Sneltoetsen in OneNote voor Windows

Sneltoetsen in OneNote voor Windows

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor OneNote in Windows. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor OneNote in Windows.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Opdrachten waarbij u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken en die u tegelijk moet loslaten, zijn aangegeven met een plusteken (+). Opdrachten waarbij u meerdere toetsen achtereenvolgens moet indrukken, zijn aangegeven met een komma (,).

In dit onderwerp

Notities maken en opmaken

Notities typen en bewerken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M of Windows+Alt+N

Het OneNote-venster dokken.

Ctrl+Alt+D

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Opmerking: Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+Enter

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen.

Shift+F7

Het contextmenu weergeven voor een object dat de focus heeft, bijvoorbeeld een notitie of een tabblad.

Shift+F10

De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

Naar boven

Notities opmaken

Dit wilt u doen

Drukt u op

De geselecteerde tekst markeren.

Ctrl+Shift+H of Ctrl+Alt+H

Een koppeling invoegen.

Ctrl+K

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

De opmaak op de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een koppeling openen.

Opmerking: De cursor moet ergens in de opgemaakte tekst van de koppeling worden geplaatst.

Enter

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+afbreekstreepje

De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+=

De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+=

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+punt

De opmaak voor genummerde lijst toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+slash

De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

De stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

De stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

De stijl Standaard toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Shift+N

Een alinea links laten inspringen.

Alt+Shift+pijl-rechts

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen.

Alt+Shift+pijl-links

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+<

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast.

Ctrl+Shift+N

Regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Naar boven

Items aan een pagina toevoegen

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een document of bestand op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, F

Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, O

Documentafdrukken op de huidige pagina weergeven of verbergen (wanneer OneNote in de modus Hoog contrast wordt uitgevoerd).

Alt+Shift+P

Een afbeelding uit een bestand invoegen.

Alt+N, P

Een afbeelding van een scanner of een camera invoegen.

Alt+N, S

Een schermopname invoegen.

Opmerking: Het OneNote-pictogram moet actief zijn in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk van Windows).

Windows-logotoets+Shift+S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren.

Alt+=

Een eurosymbool (€) invoegen.

Ctrl+Alt+E

Een tabel maken door een tweede kolom toe te voegen aan een tekst die al is getypt.

Tab

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tab

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Opmerking: Druk een tweede maal op Enter om de tabel te voltooien.

Enter

Een rij maken onder de huidige rij in een tabel.

Ctrl+Enter

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Een rij maken boven de huidige rij in een tabel (wanneer de cursor zich aan het begin van een rij bevindt).

Enter

De huidige lege rij in een tabel verwijderen (wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt).

Del (tweemaal drukken)

Naar boven

Notities en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Toetsen

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

Selecteren tot het einde van de regel.

Shift+End

De hele regel selecteren (wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt).

Shift+pijl-omlaag

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren.

Ctrl+Shift+T

Het geselecteerde overzicht of de geselecteerde pagina annuleren.

Esc

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar boven verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar beneden verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar links verplaatsen (de inspringing verkleinen).

Alt+Shift+pijl-links

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar rechts verplaatsen (de inspringing vergroten).

Alt+Shift+pijl-rechts

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+afbreekstreepje

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Delete

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+pijl-links

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+pijl-rechts

Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P of Ctrl+Alt+S

De huidige audio- of video-opname enkele seconden terugspoelen.

Ctrl+Alt+Y

De huidige audio- of video-opname enkele seconden vooruitspoelen.

Ctrl+Alt+U

Naar boven

Notities taggen

Dit wilt u doen

Drukt u op

De tag Takenlijst toepassen, markeren of wissen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag Bewaren voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De tag Definitie toepassen of wissen.

Ctrl+5

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+6

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+7

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+8

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+9

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Overzichten gebruiken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Niveau 1 weergeven.

Alt+Shift+1

Uitvouwen tot niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitvouwen tot niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitvouwen tot niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitvouwen tot niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

Inspringing met één niveau vergroten.

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen.

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+plusteken

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+minteken

Naar boven

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet u eerst de ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen met het hulpmiddel Taalvoorkeuren voor Microsoft Office.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

Ctrl+Shift-links

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

Ctrl+Shift-rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Notitieblokken ordenen en beheren

Werken met pagina's en kantlijnnotities

Dit wilt u doen

Drukt u op

Volledige paginaweergave in- of uitschakelen.

F11

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M

De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+*

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

De tabbalk voor paginatabbladen vergroten.

Ctrl+Shift+[

De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen.

Ctrl+Shift+]

Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau.

Ctrl+Alt+N

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam verkleinen.

Ctrl+Alt+[

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam vergroten.

Ctrl+Alt+]

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Shift+Alt+N

Alle items selecteren.

Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A
Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren.

Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog

Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+pijl-omhoog

De invoegpositie naar de paginatitel verplaatsen.

Ctrl+Shift+T

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+pijl-links

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+pijl-rechts

Inzoomen.

Alt+Ctrl+plusteken (+) (op het numerieke toetsenblok) of Alt+Ctrl+Shift+plusteken (+)

Uitzoomen.

Alt+Ctrl+minteken (-) (op het numerieke toetsenblok) of Alt+Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

Wijzigingen opslaan.

Opmerking: Zolang OneNote actief is, worden de notities automatisch opgeslagen wanneer u wijzigingen aanbrengt. Notities hoeven niet handmatig te worden opgeslagen.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Dit wilt u doen

Drukt u op

OneNote openen.

Windows+Shift+N

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Functie Verzenden naar OneNote

Windows+N

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Een sectie openen.

