Sneltoetsen voor Microsoft Word

De sneltoetsen in dit Help-onderwerp hebben betrekking op de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen in andere indelingen komen niet altijd exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

Notities   

 • Het aanpassen van sneltoetsen of het maken van sneltoetsen voor macro's of AutoTekst wordt in dit artikel niet besproken. Klik op een koppeling in het gedeelte Zie ook voor meer informatie.

 • Houd er rekening mee dat niet alle beschreven functies voor Word worden ondersteund in Microsoft Word Starter als u deze versie gebruikt. Zie Ondersteuning van functies in Word Starter voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn in Word Starter.

In dit artikel

Sneltoetsen zoeken en gebruiken

Secties uitvouwen met het toetsenbord

Zoeken in dit artikel

Dit artikel afdrukken

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Een taakvenster sluiten

Een taakvenster verplaatsen

Het formaat van een taakvenster wijzigen

Tips

Navigeren op het lint

Snelzoeklijst voor Microsoft Word

Werken met documenten en webpagina's

Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Tekens en alinea's opmaken

Het taakvenster Stijlen sluiten

Objecten invoegen en bewerken

Afdruk samenvoegen en velden

De taalbalk

Tips

Overzicht van functietoetsen

Sneltoetsen zoeken en gebruiken

Bij sneltoetsen waarvoor u tegelijkertijd op twee of meer toetsen drukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+) in Microsoft Word 2010 Help. Bij sneltoetsen waarvoor u direct na elkaar op toetsen drukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Secties uitvouwen met het toetsenbord

 • Als u alle secties in dit artikel wilt uitvouwen, drukt u op Tab totdat Alles weergeven is geselecteerd en drukt u op Enter. Druk opnieuw op Enter om alle secties samen te vouwen.

 • Als u één sectie in het artikel wilt uitvouwen, drukt u op Tab totdat de koptekst van die sectie en het plusteken zijn geselecteerd en drukt u op Enter. Druk opnieuw op Enter om de sectie samen te vouwen.

Zoeken in dit artikel

Belangrijk   Druk voordat u gaat zoeken op Tab totdat Alles weergeven is geselecteerd en druk op Enter.

 1. Druk op Ctrl+F.

  Het dialoogvenster Zoeken wordt geopend, waarin u meteen kunt typen.

 2. Typ de zoektekst in het vak.

 3. Druk op Enter.

Dit artikel afdrukken

Als u dit artikel wilt afdrukken, drukt u op Tab totdat Alles weergeven is geselecteerd. Druk op Enter en druk op Ctrl+P.

Naar boven

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Actie

Toetsen

Naar het volgende venster gaan

Alt+Tab

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten

Ctrl+W of Ctrl+F4

Het formaat van het actieve venster herstellen nadat u dit hebt gemaximaliseerd

Alt+F5

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom; mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken)

F6

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (linksom)

Shift+F6

Naar het volgende venster gaan als meer dan één venster is geopend

Ctrl+F6

Naar het vorige venster gaan

Ctrl+Shift+F6

Een geselecteerd venster maximaliseren of het vorige vensterformaat herstellen

Ctrl+F10

Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

PrtScn

Een schermafbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren

Alt+PrtScn

Werken met dialoogvensters

Actie

Toetsen

Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan

Tab

Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Shift+Tab

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan

Pijltoetsen

De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop; het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

Een optie selecteren; een selectievakje in- of uitschakelen

Alt+de onderstreepte letter in een optie

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+pijl-omlaag

Een optie selecteren in een vervolgkeuzelijst.

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten

Esc

De geselecteerde opdracht uitvoeren

Enter

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een leeg vak waarin u gegevens typt of plakt, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Actie

Toetsen

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+pijl-rechts

Een teken naar links selecteren of deze selectie opheffen

Shift+pijl-links

Een teken naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Shift+pijl-rechts

Een woord naar links selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-links

Een woord naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

Shift+End

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Actie

Toetsen

Het dialoogvenster Openen weergeven

Ctrl+F12 of Ctrl+O

Het dialoogvenster Opslaan als openen

F12

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand openen

Enter

De map één niveau boven de geselecteerde map openen

Backspace

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen

Del

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of een bestand

Shift+F10

Naar de volgende optie gaan

Tab

Naar de vorige optie gaan

Shift+Tab

De lijst Zoeken in openen

F4 of Alt+I

Een bewerking ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Actie

Toetsen

Een bewerking annuleren

Esc

Een bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

Ctrl+Y

Taakvensters en galerieën openen en gebruiken

Actie

Toetsen

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken)

F6

Naar een taakvenster gaan wanneer een menu actief is (mogelijk moet u meerdere malen op Ctrl+Tab drukken)

