Sneltoetsen in Word Online

De sneltoetsen die in dit Help-onderwerp worden beschreven, verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

Zie Toegankelijkheidsfuncties in Word Online voor een overzicht van toegankelijkheid in Word Online.

Tips:

  • Als sneltoets voor opdrachten kunt u op Ctrl+' (apostrof) drukken, waarmee u bij Uitleg terechtkomt. Daarna typt u de gewenste opdracht (alleen beschikbaar in de bewerkingsweergave). Gebruik de pijl-omhoog en de pijl-omlaag om een opdracht te selecteren en druk op Enter.

  • Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zodat de sneltoetsen anders zijn dan de sneltoetsen in het Word-bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 voor het bladeren door de opdrachten. Daarnaast gelden veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 en Ctrl+P, voor de webbrowser, niet voor Word Online.

  • Sneltoetsen in Word Online lijken veel op de sneltoetsen in Microsoft Word. Zie Meer Word-sneltoetsen voor een lijst met sneltoetsen in andere versies van Word.

  • Zie Algemene taken in Word Online als u een schermlezer gebruikt.

Leesweergave

Dit wilt u doen

Druk op

Naar een weergave gaan die toegankelijk is voor schermlezer-software en het selecteren van inhoud via het toetsenbord

Tab om naar Beter toegankelijke weergave genereren (nieuw venster) te gaan, Enter

Tekst zoeken

Ctrl+F of F3

Het deelvenster Direct zoeken verbergen

Esc

Overschakelen naar zoomknoppen

Ctrl+Z

Overschakelen naar paginanummer-besturing

Ctrl+G

Naar een specifieke pagina gaan

Typ paginanummer (in paginanummer-besturing)

Afdrukken

Ctrl+P

Bewerkweergave

Dit wilt u doen

Druk op

Tussen het lint en de documentinhoud schakelen

Ctrl+F6

Tijdens het bewerken van een document naar het tabblad Start gaan

Ctrl+[

Tijdens het bewerken van een document naar de meest recentelijk gebruikte lintopdracht gaan

Ctrl+]

Een ander tabblad op het lint activeren

Tab, Enter

Schakelen tussen lintopdrachten

Tab

De geselecteerde lintopdracht uitvoeren

Enter

Het lint samenvouwen of uitbreiden

Ctrl+F3

Invoegpositie verplaatsen

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén woord naar rechts

Ctrl+Pijl-rechts

Eén woord naar links

Ctrl+Pijl-links

Eén regel omhoog.

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag.

Pijl-omlaag

Eén alinea naar boven

Ctrl+Pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Ctrl+Pijl-omlaag

Begin van regel

Home

Einde van regel

End

Begin van pagina

Ctrl+Home

Einde van pagina

Ctrl+End

Inhoud selecteren: selectie uitbreiden

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts

Shift+Pijl-rechts

Eén teken naar links

Shift+Pijl-links

Eén woord naar rechts

Shift+Ctrl+Pijl-rechts

Eén woord naar links

Shift+Ctrl+Pijl-links

Eén regel omhoog.

Shift+Pijl-omhoog

Eén regel omlaag.

Shift+Pijl-omlaag

Eén alinea naar boven

Shift+Ctrl+Pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Shift+Ctrl+Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel

Shift+Home

Naar het einde van de regel

Shift+End

Naar het begin van het document

Shift+Ctrl+Home

Naar het einde van het document

Shift+Ctrl+End

Hele document selecteren

Ctrl+A

Inhoud bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Hyperlink invoeren

Ctrl+K

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Naar het volgende onjuist gespelde woord gaan

Alt+F7

Lettertype groter maken

Ctrl+Shift+>

Lettertype kleiner maken

Ctrl+Shift+<

Tekst opmaken

Actie

Druk op

Vet

Ctrl+B

Cursief

Ctrl+I

Onderstrepen

Ctrl+U

Lijst met opsommingstekens

Ctrl+punt

Genummerde lijst

Ctrl+/

Links uitlijnen

Ctrl+L

Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Gecentreerd uitlijnen

Ctrl+E

Equivalenten voor Windows- en Mac-toetsenbord

Toets

Wijzigingstoets

Windows

Mac

Backspace

Alt

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

End

Alt

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht

Enter

Alt

In Internet Explorer pagina-eigenschappen weergeven

Tab

Ctrl-Alt

Schakelen tussen taken

Home

Alt

Naar de startpagina gaan

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van het document of overzicht

Links

Alt

Teruggaan in Internet Explorer

Eén woord tegelijkertijd naar links gaan

PageDn

Alt

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document

PageUp

Alt

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van het document

Rechts

Alt

Voorwaarts gaan in Internet Explorer

Eén woord tegelijkertijd naar rechts gaan

Tab

Alt

Schakelen tussen toepassingen

De focus verplaatsen tussen browser- en paginaonderdelen (toegankelijkheidslus)

Omlaag

Alt-Shift

De huidige pagina één positie omlaag verplaatsen in het navigatiedeelvenster

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de alinea

Enter

Alt-Shift

In Internet Explorer naar een volledig scherm schakelen

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Schakelen tussen taken

Links

Alt-Shift

Eén inspringniveau verwijderen

Links selecteren, één woord tegelijkertijd

Rechts

Alt-Shift

Inspringen

Links selecteren, één woord tegelijkertijd

Tab

Alt-Shift

Schakelen tussen toepassingen

De focus verplaatsen tussen browser- en paginaonderdelen (toegankelijkheidslus)

Omhoog

Alt-Shift

De huidige pagina één positie omlaag verplaatsen in het navigatiedeelvenster

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de alinea

Backspace

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Delete

Eén woord tegelijkertijd verwijderen

Omlaag

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één alinea tegelijkertijd

End

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht

Home

Naar het begin van het document of overzicht gaan (in Safari naar de startpagina van de browser gaan)

Links

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel (in Firefox naar de vorige pagina gaan)

Rechts

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel (in Firefox voorwaarts gaan)

Tab

Schakelen tussen taken (zoals met Alt-Tab in Windows)

Omhoog

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één alinea tegelijkertijd

Esc

⌘-Alt

Taakbeheer open (apps gedwongen afsluiten)

Home

⌘-Alt

In Safari naar de startpagina van de browser gaan

Links

⌘-Alt

In Chrome schakelen tussen browsertabbladen

Delete

⌘-Shift

In Firefox de browsercache wissen

Omlaag

⌘-Shift

Omlaag selecteren, één alinea tegelijkertijd

End

⌘-Shift

Selecteren tot het einde van het document of de pagina

Home

⌘-Shift

Selecteren tot het begin van het document of de pagina (in Safari naar de startpagina van de browser gaan)

Links

⌘-Shift

Selecteren tot het begin van de regel

Rechts

⌘-Shift

Selecteren tot het einde van de regel

Tab

⌘-Shift

Schakelen tussen taken (zoals met Alt-Tab in Windows)

Omhoog

⌘-Shift

Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd

Esc

Ctrl-Shift

Taakbeheer openen

Rechts

Ctrl-Shift

Rechts selecteren, één woord tegelijkertijd

Omlaag

Ctrl

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één alinea tegelijkertijd

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel

Links

Ctrl-Shift

Links selecteren, één woord tegelijkertijd

Esc

Ctrl

Het menu Start of het startscherm openen

Delete

Ctrl-Alt

Het menu Vergrendelingsscherm openen

Links

Ctrl

De invoegpositie naar links verplaatsen, één woord tegelijkertijd

Een widgetdashboard weergeven

PageDn

Ctrl

In Firefox en Chrome schakelen tussen geopende tabbladen

PageUp

Ctrl

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht

In Firefox en Chrome schakelen tussen geopende tabbladen

End

Ctrl

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht

Tab

Ctrl

Schakelen tussen geopende tabbladen

Schakelen tussen geopende tabbladen

Omhoog

Ctrl

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één alinea tegelijkertijd

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel

Backspace

Ctrl-Alt

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Home

Ctrl

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van het document of overzicht

Omlaag

Ctrl-Alt

In Internet Explorer omlaagschuiven langs de pagina

End

Ctrl-Alt

In Internet Explorer schuiven naar het einde van de pagina

Home

Ctrl-Alt

In Internet Explorer schuiven naar het begin van de pagina

PageDn

Ctrl-Alt

In Internet Explorer omlaagschuiven

PageUp

Ctrl-Alt

In Internet Explorer omhoogschuiven

Rechts

Ctrl

De invoegpositie naar links verplaatsen, één woord tegelijkertijd

Omhoog

Ctrl-Alt

In Internet Explorer omlaagschuiven langs de pagina

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

End

Ctrl-Alt-Shift

In Internet Explorer schuiven naar het einde van de pagina

Home

Ctrl-Alt-Shift

In Internet Explorer schuiven naar het begin van de pagina

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

In Internet Explorer omlaagschuiven

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

In Internet Explorer omhoogschuiven

Esc

Alt

Venster minimaliseren

Omlaag

Ctrl-Shift

Omlaag selecteren, één alinea tegelijkertijd

Selecteren tot het einde van de regel

Esc

Alt-Shift

Venster minimaliseren

Home

Ctrl-Shift

Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd

Selecteren tot het begin van de regel

Invoegen

Geen

De overschrijfmodus starten

Tab

Ctrl-Shift

Schakelen tussen geopende tabbladen

Schakelen tussen geopende tabbladen

Omhoog

Ctrl-Shift

Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd

Selecteren tot het begin van de regel

Backspace

Geen

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Delete

Geen

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Omlaag

Geen

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één regel tegelijkertijd

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één regel tegelijkertijd

End

Geen

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel

Enter

Geen

Een nieuwe regel invoegen

Een nieuwe regel invoegen

Backspace

Ctrl

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Home

Geen

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel

In Safari en Chrome de invoegpositie verplaatsen naar het begin van de alinea

Links

Geen

De invoegpositie naar links verplaatsen, één letter tegelijkertijd

De invoegpositie naar links verplaatsen, één letter tegelijkertijd

PageDn

Geen

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één scherm tegelijkertijd

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één scherm tegelijkertijd

PageUp

Geen

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één scherm tegelijkertijd

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één scherm tegelijkertijd

Rechts

Geen

De invoegpositie naar rechts verplaatsen, één letter tegelijkertijd

De invoegpositie naar rechts verplaatsen, één letter tegelijkertijd

Tab

Geen

Inspringen of naar de volgende tabelcel gaan

Inspringen, naar de volgende tabelcel gaan of een tabel invoegen

Omhoog

Geen

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één regel tegelijkertijd

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één regel tegelijkertijd

Backspace

Shift

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Omlaag

Shift

Omlaag selecteren, één regel tegelijkertijd

Omlaag selecteren, één regel tegelijkertijd

End

Shift

Selecteren tot het einde van de regel

Selecteren tot het einde van de regel

Enter

Shift

Een zacht regeleinde invoegen

Een zacht regeleinde invoegen

Home

Shift

Selecteren tot het begin van de regel

Selecteren tot het begin van de regel

Links

Shift

Links selecteren, één letter tegelijkertijd

Links selecteren, één letter tegelijkertijd

Rechts

Shift

Rechts selecteren, één letter tegelijkertijd

Rechts selecteren, één letter tegelijkertijd

Tab

Shift

Eén inspringniveau verwijderen, naar de vorige tabelcel gaan

Eén inspringniveau verwijderen, naar de vorige tabelcel gaan

Omhoog

Shift

Omhoog selecteren, één regel tegelijkertijd

Omhoog selecteren, één regel tegelijkertijd

Meer sneltoetsen voor Word

Sneltoetsen in Word Online lijken veel op sneltoetsen in Microsoft Word. De sneltoetsen die in dit artikel worden beschreven, zijn bedoeld voor de meest voorkomende taken in Word Online. Een lijst met sneltoetsen in het Word-bureaubladprogramma vindt u in:

Algemene taken in Word Online

Zie de volgende artikelen voor stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van bepaalde taken in Word Online:

Is van toepassing op: Word OnlineWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen