Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor Skype voor Bedrijven op Windows. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor Skype voor Bedrijven op Windows.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen op een pc

De volgende tabel is een handige referentie voor veelgebruikte sneltoetsen in Skype voor Bedrijven.

Gewenste actie

Druk op

Hoofdvenster: Een contact zoeken

F6 (mogelijk moet u 2 of 3 keer drukken)

Wanneer een contact is geselecteerd: meer opties weergeven, bijvoorbeeld om een gesprek of chat te starten, enzovoort

Enter

Wanneer een contact is geselecteerd: het contextafhankelijke menu openen

Shift+F10

Een inkomende oproep of chat accepteren

Windows-logotoets+Shift+O

Een inkomende oproep of chat weigeren

Windows-logotoets+Esc

Uw microfoon in een gesprek dempen of het dempen ervan opheffen

Windows-logotoets+F4

Wanneer video al tot stand is gebracht in een gesprek: mijn camera in- of uitschakelen

Windows-logotoets+F5

Uw bureaublad niet meer delen

Alt+T

Gespreksvenster: een contact voor een bestaand gesprek uitnodigen

Alt+V

Gespreksvenster: een gesprek beëindigen

Alt+Q

Algemene navigatie en beweging

Gebruik de volgende sneltoetsen ongeacht waar de focus is.

Gewenste actie

Druk op

Een inkomende uitnodiging accepteren

Windows-logotoets+Shift+O

Een uitnodiging weigeren

Windows-logotoets+Esc

De focus verplaatsen naar het zoekvak Contact zoeken

Ctrl+Shift+Spatiebalk

Het hoofdvenster openen en de focus verplaatsen naar het zoekvak

Ctrl+Alt+Shift+3

Microfoon in een gesprek dempen of het dempen ervan opheffen

Windows-logotoets+F4

Wanneer video al tot stand is gebracht in een gesprek: mijn camera inschakelen/mijn camera uitschakelen

Windows-logotoets+F5

Schermdeling in een gesprek stoppen

Ctrl+Shift+S

De controle terug overnemen tijdens schermdeling in een gesprek.

Ctrl+Alt+Spatiebalk

Hoofdvenster van Skype voor Bedrijven

Gebruik deze sneltoetsen wanneer het hoofdvenster van Skype voor Bedrijven op de voorgrond wordt weergegeven.

Gewenste actie

Druk op

Naar het tabblad met contacten gaan

Ctrl+1

Naar het tabblad met permanente chats gaan

Ctrl+2

Naar het tabblad met gesprekken gaan

Ctrl+3

Naar het tabblad Telefoon gaan

Ctrl+4

Naar het tabblad Vergaderingen gaan

Ctrl+5

Als gemachtigde: een oproep doorverbinden naar het zakelijke nummer van iemand anders. (Niet beschikbaar met alle Office 365-abonnementen.)

Ctrl+1 of Ctrl+Shift+1

Het systeemmenu openen. Met de Alt-toets opent u de menubalk.

Alt+Spatiebalk

Het menu Bestand openen

Alt+F

Nu vergaderen starten

Alt+M

Het menu Extra openen

Alt+T

Het menu Help openen

Alt+H

Snel tussen hoofdsecties van het venster navigeren

F6

Lijst met contacten

Gebruik deze sneltoetsen terwijl de lijst Contacten wordt weergegeven.

Gewenste actie

Druk op

De geselecteerde aangepaste groep of contactpersoon verwijderen

Delete

De geselecteerde groep omhoog verplaatsen

Alt+Pijl-omhoog

De geselecteerde groep omlaag verplaatsen

Alt+Pijl-omlaag

In het snelmenu: het geselecteerde kaartje van het contact of de groep contacten openen

Alt+Enter

De geselecteerde groep samenvouwen of uitvouwen

Spatiebalk

Het geselecteerde contact uit de lijst Contacten verwijderen (alleen leden die niet in een distributiegroep zijn opgenomen)

Shift+Delete

Visitekaartje

Gebruik deze sneltoetsen terwijl een visitekaartje wordt weergegeven. Druk op Alt+Enter om een visitekaartje te openen.