Ctrl+Tab

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Alle opdrachten in het menu van het taakvenster weergeven

Ctrl+spatiebalk

De actie uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen

Spatiebalk of Enter

Een vervolgkeuzelijst voor het geselecteerde galerie-item openen

Shift+F10

Het eerste of laatste item in een galerie selecteren

Home of End

Omhoog of omlaag schuiven in de geselecteerde galerielijst

Page Up of Page Down

Een taakvenster sluiten

 1. Druk op F6 om zo nodig naar het taakvenster te gaan.

 2. Druk op Ctrl+spatiebalk.

 3. Selecteer Sluiten met behulp van de pijltoetsen en druk op Enter.

Een taakvenster verplaatsen

 1. Druk op F6 om zo nodig naar het taakvenster te gaan.

 2. Druk op Ctrl+spatiebalk.

 3. Gebruik de pijltoetsen om Verplaatsen te selecteren en druk op Enter.

 4. Gebruik de pijltoetsen om het taakvenster te verplaatsen en druk op Enter.

Het formaat van een taakvenster wijzigen

 1. Druk op F6 om zo nodig naar het taakvenster te gaan.

 2. Druk op Ctrl+spatiebalk.

 3. Gebruik pijl-omlaag om de opdracht Formaat te selecteren en druk op Enter.

 4. Gebruik de pijltoetsen om het formaat van het taakvenster te wijzigen en druk op Enter.

Acties weergeven en gebruiken

Actie

Toetsen

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Shift+F10

Het menu of bericht weergeven voor een beschikbare actie, voor de knop AutoCorrectie-opties Knopvlak of voor de knop Plakopties Knopafbeelding. Als er meer dan één actie is, wordt het menu of bericht van de volgende actie weergegeven.

Alt+Shift+F10

Schakelen tussen opties in een menu met beschikbare acties

Pijltoetsen

De actie voor het geselecteerde item in het menu met beschikbare acties uitvoeren

Enter

Het menu met beschikbare acties of het bericht sluiten

Esc

Tips

 • U kunt instellen dat er een geluid wordt weergegeven wanneer een actie beschikbaar is (niet beschikbaar in Word Starter). U moet dan wel over een geluidskaart beschikken en Microsoft Office Sounds op de computer hebben geïnstalleerd.

 • Als u toegang hebt tot internet, kunt u Microsoft Office Sounds downloaden vanaf Office.com. Ga als volgt te werk nadat u de geluidsbestanden hebt geïnstalleerd:

  1. Druk op Alt+F, T om Opties voor Word te openen.

  2. Druk op A om Geavanceerd te selecteren en druk op Tab om naar Geavanceerde opties voor het werken met Word te gaan.

  3. Druk tweemaal op Alt+S om naar het selectievakje Feedback met geluid onder Algemeen te gaan en druk op de spatiebalk.

  4. Druk meerdere malen op Tab om OK te selecteren en druk op Enter.

   Opmerking   Wanneer u dit selectievakje in- of uitschakelt, is de instelling van toepassing op alle Office-programma's waarin geluid wordt ondersteund.

Naar boven

Navigeren op het lint

Toegang tot elke opdracht met enkele toetsaanslagen

Met toegangstoetsen kunt u snel een opdracht gebruiken door slechts op enkele toetsen te drukken, waar u zich ook in het programma bevindt. Elke opdracht in Word 2010 kan worden uitgevoerd via een toegangstoets. U kunt de meeste opdrachten activeren met twee tot vijf toetsaanslagen. U gebruikt een toegangstoets als volgt:

 1. Druk op Alt.

  De toetstips worden weergegeven bij elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.

 2. Druk op de letter die wordt weergegeven in de toetstip bij de gewenste functie.

 3. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, kunnen er extra toetstips worden weergegeven. Als het tabblad Start bijvoorbeeld actief is en u op N drukt, wordt het tabblad Invoegen weergegeven, samen met de toetstips voor de groepen op dat tabblad.

 4. Blijf op letters drukken totdat u drukt op de letter van de opdracht of het besturingselement waarvan u gebruik wilt maken. Soms moet u eerst drukken op de letter van de groep die de opdracht bevat.

  Opmerking   Druk op Alt als u de gewenste bewerking wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen.

De focus van het toetsenbord wijzigen zonder de muis te gebruiken

U kunt het toetsenbord ook gebruiken in programma's met het Office-lint om de focus te verplaatsen tussen de tabbladen en opdrachten totdat u de gewenste functie hebt gevonden. In de volgende tabel wordt beschreven hoe u op verschillende manieren de toetsenbordfocus kunt wijzigen zonder de muis te gebruiken.