Ctrl+Alt+Shift+O

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

Het huidige paginatabblad selecteren.

Ctrl+Shift+A

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

De huidige sectie verplaatsen.

Ctrl+Shift+G en vervolgens Shift+F10, M

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen.

Ctrl+G. Druk vervolgens op pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren en ten slotte op Enter.

Naar boven

Notities zoeken

Dit wilt u doen

Druk op

Het invoegpunt naar het vak Zoeken verplaatsen om in alle notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

Pijl-omlaag

Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan en de zoekactie beëindigen.

Enter

Het zoekbereik wijzigen.

Ctrl+E, Tab, spatie

Het deelvenster voor zoekresultaten openen.

Alt+O (na het zoeken)

Alleen op de huidige pagina zoeken.

Opmerking: U kunt schakelen tussen overal zoeken en alleen op de huidige pagina zoeken door op een willekeurige plaats op Ctrl+E of Ctrl+F te drukken.

Ctrl+F

Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan.

Enter of F3

Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan.

Shift+F3

Zoeken beëindigen en terugkeren naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Notities delen met andere personen

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Notities delen met andere programma's

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Een Outlook-taak Vandaag maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+1

Een Outlook-taak Morgen maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+2

Een Outlook-taak Deze week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+3

Een Outlook-taak Volgende week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+4

Een Outlook-taak Geen datum maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+5

De geselecteerde Outlook-taak openen.

Ctrl+Shift+K

De geselecteerde Outlook-taak als voltooid markeren.

Ctrl+Shift+9

De geselecteerde Outlook-taak verwijderen.

Ctrl+Shift+0

Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren.

Shift+F9

Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren.

F9

De huidige pagina markeren als Ongelezen.

Ctrl+Q

Notities beveiligen

Secties met een wachtwoord beveiligen

Dit wilt u doen

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

In dit artikel worden de sneltoetsen beschreven die beschikbaar zijn voor algemene taken in Microsoft OneNote 2013. Deze sneltoetsen hebben betrekking op de toetsenbordindeling voor de Verenigde Staten. Toetsen op toetsenborden met een andere indeling komen hier mogelijk niet volledig mee overeen.

Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+). Als voor een sneltoets de ene toets na de andere moet worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma ( , ). 

In dit onderwerp

Notities maken en opmaken

Notities typen en bewerken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M of Windows+Alt+N

Het OneNote-venster dokken.

Ctrl+Alt+D

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Opmerking: Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+PIJL-RECHTS

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen.

Del

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Del

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+ENTER

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen.

Shift+F7

Het contextmenu weergeven voor een object dat de focus heeft, bijvoorbeeld een notitie of een tabblad.

Shift+F10

De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

Naar boven

Notities opmaken

Dit wilt u doen

Drukt u op

De geselecteerde tekst markeren.

Ctrl+Shift+H of Ctrl+Alt+H

Een koppeling invoegen.

Ctrl+K

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

De opmaak op de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een koppeling openen.

Opmerking: De cursor moet ergens in de opgemaakte tekst van de koppeling worden geplaatst.

Enter

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+AFBREEKSTREEPJE (-)

De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+GELIJKTEKEN (=)

De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+GELIJKTEKEN (=)

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+PUNT (.)

De opmaak voor genummerde lijst toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+SLASH (/)

De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

De stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

De stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

De stijl Standaard toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Shift+N

Een alinea links laten inspringen.

Alt+Shift+PIJL-RECHTS

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen.

Alt+Shift+PIJL-LINKS

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+GROTER-DAN-TEKEN (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+KLEINER-DAN-TEKEN (<)

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast.

Ctrl+Shift+N

Regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Naar boven

Items aan een pagina toevoegen

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een document of bestand op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, F

Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, O

Documentafdrukken op de huidige pagina weergeven of verbergen (wanneer OneNote in de modus Hoog contrast wordt uitgevoerd).

Alt+Shift+P

Een afbeelding uit een bestand invoegen.

Alt+N, P

Een afbeelding van een scanner of een camera invoegen.

Alt+N, S

Een schermopname invoegen.

Opmerking: Het OneNote-pictogram moet actief zijn in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk van Windows).

Toets met Windows-logo+S (als u OneNote 2013 met de meest recente updates gebruikt, drukt u op de toets met het Windows-logo+Shift+S)

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+ENTER

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren.

Alt+GELIJKTEKEN (=)

Een eurosymbool (€) invoegen.

Ctrl+Alt+E

Een tabel maken door een tweede kolom toe te voegen aan een tekst die al is getypt.

Tab

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tab

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Opmerking: Druk een tweede maal op ENTER om de tabel te voltooien.

Enter

Een rij maken onder de huidige rij in een tabel.

Ctrl+ENTER

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+ENTER

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Een rij maken boven de huidige rij in een tabel (wanneer de cursor zich aan het begin van een rij bevindt).

Enter

De huidige lege rij in een tabel verwijderen (wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt).

Del (tweemaal drukken)

Naar boven

Notities en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Toetsen

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Opmerking: Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

Selecteren tot het einde van de regel.

Shift+End

De hele regel selecteren (wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt).

Shift+PIJL-OMLAAG

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren.

Ctrl+Shift+T

Het geselecteerde overzicht of de geselecteerde pagina annuleren.

Esc

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar boven verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMHOOG

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar beneden verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMLAAG

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar links verplaatsen (de inspringing verkleinen).

Alt+Shift+PIJL-LINKS

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar rechts verplaatsen (de inspringing vergroten).

