPTION + F3

AutoTekst invoegen

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

De inhoud van het Klembord plakken.

COMMAND + V of F4

Het geselecteerde knipsel uit de knipselmap plakken

CONTROL + OPTION + V

Plakken speciaal

COMMAND + CTRL + C

Plakken en de opmaak van de aangrenzende tekst overnemen

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Plakken in de knipselmap

CONTROL + OPTION + V

De inhoud van de Spike plakken

COMMAND + SHIFT + F3

Eén teken naar links verwijderen

DELETE

Eén woord naar links verwijderen

COMMAND + DELETE

Eén teken naar rechts verwijderen

Verwijderen of CLEAR

Het woord rechts van de cursor verwijderen

COMMAND + Verwijderen

Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren.

COMMAND + X of F2

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike

COMMAND + F3

Alinea's uitlijnen en opmaken

Bewerking

Druk op

Een alinea centreren

COMMAND + E

Een alinea uitvullen

COMMAND + J

Een alinea links uitlijnen

COMMAND + L

Een alinea rechts uitlijnen

COMMAND + R

Een alinea links laten inspringen

CONTROL + SHIFT + M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

COMMAND + SHIFT + M

Verkeerd-om inspringen

COMMAND + T

Een verkeerd-om inspringing verwijderen

COMMAND + SHIFT + T

AutoOpmaak starten

COMMAND + OPTION + K

De stijl Standaard toepassen

COMMAND + SHIFT + N

De stijl Kop 1 toepassen

COMMAND + OPTION + 1

De stijl Kop 2 toepassen

COMMAND + OPTION + 2

De stijl Kop 3 toepassen

COMMAND + OPTION + 3

De stijl Lijst toepassen

COMMAND + SHIFT + L

Een vaste spatie invoeren

OPTION + SPATIEBALK

De regelafstand instellen

De regelafstand instellen op

Druk op

Regelafstand 1

COMMAND + 1

Regelafstand 2

COMMAND + 2

Regelafstand 1,5

COMMAND + 5

Eén witregel meteen voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen.

COMMAND + 0 (nul)

Tekens opmaken

Bewerking

Druk op

Het lettertype wijzigen

COMMAND + SHIFT + F

De tekengrootte vergroten

COMMAND + SHIFT + >

De tekengrootte verkleinen

COMMAND + SHIFT + <

De tekengrootte met één punt vergroten

COMMAND + ]

De tekengrootte met één punt verkleinen

COMMAND + [

De opmaak van tekens wijzigen (opdracht Lettertype in het menu Opmaak)

COMMAND + D

Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen

SHIFT + F3

Helemaal in hoofdletters opmaken

COMMAND + SHIFT + A

Opmaak Vet toepassen of verwijderen

COMMAND + B

De selectie onderstrepen

COMMAND + U

Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen

COMMAND + SHIFT + W

Tekst dubbel onderstrepen

COMMAND + SHIFT + D

Opmaak cursief toepassen of verwijderen

COMMAND + I

Helemaal in klein kapitaal opmaken

COMMAND + SHIFT + K

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

COMMAND + GELIJKTEKEN

Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald)

