Sneltoetsen voor Outlook

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Informatie over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op OPDRACHT + P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities : 

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Algemene Outlook-functies

Handeling

Druk op

Outlook starten zonder planningen uit te voeren of verbinding te maken met een e-mailserver. Gebruik deze optie om te voorkomen dat er verbindingsfouten optreden wanneer u Outlook gebruikt terwijl u niet met het netwerk bent verbonden.

Shift (wanneer u Outlook start)

Microsoft Database Utility openen terwijl Outlook is gesloten

Houd de Option-toets ingedrukt en klik vervolgens op het Outlook-pictogram in het Dock.

Een item opslaan

OPDRACHT +S

Een item afdrukken

OPDRACHT +P

De laatste bewerking ongedaan maken

OPDRACHT + Z

De laatste bewerking herhalen

OPDRACHT +Y

Het actieve venster minimaliseren

OPDRACHT +M

Een nieuwe map maken in het navigatiedeelvenster

Shift+ OPDRACHT +N

Het leesvenster aan de rechterkant weergeven of verbergen

OPDRACHT +\

Het leesvenster hieronder weergeven of verbergen

Shift+ OPDRACHT +\

Het geselecteerde item naar een andere map verplaatsen

Shift+ OPDRACHT +M

Het geselecteerde item naar een andere map kopiëren

Shift+ OPDRACHT +C

Alle items in de lijst met items selecteren, als de lijst met items het actieve venster is

OPDRACHT +A

Het lint minimaliseren of uitvouwen

Option+ OPDRACHT +R

Outlook verbergen

OPDRACHT +H

Outlook afsluiten

OPDRACHT +Q

Vensters en dialoogvensters

Handeling

Druk op

Naar de weergave E-mail gaan

OPDRACHT +1

Naar de weergave Agenda gaan

OPDRACHT +2

Naar de weergave Contactpersonen gaan

OPDRACHT +3

Naar de weergave Taken gaan

OPDRACHT +4

Naar de weergave Notities gaan

OPDRACHT +5

Het venster Voortgang openen of dit het actieve venster maken

OPDRACHT +7

Het foutenlogboek openen of dit het actieve venster maken

OPDRACHT +8

My Day openen

OPDRACHT +9

Het venster Contactpersonen zoeken openen

OPDRACHT +0

Het dialoogvenster Voorkeuren openen

OPDRACHT +komma (,)

Mediabrowser openen

Ctrl+ OPDRACHT +M

Vooruit bladeren door geopende vensters

OPDRACHT +tilde (~)

Terugbladeren door geopende vensters

Shift+ OPDRACHT +tilde (~)

Het actieve venster sluiten

OPDRACHT +W

Het geselecteerde item openen

OPDRACHT +O

Verdergaan door selectievakjes in een dialoogvenster

Tab

Teruggaan door selectievakjes in een dialoogvenster

Shift+tab

Zoeken

Handeling

Druk op

Een basiszoekopdracht uitvoeren in Outlook

Option+ OPDRACHT +F

Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren in Outlook

Shift+ OPDRACHT +F

Tekst zoeken binnen een item

OPDRACHT +F

Het volgende exemplaar van de tekst zoeken waarnaar u in een item hebt gezocht

OPDRACHT +G

Het vorige exemplaar van de tekst zoeken waarnaar u in een item hebt gezocht

OPDRACHT +Shift+G

Een actieve zoekactie afbreken

OPDRACHT +punt (.)

