Sneltoetsen voor PowerPoint

Informatie over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen (een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren). Als u bijvoorbeeld op Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities   

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen op andere toetsenbordindelingen komen mogelijk niet overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Tekst en objecten bewerken

Handeling

Druk op

Eén teken naar links verwijderen

DELETE

Eén teken naar rechts verwijderen

Schuif uw vinger omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om te schuiven

Geselecteerde tekst of object knippen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ X of F2

Geselecteerde tekst of geselecteerd object kopiëren

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ C of F3

Geknipte of gekopieerde tekst of geknipt of gekopieerd object plakken

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ V of F4

Plakken speciaal

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ CTRL + V

Geselecteerd object dupliceren

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ D

De tekengrootte vergroten

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + >

De tekengrootte kleiner maken

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + <

Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen

SHIFT + F3

Opmaak Vet toepassen of verwijderen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ B

De selectie onderstrepen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ U

Opmaak cursief toepassen of verwijderen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ I

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + MINTEKEN

Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald)

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + PLUSTEKEN

Een alinea centreren

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ E

Een alinea uitvullen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ J

Een alinea links uitlijnen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ L

Een alinea rechts uitlijnen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ R

De laatste bewerking ongedaan maken

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ Z of F1

Het dialoogvenster Tekst opmaken openen, Opties voor lettertype

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ T

Het dialoogvenster Tekst opmaken openen, Alineaopties

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ OPTION + M

In tekst navigeren

Verplaatsen

Druk op

Eén teken naar links

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts

PIJL-RECHTS

Eén regel omhoog

PIJL-OMHOOG

Eén regel omlaag

PIJL-OMLAAG

Naar het begin van het woord of één woord naar links

OPTION + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

OPTION + PIJL-RECHTS

Naar het einde van de regel

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ PIJL-RECHTS of END

Naar het begin van de regel

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ PIJL-LINKS of HOME

Naar het begin van de alinea of één alinea omhoog

OPTION + PIJL-OMHOOG

Eén alinea omlaag

OPTION + PIJL-OMLAAG

Naar het einde van het tekstvak

OPTION + END

Naar het begin van het tekstvak

OPTION + HOME

Werken met objecten

Handeling

Druk op

Geselecteerd object dupliceren

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ D

Het volgende object selecteren

TAB

Het vorige object selecteren

SHIFT + TAB

Alle objecten en alle tekst selecteren

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ A

Het geselecteerde object in de richting van de pijl verplaatsen

Pijltoetsen

Het geselecteerde object enigszins in de richting van de pijl verschuiven

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ pijltoets

De geselecteerde objecten groeperen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ OPTION + G

De groepering van de geselecteerde objecten opheffen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ OPTION + SHIFT + G

Presentaties

Handeling

Druk op

Een nieuwe presentatie maken

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ N

Een nieuwe presentatie maken met een sjabloon van de galerie met PowerPoint-presentaties

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + P

Een nieuwe dia invoegen

CONTROL + M of Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + N

Inzoomen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ PLUSTEKEN

Uitzoomen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ MINTEKEN

Een kopie van de geselecteerde dia maken in de overzichts- of diasorteerderweergave of in het overzichtsvenster in de normale weergave

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ D

Een kopie van de geselecteerde dia maken in de notitiepaginaweergave of in het diavenster of notitievenster in de normale weergave

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + D

Een presentatie openen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ O

Een presentatie sluiten

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ W

Een presentatie afdrukken

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ P

Een presentatie opslaan

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ S

Een presentatie opslaan met een andere naam of bestandsindeling of op een andere locatie

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + S

PowerPoint afsluiten

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ Q

Zoeken naar tekst en opmaak

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ F

Tekst en specifieke opmaak zoeken en vervangen

COMMAND + SHIFT + H

De verwijzingshulpmiddelen openen

SHIFT + OPTION + F7

De spelling controleren

F7

Een hyperlink invoegen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ K

Een opdracht (bijvoorbeeld Opslaan als) annuleren

ESC

Een bewerking ongedaan maken

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ Y

Meerdere geopende presentaties doorlopen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X- sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Toetscombinaties en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ ~ of Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ F6

De geselecteerde dia dupliceren

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + D

Van weergave wisselen

Handeling

Druk op

Overschakelen naar de normale weergave

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ 1

Overschakelen naar de diasorteerderweergave

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ 2

Overschakelen naar de notitiepaginaweergave

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ 3

Overschakelen naar diavoorstelling op volledig scherm

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + ENTER

Overschakelen naar de presentatorweergave

OPTION + ENTER

Hulplijnen weergeven of verbergen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ OPTION + CTRL + G

Overschakelen naar de hand-outmodelweergave

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ OPTION + 2 of SHIFT + klik op Diasorteerderweergave  Slide Sorter View button

Overschakelen naar de diamodelweergave

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ OPTION + 1 of SHIFT + klik op Normale weergave  .

