Sneltoetsen voor Word

Over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op OPDRACHT + P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities : 

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

  • De volgende lijst bevat alleen sneltoetsen voor de meest voorkomende taken. Voor een lijst met alle opdrachten en sneltoetsen van Word, wijst u Macro aan in het menu Extra en klikt u op Macro's. Klik in het snelmenu Macro's in op Word-opdrachten, typ LijstOpdrachten in het vak Macronaam, klik op Uitvoeren en selecteer de gewenste opties.

Functietoetsen

Opmerking : Als u een MacBook gebruikt en een functietoets wilt gebruiken, moet u tegelijkertijd op de toets fn (linksonder op het toetsenbord) drukken.

Bewerking

Druk op

De laatste bewerking ongedaan maken

F1

Tekst of afbeeldingen knippen

F2

Tekst of afbeeldingen kopiëren

F3

De inhoud van het Klembord plakken.

F4

De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken)

F5

Naar het volgende deelvenster of frame gaan

F6

De opdracht Spelling en grammaticacontrole kiezen (menu Extra).

F7

Een selectie uitbreiden

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

F8

Geselecteerde velden bijwerken

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces.  Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

F9

Naar het volgende veld gaan

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

F11

De opdracht Opslaan als kiezen (menu Bestand).

OPDRACHT + SHIFT + S

Tekst kopiëren

SHIFT + F2

Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan

SHIFT + F3

De actie Zoeken of Ga naar herhalen

SHIFT + F4

Naar het vorige invoegpunt gaan

SHIFT + F5

Naar het vorige deelvenster of frame gaan

SHIFT + F6

De opdracht Synoniemen kiezen (menu Extra)

SHIFT + F7

Een selectie verkleinen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F8

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces.  Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F9

Een snelmenu weergeven

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces. Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F10

Naar het vorige veld gaan

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijk op Exposé en Spaces.  Klik in het snelmenu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F11

Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike

OPDRACHT + F3

Het venster sluiten

OPDRACHT + F4

Naar volgende venster gaan

OPDRACHT + F6

Het lint uitvouwen of minimaliseren

OPTION + OPDRACHT + R

Een leeg veld invoegen

OPDRACHT + F9

Een veld vergrendelen

OPDRACHT + F11

De inhoud van de Spike invoegen

OPDRACHT + SHIFT + F3

De actie Zoeken of Ga naar herhalen

OPDRACHT + SHIFT + F4

Een bladwijzer bewerken

OPDRACHT + SHIFT + F5

Naar het vorige venster gaan

OPDRACHT + SHIFT + F6

Gekoppelde informatie in een Word-brondocument bijwerken

OPDRACHT + SHIFT + F7

Een selectie of een blok uitbreiden (druk vervolgens op een pijltoets)

OPDRACHT + SHIFT + F8

Een veld ontkoppelen

OPDRACHT + SHIFT + F9

Een veld ontgrendelen

OPDRACHT + SHIFT + F11

Een AutoTekst-vermelding maken

OPTION + F3

Naar volgende venster gaan

OPTION + F6

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (menu Word, opdracht Voorkeuren, Spelling en grammaticacontrole).

OPTION + F7

Een macro uitvoeren

OPTION + F8

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

OPTION + F9

Naar het vorige venster gaan

OPTION + SHIFT + F6

De woordenlijst openen

OPTION + SHIFT + F7

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

OPTION + SHIFT + F9

De cursor verplaatsen

Verplaatsing

Drukt u op

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts

Eén woord naar links

OPTION + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

OPTION + PIJL-RECHTS

Eén alinea omhoog

OPDRACHT + PIJL-OMHOOG

Eén alinea omlaag

OPDRACHT + PIJL-OMLAAG

Eén cel naar links (in een tabel)

SHIFT + TAB

Eén cel naar rechts (in een tabel)

TAB

Eén regel omhoog

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag

Pijl-omlaag

Naar het einde van de regel

OPDRACHT + PIJL-RECHTS of END

Naar het begin van de regel

OPDRACHT + PIJL-LINKS of HOME

Eén scherm omhoog (schuiven)

Page Up

Eén scherm omlaag (schuiven)

Page Down

Naar het begin van de volgende pagina

OPDRACHT + PAGE DOWN

OPDRACHT + FN + PIJL-OMLAAG (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het begin van de vorige pagina

OPDRACHT + PAGE UP

OPDRACHT + FN + PIJL-OMHOOG (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het einde van een document