Alt+Shift+PIJL-RECHTS

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+AFBREEKSTREEPJE (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Del

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+PIJL-LINKS

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+PIJL-RECHTS

Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P or Ctrl+Alt+S

De huidige audio- of video-opname enkele seconden terugspoelen.

Ctrl+Alt+Y

De huidige audio- of video-opname enkele seconden vooruitspoelen.

Ctrl+Alt+U

Naar boven

Notities taggen

Dit wilt u doen

Drukt u op

De tag Takenlijst toepassen, markeren of wissen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag Bewaren voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De tag Definitie toepassen of wissen.

Ctrl+5

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+6

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+7

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+8

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+9

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Overzichten gebruiken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Niveau 1 weergeven.

Alt+Shift+1

Uitvouwen tot niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitvouwen tot niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitvouwen tot niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitvouwen tot niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

Inspringing met één niveau vergroten.

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen.

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+PLUSTEKEN (+)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+MINTEKEN (-)

Naar boven

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet u eerst de ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen met het hulpmiddel Taalvoorkeuren voor Microsoft Office.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

Ctrl+Shift-links

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

Ctrl+Shift-rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Notitieblokken ordenen en beheren

Werken met pagina's en kantlijnnotities

Dit wilt u doen

Drukt u op

Volledige paginaweergave in- of uitschakelen.

F11

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M

De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+STERRETJE (*)

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

De tabbalk voor paginatabbladen vergroten.

Ctrl+Shift+VIERKANTE HAAK OPENEN ([)

De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen.

Ctrl+Shift+VIERKANTE HAAK SLUITEN (])

Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau.

Ctrl+Alt+G

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam verkleinen.

Ctrl+Alt+VIERKANTE HAAK OPENEN ([)

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam vergroten.

Ctrl+Alt+VIERKANTE HAAK SLUITEN (])

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Shift+Alt+N

Alle items selecteren.

Opmerking: Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A
Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren.

Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMHOOG

Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar de paginatitel verplaatsen.

Ctrl+Shift+T

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+PIJL-OMHOOG

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+PIJL-LINKS

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+PIJL-RECHTS

Inzoomen.

Alt+Ctrl+plusteken (+) (op het numerieke toetsenblok) of Alt+Ctrl+Shift+plusteken (+)

Uitzoomen.

Alt+Ctrl+minteken (-) (op het numerieke toetsenblok) of Alt+Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

Wijzigingen opslaan.

Opmerking: Zolang OneNote actief is, worden de notities automatisch opgeslagen wanneer u wijzigingen aanbrengt. Notities hoeven niet handmatig te worden opgeslagen.

Ctrl+S

Naar boven

Werken met notitieblokken en secties

Dit wilt u doen

Drukt u op

OneNote openen.

Windows+Shift+N

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Functie Verzenden naar OneNote

Windows+N

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Een sectie openen.

Ctrl+Alt+Shift+O

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

Het huidige paginatabblad selecteren.

Ctrl+Shift+A

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

De huidige sectie verplaatsen.

Ctrl+Shift+G en vervolgens Shift+F10, M

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen.

Ctrl+G. Druk vervolgens op PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om een ander notitieblok te selecteren en ten slotte op ENTER.

Naar boven

Notities zoeken

Dit wilt u doen

Druk op

Het invoegpunt naar het vak Zoeken verplaatsen om in alle notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

PIJL-OMLAAG

Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan en de zoekactie beëindigen.

ENTER

Het zoekbereik wijzigen.

Ctrl+E, Tab, SPATIEBALK

Het deelvenster voor zoekresultaten openen.

Alt+O (na het zoeken)

Alleen op de huidige pagina zoeken.

Opmerking: U kunt schakelen tussen overal zoeken en alleen op de huidige pagina zoeken door op een willekeurige plaats op Ctrl+E of Ctrl+F te drukken.

Ctrl+F

Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan.

ENTER of F3

Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan.

Shift+F3

Zoeken beëindigen en terugkeren naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Notities delen met andere personen

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Notities delen met andere programma's

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Een Outlook-taak Vandaag maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+1

Een Outlook-taak Morgen maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+2

Een Outlook-taak Deze week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+3

Een Outlook-taak Volgende week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+4

Een Outlook-taak Geen datum maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+5

De geselecteerde Outlook-taak openen.

Ctrl+Shift+K

De geselecteerde Outlook-taak als voltooid markeren.

Ctrl+Shift+9

De geselecteerde Outlook-taak verwijderen.

Ctrl+Shift+0

Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren.

Shift+F9

Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren.

F9

De huidige pagina markeren als Ongelezen.

Ctrl+Q

Notities beveiligen

Secties met een wachtwoord beveiligen

Dit wilt u doen

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Dit helpartikel beschrijft de sneltoetsen die beschikbaar zijn voor algemene taken in Microsoft OneNote 2010. Deze sneltoetsen hebben betrekking op de toetsenbordindeling voor de Verenigde Staten. Toetsen op toetsenborden met een andere indeling komen hier mogelijk niet volledig mee overeen.

Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+). Als voor een sneltoets de ene toets na de andere moet worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma ( , ). 

Opmerking: Mogelijk ziet u niet de meest recente versie van dit artikel. Als de statusbalk onder aan dit venster Offline weergeeft, moet u verbinding met internet maken, op de knop Offline in de Help-weergave klikken en vervolgens op Inhoud van Office.com weergeven in het snelmenu klikken. Bezoek eventueel Office.com en zoek naar de pagina Hulp voor Microsoft OneNote 2010 en uitleg voor de nieuwste pagina.