Overschakelen naar de notitiemodelweergave

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ OPTION + 3

Het navigatievenster in de normale weergave uitbreiden en overschakelen naar het tabblad Overzicht

CONTROL + SHIFT + X

Het navigatievenster sluiten

CONTROL + SHIFT + C

Tekst selecteren

Beoogde selectie

Druk op

Eén teken naar rechts

SHIFT + PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT + PIJL-LINKS

Vanaf het invoegpunt naar hetzelfde punt in de regel erboven

SHIFT + PIJL-OMHOOG

Vanaf het invoegpunt naar hetzelfde punt in de regel eronder

SHIFT + PIJL-OMLAAG

Alle tekst tot aan het begin van de regel

SHIFT + HOME

Alle tekst tot aan het einde van de regel

SHIFT + END

Vanaf het invoegpunt tot het einde van de alinea

SHIFT + OPTION + PIJL-OMLAAG

Vanaf het invoegpunt tot het begin van de alinea

SHIFT + OPTION + PIJL-OMHOOG

Vanaf het invoegpunt tot het begin van het tekstvak

SHIFT + OPTION + HOME

Vanaf het invoegpunt tot het einde van het tekstvak

SHIFT + OPTION + END

Diavoorstelling

Wanneer u een diavoorstelling schermvullend afspeelt, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken, al dan niet met de presentatiehulpmiddelen.

Tip   U kunt tijdens een diavoorstelling op HELP drukken voor een lijst met sneltoetsen. (De toets HELP is niet beschikbaar op alle laptoptoetsenborden.)

Handeling

Druk op

Het volgende teksteffect uitvoeren of naar de volgende dia gaan

N , RETURN , PAGE DOWN , PIJL-RECHTS , PIJL-OMLAAG , ENTER of de SPATIEBALK (of een muisklik)

Teruggaan naar het vorige teksteffect of naar de vorige dia

P , PAGE UP , PIJL-LINKS , PIJL-OMHOOG of DELETE

Naar een specifieke dia gaan

De cijfertoets(en) voor het betreffende dianummer, gevolgd door RETURN

Een zwart scherm weergeven of teruggaan naar de diavoorstelling vanuit een zwart scherm

B of PUNT

Een wit scherm weergeven of teruggaan naar de diavoorstelling vanuit een wit scherm

W of KOMMA

Een automatische diavoorstelling stoppen of opnieuw starten

S of PLUSTEKEN

De diavoorstelling afspelen vanaf de eerste dia

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ ENTER

De diavoorstelling afspelen vanaf de huidige dia

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ SHIFT + ENTER

Een diavoorstelling beëindigen

ESC , Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ PUNT of AFBREEKSTREEPJE

Schermaantekeningen wissen

E

Naar de volgende verborgen dia gaan als de volgende dia verborgen is

H

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pen veranderen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ P

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pijl veranderen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ A

De aanwijzer en knop onmiddellijk verbergen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ I CONTROL + H

De aanwijzer en knop over 10 seconden verbergen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ U

De aanwijzer weergeven of verbergen

A of GELIJKTEKEN

Het contextmenu weergeven

Houd CONTROL ingedrukt en klik met de muisknop

Werken in een tabel

Handeling

Druk op

Naar de volgende cel gaan

TAB

Naar de vorige cel gaan

SHIFT + TAB

Naar de volgende regel of rij gaan

PIJL-OMLAAG

Naar de vorige regel of rij gaan

PIJL-OMHOOG

Een nieuwe alinea in een cel starten

RETURN

Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel

TAB aan het einde van de laatste rij

Vensters en dialoogvensters

Handeling

Druk op

Het actieve venster sluiten

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ W

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

RETURN

Een opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

ESC

Het huidige venster verbergen

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ H

Het huidige venster minimaliseren

Knop Toetsenbordsneltoets verwijderen+ M

Zie ook

Veelgebruikte Office-sneltoetsen

Een aangepaste sneltoets maken of verwijderen

Toegankelijkheidsopties inschakelen

Is van toepassing op: PowerPoint for iPad, PowerPoint for Mac 2011, PowerPoint 2016 for MacWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen