Sneltoetsen in Word voor het web

Sneltoetsen in Word voor het web

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor Word voor het web in Windows. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor Word voor het web in Windows.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Opdrachten waarbij u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken en die u tegelijk moet loslaten, zijn aangegeven met een plusteken (+). Opdrachten waarbij u meerdere toetsen achtereenvolgens moet indrukken, zijn aangegeven met een komma (,).

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in Word voor het web beschreven:

Actie

Druk op

In de leesweergave een weergave op basis van een PDF-bestand openen waarin u met een schermlezer kunt werken

Ga met de Tab-toets naar de knop Toegankelijkheidsmodus en druk op Enter

Tekst zoeken in leesweergave

Ctrl+F of F3

Tekst zoeken in bewerkingsweergave

Ctrl+F of Ctrl+H

Het navigatiedeelvenster verbergen

Esc

Overschakelen naar zoomknoppen

Druk op een Windows-toetsenbord op Alt+Win+W en vervolgens op Q

Zoekvak in het Navigatiedeelvenster openen

Ctrl+G

Afdrukken

Ctrl+P

Verplaatsen naar de volgende regio met oriëntatiepunten

Ctrl+F6

Naar het vak Uitleg gaan

Alt+Q

Toegangstoetsen: Sneltoetsen voor het gebruik van het lint

Word voor het web biedt toegangstoetsen, sneltoetsen om op het lint te navigeren. Als u toegangstoetsen in Word voor desktopcomputers hebt gebruikt om tijd te besparen, zullen de toegangstoetsen in Word voor het web u vertrouwd voorkomen.

In Word voor het web beginnen alle toegangstoetsen met Alt+Win, waarna een letter voor het linttablad wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld naar het tabblad Controleren wilt gaan, drukt u op Alt+Win+R.

Lint in de weergave Bewerken in Word Online met toegangstoetsen

Gebruik een van de volgende toegangstoetsen als u direct naar een tabblad op het lint wilt gaan:

Gewenste actie

Druk op

Het vak Uitleg op het lint openen en een zoekterm typen.

Alt+Win, Q

Het menu Bestand openen voor toegang tot Nieuw, Openen, Opslaan als en Afdrukken. U kunt ook Over openen voor informatie, of Help om hulp te krijgen.

Alt+Win, F

Het tabblad Start openen om tekst en cijfers op te maken, of andere hulpmiddelen te gebruiken, zoals Zoeken.

Alt+Win, H

Het tabblad Invoegen openen en een afbeelding, koppeling, opmerking, kop- of voettekst of paginanummer invoegen. of voetnoot. U kunt ook de galerij Symbool openen.

Alt+Win, N

Het tabblad Pagina-​​indeling openen en marges, afdrukstand, grootte en regelafstand instellen.

Alt+Win, A

Het tabblad Controleren openen voor de functies Spelling, Toegankelijkheid controleren, werken met opmerkingen. of de activiteit Bewerken weergeven.

Alt+Win, R

Het tabblad Beeld openen om een weergave te kiezen, het deelvenster Navigatie te openen, Kop- en voetteksten te zien en voor In-/uitzoomen.

Alt+Win, W

Met de sneltoetsen in deze tabel kunt u tijd besparen wanneer u met linttabbladen en lintmenu 's werkt

Gewenste actie

Druk op

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren.

Alt+Win. Gebruik een toegangstoets of de Tab-toets om naar een ander tabblad te gaan.

De focus verplaatsen naar opdrachten op het lint.

Enter, vervolgens Tab of Shift+Tab

Een geselecteerde knop activeren.

Spatiebalk of Enter

De lijst voor een geselecteerde opdracht openen

Spatiebalk of Enter

Het menu voor een geselecteerde knop openen.

ALT+Pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht gaan als een menu of submenu is geopend.

Esc

Werken met inhoud in de weergave Bewerken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Tekst plakken, niet opgemaakt

Ctrl+Shift+V

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Tussen het lint en de documentinhoud schakelen

Ctrl+F6

Tekengrootte verkleinen

Ctrl+[

Tekengrootte vergroten

Ctrl+]

Een ander tabblad op het lint activeren

Tab, Enter

Schakelen tussen lintopdrachten

Tab

De geselecteerde lintopdracht uitvoeren

Enter

Het lint samenvouwen of uitbreiden

Ctrl+F3

Werken met opdrachten

De sneltoetsen voor opmerkingen werken alleen wanneer het opmerkingenvenster is geopend en geselecteerd (of 'in focus' als u een schermlezer gebruikt).

Actie

Sneltoets

Een nieuwe opmerking toevoegen

Ctrl+Alt+M

Ga naar de volgende thread met opmerkingen

Pijl-omlaag

Ga naar de vorige thread met opmerkingen

Pijl-omhoog

Vouw een thread met opmerkingen uit wanneer deze de focus heeft. 

Pijl-rechts 

Hiermee vouwt u een thread met opmerkingen samen

Pijl-links

Ga naar het volgende bericht in een thread met opmerkingen 

Pijl-omlaag

Ga naar het vorige bericht in een thread of de bovenliggende Opmerking 

Pijl-omhoog

Deelvenster sluiten  

Tab

Vak beantwoorden 

Tab

Een bovenliggend(e) opmerking/bericht bewerken

Tab wanneer de focus ligt op de bovenliggend(e) opmerking/bericht

Een opmerking/antwoord posten of een bewerking opslaan 

Ctrl+Enter

Een concept opmerking/bericht verwijderen of bewerken 

Esc

Een thread met opmerkingen uitvouwen via de knop 'Weergave meer antwoorden' in de thread 

Tab

Wijzigingen bijhouden en bekijken

Gewenste actie

Druk op deze toetsen

Het bijhouden van wijzigingen in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+E

Een wijziging accepteren

Ctrl+Alt+= (gelijkteken)

Een wijziging weigeren

Ctrl+Alt+- (afbreekstreepje)

Naar de vorige wijziging

Ctrl+Alt+9

Naar de volgende wijziging

Ctrl+Alt+0 (nul)

Invoegpositie verplaatsen

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts 

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén woord naar rechts

Ctrl+pijl-rechts

Eén woord naar links

Ctrl+pijl-links

Eén regel omhoog

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag

Pijl-omlaag

Eén alinea naar boven

Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Ctrl+pijl-omlaag

Begin van regel

Home

Einde van regel

End

Begin van pagina

Ctrl+Home

Einde van pagina

Ctrl+End

Tekst opmaken

Gewenste actie

Druk op

Vet

Ctrl+B

Cursief

Ctrl+I

Onderstrepen

Ctrl+U

Lijst met opsommingstekens

Ctrl+punt

Genummerde lijst

Ctrl+/

Links uitlijnen

Ctrl+L

Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Gecentreerd uitlijnen

Ctrl+E

Inhoud selecteren of selectie uitbreiden

Handeling

Druk op

Eén teken naar rechts

Shift+pijl-rechts

Eén teken naar links

Shift+pijl-links

Eén woord naar rechts

Shift+Ctrl+pijl-rechts

Eén woord naar links

Shift+Ctrl+pijl-links

Eén regel omhoog

Shift+pijl-omhoog

Eén regel omlaag

Shift+pijl-omlaag

Eén alinea naar boven

Shift+Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Shift+Ctrl+pijl-omlaag

Naar het begin van de regel

Shift+Home

Naar het einde van de regel

Shift+End

Naar het begin van het document

Shift+Ctrl+Home

Naar het einde van het document

Shift+Ctrl+End

Hele document selecteren

Ctrl+A

Zie ook

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Basistaken met een schermlezer in Word

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×