In dit onderwerp

Notities maken en opmaken

Notities typen en bewerken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M

Het OneNote-venster dokken.

Ctrl+Alt+D

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Opmerking: Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+PIJL-RECHTS

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen.

Del

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Del

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen.

Shift+ENTER

Spelling controleren.

F7

De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen.

Shift+F7

Het contextmenu weergeven voor een object dat de focus heeft, bijvoorbeeld een notitie of een tabblad.

Shift+F10

De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

Notities opmaken

Dit wilt u doen

Druk op

Geselecteerde tekst geel markeren.

Ctrl+Shift+H
of Ctrl+Alt+H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+C

De opmaak op de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken).

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

Opmerking: De cursor moet ergens in de opgemaakte tekst van de hyperlink worden geplaatst.

Enter

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+AFBREEKSTREEPJE (-)

De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+GELIJKTEKEN (=)

De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+GELIJKTEKEN (=)

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+PUNT (.)

De opmaak voor genummerde lijst toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+SLASH (/)

De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+2

De stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+3

De stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+4

De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+5

De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Alt+6

De stijl Standaard toepassen op de huidige notitie.

Ctrl+Shift+N

Een alinea links laten inspringen.

Alt+Shift+PIJL-RECHTS

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen.

Alt+Shift+PIJL-LINKS

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+GROTER-DAN-TEKEN (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+KLEINER-DAN-TEKEN (<)

Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast.

Ctrl+Shift+N

Regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+R

Items aan een pagina toevoegen

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een document of bestand op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, F

Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen.

Alt+N, O

Documentafdrukken op de huidige pagina weergeven of verbergen (wanneer OneNote in de modus Hoog contrast wordt uitgevoerd).

Alt+Shift+P

Een afbeelding uit een bestand invoegen.

Alt+N, P

Een afbeelding van een scanner of een camera invoegen.

Alt+N, S

Een schermopname invoegen.

Opmerking: Het OneNote-pictogram moet actief zijn in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk van Windows).

Toets met Windows-logo+S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+ENTER

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren.

Alt+GELIJKTEKEN (=)

Een tabel maken door een tweede kolom toe te voegen aan een tekst die al is getypt.

Tab

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij.

Tab

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

Opmerking: Druk een tweede maal op ENTER om de tabel te voltooien.

Enter

Een rij maken onder de huidige rij in een tabel.

Ctrl+ENTER

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel.

Alt+ENTER

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+R

Een kolom maken aan de linkerkant van de huidige kolom in een tabel.

Ctrl+Alt+E

Een rij maken boven de huidige rij in een tabel (wanneer de cursor zich aan het begin van een rij bevindt).

Enter

De huidige lege rij in een tabel verwijderen (wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt).

Del (tweemaal drukken)

Notities en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Toetsen

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Opmerking: Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

Selecteren tot het einde van de regel.

Shift+End

De hele regel selecteren (wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt).

Shift+PIJL-OMLAAG

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren.

Ctrl+Shift+T

Het geselecteerde overzicht of de geselecteerde pagina annuleren.

Esc

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar boven verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMHOOG

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar beneden verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMLAAG

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar links verplaatsen (de inspringing verkleinen).

Alt+Shift+PIJL-LINKS

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar rechts verplaatsen (de inspringing vergroten).

Alt+Shift+PIJL-RECHTS

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+AFBREEKSTREEPJE (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Del

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+PIJL-LINKS

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+PIJL-RECHTS

Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen.

Ctrl+Alt+P

Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen.

Ctrl+Alt+S

De huidige audio- of video-opname enkele seconden terugspoelen.

Ctrl+Alt+Y

De huidige audio- of video-opname enkele seconden vooruitspoelen.

Ctrl+Alt+U

Notities taggen

Dit wilt u doen

Drukt u op

De tag Takenlijst toepassen, markeren of wissen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag Bewaren voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De tag Definitie toepassen of wissen.

Ctrl+5

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+6

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+7

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+8

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+9

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Overzichten gebruiken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Niveau 1 weergeven.

Alt+Shift+1

Uitvouwen tot niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitvouwen tot niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitvouwen tot niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitvouwen tot niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

Inspringing met één niveau vergroten.

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen.

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen.

Alt+Shift+PLUSTEKEN (+)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+MINTEKEN (-)

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet u eerst de ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen met het hulpmiddel Taalvoorkeuren voor Microsoft Office 2010.

Dit wilt u doen

Drukt u op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

Ctrl+Shift-links

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

Ctrl+Shift-rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Naar boven

Notitieblokken ordenen en beheren

Werken met pagina's en kantlijnnotities

Dit wilt u doen

Drukt u op

Volledige paginaweergave in- of uitschakelen.

F11

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M

De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+STERRETJE (*)

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

De tabbalk voor paginatabbladen vergroten.

Ctrl+Shift+VIERKANTE HAAK OPENEN ([)

De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen.

Ctrl+Shift+VIERKANTE HAAK SLUITEN (])

Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau.

Ctrl+Alt+G

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam verkleinen.

Ctrl+Alt+VIERKANTE HAAK OPENEN ([)

Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam vergroten.

Ctrl+Alt+VIERKANTE HAAK SLUITEN (])

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina.

Ctrl+Shift+Alt+N

Alle items selecteren.

Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A
Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren.

Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMHOOG

Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar de paginatitel verplaatsen.

Ctrl+Shift+T

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie op de huidige pagina omhoog verplaatsen of de pagina aan de bovenkant uitbreiden.

Ctrl+Alt+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie op de huidige pagina omlaag verplaatsen of de pagina aan de onderkant uitbreiden.