Gewenste actie

Druk op

Het visitekaartje sluiten

Esc

Door de tabbladen onderaan het visitekaartje gaan

Ctrl+Tab

In omgekeerde volgorde door de tabbladen onderaan het visitekaartje gaan

Ctrl+Shift+Tab

Gespreksvenster

Gebruik deze sneltoetsen terwijl het gespreksvenster wordt weergegeven.

Gewenste actie

Druk op

De startpagina van de Help openen vanuit het menu Help

F1

De schermvullende weergave sluiten. Het gespreksvenster sluiten alleen als er geen sprake is van audio, video of delen.

Esc

Alle uitnodigingen accepteren. Dit kunnen uitnodigingen voor audio, video, gesprekken of delen zijn.

Alt+C

Het venster Gesprek sluiten.

Alt+F4

Alle uitnodigingen negeren. Dit kunnen uitnodigingen voor audio, video, gesprekken of delen zijn.

Alt+l

Opnieuw deelnemen aan audio in een vergadering

Alt+R

Het dialoogvenster Opslaan als openen voor een bestand dat in het gespreksvenster is verzonden

Alt+S

Een contact voor een bestaand gesprek uitnodigen

Alt+V

De inhoud van de geschiedenis van een chatsessie opslaan (bij gesprekken van persoon tot persoon met Outlook.)

Ctrl+S

Het gebied voor chatberichten weergeven of verbergen

Ctrl+W

Een bestand verzenden of, in de context van een vergadering, een bijlage bijvoegen

Ctrl+F

OneNote starten om notities te maken over de gesprekssessie

Ctrl+N

De lijst met deelnemers weergeven of verbergen

Ctrl+R

Wanneer u het gedeelde scherm van een andere gebruiker tijdens een vergadering hebt overgenomen: naar links navigeren naar het vorige element van de gebruikersinterface in het gespreksvenster

Ctrl+Shift+Alt+Pijl-links

Wanneer u het gedeelde scherm van een andere gebruiker tijdens een vergadering hebt overgenomen: naar rechts navigeren naar het volgende element van de gebruikersinterface in het gespreksvenster

Ctrl+Shift+Alt+Pijl-rechts

Video toevoegen of beëindigen

Ctrl+Shift+Enter

Een audiogesprek in de wacht zetten of hervatten

Ctrl+Shift+H

Een gesprek als zeer belangrijk aanduiden. Bij gesprekken van persoon tot persoon, niet beschikbaar voor vergaderingen.

Ctrl+Shift+I

Het gebied voor het delen weergeven of verbergen

Ctrl+Shift+Y

Overschakelen naar de compacte weergave

Ctrl+Shift+P

Audio toevoegen of beëindigen

Ctrl+Enter

Alleen Lync 2013 en Skype voor Bedrijven 2015: op een modusknop het bijbehorende bijschrift openen

Pijl-omhoog

Alleen in Lync 2013 en Skype voor Bedrijven 2015: Als een modusknop de focus heeft, wordt er een standaardactie uitgevoerd. Bij audio wordt de microfoon gedempt of het dempen ervan opgeheven. Bij video wordt de camera gestart of gestopt.

Spatiebalk

Een geopend bijschrift of een tekstballon met de toetsenbordfocus sluiten of verbergen

Esc

Tijdens schermdeling de toetsenbordfocus verplaatsen naar de werkbalk om het delen van het scherm te regelen.Druk op Esc in Skype voor Bedrijven 2016 om de focus opnieuw te verplaatsen naar het gespreksvenster.

Ctrl+Shift+Spatiebalk

Alleen in Skype voor Bedrijven 2016: snel navigeren tussen de hoofdsecties van het venster

F6

Gespreksbeheer (in het gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen voor gespreksbeheer tijdens een peer-to-peer-gesprek. Deze toetsen werken niet in een telefonische vergadering.