OPDRACHT + END

OPDRACHT + FN + PIJL-RECHTS (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het begin van het document

OPDRACHT + HOME

OPDRACHT + FN + PIJL-LINKS (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het vorige invoegpunt gaan

SHIFT + F5

Tekst en afbeeldingen selecteren

Tip : Als u weet met welke toetsencombinatie u de cursor verplaatst, kunt u in het algemeen de tekst ook selecteren door dezelfde toetscombinatie te gebruiken en tegelijkertijd SHIFT ingedrukt te houden. Bijvoorbeeld: met Knop OPDRACHT + PIJL-RECHTS verplaatst u de cursor naar het volgende woord; met OPDRACHT + SHIFT + PIJL-RECHTS selecteert u de tekst vanaf de cursor tot het begin van het volgende woord.

Uitbreiding van de selectie

Druk op

Door meerdere items te selecteren die niet aan elkaar grenzen

Het eerste gewenste item selecteren, OPDRACHT ingedrukt houden en de andere items selecteren

Eén teken naar rechts

SHIFT + PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

SHIFT + OPTION + PIJL-RECHTS

Eén woord naar links

SHIFT + OPTION + PIJL-LINKS

Naar het einde van de regel

OPDRACHT + SHIFT + PIJL-RECHTS of SHIFT + END

Naar het begin van de regel

OPDRACHT + SHIFT + PIJL-LINKS of SHIFT + END

Eén regel omlaag

SHIFT + PIJL-OMLAAG

Eén regel omhoog

SHIFT + PIJL-OMHOOG

Naar het einde van de alinea

OPDRACHT + SHIFT + PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de alinea

OPDRACHT + SHIFT + PIJL-OMHOOG

Eén scherm omlaag

SHIFT + PAGE DOWN

Eén scherm omhoog

SHIFT + PAGE UP

Naar het begin van het document

OPDRACHT + SHIFT + HOME

Naar het einde van het document

OPDRACHT + SHIFT + END

Tot het einde van het venster

OPTION + OPDRACHT + SHIFT + PAGE DOWN

Het gehele document selecteren

OPDRACHT + A

Naar een verticaal tekstblok

OPDRACHT + SHIFT + F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op OPDRACHT + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

Naar een bepaalde positie in het document

F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op OPDRACHT + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

Tekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

Bewerking

Druk op

De inhoud van de volgende cel selecteren

TAB

De inhoud van de vorige cel selecteren

SHIFT + TAB

De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen

SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op een pijltoets drukken

Een kolom selecteren

Klikken in de bovenste of onderste cel van de kolom. SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG drukken

Een selectie (of blok) uitbreiden

OPDRACHT + SHIFT + F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op OPDRACHT + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

De selectie verkleinen

SHIFT + F8

Meerdere cellen, kolommen of rijen selecteren die niet aan elkaar grenzen

Het eerste gewenste item selecteren, OPDRACHT ingedrukt houden en de andere items selecteren

Een selectie uitbreiden

Bewerking

Druk op

De uitbreidingsmodus inschakelen

F8

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

Het eerste teken naar links selecteren

F8 en vervolgens PIJL-LINKS

Het eerste teken naar rechts selecteren

F8 en vervolgens PIJL-RECHTS

Een selectie uitbreiden

Blijf op F8 drukken om de selectie uit te breiden naar het hele woord, de zin, de alinea, de sectie, enzovoort.

De selectie verkleinen

SHIFT + F8

De uitbreidingsmodus uitschakelen

OPDRACHT + PUNT

Tekst en afbeeldingen bewerken

Bewerking

Druk op

Tekst of afbeeldingen kopiëren

OPDRACHT + C of F3

Een stijl kopiëren

OPDRACHT + SHIFT + C

Een stijl plakken

OPDRACHT + SHIFT + V

Tekst of afbeeldingen kopiëren naar de knipselmap

CONTROL + OPTION + C

Tekst of afbeeldingen verplaatsen

OPDRACHT + X of F2 (verplaats vervolgens de cursor en druk op OPDRACHT + V of F4 )

Afbeeldingen invoegen via de mediabrowser

OPDRACHT + CTRL + M

AutoTekst maken

OPTION + F3

AutoTekst invoegen

OPDRACHT + OPTION + SHIFT + V

De inhoud van het Klembord plakken.

OPDRACHT + V of F4

Het geselecteerde knipsel uit de knipselmap plakken

CONTROL + OPTION + V

Plakken speciaal

OPDRACHT + CTRL + C

Plakken en de opmaak van de aangrenzende tekst overnemen

OPDRACHT + OPTION + SHIFT + V

Plakken in de knipselmap

CONTROL + OPTION + V

De inhoud van de Spike plakken

OPDRACHT + SHIFT + F3

Eén teken naar links verwijderen

DELETE

Eén woord naar links verwijderen

OPDRACHT + DELETE

Eén teken naar rechts verwijderen

Verwijderen of CLEAR

Het woord rechts van de cursor verwijderen

OPDRACHT + Verwijderen

Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren.

OPDRACHT + X of F2

De laatste bewerking ongedaan maken

OPDRACHT + Z

Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Spike

OPDRACHT + F3

Alinea's uitlijnen en opmaken

Bewerking

Druk op

Een alinea centreren

OPDRACHT + E

Een alinea uitvullen

OPDRACHT + J

Een alinea links uitlijnen

OPDRACHT + L

Een alinea rechts uitlijnen

OPDRACHT + R

Een alinea links laten inspringen

CONTROL + SHIFT + M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

OPDRACHT + SHIFT + M

Verkeerd-om inspringen

OPDRACHT + T

Een verkeerd-om inspringing verwijderen

OPDRACHT + SHIFT + T

AutoOpmaak starten

OPDRACHT + OPTION + K

De stijl Standaard toepassen

OPDRACHT + SHIFT + N

De stijl Kop 1 toepassen

OPDRACHT + OPTION + 1

De stijl Kop 2 toepassen

OPDRACHT + OPTION + 2

De stijl Kop 3 toepassen

OPDRACHT + OPTION + 3

De stijl Lijst toepassen

OPDRACHT + SHIFT + L

Een vaste spatie invoeren

OPTION + SPATIEBALK

De regelafstand instellen

De regelafstand instellen op

Druk op

Regelafstand 1

OPDRACHT + 1

Regelafstand 2

OPDRACHT + 2

Regelafstand 1,5

OPDRACHT + 5

Eén witregel meteen voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen.

OPDRACHT + 0 (nul)

Tekens opmaken

Bewerking

Druk op

Het lettertype wijzigen

OPDRACHT + SHIFT + F

De tekengrootte vergroten

OPDRACHT + SHIFT + >

De tekengrootte verkleinen

OPDRACHT + SHIFT + <

De tekengrootte met één punt vergroten

OPDRACHT + ]

De tekengrootte met één punt verkleinen

OPDRACHT + [

De opmaak van tekens wijzigen (opdracht Lettertype in het menu Opmaak)

OPDRACHT + D

Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen

SHIFT + F3

Helemaal in hoofdletters opmaken

OPDRACHT + SHIFT + A

Opmaak Vet toepassen of verwijderen

OPDRACHT + B

Tekst onderstrepen

OPDRACHT + U

Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen

OPDRACHT + SHIFT + W

Tekst dubbel onderstrepen

OPDRACHT + SHIFT + D

Opmaak cursief toepassen of verwijderen

OPDRACHT + I

Helemaal in klein kapitaal opmaken

OPDRACHT + SHIFT + K

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

OPDRACHT + GELIJKTEKEN

Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald)