Actie

Toetsen

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren

Alt of F10. Druk nogmaals op een van deze toetsen om terug te keren naar het document en de toegangstoetsen te annuleren.

Naar een ander tabblad van het lint gaan

F10 om het actieve tabblad te selecteren en vervolgens pijl-links of pijl-rechts

Het lint uit- of samenvouwen

Ctrl+F1

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Shift+F10

De focus verplaatsen om elk van de volgende delen van het venster te selecteren:

 • Actief tabblad van het lint

 • Een geopend taakvenster

 • Statusbalk onder in het venster

 • Uw document

F6

De focus verplaatsen naar elke opdracht op het lint, respectievelijk vooruit en achteruit

Tab of Shift+Tab

De focus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen tussen de items op het lint

Pijl-omhoog, pijl-omlaag, pijl-links of pijl-rechts

De geselecteerde opdracht of het geselecteerde besturingselement op het lint activeren

Spatiebalk of Enter

Het geselecteerde menu of de geselecteerde galerie op het lint activeren

Spatiebalk of Enter

Een opdracht of besturingselement op het lint selecteren zodat u een waarde kunt wijzigen

Enter

Het wijzigen van de waarde in een besturingselement op het lint voltooien en de focus weer naar het document verplaatsen

Enter

Help-informatie weergeven over de geselecteerde opdracht of het geselecteerde besturingselement op het lint (als er geen Help-onderwerp beschikbaar is voor de geselecteerde opdracht, wordt een algemeen Help-onderwerp over het programma weergegeven)

F1

Naar boven

Snelzoeklijst voor Microsoft Word

Algemene taken in Microsoft Word

Actie

Toetsen

Een vaste spatie invoeren

Ctrl+Shift+spatiebalk

Een vast afbreekstreepje invoeren

Ctrl+Shift+afbreekstreepje

Tekst vet weergeven

Ctrl+B

Tekst cursief weergeven

Ctrl+I

Tekst onderstrepen

Ctrl+U

De tekengrootte met één stap verlagen

Ctrl+Shift+<

De tekengrootte met één stap verhogen

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte met één punt verkleinen

Ctrl+[

De tekengrootte met één punt vergroten

Ctrl+]

De opmaak van een alinea of teken verwijderen

Ctrl+spatiebalk

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object kopiëren

Ctrl+C

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object knippen

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object plakken

Ctrl+V

Plakken speciaal

Ctrl+Alt+V

Alleen opmaak plakken

Ctrl+Shift+V

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste bewerking herhalen

Ctrl+Y

Het dialoogvenster Woorden tellen openen

Ctrl+Shift+G

Werken met documenten en webpagina's

Documenten maken, bekijken en opslaan

Actie

Toetsen

Een nieuw document maken

Ctrl+N

Een document openen

Ctrl+O

Het document sluiten

Ctrl+W

Het documentvenster splitsen

Alt+Ctrl+S

De splitsing van het documentvenster verwijderen

Alt+Shift+C of Alt+Ctrl+S

Het document opslaan.

Ctrl+S

Tekst zoeken en vervangen, en door tekst bladeren

Actie

Toetsen

Het taakvenster Navigatie openen (om in het document te zoeken).

Ctrl+F

Opnieuw zoeken (nadat u het venster Zoeken en vervangen hebt gesloten)

Alt+Ctrl+Y

Tekst, opmaak en specifieke elementen vervangen

Ctrl+H

Naar een pagina, bladwijzer, voetnoot, tabel, commentaar, afbeelding of andere locatie gaan

Ctrl+G

Schakelen tussen de laatste vier plaatsen die u hebt bewerkt

Alt+Ctrl+Z

Een lijst met bladeropties openen. Druk op de pijltoetsen om een optie te selecteren en druk vervolgens op Enter om met de geselecteerde optie door een document te bladeren.

Alt+Ctrl+Home

Naar het vorige bladerobject gaan (ingesteld in bladeropties)

Ctrl+Page Up

Naar het volgende bladerobject gaan (ingesteld in bladeropties)

Ctrl+Page Down

Naar een andere weergave gaan

Actie

Toetsen

Naar de afdrukweergave gaan

Alt+Ctrl+K

Naar de overzichtsweergave gaan

Alt+Ctrl+B

Naar de conceptweergave gaan

Alt+Ctrl+N

Overzichtsweergave

Actie

Toetsen

Het niveau van een alinea verhogen

Alt+Shift+pijl-links

Het niveau van een alinea verlagen

Alt+Shift+pijl-rechts

Het niveau van een alinea verlagen naar platte tekst

Ctrl+Shift+N

Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen

Alt+Shift+pijl-omhoog

Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen

Alt+Shift+pijl-omlaag

Tekst onder een kop uitvouwen

Alt+Shift+plusteken

Tekst onder een kop samenvouwen

Alt+Shift+minteken

Alle tekst of koppen weergeven

Alt+Shift+A

Tekenopmaak weergeven of verbergen

Slash (/) op het numerieke toetsenblok

De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven

Alt+Shift+L

Alle koppen met de stijl Kop 1 weergeven

Alt+Shift+1

Alle koppen tot en met niveau n weergeven

Alt+Shift+n

Een tab invoegen

Ctrl+Tab

Een afdrukvoorbeeld weergeven en documenten afdrukken

Actie

Toetsen

Een document afdrukken

Ctrl+P

Het afdrukvoorbeeld weergeven

Alt+Ctrl+I

Navigeren op de weergegeven pagina wanneer u hierop hebt ingezoomd

Pijltoetsen

Navigeren op de weergegeven pagina wanneer u hierop hebt uitgezoomd

Page Up of Page Down

Naar de eerste pagina van het afdrukvoorbeeld gaan wanneer u hierop hebt uitgezoomd

Ctrl+Home

Naar de laatste pagina van het afdrukvoorbeeld gaan wanneer u hierop hebt uitgezoomd

Ctrl+End

Documenten reviseren

Actie

Toetsen

Een opmerking invoegen

Alt+Ctrl+M

Het bijhouden van wijzigingen in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+E

Het revisievenster sluiten wanneer dit is geopend

Alt+Shift+S

Weergave Lezen in volledig scherm

Opmerking   Sommige schermlezers zijn mogelijk niet compatibel met de weergave Lezen in volledig scherm.

Actie

Toetsen

Naar het begin van het document gaan

Home

Naar het einde van het document gaan

End

Naar pagina n gaan

n, Enter

De leesweergave sluiten

Esc

Verwijzingen, voetnoten en eindnoten

Actie

Toetsen

Tekst markeren voor de inhoudsopgave

Alt+Shift+O

Tekst markeren voor de lijst met bronvermeldingen

Alt+Shift+I

Tekst markeren voor een indexvermelding

Alt+Shift+X

Een voetnoot invoegen

Alt+Ctrl+F

Een eindnoot invoegen

Alt+Ctrl+D

Werken met webpagina's

Actie

Toetsen

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Naar de vorige pagina gaan

Alt+pijl-links

Naar de volgende pagina gaan

Alt+pijl-rechts

Vernieuwen

F9

Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Tekst en afbeeldingen verwijderen

Actie

Toetsen

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen

Backspace

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Del

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord van Office kopiëren

Ctrl+X

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

De selectie knippen en naar de Prikker kopiëren

Ctrl+F3

Tekst en afbeeldingen kopiëren en verplaatsen

Actie

Toetsen

Het Klembord van Office openen

Druk op Alt+R om naar het tabblad Start te gaan en druk vervolgens op F,O

Geselecteerde tekst of afbeeldingen naar het Klembord van Office kopiëren

Ctrl+C

Geselecteerde tekst of afbeeldingen knippen en naar het Klembord van Office kopiëren

Ctrl+X

Het item plakken dat het laatst aan het Office Klembord is toegevoegd of is geplakt

Ctrl+V

Tekst of afbeeldingen eenmaal verplaatsen

F2 (vervolgens verplaatst u de cursor en drukt u op Enter)

Tekst of afbeeldingen eenmaal kopiëren

Shift+F2 (vervolgens verplaatst u de cursor en drukt u op Enter)

Het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken openen wanneer tekst of een object is geselecteerd

Alt+F3

Het snelmenu van een geselecteerde bouwsteen, bijvoorbeeld een SmartArt-afbeelding,  weergeven

Shift+F10

De selectie knippen en naar de Prikker kopiëren

Ctrl+F3

De inhoud van de Prikker plakken

Ctrl+Shift+F3

De kop- of voettekst vanuit de vorige sectie van het document kopiëren

Alt+Shift+R

Speciale tekens invoegen

Invoeging

Toetsen

Veld

Ctrl+F9

Regeleinde

Shift+Enter

Pagina-einde

Ctrl+Enter

Kolomeinde

Ctrl+Shift+Enter

Em-streepje

Alt+Ctrl+minteken

En-streepje

Ctrl+minteken

Tijdelijk afbreekstreepje

Ctrl+afbreekstreepje

Vast afbreekstreepje

Ctrl+Shift+afbreekstreepje

Vaste spatie

Ctrl+Shift+spatiebalk

Copyrightsymbool

Alt+Ctrl+C

Registratieteken

Alt+Ctrl+R

Handelsmerkteken

Alt+Ctrl+T

Beletselteken

Alt+Ctrl+punt

Enkel aanhalingsteken openen

Ctrl+' (enkel aanhalingsteken), ' (enkel aanhalingsteken)

Enkel aanhalingsteken sluiten

Ctrl+' (enkel aanhalingsteken), ' (enkel aanhalingsteken)

Dubbel aanhalingsteken openen

Ctrl+' (enkel aanhalingsteken), Shift+' (enkel aanhalingsteken)

Dubbel aanhalingsteken sluiten

Ctrl+' (enkel aanhalingsteken), Shift+' (enkel aanhalingsteken)

AutoTekst-fragment

Enter (nadat u de eerste letters van het AutoTekst-fragment hebt getypt en de scherminfo wordt weergegeven)

Tekens invoegen met behulp van tekencodes

Actie

Toetsen

Het Unicode-teken voor de opgegeven Unicode-tekencode (hexadecimaal) invoegen. Als u bijvoorbeeld het valutasymbool voor de euro wilt invoeren (Euroteken), typt u 20AC en drukt u op X terwijl u Alt ingedrukt houdt.

De tekencode, Alt+X

De Unicode-tekencode voor het geselecteerde teken opvragen

Alt+X

Het ANSI-teken voor de ANSI-tekencode (decimaal) invoegen. Als u bijvoorbeeld het valutasymbool voor de euro wilt invoeren, typt u 0128 op het numerieke toetsenblok drukt terwijl u Alt ingedrukt houdt.

Alt+de tekencode (op het numerieke toetsenblok)

Tekst en afbeeldingen selecteren

Tekst selecteren door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen

Een selectie uitbreiden

Actie

Toetsen

De uitbreidingsmodus inschakelen

F8

Het dichtstbijzijnde teken selecteren

F8 en druk op pijl-links of pijl-rechts

De selectie uitbreiden

F8 (druk eenmaal om een woord te selecteren, tweemaal om een regel te selecteren, enzovoort)

De selectie verkleinen

Shift+F8

De uitbreidingsmodus uitschakelen

Esc

De selectie één teken naar rechts uitbreiden

Shift+pijl-rechts

De selectie één teken naar links uitbreiden

Shift+pijl-links

De selectie uitbreiden naar het einde van het woord

Ctrl+Shift+pijl-rechts

De selectie uitbreiden naar het begin van het woord

Ctrl+Shift+pijl-links

De selectie uitbreiden naar het einde van de regel

Shift+End

De selectie uitbreiden naar het begin van de regel

Shift+Home

De selectie één regel omlaag uitbreiden

Shift+pijl-omlaag

De selectie één regel omhoog uitbreiden.

Shift+pijl-omhoog

De selectie uitbreiden naar het einde van de alinea

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

De selectie uitbreiden naar het begin van de alinea

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

De selectie één scherm omlaag uitbreiden.

Shift+Page Down

De selectie één scherm omhoog uitbreiden.

Shift+Page Up

De selectie uitbreiden naar het begin van het document.

Ctrl+Shift+Home

De selectie uitbreiden naar het einde van het document

Ctrl+Shift+End

De selectie uitbreiden naar het einde van het venster.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

De selectie uitbreiden tot het gehele document

Ctrl+A

Een verticaal tekstblok selecteren

Ctrl+Shift+F8 en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen

De selectie uitbreiden naar een bepaalde positie in het document

F8+pijltoetsen, druk op ESC om de selectiemodus uit te schakelen

Tekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

Actie

Toetsen

De inhoud van de volgende cel selecteren

Tab

De inhoud van de vorige cel selecteren

Shift+Tab

De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen

Shift ingedrukt houden en de pijltoetsen gebruiken

Een kolom selecteren

Ga met de pijltoetsen naar de bovenste of onderste cel in de kolom en voer daarna een van de volgende handelingen uit:

 • Druk op Shift+Alt+Page Down om de kolom van boven naar beneden te selecteren.

 • Druk op Shift+Alt+Page Up om de kolom van beneden naar boven te selecteren.