Gewenste actie

Druk op

Een gesprek of chat beëindigen

Alt+Q

Doorverbinden: het venster voor het selecteren van een contact weergeven tijdens een peer-to-peer-gesprek. (Niet beschikbaar in bepaalde Office 365-abonnementen.)

Ctrl+Shift+T

Een gesprek in de wacht zetten

Ctrl+Shift+H

Het toetsenblok weergeven

Ctrl+Shift+D

Video (gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen wanneer u met video in het gespreksvenster werkt.

Gewenste actie

Druk op

Het gespreksvenster in volledig scherm weergeven

F5

De schermvullende videomodus afsluiten

F5 (in Skype voor Bedrijven 2016) of Esc

Videogalerie loskoppelen of Videogalerie koppelen

Ctrl+Shift+O

Uw video voor iedereen in de vergadering vergrendelen

Ctrl+Shift+L

Chatberichten (gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen als u met iemand aan het chatten bent.

Gewenste actie

Druk op

Help openen

F1

Chatsessie opslaan in een bestand

F12

Het chatgesprek opslaan in de gespreksgeschiedenis

Ctrl+S

Alle inhoud in het gesprek selecteren

Ctrl+A

De geselecteerde tekst knippen

Ctrl+X

De gekopieerde tekst plakken

Shift+Insert of Ctrl+V

De geselecteerde tekst kopiëren

Ctrl+C

De geselecteerde tekst vet opmaken

Ctrl+B

De geselecteerde tekst cursief opmaken

Ctrl+l

De geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl+U

De vorige actie herhalen

Ctrl+Y

De vorige actie ongedaan maken

Ctrl+Z

De kleur van de getypte tekst wijzigen

Ctrl+Shift+F

Een bestand openen dat u hebt ontvangen via Skype

Alt+P

Een bestand weigeren dat is verzonden via Skype

Alt+D

De focus verplaatsen naar het invoervak voor de chat

Ctrl+Shift+M

Een nieuwe regel beginnen in een chatbericht dat u nog niet hebt verzonden

Shift+Enter

Gebied voor gesprek of vergadering

Gewenste actie

Druk op

Het gespreksvenster in volledig scherm weergeven

F5

Volledig scherm afsluiten

Esc

Delen stoppen

Alt+T

Presenteerbare inhoud beheren

Ctrl+Shift+E

Het gebied voor het delen weergeven of verbergen

Ctrl+Shift+Y

Een actieve L1-waarschuwing in volledig scherm weergeven

Ctrl+Shift+A

Overschakelen naar de sprekersweergave

Ctrl+Shift+J

Overschakelen naar de galerieweergave

Ctrl+Shift+l

Wanneer u het gedeelde scherm van een andere gebruiker tijdens een vergadering hebt overgenomen: naar links navigeren naar het vorige element van de gebruikersinterface in het gespreksvenster

Ctrl+Shift+Alt+Pijl-rechts

Wanneer u het gedeelde scherm van een andere gebruiker tijdens een vergadering hebt overgenomen: naar rechts navigeren naar het volgende element van de gebruikersinterface in het gespreksvenster.

Ctrl+Shift+Alt+Pijl-links

Gespreksomgeving

Gewenste actie

Druk op

De geselecteerde items verwijderen

Delete

Naar de bovenkant van de lijst gaan

Home

Naar de onderkant van de lijst gaan

End

Eén pagina omhoog gaan (ongeveer 24 regels)

Page Up

Eén pagina omlaag gaan (ongeveer 24 regels)

Page Down

Naar het vorige contact gaan om het gesprek te starten

Pijl-omhoog

Naar het volgende contact gaan om het gesprek te starten

Pijl-omlaag

Gesprekken op tabbladen

Gewenste actie

Druk op

Het systeemmenu van het tabvenster openen

Alt+Spatiebalk

De focus verplaatsen naar een tabblad in de weergave met gesprekken op tabbladen

Ctrl+Shift+T

Naar het volgende tabblad gaan (continu alle tabbladen doorlopen)

Ctrl+Tab

Naar een tabblad met een specifiek nummer gaan en de focus verplaatsen naar dat gesprek

Ctrl+1,2…9

Het geselecteerde gesprek in het venster met tabbladen koppelen of loskoppelen

Ctrl+O

Een tabblad sluiten

Esc

Permanente chat

In het venster voor een permanente chat kunt u dezelfde sneltoetsen gebruiken als in het gespreksvenster en het chatvenster. Deze functie is niet beschikbaar voor Office 365-abonnementen.)

