Sneltoetsen voor Outlook

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Informatie over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen — een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren. Als u bijvoorbeeld op COMMAND + P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.

Notities : 

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

Algemene Outlook-functies

Handeling

Druk op

Outlook starten zonder planningen uit te voeren of verbinding te maken met een e-mailserver. Gebruik deze optie om te voorkomen dat er verbindingsfouten optreden wanneer u Outlook gebruikt terwijl u niet met het netwerk bent verbonden.

Shift (wanneer u Outlook start)

Microsoft Database Utility openen terwijl Outlook is gesloten

Houd de Option-toets ingedrukt en klik vervolgens op het Outlook-pictogram in het Dock.

Een item opslaan

COMMAND +S

Een item afdrukken

COMMAND +P

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

De laatste bewerking herhalen

COMMAND +Y

Het actieve venster minimaliseren

COMMAND +M

Een nieuwe map maken in het navigatiedeelvenster

Shift+ COMMAND +N

Het leesvenster aan de rechterkant weergeven of verbergen

COMMAND +\

Het leesvenster hieronder weergeven of verbergen

Shift+ COMMAND +\

Het geselecteerde item naar een andere map verplaatsen

Shift+ COMMAND +M

Het geselecteerde item naar een andere map kopiëren

Shift+ COMMAND +C

Alle items in de lijst met items selecteren, als de lijst met items het actieve venster is

COMMAND +A

Het lint minimaliseren of uitvouwen

Option+ COMMAND +R

Outlook verbergen

COMMAND +H

Outlook afsluiten

COMMAND +Q

Vensters en dialoogvensters

Handeling

Druk op

Naar de weergave E-mail gaan

COMMAND +1

Naar de weergave Agenda gaan

COMMAND +2

Naar de weergave Contactpersonen gaan

COMMAND +3

Naar de weergave Taken gaan

COMMAND +4

Naar de weergave Notities gaan

COMMAND +5

Het venster Voortgang openen of dit het actieve venster maken

COMMAND +7

Het foutenlogboek openen of dit het actieve venster maken

COMMAND +8

My Day openen

COMMAND +9

Het venster Contactpersonen zoeken openen

COMMAND +0

Het dialoogvenster Voorkeuren openen

COMMAND +komma (,)

Mediabrowser openen

Ctrl+ COMMAND +M

Vooruit bladeren door geopende vensters

COMMAND +tilde (~)

Terugbladeren door geopende vensters

Shift+ COMMAND +tilde (~)

Het actieve venster sluiten

COMMAND +W

Het geselecteerde item openen

COMMAND +O

Verdergaan door selectievakjes in een dialoogvenster

Tab

Teruggaan door selectievakjes in een dialoogvenster

Shift+tab

Zoeken

Handeling

Druk op

Een basiszoekopdracht uitvoeren in Outlook

Option+ COMMAND +F

Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren in Outlook

Shift+ COMMAND +F

Tekst zoeken binnen een item

COMMAND +F

Het volgende exemplaar van de tekst zoeken waarnaar u in een item hebt gezocht

COMMAND +G

Het vorige exemplaar van de tekst zoeken waarnaar u in een item hebt gezocht

COMMAND +Shift+G

Een actieve zoekactie afbreken

COMMAND +punt (.)

E-mail

Handeling

Druk op

Een nieuw bericht maken

COMMAND +N

Het geopende bericht verzenden

COMMAND +Return

Alle berichten in het Postvak UIT verzenden en alle inkomende berichten ontvangen

COMMAND +K

Alle berichten in het Postvak UIT verzenden

Shift+ COMMAND +K

Het geopende bericht opslaan in de map Concepten

COMMAND +S

Een bijlage toevoegen aan het geopende bericht

COMMAND +E

Het dialoogvenster Spelling en grammatica openen

COMMAND +dubbele punt (:)

Namen van geadresseerden in de geopende berichten controleren

Ctrl+ COMMAND +C

De afzender beantwoorden of de adressenlijst beantwoorden als het bericht afkomstig is van een adressenlijst

COMMAND +R

Allen beantwoorden

Shift+ COMMAND +R

Het bericht doorsturen

COMMAND +J

Het geselecteerde bericht openen in een afzonderlijk venster

COMMAND +O

De vlag voor het geselecteerde bericht wissen

Option+ COMMAND +apostrof (')

Het geselecteerde bericht markeren als ongewenste e-mail

COMMAND +Shift+J

Het geselecteerde bericht markeren als geen ongewenste e-mail

COMMAND +Shift+Option+J

Het vorige bericht weergeven

Control + [

Het volgende bericht weergeven

Control + ]

Het geselecteerde bericht naar een map verplaatsen

Shift+ COMMAND +M

De weergavegrootte van tekst in een geopend bericht of in het leesvenster kleiner maken

COMMAND +afbreekstreepje (-)

De weergavegrootte van tekst in een geopend bericht of in het leesvenster groter maken

COMMAND + +

Omlaag schuiven naar het volgende scherm met tekst of het volgende bericht weergeven als u zich aan het einde van een bericht bevindt

Spatiebalk

Omhoog schuiven naar het vorige scherm met tekst of het vorige bericht weergeven als u zich aan het begin van een bericht bevindt

Shift + spatiebalk

Het geselecteerde bericht verwijderen

Delete

Het huidige bericht verwijderen en, als het berichtvenster is geopend, het venster sluiten

COMMAND +Delete

Geselecteerde berichten als gelezen markeren

COMMAND +T

Geselecteerde berichten als ongelezen markeren

Shift+ COMMAND +T

Alle berichten in een map als gelezen markeren

Option+ COMMAND +T

Agenda

Handeling

Druk op

Een nieuwe afspraak maken

COMMAND +N

Het geselecteerde agenda-item openen

COMMAND +O

Het agenda-item verwijderen

Delete

De weergave wijzigen zodat deze vandaag bevat

COMMAND +T

De datumkiezer Datum weergeven openen

Shift+ COMMAND +T

In de dagweergave naar de vorige dag gaan. In week- en werkweekweergaven naar de vorige week gaan. In de maandweergave naar de vorige maand gaan.

COMMAND +pijl-links

In de dagweergave naar de volgende dag gaan. In week- en werkweekweergaven naar de volgende week gaan. In de maandweergave naar de volgende maand gaan.

COMMAND +pijl-rechts

Contactpersonen

Handeling

Druk op

Een nieuwe contactpersoon maken

COMMAND +N

Een contactpersoon opslaan en sluiten

COMMAND +Return

De geselecteerde contactpersoon openen

COMMAND +O

De contactpersoon verwijderen

Delete

De geopende contactpersoon sluiten en de vorige contactpersoon openen

Control + [

De geopende contactpersoon sluiten en de volgende contactpersoon openen

Control + ]

Taken

Handeling

Druk op

Een nieuwe taak maken

COMMAND +N

Een taak opslaan en sluiten

COMMAND +Return

De geselecteerde taak openen

COMMAND +O

De taak verwijderen

Delete

De geopende taak sluiten en de vorige taak in de takenlijst openen

Control + [

De geopende taak sluiten en de volgende taak in de takenlijst openen

Control + ]

Notities

Handeling

Druk op

Een nieuwe notitie maken

COMMAND +N

De geselecteerde notitie openen

COMMAND +O

De notitie verwijderen

Delete

De geopende notitie sluiten en de vorige notitie in de lijst met notities openen

Control + [

De geopende notitie sluiten en de volgende notitie in de lijst met notities openen

Control + ]

Een notitie verzenden als e-mailbericht

COMMAND +J

Een notitie verzenden als bijlage van een e-mailbericht

Ctrl+ COMMAND +J

Tekst bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

De geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren

COMMAND +X

Een selectie naar het Klembord kopiëren

COMMAND +C

De selectie naar de knipselmap kopiëren

Ctrl+Option+C

Een selectie vanaf het Klembord plakken

COMMAND +V

Een item uit de knipselmap plakken

Ctrl+Option+V

Een selectie vanaf het Klembord plakken en aan de doelstijl aanpassen

Shift+Option+ COMMAND +V

De geselecteerde tekst vet maken

COMMAND +B

De geselecteerde tekst cursief maken

COMMAND +I

De geselecteerde tekst onderstrepen

COMMAND +U

De geselecteerde tekst doorhalen

Shift+ COMMAND +X

De cursor één teken naar links verplaatsen

Pijl-links

De cursor één teken naar rechts verplaatsen

Pijl-rechts

De cursor één regel omhoog verplaatsen

Pijl-omhoog

De cursor één regel omlaag verplaatsen

Pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de huidige alinea verplaatsen

Option + pijl-omhoog

De cursor naar het einde van de huidige alinea verplaatsen

Option + pijl-omlaag

De cursor naar het begin van het huidige woord verplaatsen

Option + pijl-links

De cursor naar het einde van het huidige woord verplaatsen

Option + pijl-rechts

Het teken links van de cursor verwijderen of de geselecteerde tekst verwijderen

Delete

Het teken rechts van de cursor verwijderen of de geselecteerde tekst verwijderen

Verwijderen

Als het toetsenbord geen Verwijderen -toets heeft, gebruikt u Fn+Delete.

Een tabstop invoegen

Tab

De cursor naar het begin van de regel verplaatsen

COMMAND +pijl-links

De cursor naar het einde van de regel verplaatsen

COMMAND +pijl-rechts

De cursor naar het begin van de berichttekst verplaatsen

COMMAND +pijl-omhoog

De cursor naar het einde van de berichttekst verplaatsen

COMMAND +pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de geselecteerde tekst verplaatsen

COMMAND +Home

De cursor naar het einde van de geselecteerde tekst verplaatsen

COMMAND +End

Omhoog schuiven

Page up

Omlaag schuiven

Page down

Een vlag toevoegen aan berichten, contactpersonen en taken voor opvolgen

Handeling

Druk op

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, met Vandaag als vervaldatum

Control + 1

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, met Morgen als vervaldatum

Control + 2

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, met Deze week als vervaldatum

Control + 3

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, met Volgende week als vervaldatum

Control + 4

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren, zonder vervaldatum

Control + 5

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren en een aangepaste vervaldatum toevoegen

Control + 6

Het geselecteerde item voor opvolgen markeren en een herinnering toevoegen

Control + =

Het geselecteerde item als voltooid markeren

Control + 0

De opvolgingsmarkering van het geselecteerde item wissen

Option+ COMMAND +apostrof (')

Help-venster

Handeling

Druk op

Het menu Help in Outlook openen

Shift+ COMMAND +?

Naar het begin van een Help-onderwerp schuiven, één scherm tegelijkertijd

PageUp

Naar het einde van een Help-onderwerp schuiven, één scherm tegelijkertijd

PageDown

Naar het begin van een Help-onderwerp schuiven, één regel tegelijkertijd

Pijl-omhoog

Naar het einde van een Help-onderwerp schuiven, één regel tegelijkertijd

Pijl-omlaag

De selectie naar het Klembord kopiëren

COMMAND +C

Het Help-venster sluiten

COMMAND +W

Zie ook

Toetscombinaties voor het euroteken

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×