Sneltoetsen voor OneNote 2010

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit Help-artikel worden de sneltoetsen beschreven die u kunt gebruiken voor algemene taken in Microsoft OneNote 2010. Deze sneltoetsen hebben betrekking op de toetsenbordindeling voor de Verenigde Staten. Toetsen op toetsenborden met een andere indeling komen hier mogelijk niet volledig mee overeen.

Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+). Als voor een sneltoets de ene toets na de andere moet worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma ( , ).

Opmerking : Mogelijk wordt momenteel niet de meest recente versie van dit artikel weergegeven. Als op de statusbalk onder aan dit scherm Offline wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk: maak met uw computer verbinding met internet, klik op de knop Offline in de Help Viewer en klik vervolgens in het snelmenu op Inhoud van Office.com weergeven. U kunt ook op Office.com naar de pagina Help en ondersteuning voor Microsoft OneNote 2010 gaan voor de nieuwste documentatie.

Snelkoppelingen

Notities maken en opmaken

Het notitieblok ordenen en beheren

Notities delen

Notities beveiligen

Notities maken en opmaken

Notities typen en bewerken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M

Het OneNote-venster dokken.

Ctrl+Alt+D

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Opmerking : Druk meerdere keren op CTRL+A om de selectie te vergroten.

Ctrl+A

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts verplaatsen.

PIJL-RECHTS

Eén woord naar links gaan

CTRL+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts verplaatsen.

CTRL+PIJL-RECHTS

Het teken links verwijderen.

Backspace

Eén teken naar rechts verwijderen.

Delete

Eén woord naar links verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord naar rechts verwijderen.

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+Enter

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen.

Shift+F7

Het contextmenu weergeven voor een object dat de focus heeft, bijvoorbeeld een notitie of een tabblad.

Shift+F10

De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

Notities opmaken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De selecteerde tekst geel markeren.

Ctrl+Shift+H
of Ctrl+Alt+H

Een hyperlink invoegen.

Ctrl+K

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

De opmaak op de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

Opmerking : De cursor moet ergens in de opgemaakte tekst van de hyperlink worden geplaatst.

Enter

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+B

Cursieve opmaak toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+I

Onderstreping toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+U

Doorhaling toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+afbreekstreepje

Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+=

Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+=

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+punt

Opmaak voor genummerde lijst toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+slash (/)

De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

De stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

De stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

De stijl Standaard toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Shift+N

Een alinea links laten inspringen.

Alt+Shift+PIJL-RECHTS

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen.

Alt+Shift+PIJL-LINKS

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+<

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast.

Ctrl+Shift+N

Regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Items aan een pagina toevoegen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een document of bestand op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, F

Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, O

Documentafdrukken op de huidige pagina weergeven of verbergen (wanneer OneNote in de modus Hoog contrast wordt uitgevoerd).

Alt+Shift+P

Een afbeelding uit een bestand invoegen.

Alt+N, P

Een afbeelding van een scanner of een camera invoegen.

Alt+N, S

Een schermopname invoegen.

Opmerking : Het OneNote-pictogram moet actief zijn in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk van Windows).

Toets met Windows-logo+S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren.

Alt+=

Een tabel maken door een tweede kolom toe te voegen aan een tekst die al is getypt.

Tab

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tab

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Opmerking : Druk een tweede maal op ENTER om de tabel te voltooien.

Enter

Een rij maken onder de huidige rij in een tabel.

Ctrl+Enter

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Een kolom maken aan de linkerkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+E

Een rij maken boven de huidige rij in een tabel (wanneer de cursor zich aan het begin van een rij bevindt).

Enter

De huidige lege rij in een tabel verwijderen (wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt).

Del (tweemaal drukken)

Notities en objecten selecteren

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Opmerking : Druk meerdere keren op CTRL+A om de selectie te vergroten.

Ctrl+A

Selecteren tot het einde van de regel.

Shift+End

De hele regel selecteren (wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt).

Shift+PIJL-OMLAAG

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren.

Ctrl+Shift+T

Het geselecteerde overzicht of de geselecteerde pagina annuleren.

Esc

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar boven verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMHOOG

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar beneden verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMLAAG

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar links verplaatsen (de inspringing verkleinen).

Alt+Shift+PIJL-LINKS

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar rechts verplaatsen (de inspringing vergroten).

Alt+Shift+PIJL-RECHTS

De huidige alinea en alle onderliggende alinea's selecteren.

Ctrl+Shift+afbreekstreepje

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Delete

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts verplaatsen.

PIJL-RECHTS

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

ALT+PIJL-LINKS

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+PIJL-RECHTS

Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P

Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen.

Ctrl+Alt+S

De huidige audio- of video-opname enkele seconden terugspoelen.

Ctrl+Alt+Y

De huidige audio- of video-opname enkele seconden vooruitspoelen.

Ctrl+Alt+U

Notities markeren

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De markering Taak aanbrengen of wissen.

Ctrl+1

De markering Belangrijk aanbrengen of wissen.

Ctrl+2

De markering Vraag aanbrengen of wissen.

Ctrl+3

De markering Bewaren voor later aanbrengen of wissen.

Ctrl+4

De markering Definitie aanbrengen of wissen.

Ctrl+5

Een aangepaste markering aanbrengen of wissen.

Ctrl+6

Een aangepaste markering aanbrengen of wissen.

Ctrl+7

Een aangepaste markering aanbrengen of wissen.

Ctrl+8

Een aangepaste markering aanbrengen of wissen.

Ctrl+9

Alle notitiemarkeringen verwijderen uit de geselecteerde notities.

Ctrl+0

Overzichten gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Niveau 1 weergeven.

Alt+Shift+1

Uitvouwen tot niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitvouwen tot niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitvouwen tot niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitvouwen tot niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

Inspringing met één niveau vergroten.

Tab

Inspringen met één niveau verminderen.

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+PLUSTEKEN (+)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+MINTEKEN (-)

Taalinstellingen opgeven

Opmerking : Als u de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet u eerst de ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen in het hulpprogramma Taalvoorkeuren voor Microsoft Office 2010.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

CTRL+SHIFT-LINKS

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

CTRL+SHIFT-RECHTS

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tab

Inspringing met één niveau verminderen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Naar boven

Het notitieblok ordenen en beheren

Met pagina's en kantlijnnotities werken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Volledige pagina weergeven in- of uitschakelen.

F11

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M

De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+*

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

De tabbalk voor paginatabbladen vergroten.

Ctrl+Shift+[

De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen.

Ctrl+Shift+]

Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau.

Ctrl+Alt+N

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam verkleinen.

Ctrl+Alt+[

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam vergroten.

Ctrl+Alt+]

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Shift+Alt+N

Alle items selecteren.

Druk meerdere keren op CTRL+A om de selectie te vergroten.

Ctrl+A

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A
Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren.

Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen.

ALT+SHIFT+PIJL-OMHOOG

De geselecteerde paginatab omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar de paginatitel verplaatsen.

Ctrl+Shift+T

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

ALT+PAGE UP

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabs gaan.

Alt+Page Down

De huidige pagina omhoog schuiven.

PAGE UP

De huidige pagina omlaag schuiven.

PAGE DOWN

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

CTRL+PIJL-OMLAAG

Naar de vorige alinea gaan.

CTRL+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie omhoog verplaatsen op de huidige pagina of de pagina aan de bovenkant uitbreiden.

CTRL+ALT+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie omlaag verplaatsen op de huidige pagina of de pagina aan de onderkant uitbreiden.

CTRL+ALT+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar links verplaatsen op de huidige pagina of de pagina aan de linkerkant uitbreiden.

CTRL+ALT+PIJL-LINKS

De invoegpositie naar rechts verplaatsen op de huidige pagina of de pagina aan de rechterkant uitbreiden.

CTRL+ALT+PIJL-RECHTS

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

ALT+PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts verplaatsen.

PIJL-RECHTS

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

ALT+PIJL-LINKS

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

ALT+PIJL-RECHTS

Inzoomen.

ALT+CTRL+PLUSTEKEN (op het numerieke toetsenblok)
–OF–
ALT+CTRL+SHIFT+PLUSTEKEN

Uitzoomen.

ALT+CTRL+MINTEKEN (op het numerieke toetsenblok)
–OF–
ALT+CTRL+SHIFT+AFBREEKSTREEPJE

Wijzigingen opslaan.

De notities worden automatisch opgeslagen wanneer u wijzigingen aanbrengt zolang OneNote actief is. U hoeft de notities niet handmatig op te slaan.

Ctrl+S

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Een sectie openen.

Ctrl+Alt+Shift+O

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

CTRL+PAGE DOWN

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

CTRL+PAGE UP

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabs gaan.

ALT+PAGE UP

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabs gaan.

Alt+Page Down

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

Het huidige paginatabblad selecteren.

Ctrl+Shift+A

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

De huidige sectie verplaatsen.

Ctrl+Shift+G, Shift+F10, M

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen.

Ctrl+G. Druk vervolgens op PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om een ander notitieblok te selecteren en ten slotte op ENTER.

Notities zoeken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het invoegpunt naar het vak Zoeken verplaatsen om in alle notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

PIJL-OMLAAG

Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan en de zoekactie beëindigen.

Enter

Het zoekbereik wijzigen.

Ctrl+E, Tab, SPATIEBALK

Het deelvenster voor zoekresultaten openen.

Alt+O (na het zoeken)

Alleen op de huidige pagina zoeken.

Opmerking : U kunt schakelen tussen overal zoeken en alleen op de huidige pagina zoeken door op een willekeurige plaats op Ctrl+E of Ctrl+F te drukken.

Ctrl+F

Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan.

ENTER of F3

Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan.

Shift+F3

Zoeken beëindigen en terugkeren naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Notities met anderen delen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Notities delen met andere programma's

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Een Outlook-taak Vandaag maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+1

Een Outlook-taak Morgen maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+2

Een Outlook-taak Deze week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+3

Een Outlook-taak Volgende week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+4

Een Outlook-taak Geen datum maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+5

De geselecteerde Outlook-taak openen.

Ctrl+Shift+K

De geselecteerde Outlook-taak als voltooid markeren.

Ctrl+Shift+9

De geselecteerde Outlook-taak verwijderen.

Ctrl+Shift+0

Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren.

Shift+F9

Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren.

F9

De huidige pagina markeren als Ongelezen.

Ctrl+Q

Naar boven

Notities beveiligen

Secties met een wachtwoord beveiligen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×