COMMAND + SHIFT + PLUSTEKEN

Handmatig toegepaste tekenopmaak verwijderen

COMMAND + SHIFT + Z

Doorhaalopmaak toepassen

COMMAND + SHIFT + X

Speciale tekens invoegen

Invoeging

Toetsen

Veld

COMMAND + F9

Regeleinde

SHIFT + RETURN

Pagina-einde

SHIFT + ENTER

Kolomeinde

COMMAND + SHIFT + RETURN

Vast afbreekstreepje

COMMAND + SHIFT + AFBREEKSTREEPJE

Het copyrightsymbool

OPTION + G

Symbool voor geregistreerd handelsmerk

OPTION + R

Handelsmerksymbool

OPTION + 2

Beletselteken

OPTION + PUNTKOMMA

Velden invoegen

Invoeging

Druk op

Veld DATE

CONTROL + SHIFT + D

Veld LISTNUM

COMMAND + OPTION + SHIFT + L

Veld PAGE

CONTROL + SHIFT + P

Veld TIME

CONTROL + SHIFT + T

Een leeg veld

COMMAND + F9

Werken met velden

Bewerking

Druk op

Geselecteerde velden bijwerken

F9

Een veld ontkoppelen

COMMAND + SHIFT + F9

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

SHIFT + F9

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

OPTION + F9

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

OPTION + SHIFT + F9

Naar het volgende veld gaan

F11

Naar het vorige veld gaan

SHIFT + F11

Een veld vergrendelen

COMMAND + F11

Een veld ontgrendelen

COMMAND + SHIFT + F11

Documentoverzicht

Bewerking

Druk op

Een alinea verhogen

CONTROL + SHIFT + PIJL-LINKS

Een alinea verlagen

CONTROL + SHIFT + PIJL-RECHTS

Een alinea verlagen naar platte tekst

COMMAND + SHIFT + N

Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

CONTROL + SHIFT + PIJL-OMHOOG

Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen

CONTROL + SHIFT + PIJL-OMLAAG

Tekst onder een kop uitvouwen

CONTROL + SHIFT + PLUSTEKEN

Tekst onder een kop samenvouwen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

CONTROL + SHIFT + MINTEKEN

Alle hoofdtekst en koppen uitvouwen of alle hoofdtekst samenvouwen

CONTROL + SHIFT + A

De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven

CONTROL + SHIFT + L

Alle koppen met het opgegeven kopniveau weergeven

CONTROL + SHIFT + <KOPNIVEAU>

Documenten redigeren

Bewerking

Druk op

Een opmerking invoegen

COMMAND + OPTION + A

Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

COMMAND + SHIFT + E

Naar het begin van een opmerking gaan

HOME

Naar het einde van een opmerking gaan

END (De toets END is niet op alle toetsenborden beschikbaar)

Naar het begin van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster

COMMAND + HOME

Naar het einde van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster

COMMAND + END

Documenten afdrukken

Bewerking

Druk op

Een document afdrukken

COMMAND + P

De invoegpositie in een tabel verplaatsen

Bewerking

Druk op

Naar de volgende cel gaan

TAB (Als de cursor in de laatste cel van een tabel staat, voegt u een nieuwe rij toe als u op TAB drukt)

Naar de vorige cel gaan

SHIFT + TAB

Naar de vorige of volgende rij gaan

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Naar de eerste cel in de rij gaan

CONTROL + HOME

Naar de laatste cel in de rij gaan

CONTROL + END

Naar de eerste cel in de kolom gaan

CONTROL + PAGE UP

Naar de laatste cel in de kolom gaan

CONTROL + PAGE DOWN

Een nieuwe alinea beginnen

RETURN

Onder aan de tabel een nieuwe rij toevoegen

TAB aan het einde van de laatste rij

Tekst toevoegen vóór een tabel aan het begin van een document

RETURN bij het begin van de eerste cel

Een rij invoegen

COMMAND + CONTROL + I

Het formaat van tabelkolommen wijzigen met de liniaal

Bewerking

Druk op de sneltoetsen en versleep een punt op de liniaal

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

Geen toets

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

SHIFT

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

COMMAND + SHIFT

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

COMMAND

Het formaat van tabelkolommen rechtstreeks in een tabel wijzigen

Tips : 

  • Als u de afmetingen van een kolom wilt weergeven op de liniaal als u het formaat van de kolom wijzigt, drukt u op OPTION bij deze sneltoetsen.

  • Als u de breedte van een kolom nauwkeurig wilt aanpassen, schakelt u de hulplijnfunctie uit door op OPTION te drukken bij de sneltoetsen.

Bewerking

Op de sneltoetsen drukken en een kolomgrens verslepen

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

Geen toets

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

SHIFT

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

COMMAND + SHIFT

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

COMMAND

Alinea's en tabtekens invoegen in een tabel

Invoeging

Toetsen

Nieuwe alinea in een cel

RETURN

Tabteken in een cel

OPTION + TAB

Gegevens samenvoegen

Als u de volgende sneltoetsen wilt gebruiken, moet u eerst samenvoegbestanden instellen.

Bewerking

Druk op

Een document samenvoegen

CONTROL + SHIFT + N

Een gegevensdocument voor Gegevens samenvoegen bewerken

CONTROL + SHIFT + E

Op fouten controleren

CONTROL + SHIFT + K

Een samenvoegveld invoegen

CONTROL + SHIFT + F

Voetnoten en eindnoten

Invoeging

Druk op

Een voetnoot

COMMAND + OPTION + F

Een eindnoot

COMMAND + OPTION + E

Zie ook

Veelgebruikte Office-sneltoetsen

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×