Ctrl+Alt+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie op de huidige pagina naar links verplaatsen of de pagina aan de linkerkant uitbreiden.

Ctrl+Alt+PIJL-LINKS

De invoegpositie op de huidige pagina naar rechts verplaatsen of de pagina aan de rechterkant uitbreiden.

Ctrl+Alt+PIJL-RECHTS

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+PIJL-LINKS

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+PIJL-RECHTS

Inzoomen.

Alt+Ctrl+PLUSTEKEN (+) (op het numerieke toetsenblok)
Of:
Alt+Ctrl+Shift+PLUSTEKEN (+)

Uitzoomen.

Alt+Ctrl+MINTEKEN (-) (op het numerieke toetsenblok)
Of:
Alt+Ctrl+Shift+AFBREEKSTREEPJE (-)

Wijzigingen opslaan.

Zolang OneNote actief is, worden de notities automatisch opgeslagen wanneer u wijzigingen aanbrengt. Notities hoeven niet handmatig te worden opgeslagen.

CTRL+S

Werken met notitieblokken en secties

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een nieuwe sectie maken.

Ctrl+T

Een notitieblok openen.

Ctrl+O

Een sectie openen.

Ctrl+Alt+Shift+O

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren.

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen.

Ctrl+Alt+G

Het huidige paginatabblad selecteren.

Ctrl+Shift+A

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen.

Ctrl+Shift+G

De huidige sectie verplaatsen.

Ctrl+Shift+G, Shift+F10, M

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen.

Ctrl+G. Druk vervolgens op PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om een ander notitieblok te selecteren en ten slotte op ENTER.

Notities zoeken

Dit wilt u doen

Druk op

Het invoegpunt naar het vak Zoeken verplaatsen om in alle notitieblokken te zoeken.

Ctrl+E

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven.

PIJL-OMLAAG

Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan en de zoekactie beëindigen.

ENTER

Het zoekbereik wijzigen.

Ctrl+E, Tab, SPATIEBALK

Het deelvenster voor zoekresultaten openen.

Alt+O (na het zoeken)

Alleen op de huidige pagina zoeken.

Opmerking: U kunt schakelen tussen overal zoeken en alleen op de huidige pagina zoeken door op een willekeurige plaats op Ctrl+E of Ctrl+F te drukken.

Ctrl+F

Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan.

ENTER of F3

Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan.

Shift+F3

Zoeken beëindigen en terugkeren naar de pagina.

Esc

Naar boven

Notities delen

Notities delen met andere personen

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Notities delen met andere programma's

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Een Outlook-taak Vandaag maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+1

Een Outlook-taak Morgen maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+2

Een Outlook-taak Deze week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+3

Een Outlook-taak Volgende week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+4

Een Outlook-taak Geen datum maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+5

De geselecteerde Outlook-taak openen.

Ctrl+Shift+K

De geselecteerde Outlook-taak als voltooid markeren.

Ctrl+Shift+9

De geselecteerde Outlook-taak verwijderen.

Ctrl+Shift+0

Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren.

Shift+F9

Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren.

F9

De huidige pagina markeren als Ongelezen.

Ctrl+Q

Naar boven

Notities beveiligen

Secties met een wachtwoord beveiligen

Dit wilt u doen

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Dit helponderwerp beschrijft de sneltoetsen die beschikbaar zijn voor algemene taken in Microsoft Office OneNote 2007. De sneltoetsen hebben betrekking op de toetsenbordindeling voor de Verenigde Staten. Toetsen op toetsenborden met een andere indeling komen hier mogelijk niet volledig mee overeen.

Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+). Als voor een sneltoets de ene toets na de andere moet worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma ( , ). 

Tip: Klik op Alles weergeven, druk op CTRL+f, typ het woord of de woordgroep en druk vervolgens op ENTER om een woord of woordgroep in dit onderwerp te vinden.

Online-Help

Sneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot de volledige inhoud van Office Help. In het Help-venster worden Help-onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het Help-venster openen.

F1

Het Help-venster sluiten

Alt+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

Teruggaan naar de startpagina van Help voor OneNote.

Alt+Home

Het volgende item in het Help-venster selecteren

Tab

Het vorige item in het Help-venster selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor het geselecteerde item uitvoeren

Enter

Selecteer in de sectie Bladeren in OneNote Help van het Help-venster respectievelijk het volgende of vorige item.

Tab of Shift+Tab

Vouw in de sectie Bladeren in OneNote Help van het Help-venster het geselecteerde item respectievelijk uit of samen.

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, inclusief Alles weergeven of Alles verbergen, aan het begin van een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren

Enter

Naar het vorige Help-onderwerp teruggaan (de knop Vorige).

Alt+Pijl-links of Backspace

Naar het volgende Help-onderwerp gaan (de knop Volgende).

Alt+Pijl-rechts

Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Page Up of Page Down

Wijzigen of het Help-venster met (naast elkaar weergegeven) of los van (niet naast elkaar weergegeven) het actieve programma wordt weergegeven.

Alt+U

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Het Help-venster moet wel het actieve venster zijn (klik in het Help-venster).

Shift+F10

De laatste actie stoppen (de knop Stoppen).

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken.

Als de cursor zich niet in het huidige Help-onderwerp bevindt, drukt u op F6 en vervolgens op CTRL+P.

Ctrl+P

De verbindingsstatus wijzigen

F6 en druk vervolgens op PIJL-OMLAAG

Typ de tekst in het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken.