Zie ook

Meer informatie over navigeren in Skype voor Bedrijven met toegankelijkheidsfuncties

Aan de slag met Skype voor Bedrijven en een schermlezer

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor Skype voor Bedrijven voor Mac.Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis.Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor Skype voor Bedrijven voor Mac.

In dit onderwerp

Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven voor Mac

Met de volgende sneltoetsen kunt u taken in Skype voor Bedrijven voor Mac efficiënter uitvoeren.

Gewenste actie

Druk op

Aan- of afmelden

OPDRACHT + G

Nu vergaderen

OPDRACHT + N

Een gesprek starten

Shift + OPDRACHT + R

Skype voor Bedrijven stoppen

OPDRACHT + Q

Het actieve venster minimaliseren

OPDRACHT + M

Formaat van het actieve venster herstellen

OPDRACHT + 1

Het actieve venster sluiten

OPDRACHT + W

Deelnemen aan een onlinevergadering via een URL

Pijl-omhoog + OPDRACHT + O

Emoji's en symbolen

Shift + OPDRACHT + Spatiebalk

Volledig scherm afsluiten tijdens bureaubladweergave

Esc

Voorkeuren instellen

OPDRACHT + Komma

Spelling en grammatica weergeven

OPDRACHT + Dubbele punt

Een probleem melden

Alt + OPDRACHT + B

Ophangen

Pijl-omhoog + OPDRACHT + E

Gesprek in de wacht zetten

Pijl-omhoog + OPDRACHT + H

Microfoon dempen

Pijl-omhoog + OPDRACHT + M

Video starten

Pijl-omhoog + OPDRACHT + V

Uw scherm delen

Pijl-omhoog + OPDRACHT + S

Gesprek doorverbinden

Alt + OPDRACHT + T

Iedereen in de lobby toelaten

Pijl-omhoog + OPDRACHT + A

Publiek dempen

Shift + OPDRACHT + M

Verbergen

OPDRACHT + H

Overige verbergen

Alt + OPDRACHT + H

Toetsenblok

OPDRACHT + 2

Sneltoetsen in Lync voor Mac 2011

Met de volgende sneltoetsen kunt u taken in Lync efficiënter uitvoeren.

Gewenste actie

Druk op

Aan- of afmelden

OPDRACHT + G

Aanmelden annuleren

OPDRACHT + Punt

Lync stoppen

OPDRACHT + Q

De lijst met contacten weergeven

OPDRACHT + L

Het actieve venster sluiten (lijst met contacten of berichtvenster)

OPDRACHT + W

Een chatbericht opslaan

OPDRACHT + S

Spelling controleren

OPDRACHT + Shift + Dubbele punt (:)

Tekst ongedaan maken

OPDRACHT + Z

Tekst knippen

OPDRACHT + X

Tekst kopiëren

OPDRACHT + C

Tekst plakken

OPDRACHT + V

Alles in het berichtvenster selecteren

OPDRACHT + A

De gespreksgeschiedenis openen

OPDRACHT + O

Een e-mail verzenden naar het geselecteerde contact

OPDRACHT + E

Een gespreksvenster openen en het contact selecteren

Enter of Spatiebalk

Gesprek beëindigen

OPDRACHT + Shift + Return

Video in volledig scherm afsluiten

Esc

Video in volledig scherm onderbreken

Spatiebalk

Vergaderen via een oproep

OPDRACHT + N

Deelnemen aan een onlinevergadering via een URL

Pijl-mhoog + OPDRACHT + N

Volledig scherm afsluiten tijdens bureaubladweergave

Esc

Zie ook

Toegankelijkheidsopties in Skype voor Bedrijven voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×