OPDRACHT + SHIFT + PLUSTEKEN

Handmatig toegepaste tekenopmaak verwijderen

OPDRACHT + SHIFT + Z

Doorhaalopmaak toepassen

OPDRACHT + SHIFT + X

Speciale tekens invoegen

Invoeging

Druk op

Veld

OPDRACHT + F9

Regeleinde

SHIFT + RETURN

Pagina-einde

SHIFT + ENTER

Kolomeinde

OPDRACHT + SHIFT + RETURN

Vast afbreekstreepje

OPDRACHT + SHIFT + AFBREEKSTREEPJE

Het copyrightsymbool

OPTION + G

Symbool voor geregistreerd handelsmerk

OPTION + R

Handelsmerksymbool

OPTION + 2

Beletselteken

OPTION + PUNTKOMMA

Velden invoegen

Invoeging

Druk op

Veld DATE

CONTROL + SHIFT + D

Veld LISTNUM

OPDRACHT + OPTION + SHIFT + L

Veld PAGE

CONTROL + SHIFT + P

Veld TIME

CONTROL + SHIFT + T

Een leeg veld

OPDRACHT + F9

Werken met velden

Bewerking

Druk op

Geselecteerde velden bijwerken

F9

Een veld ontkoppelen

OPDRACHT + SHIFT + F9

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

SHIFT + F9

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

OPTION + F9

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

OPTION + SHIFT + F9

Naar het volgende veld gaan

F11

Naar het vorige veld gaan

SHIFT + F11

Een veld vergrendelen

OPDRACHT + F11

Een veld ontgrendelen

OPDRACHT + SHIFT + F11

Documentoverzicht

Bewerking

Druk op

Een alinea verhogen

CONTROL + SHIFT + PIJL-LINKS

Een alinea verlagen

CONTROL + SHIFT + PIJL-RECHTS

Een alinea verlagen naar platte tekst

OPDRACHT + SHIFT + N

Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

CONTROL + SHIFT + PIJL-OMHOOG

Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen

CONTROL + SHIFT + PIJL-OMLAAG

Tekst onder een kop uitvouwen

CONTROL + SHIFT + PLUSTEKEN

Tekst onder een kop samenvouwen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office-sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Sneltoetsen en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

CONTROL + SHIFT + MINTEKEN

Alle hoofdtekst en koppen uitvouwen of alle hoofdtekst samenvouwen

CONTROL + SHIFT + A

De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven

CONTROL + SHIFT + L

Alle koppen met het opgegeven kopniveau weergeven

CONTROL + SHIFT + <KOPNIVEAU>

Documenten redigeren

Bewerking

Druk op

Een opmerking invoegen

OPDRACHT + OPTION + A

Wijzigingen bijhouden in- of uitschakelen

OPDRACHT + SHIFT + E

Naar het begin van een opmerking gaan

HOME

Naar het einde van een opmerking gaan

END (De toets END is niet op alle toetsenborden beschikbaar)

Naar het begin van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster

OPDRACHT + HOME

Naar het einde van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster

OPDRACHT + END

Documenten afdrukken

Bewerking

Druk op

Een document afdrukken

OPDRACHT + P

De invoegpositie in een tabel verplaatsen

Bewerking

Toetsen

Naar de volgende cel gaan

TAB (Als de cursor in de laatste cel van een tabel staat, voegt u een nieuwe rij toe als u op TAB drukt)

Naar de vorige cel gaan

SHIFT + TAB

Naar de vorige of volgende rij gaan

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Naar de eerste cel in de rij gaan

CONTROL + HOME

Naar de laatste cel in de rij gaan

CONTROL + END

Naar de eerste cel in de kolom gaan

CONTROL + PAGE UP

Naar de laatste cel in de kolom gaan

CONTROL + PAGE DOWN

Een nieuwe alinea beginnen

RETURN

Onder aan de tabel een nieuwe rij toevoegen

TAB aan het einde van de laatste rij

Tekst toevoegen vóór een tabel aan het begin van een document

RETURN bij het begin van de eerste cel

Een rij invoegen

OPDRACHT + CONTROL + I

Het formaat van tabelkolommen wijzigen met de liniaal

Bewerking

Druk op de sneltoetsen en versleep een punt op de liniaal

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

Geen toets

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

SHIFT

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

OPDRACHT + SHIFT

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

OPDRACHT

Het formaat van tabelkolommen rechtstreeks in een tabel wijzigen

Tips : 

  • Als u de afmetingen van een kolom wilt weergeven op de liniaal als u het formaat van de kolom wijzigt, drukt u op OPTION bij deze sneltoetsen.

  • Als u de breedte van een kolom nauwkeurig wilt aanpassen, schakelt u de hulplijnfunctie uit door op OPTION te drukken bij de sneltoetsen.

Bewerking

Op de sneltoetsen drukken en een kolomgrens verslepen

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

Geen toets

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

SHIFT

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

OPDRACHT + SHIFT

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

OPDRACHT

Alinea's en tabtekens invoegen in een tabel

Invoeging

Drukt u op

Nieuwe alinea in een cel

RETURN

Tabteken in een cel

OPTION + TAB

Gegevens samenvoegen

Als u de volgende sneltoetsen wilt gebruiken, moet u eerst samenvoegbestanden instellen.

Bewerking

Druk op

Een document samenvoegen

CONTROL + SHIFT + N

Een gegevensdocument voor Gegevens samenvoegen bewerken

CONTROL + SHIFT + E

Op fouten controleren

CONTROL + SHIFT + K

Een samenvoegveld invoegen

CONTROL + SHIFT + F

Voetnoten en eindnoten

Invoeging

Druk op

Een voetnoot

OPDRACHT + OPTION + F

Een eindnoot

OPDRACHT + OPTION + E

Zie ook

Veelgebruikte Office-sneltoetsen

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×