E-mail

Handeling

Druk op

Een nieuw bericht maken

OPDRACHT +N

Het geopende bericht verzenden

OPDRACHT +Return

Alle berichten in het Postvak UIT verzenden en alle inkomende berichten ontvangen

OPDRACHT +K

Alle berichten in het Postvak UIT verzenden

Shift+ OPDRACHT +K

Het geopende bericht opslaan in de map Concepten

OPDRACHT +S

Een bijlage toevoegen aan het geopende bericht

OPDRACHT +E

Het dialoogvenster Spelling en grammatica openen

OPDRACHT +dubbele punt (:)

Namen van geadresseerden in de geopende berichten controleren

Ctrl+ OPDRACHT +C

De afzender beantwoorden of de adressenlijst beantwoorden als het bericht afkomstig is van een adressenlijst

OPDRACHT +R

Allen beantwoorden

Shift+ OPDRACHT +R

Het bericht doorsturen

OPDRACHT +J

Het geselecteerde bericht openen in een afzonderlijk venster

OPDRACHT +O

De vlag voor het geselecteerde bericht wissen

Option+ OPDRACHT +apostrof (')

Het geselecteerde bericht markeren als ongewenste e-mail

OPDRACHT +Shift+J

Het geselecteerde bericht markeren als geen ongewenste e-mail

OPDRACHT +Shift+Option+J

Het vorige bericht weergeven

Control + [

Het volgende bericht weergeven

Control + ]

Het geselecteerde bericht naar een map verplaatsen

Shift+ OPDRACHT +M

De weergavegrootte van tekst in een geopend bericht of in het leesvenster kleiner maken

OPDRACHT +afbreekstreepje (-)

De weergavegrootte van tekst in een geopend bericht of in het leesvenster groter maken

OPDRACHT + +

Omlaag schuiven naar het volgende scherm met tekst of het volgende bericht weergeven als u zich aan het einde van een bericht bevindt

Spatiebalk

Omhoog schuiven naar het vorige scherm met tekst of het vorige bericht weergeven als u zich aan het begin van een bericht bevindt

Shift + spatiebalk

Het geselecteerde bericht verwijderen

Delete

Het huidige bericht verwijderen en, als het berichtvenster is geopend, het venster sluiten

OPDRACHT +Delete

Geselecteerde berichten als gelezen markeren

OPDRACHT +T

Geselecteerde berichten als ongelezen markeren

Shift+ OPDRACHT +T

Alle berichten in een map als gelezen markeren

Option+ OPDRACHT +T

Agenda

Handeling

Druk op

Een nieuwe afspraak maken

OPDRACHT +N

Het geselecteerde agenda-item openen

OPDRACHT +O

Het agenda-item verwijderen

Delete

De weergave wijzigen zodat deze vandaag bevat

OPDRACHT +T

De datumkiezer Datum weergeven openen

Shift+ OPDRACHT +T

In de dagweergave naar de vorige dag gaan. In week- en werkweekweergaven naar de vorige week gaan. In de maandweergave naar de vorige maand gaan.

OPDRACHT +pijl-links

In de dagweergave naar de volgende dag gaan. In week- en werkweekweergaven naar de volgende week gaan. In de maandweergave naar de volgende maand gaan.

OPDRACHT +pijl-rechts

Contactpersonen

Handeling

Druk op

Een nieuwe contactpersoon maken

OPDRACHT +N

Een contactpersoon opslaan en sluiten

OPDRACHT +Return

De geselecteerde contactpersoon openen

OPDRACHT +O

De contactpersoon verwijderen

Delete

De geopende contactpersoon sluiten en de vorige contactpersoon openen

Control + [

De geopende contactpersoon sluiten en de volgende contactpersoon openen

Control + ]

Taken

Handeling

Druk op

Een nieuwe taak maken

OPDRACHT +N

Een taak opslaan en sluiten

OPDRACHT +Return

De geselecteerde taak openen

OPDRACHT +O

De taak verwijderen

Delete

De geopende taak sluiten en de vorige taak in de takenlijst openen

Control + [

De geopende taak sluiten en de volgende taak in de takenlijst openen

Control + ]

Notities

Handeling

Druk op

Een nieuwe notitie maken

OPDRACHT +N

De geselecteerde notitie openen

OPDRACHT +O

De notitie verwijderen

Delete

De geopende notitie sluiten en de vorige notitie in de lijst met notities openen

Control + [

De geopende notitie sluiten en de volgende notitie in de lijst met notities openen