De selectie (of een blok) uitbreiden

Ctrl+Shift+F8 en gebruik de pijltoetsen; druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen

Een volledige tabel selecteren

Alt+5 op het numerieke toetsenblok (met Num Lock uitgeschakeld)

Navigeren in het document

Verplaatsing

Toetsen

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts

Eén woord naar links

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts

Ctrl+pijl-rechts

Eén alinea omhoog

Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea omlaag

Ctrl+pijl-omlaag

Eén cel naar links (in een tabel)

Shift+Tab

Eén cel naar rechts (in een tabel)

Tab

Eén regel omhoog

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag

Pijl-omlaag

Naar het einde van de regel

End

Naar het begin van de regel

Home

Naar het begin van het scherm

Alt+Ctrl+Page Up

Naar het einde van het scherm

Alt+Ctrl+Page Down

Eén scherm omhoog (schuiven)

Page Up

Eén scherm omlaag (schuiven)

Page Down

Naar het begin van de volgende pagina

Ctrl+Page Down

Naar het begin van de vorige pagina

Ctrl+Page Up

Naar het einde van het document

Ctrl+End

Naar het begin van het document

Ctrl+Home

Naar een vorige revisie

Shift+F5

Na het openen van een document naar de positie gaan waar u was toen het document de laatste keer is gesloten

Shift+F5

Navigeren door een tabel

Verplaatsing

Toetsen

Naar de volgende cel in een rij

Tab

Naar de vorige cel in een rij

Shift+Tab

Naar de eerste cel in een rij

Alt+Home

Naar de laatste cel in een rij

Alt+End

Naar de eerste cel in een kolom

Alt+Page Up

Naar de laatste cel in een kolom

Alt+Page Down

Naar de vorige rij

Pijl-omhoog

Naar de volgende rij

Pijl-omlaag

Rij omhoog

Alt+Shift+pijl-omhoog

Rij omlaag

Alt+Shift+pijl-omlaag

Alinea's en tabtekens invoegen in een tabel

Invoeging

Toetsen

Nieuwe alinea in een cel

Enter

Tabteken in een cel

Ctrl+Tab

Overschrijfmodus gebruiken

Ga als volgt te werk als u de instellingen voor overschrijven wilt wijzigen zodat u de overschrijfmodus kunt inschakelen door op Ins te drukken:

 1. Druk op Alt+F, T om Opties voor Word te openen.

 2. Druk op A om Geavanceerd te selecteren en druk op Tab.

 3. Druk op Alt+O om naar het selectievakje INS-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen te gaan.

 4. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te schakelen en druk op Enter.

Druk op Ins om de overschrijfmodus in of uit te schakelen.

Tekens en alinea's opmaken

Opmaak kopiëren

Actie

Toetsen

Opmaak van tekst kopiëren.

Ctrl+Shift+C

Gekopieerde opmaak toepassen op tekst

Ctrl+Shift+V

Het lettertype wijzigen of de tekengrootte aanpassen

Opmerking   De volgende sneltoetsen werken niet in de modus Lezen in volledig scherm.

Actie

Toetsen

Het dialoogvenster Lettertype openen om het lettertype te wijzigen

Ctrl+Shift+F

De tekengrootte vergroten

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte verkleinen

Ctrl+Shift+<

De tekengrootte met één punt vergroten

Ctrl+]

De tekengrootte met één punt verkleinen

Ctrl+[

Tekenopmaak toepassen

Actie

Toetsen

Het dialoogvenster Lettertype openen om de tekenopmaak te wijzigen

Ctrl+D

Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen

Shift+F3

Alle letters opmaken als hoofdletters

Ctrl+Shift+A

De opmaak Vet toepassen

Ctrl+B

De opmaak Onderstrepen toepassen

Ctrl+U

Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen

Ctrl+Shift+W

Tekst dubbel onderstrepen

Ctrl+Shift+D

De opmaak Verborgen tekst toepassen

Ctrl+Shift+H

De opmaak Cursief toepassen

Ctrl+I

Letters opmaken als klein kapitaal

Ctrl+Shift+K

Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald)

Ctrl+gelijkteken

Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald)

Ctrl+Shift+plusteken

Handmatig toegepaste tekenopmaak verwijderen

Ctrl+spatiebalk

De selectie wijzigen in het lettertype Symbol

Ctrl+Shift+Q

Tekstopmaak bekijken en kopiëren

Actie

Toetsen

Niet-afdrukbare tekens weergeven

Ctrl+Shift+* (het sterretje op het numerieke toetsenblok werkt niet)

De tekstopmaak herzien

Shift+F1 (klik vervolgens op de tekst met de opmaak die u wilt herzien)

Opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Opmaak plakken

Ctrl+Shift+V

De regelafstand instellen

Actie

Toetsen

Regelafstand 1

Ctrl+1

Regelafstand 2

Ctrl+2

Regelafstand 1,5

Ctrl+5

Eén witregel voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen

Ctrl+0 (nul)