F6 en druk vervolgens op PIJL-OMLAAG

Schakelen tussen gebieden in het Help-venster. U kunt bijvoorbeeld schakelen tussen de werkbalk, het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken en de lijst Zoeken.

F6

Het volgende of het vorige onderwerp selecteren in de structuurweergave van een inhoudsopgave

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Het geselecteerde onderwerp uitvouwen of samenvouwen in de structuurweergave van een inhoudsopgave

Pijl-links of pijl-rechts

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar het volgende venster gaan

ALT+TAB

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten

Ctrl+W of Ctrl+F4

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom; mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken)

Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op Alt om de focus naar de menubalk te verplaatsen, en vervolgens op Ctrl+Tab om naar het taakvenster te gaan.

F6

Vanuit het ene deelvenster (linksom draaiend) naar het andere deelvenster in het programmavenster gaan.

Shift+F6

Naar het volgende venster gaan als meer dan één venster is geopend

Ctrl+F6

Naar het vorige venster gaan

Ctrl+Shift+F6

De opdracht Formaat (in het systeemmenu van het venster) uitvoeren wanneer een documentvenster niet is gemaximaliseerd. Druk op de pijltoetsen om het vensterformaat te wijzigen en druk op Esc wanneer u klaar bent.

Ctrl+F8

Een venster minimaliseren tot een pictogram (dit werkt niet in alle Microsoft Office-programma's)

Ctrl+F9

Een geselecteerd venster maximaliseren of het vorige vensterformaat herstellen

Ctrl+F10

Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

PRINT SCREEN

Een afbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren.

ALT+PRINT SCREEN

Lettertype of lettergrootte wijzigen

Dit wilt u doen

Druk op

Het lettertype wijzigen

Ctrl+Shift+F

De tekengrootte wijzigen

Ctrl+Shift+P

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen

CTRL+SHIFT+<

In tekst of cellen bewegen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De invoegpositie één teken naar links verplaatsen.

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

De invoegpositie één regel omhoog verplaatsen.

PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één regel omlaag verplaatsen.

PIJL-OMLAAG

De invoegpositie één woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+PIJL-RECHTS

De invoegpositie naar het einde van een regel verplaatsen.

End

De invoegpositie naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

De invoegpositie naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

De laatste opdracht Zoeken herhalen.

Shift+F4

De invoegpositie verplaatsen en werken in tabellen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende cel gaan.

Tab

Naar de vorige cel gaan.

Shift+Tab

Naar de volgende rij gaan.

PIJL-OMLAAG

Naar de vorige rij gaan.

PIJL-OMHOOG

Een nieuwe alinea beginnen.

Enter

Onderaan in de tabel een nieuwe rij toevoegen.

TAB aan het einde van de laatste rij

Taakvensters openen en gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken)

Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op ALT om de focus naar de menubalk te verplaatsen, en vervolgens op CTRL+TAB om naar het taakvenster te gaan.

F6

Naar een taakvenster gaan wanneer een menu of werkbalk actief is (mogelijk moet u meerdere malen op CTRL+TAB drukken)

Ctrl+Tab

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Alle beschikbare opdrachten in het menu van het taakvenster weergeven.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

Navigeren door de beschikbare keuzen in het geselecteerde submenu, of navigeren door de opties in een groep in een dialoogvenster.

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde menu openen of de aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.

SPATIEBALK of ENTER

Een snelmenu openen of een vervolgkeuzemenu openen voor het geselecteerde item in de galerie.

SHIFT+F10

De eerste of de laatste opdracht in het menu of submenu selecteren als een menu of submenu zichtbaar is

Home of End

Omhoog of omlaag schuiven in de geselecteerde galerielijst

Page Up of Page Down

Naar de boven- of onderkant van de geselecteerde galerielijst gaan

Ctrl+Home of Ctrl+End

Het taakvenster Onderzoek openen.

Alt+Klik

Het formaat van werkbalken, menu's en taakvensters wijzigen en deze verplaatsen

 1. Druk op ALT om de menubalk te selecteren.

 2. Druk meerdere keren op CTRL+TAB om de gewenste werkbalk of het gewenste taakvenster te selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Het formaat van een werkbalk wijzigen

  1. Druk op CTRL+SPATIEBALK op de werkbalk om het menu Werkbalkopties weer te geven.

  2. Klik op de opdracht Grootte en druk vervolgens op ENTER.

  3. Druk op de pijltoetsen om het formaat van de werkbalk te wijzigen. Druk op Ctrl + de pijltjestoetsen om het formaat met een pixel per keer te wijzigen.

  Een werkbalk verplaatsen

  1. Druk op CTRL+SPATIEBALK op de werkbalk om het menu Werkbalkopties weer te geven.

  2. Klik op de opdracht Verplaatsen en druk vervolgens op ENTER.

  3. Druk op de pijltjestoetsen om de werkbalk te verplaatsen. Druk op CTRL + de pijltjestoetsen om deze met een pixel per keer te verplaatsen. Druk herhaaldelijk op PIJL-OMLAAG om de werkbalk los te maken. Druk respectievelijk op PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS als de werkbalk helemaal aan de linker- of rechterkant is om de werkbalk verticaal aan de linker- of rechterkant vast te maken.

  Het formaat van een taakvenster wijzigen

  1. Druk in het taakvenster op CTRL+SPATIEBALK om een menu met beschikbare opdrachten weer te geven.

  2. Druk op PIJL-OMLAAG om de opdracht Formaat te selecteren en druk op ENTER.

  3. Druk op de pijltoetsen om het formaat van het taakvenster te wijzigen. Gebruik CTRL+ de pijltoetsen om het formaat met 1 pixel tegelijk te wijzigen.

  Een taakvenster verplaatsen

  1. Druk in het taakvenster op CTRL+SPATIEBALK om een menu met beschikbare opdrachten weer te geven.

  2. Druk op PIJL-OMLAAG om de opdracht Verplaatsen te selecteren en druk op ENTER.

  3. Druk op de pijltoetsen om de positie van het taakvenster te wijzigen. Gebruik CTRL+ de pijltoetsen om de positie met 1 pixel tegelijk te wijzigen.

 4. Druk op ESC als u gereed bent met het wijzigen van het formaat of het verplaatsen.

Werken met dialoogvensters

Als u dit wilt doen

Toets/toetsencombinatie

Naar de volgende optie of optiegroep.

TAB

Naar de vorige optie of optiegroep.

SHIFT+TAB

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

CTRL+TAB

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

CTRL+SHIFT+TAB

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan

Pijltoetsen

De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop; het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De lijst openen als deze is gesloten en naar de betreffende optie in de lijst gaan

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren; een selectievakje in- of uitschakelen

Alt+de onderstreepte letter in een optie

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+pijl-omlaag

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten

Esc

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

Enter

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een lege ruimte waarin u gegevens kunt typen of plakken, zoals uw gebruikersnaam of het pad naar een map.

Actie

Druk op

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

CTRL+PIJL-RECHTS

Een teken naar links selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-LINKS

Een teken naar rechts selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-RECHTS

Een woord naar links selecteren of deselecteren.

CTRL+SHIFT+PIJL-LINKS

Een woord naar rechts selecteren of deselecteren.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

SHIFT+HOME

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

SHIFT+END

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Naar de vorige map gaan. Bijschrift 4

Alt+1

De knop Eén niveau omhoog Knopafbeelding button: de map één niveau boven de geopende map openen.

Alt+2

Knop Zoeken op internet Bijschrift 4 : Sluit het dialoogvenster en open uw zoekpagina op internet

ALT+3

De knop Delete Bijschrift 4 : De geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen.

ALT+3

De knop Nieuwe map maken Bijschrift 4 : Een nieuwe map maken.

Alt+4

De knop Weergaven Bijschrift 4 : Schakelen tussen beschikbare mapweergaven.

Alt+5

De knop Extra: Het menu Extra weergeven.

Alt+L

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of een bestand

Shift+F10

Schakelen tussen opties of gebieden in het dialoogvenster.

Tab

De lijst Zoeken in openen

F4 of ALT+Z

De bestandenlijst vernieuwen.

F5

Notities maken en opmaken

Notities typen en bewerken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord plakken.

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+PIJL-RECHTS

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen.

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen.

Del

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen.

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Spelling controleren.

F7

Notities opmaken

Dit wilt u doen

Drukt u op

De geselecteerde tekst markeren.

CTRL+SHIFT+H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Een hyperlink openen.

Opmerking: De cursor moet ergens in de opgemaakte tekst van de hyperlink worden geplaatst.

Enter

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+AFBREEKSTREEPJE (-)

De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+Shift+GELIJKTEKEN (=)

De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+GELIJKTEKEN (=)

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+PUNT (.)

De opmaak voor genummerde lijst toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+SLASH (/)

Een alinea links laten inspringen.

Alt+Shift+PIJL-RECHTS

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen.

Alt+Shift+PIJL-LINKS

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+R

De geselecteerde alinea centreren

Ctrl+E

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+L

Een lettertype op de geselecteerde tekst toepast.

CTRL+SHIFT+F, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Een tekengrootte op de geselecteerde tekst toepassen.

CTRL+SHIFT+P, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Het taakvenster Lettertype openen

Ctrl+D

Items aan een pagina toevoegen

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een document of bestand op de huidige pagina invoegen.

ALT+I, F

Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen.

ALT+I, O

Documentafdrukken op de huidige pagina weergeven of verbergen (wanneer OneNote in de modus Hoog contrast wordt uitgevoerd)

Alt+Shift+P

Een afbeelding uit een bestand invoegen.

ALT+I, P, F

Een afbeelding van een scanner of een camera invoegen.

ALT+I, P, S

Een schermopname invoegen.

Opmerking: Het OneNote-pictogram moet actief zijn in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk van Windows).

Toets met Windows-logo+S

De huidige datum invoegen.

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen.

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen.

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Notities en objecten selecteren

Dit wilt u doen

Toetsen

Alle items op de huidige pagina selecteren.

Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

Het geselecteerde overzicht of de geselecteerde pagina annuleren.

Esc

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMHOOG

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMLAAG

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object naar links verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-LINKS

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object naar rechts verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-RECHTS

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren.

Ctrl+Shift+AFBREEKSTREEPJE (-)

Ruimte op de pagina toevoegen of verwijderen.

ALT+I, N, druk vervolgens op de toets PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG en druk daarna op ENTER

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen.

Del

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+PIJL-LINKS

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+PIJL-RECHTS

Notities taggen

Dit wilt u doen

Drukt u op

De tag Takenlijst toepassen, markeren of wissen.

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag Bewaren voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De tag Definitie toepassen of wissen.

Ctrl+5

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+6

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+7

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+8

Een aangepaste tag toepassen of wissen.

Ctrl+9

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen.

Ctrl+0

Overzichten gebruiken

Dit wilt u doen

Drukt u op

Niveau 1 weergeven.

Alt+Shift+1

Uitvouwen tot niveau 2.

Alt+Shift+2

Uitvouwen tot niveau 3.

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4.

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5.

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6.

Alt+Shift+6

Uitvouwen tot niveau 7.

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8.

Alt+Shift+8

Uitvouwen tot niveau 9.

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen.

Alt+Shift+0

Hoofdtekst voor de geselecteerde kop weergeven.

ALT+SHIFT+=

Hoofdtekst voor de geselecteerde kop verbergen.

ALT+SHIFT+AFBREEKSTREEPJE

Inspringing met één niveau vergroten.

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen.

Shift+Tab

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet u eerst de ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen in het dialoogvenster Taalinstellingen voor Microsoft Office 2007.

Dit wilt u doen

Drukt u op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts.

Ctrl+Shift-links

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links.

Ctrl+Shift-rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt.

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt.

Shift+Tab

Notitieblokken ordenen en beheren

Werken met pagina's en kantlijnnotities

Dit wilt u doen

Drukt u op

Volledige paginaweergave in- of uitschakelen.

F11

Een nieuw OneNote-venster openen.

Ctrl+M

Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie.

Ctrl+Shift+M

De huidige pagina afdrukken.

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie.

Ctrl+N

Een nieuwe subpagina aan de huidige groep pagina's toevoegen.

CTRL+SHIFT+N

Alle items selecteren.

Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A

De huidige pagina selecteren.

Ctrl+Shift+A
Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren.

De tabgrootte van de pagina verhogen.

CTRL+SHIFT+HAAKJE LINKS

De tabgrootte van de pagina verlagen.

CTRL+SHIFT+HAAKJE RECHTS

Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMHOOG

Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen.

Alt+Shift+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar de paginakoptekst verplaatsen.

CTRL+T

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

Op de huidige pagina omhoog schuiven.

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven.

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven.

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie op de huidige pagina omhoog verplaatsen of de pagina aan de bovenkant uitbreiden.

Ctrl+Alt+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie op de huidige pagina omlaag verplaatsen of de pagina aan de onderkant uitbreiden.

Ctrl+Alt+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie op de huidige pagina naar links verplaatsen of de pagina aan de linkerkant uitbreiden.

Ctrl+Alt+PIJL-LINKS

De invoegpositie op de huidige pagina naar rechts verplaatsen of de pagina aan de rechterkant uitbreiden.

Ctrl+Alt+PIJL-RECHTS

Naar de volgende notitiecontainer gaan.

Alt+PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan.

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina.

Alt+PIJL-LINKS

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina.

Alt+PIJL-RECHTS

Inzoomen.

Alt+Ctrl+PLUSTEKEN (+) (op het numerieke toetsenblok)
Of:
Alt+Ctrl+Shift+PLUSTEKEN (+)

Uitzoomen.

Alt+Ctrl+MINTEKEN (-) (op het numerieke toetsenblok)
Of:
Alt+Ctrl+Shift+AFBREEKSTREEPJE (-)

Wijzigingen opslaan.

Opmerking: Zolang OneNote actief is, worden de notities automatisch opgeslagen wanneer u wijzigingen aanbrengt. Notities hoeven niet handmatig te worden opgeslagen.

Ctrl+S

Werken met notitieblokken en secties

Dit wilt u doen

Druk op

Een nieuw notitieblok maken.

ALT+N, N

Een nieuwe sectie maken.

ALT+N, S

Een sectie openen.

Ctrl+O

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan.

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan.

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan.

Alt+End

Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Up

Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan.

Alt+Page Down

De huidige sectie verplaatsen.

ALT+F, R, V

Notities zoeken

Dit wilt u doen

Druk op

De invoegpositie naar het vak Zoeken verplaatsen.

CTRL+F

Het zoekbereik wijzigen.

CTRL+F, TAB, PIJL-OMLAAG

Tijdens het zoeken naar het volgende zoekresultaat gaan.

ENTER

Notities delen

Notities delen met anderen

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

Een gedeelde livesessie starten

ALT+S, L, S

Deelnemen aan een gedeelde sessie.

ALT+S, L, J

Een gedeelde sessie verlaten.

ALT+S, L, L

Notities delen met andere programma's

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden.

Ctrl+Shift+E

De geselecteerde pagina naar Microsoft Office Word 2007 verzenden.

ALT+F, D, W

Een afspraak in Microsoft Office Outlook 2007 maken.

ALT+SHIFT+A

Een contactpersoon in Microsoft Office Outlook 2007 maken.

CTRL+SHIFT+C

Een Outlook-taak Vandaag maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+1

Een Outlook-taak Morgen maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+2

Een Outlook-taak Deze week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+3

Een Outlook-taak Volgende week maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+4

Een Outlook-taak Geen datum maken van de momenteel geselecteerde notitie.

Ctrl+Shift+5

Het menu Outlook-taken openen.

ALT+K

De geselecteerde Outlook-taak openen.

Ctrl+Shift+K

De geselecteerde Outlook-taak als voltooid markeren.

Ctrl+Shift+9

De geselecteerde Outlook-taak verwijderen.

Ctrl+Shift+0

Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren.

Shift+F9

Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren.

F9

Notities beveiligen

Secties met een wachtwoord beveiligen

Dit wilt u doen

Druk op

Opties voor wachtwoordbeveiliging opgeven.

ALT+F, S

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ctrl+Alt+L

Het vak Wachtwoord invoeren in het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging selecteren.

ALT+P

Het vak Wachtwoord bevestigen in het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging selecteren.

ALT+C

Zie ook

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Een schermlezer gebruiken om eenvoudige taken uit te voeren in OneNote

Technische ondersteuning voor personen met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×