Control + ]

Een notitie verzenden als e-mailbericht

OPDRACHT +J

Een notitie verzenden als bijlage van een e-mailbericht

Ctrl+ OPDRACHT +J

Tekst bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

De geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren

OPDRACHT +X

Een selectie naar het Klembord kopiëren

OPDRACHT +C

De selectie naar de knipselmap kopiëren

Ctrl+Option+C

Een selectie vanaf het Klembord plakken

OPDRACHT +V

Een item uit de knipselmap plakken

Ctrl+Option+V

Een selectie vanaf het Klembord plakken en aan de doelstijl aanpassen

Shift+Option+ OPDRACHT +V

De geselecteerde tekst vet maken

OPDRACHT +B

De geselecteerde tekst cursief maken

OPDRACHT +I

De geselecteerde tekst onderstrepen

OPDRACHT +U

De geselecteerde tekst doorhalen

Shift+ OPDRACHT +X

De cursor één teken naar links verplaatsen

Pijl-links

De cursor één teken naar rechts verplaatsen

Pijl-rechts

De cursor één regel omhoog verplaatsen

Pijl-omhoog

De cursor één regel omlaag verplaatsen

Pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de huidige alinea verplaatsen

Option + pijl-omhoog

De cursor naar het einde van de huidige alinea verplaatsen

Option + pijl-omlaag

De cursor naar het begin van het huidige woord verplaatsen

Option + pijl-links

De cursor naar het einde van het huidige woord verplaatsen

Option + pijl-rechts

Het teken links van de cursor verwijderen of de geselecteerde tekst verwijderen

Delete

Het teken rechts van de cursor verwijderen of de geselecteerde tekst verwijderen

Verwijderen

Als het toetsenbord geen Verwijderen -toets heeft, gebruikt u Fn+Delete.

Een tabstop invoegen

Tab

De cursor naar het begin van de regel verplaatsen

OPDRACHT +pijl-links

De cursor naar het einde van de regel verplaatsen

OPDRACHT +pijl-rechts

De cursor naar het begin van de berichttekst verplaatsen

OPDRACHT +pijl-omhoog

De cursor naar het einde van de berichttekst verplaatsen

OPDRACHT +pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de geselecteerde tekst verplaatsen

OPDRACHT +Home

De cursor naar het einde van de geselecteerde tekst verplaatsen

OPDRACHT +End

Omhoog schuiven

Page up

Omlaag schuiven

Page down

Een vlag toevoegen aan berichten, contactpersonen en taken voor opvolgen

Handeling

Druk op

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, met Vandaag als vervaldatum

Control + 1

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, met Morgen als vervaldatum

Control + 2

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, met Deze week als vervaldatum

Control + 3

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, met Volgende week als vervaldatum

Control + 4

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, zonder vervaldatum

Control + 5

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren en een aangepaste vervaldatum toevoegen

Control + 6

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren en een herinnering toevoegen

Control + =

Het geselecteerde item als voltooid markeren

Control + 0

De opvolgingsmarkering van het geselecteerde item wissen

Option+ OPDRACHT +apostrof (')

Help-venster

Handeling

Druk op

Het menu Help in Outlook openen

Shift+ OPDRACHT +?

Naar het begin van een Help-onderwerp schuiven, één scherm tegelijkertijd

PageUp

Naar het einde van een Help-onderwerp schuiven, één scherm tegelijkertijd

PageDown

Naar het begin van een Help-onderwerp schuiven, één regel tegelijkertijd

Pijl-omhoog

Naar het einde van een Help-onderwerp schuiven, één regel tegelijkertijd

Pijl-omlaag

De selectie naar het Klembord kopiëren

OPDRACHT +C

Het Help-venster sluiten

OPDRACHT +W

Zie ook

Toetscombinaties voor het euroteken

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×