Alinea's uitlijnen

Actie

Toetsen

Een alinea schakelen tussen gecentreerd en links uitgelijnd

Ctrl+E

Een alinea schakelen tussen uitgevuld en links uitgelijnd

Ctrl+J

Een alinea schakelen tussen rechts uitgelijnd en links uitgelijnd

Ctrl+R

Een alinea links uitlijnen

Ctrl+L

Een alinea links laten inspringen

Ctrl+M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

Ctrl+Shift+M

Verkeerd-om inspringen

Ctrl+T

Een verkeerd-om inspringing verkleinen

Ctrl+Shift+T

Alineaopmaak verwijderen

Ctrl+Q

Alineaopmaak toepassen

Actie

Toetsen

Het taakvenster Stijl toepassen openen

Ctrl+Shift+S

Het taakvenster Stijlen openen

Alt+Ctrl+Shift+S

AutoOpmaak starten

Alt+Ctrl+K

De stijl Standaard toepassen

Ctrl+Shift+N

De stijl Kop 1 toepassen

Alt+Ctrl+1

De stijl Kop 2 toepassen

Alt+Ctrl+2

De stijl Kop 3 toepassen

Alt+Ctrl+3

Het taakvenster Stijlen sluiten

 1. Als het taakvenster Stijlen niet is geselecteerd, drukt u op F6 om dit alsnog te selecteren.

 2. Druk op Ctrl+spatiebalk.

 3. Selecteer Sluiten met behulp van de pijltoetsen en druk op Enter.

Objecten invoegen en bewerken

Een object invoegen

 1. Druk op Alt, N, J en J om het dialoogvenster Object te openen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op pijl-omlaag om een objecttype te selecteren en druk op Enter om een object te maken.

  • Druk op Ctrl+Tab om naar het tabblad Bestand gebruiken te gaan, druk op Tab en typ de bestandsnaam van het object dat u wilt invoegen of blader naar het bestand.

Een object bewerken

 1. Zorg ervoor dat de cursor zich links van het object in het document bevindt en selecteer het object door op Shift+pijl-rechts te drukken.

 2. Druk op Shift+F10.

 3. Druk op Tab om naar Objectnaam te gaan, druk op Enter en druk nogmaals op Enter.

SmartArt-afbeeldingen invoegen

 1. Druk op Alt, druk op N en druk vervolgens op M om SmartArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste type afbeelding te selecteren.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de afbeelding te selecteren die u wilt invoegen.

 4. Druk op Enter.

WordArt invoegen

 1. Druk op Alt, druk op N en druk vervolgens op W om WordArt te selecteren.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te selecteren en druk op Enter.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Druk op Esc om het WordArt-object te selecteren en gebruik de pijltoetsen om het object te verplaatsen.

 5. Druk nogmaals op Esc om terug te keren naar het document.

Afdruk samenvoegen en velden

De functie Afdruk samenvoegen uitvoeren

Opmerking   U moet zich op het tabblad Verzendlijsten bevinden om deze sneltoetsen te kunnen gebruiken.

Actie

Toetsen

Een samenvoegresultaat vooraf bekijken

Alt+Shift+K

Een document samenvoegen

Alt+Shift+N

Het samengevoegde document afdrukken

Alt+Shift+M

Een gegevensdocument voor Afdruk samenvoegen bewerken

Alt+Shift+E

Een samenvoegveld invoegen

Alt+Shift+F

Werken met velden

Actie

Toetsen

Een DATE-veld invoegen

Alt+Shift+D

Een LISTNUM-veld invoegen

Alt+Ctrl+L

Een PAGE-veld invoegen

Alt+Shift+P

Een TIME-veld invoegen

Alt+Shift+T

Een leeg veld invoegen

Ctrl+F9

Gekoppelde gegevens in een Microsoft Word-brondocument bijwerken

Ctrl+Shift+F7

Geselecteerde velden bijwerken

F9

Een veld ontkoppelen

Ctrl+Shift+F9

Schakelen tussen een geselecteerde veldcode en het veldresultaat

Shift+F9

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

Alt+F9

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

Alt+Shift+F9

Naar het volgende veld gaan

F11

Naar het vorige veld gaan

Shift+F11

Een veld vergrendelen

Ctrl+F11

Een veld ontgrendelen

Ctrl+Shift+F11

De taalbalk

Handschriftherkenning

Actie

Toetsen

Schakelen tussen talen of toetsenbordindelingen

Alt-links+Shift

Een lijst met correctiesuggesties weergeven

Toets met Windows-logo+C

Handschrift in- of uitschakelen

Toets met Windows-logo+H

Japanse IME (Input Method Editor) op een toetsenbord met 101 toetsen in- of uitschakelen

Alt+~

Koreaanse IME op een toetsenbord met 101 toetsen in- of uitschakelen

Alt-rechts

Chinese IME op een toetsenbord met 101 toetsen in- of uitschakelen

Ctrl+spatiebalk

Tips

 • U kunt de toetsencombinatie voor het schakelen tussen talen of toetsenbordindelingen kiezen in het dialoogvenster Geavanceerde toetsinstelling. U opent het dialoogvenster Geavanceerde toetsinstelling door met de rechtermuisknop op de werkbalk Taal te klikken en vervolgens Instellingen te selecteren. Klik onder Voorkeuren op Toetsinstellingen.

 • De toets met het Windows-logo (Toets met Windows-logo) bevindt zich op de onderste rij van de meeste toetsenborden.

Naar boven

Overzicht van functietoetsen

Functietoetsen

Actie

Toetsen

Help-informatie weergeven of naar Microsoft Office.com gaan

F1

Tekst of afbeeldingen verplaatsen

F2

De laatste bewerking herhalen

F4

De opdracht Ga naar kiezen (tabblad Start)

F5

Naar het volgende deelvenster of frame gaan

F6

De opdracht Spelling kiezen (tabblad Controleren)

F7

De selectie uitbreiden

F8

De geselecteerde velden bijwerken

F9

Toetstips weergeven

F10

Naar het volgende veld gaan

F11

De opdracht Opslaan als selecteren

F12

Shift+functietoets

Actie

Toetsen

De contextgevoelige Help-functie starten of opmaak weergeven

Shift+F1

Tekst kopiëren

Shift+F2

Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen

Shift+F3

Zoeken of Ga naar herhalen

Shift+F4

Naar de laatste wijziging gaan

Shift+F5

Naar het vorige deelvenster of frame gaan (nadat u op F6 hebt gedrukt)

Shift+F6

De opdracht Synoniemen kiezen (tabblad Controleren, groep Controle)

Shift+F7

De selectie verkleinen

Shift+F8

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat

Shift+F9

Een snelmenu weergeven

Shift+F10

Naar het vorige veld gaan

Shift+F11

De opdracht Opslaan selecteren

Shift+F12

Ctrl+functietoets

Actie

Toetsen

Het lint uit- of samenvouwen

Ctrl+F1

De opdracht Afdrukvoorbeeld selecteren

Ctrl+F2

De selectie knippen en naar de Prikker kopiëren

Ctrl+F3

Het venster sluiten

Ctrl+F4

Naar volgende venster gaan

Ctrl+F6

Een leeg veld invoegen

Ctrl+F9

Het documentvenster maximaliseren

Ctrl+F10

Een veld vergrendelen

Ctrl+F11

De opdracht Openen selecteren

Ctrl+F12

Ctrl+Shift+functietoets

Actie

Toetsen

De inhoud van de Prikker invoegen

Ctrl+Shift+F3

Een bladwijzer bewerken

Ctrl+Shift+F5

Naar het vorige venster gaan

Ctrl+Shift+F6

Gekoppelde gegevens in een Word 2010-brondocument bijwerken

Ctrl+Shift+F7

Een selectie of blok uitbreiden

Ctrl+Shift+F8 en druk vervolgens op een pijltoets

Een veld ontkoppelen

Ctrl+Shift+F9

Een veld ontgrendelen

Ctrl+Shift+F11

De opdracht Afdrukken selecteren

Ctrl+Shift+F12

Alt+functietoets

Actie

Toetsen

Naar het volgende veld gaan

Alt+F1

Een nieuwe bouwsteen maken

Alt+F3

Word 2010 afsluiten

Alt+F4

Het vorige formaat van het toepassingsvenster herstellen

Alt+F5

Vanuit een geopend dialoogvenster terugkeren naar het document voor dialoogvensters die dit ondersteunen.

Alt+F6

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken

Alt+F7

Een macro uitvoeren

Alt+F8

Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten

Alt+F9

Het taakvenster Selectie en zichtbaarheid weergeven

Alt+F10

Microsoft Visual Basic-code weergeven

Alt+F11

Alt+Shift+functietoets

Actie

Toetsen

Naar het vorige veld gaan

Alt+Shift+F1

De opdracht Opslaan selecteren

Alt+Shift+F2

Het taakvenster Onderzoek weergeven

Alt+Shift+F7

Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten

Alt+Shift+F9

Het menu of het bericht van een infolabel weergeven

Alt+Shift+F10

De knop Inhoudsopgave kiezen in de container Inhoudsopgave als de container actief is

Alt+Shift+F12

Ctrl+Alt+functietoets

Actie

Toetsen

Microsoft-systeeminformatie weergeven

Ctrl+Alt+F1

De opdracht Openen selecteren

Ctrl+Alt+F2

Naar boven

Is van toepassing op: Word Starter, Word 2010



Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen