Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor PowerPoint op Windows. Voor gebruikers met een motorische of visuele beperking werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor PowerPoint op Windows.

Er is een aparte lijst met sneltoetsen die u kunt gebruiken als u uw presentatie maakt.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Actie

Druk op

Een presentatie vanaf het begin starten

F5

Een presentatie vanaf de huidige dia starten

Shift+F5

De weer gave voor presentator weer geven

Alt+F5

of

Alt+S, B

Als u tijdens uw presentatie een lijst met sneltoetsen wilt weer geven, drukt u op F1. Gebruik de pijl toetsen om te scha kelen tussen de tabbladen in het Help-venster van de Diavoorstelling.

In dit onderwerp

De diavoorstelling tijdens de presentatie regelen

Video's en andere mediabestanden tijdens een presentatie regelen

In de weergave voor presentator navigeren tijdens een presentatie

De diavoorstelling tijdens de presentatie regelen

De volgende sneltoetsen zijn van toepassing terwijl u uw presentatie in de diavoorstellings modus (volledig scherm) aflevert. Als u de modus Diavoorstelling wilt activeren, drukt u op F5.

Toetsen

De volgende animatie starten of naar de volgende dia gaan

N

Enter

Page Down

Pijl-rechts

Toets Pijl-omlaag

Spatiebalk

De vorige animatie uitvoeren of teruggaan naar de vorige dia

P

Page Up

Pijl-links

Toets Pijl-omhoog

Backspace

Naar een specifieke dia gaan

<slide number> Voer vervolgens

Een lege, zwarte dia weer geven of teruggaan naar de presentatie vanaf een lege, zwarte dia

B of punt (.)

Een lege, witte dia weer geven of teruggaan naar de presentatie vanaf een lege, witte dia

W of komma (,)

Een automatische presentatie stoppen of opnieuw starten

S

De presentatie beëindigen

Esc

Schermaantekeningen wissen

E

Naar de volgende dia gaan, als de volgende dia verborgen is

H

Nieuwe tijds instellingen instellen tijdens try-out

N

Gesproken tekst en de tijdsinstelling van dia opnieuw opnemen.

R

De laserpointer starten

Ctrl+L

De aanwijzer wijzigen in een pen

Ctrl+P

De aanwijzer in een pijl veranderen

Ctrl+A

De aanwijzer veranderen in een gum.

Ctrl+E

Inktmarkeringen weergeven of verbergen.

Ctrl+M

De aanwijzer en navigatie knop verbergen

Ctrl+H

Ctrl+U

Het dialoog venster alle Dia's weer geven

Ctrl+S

De computertaakbalk weergeven

Ctrl+T

Het context menu weer geven

Shift+F10

Naar de volgende hotspot op de huidige dia gaan

(HOTS Pots zijn Hyper links, animatie triggers, audio objecten en video-objecten.)

Tab

Naar de laatste of vorige Hyper link op de huidige dia gaan

Shift+Tab

Het gedrag van de muis klik op de geselecteerde Hyper Link uitvoeren

(De geselecteerde Hyper Link volgen)

Enter terwijl een hyperlink is geselecteerd

Video's en andere mediabestanden tijdens een presentatie regelen

Deze toetsenbordsneltoetsen werken met videobestanden die u van uw computer of van een ander apparaat hebt geïmporteerd. Ze werken niet met onlinevideobestanden.

Drukt u op

Media afspelen stoppen

Alt+Q

Media afspelen of onderbreken

Ctrl+spatiebalk

Heen en weer schakelen tussen afspelen en pauzeren

Alt+P

Naar de volgende bladwijzer gaan

Alt+End

Naar de vorige bladwijzer gaan

Alt+Home

Geluidsvolume verhogen

Alt+pijl-omhoog

Geluidsvolume verlagen

Alt+pijl-omlaag

Geluid dempen

Alt+U

Drie seconden vooruitspoelen

Alt+Shift+PageDown

Drie seconden naar achteren

Alt+Shift+PageUp

0,25 seconden voorwaarts zoeken en dan pauzeren

Alt+Shift+Pijl-rechts

0,25 seconden achterwaarts zoeken en dan pauzeren

Alt+Shift+Pijl-links

Het menu audio en ondertitels weer geven of verbergen

(Voor Video's met meerdere audio tracks en/of subtitels worden in ondersteunde indelingen ondersteund)

Alt+J

In de weergave voor presentator navigeren tijdens een presentatie

De volgende sneltoetsen zijn van toepassing terwijl u uw presentatie aflevert met de weer gave voor presentator. In de weer gave voor presentator kunt u uw presentatie bekijken met uw sprekers notities op één scherm (bijvoorbeeld uw laptop), terwijl het publiek de presentatie zonder notities op een ander scherm bekijkt.

Handeling

Druk op

Scha kelen tussen de gebieden in de weer gave presen teren

(Koptekst, hulp middelen onder de dia en het deel venster notities)

F6

Scha kelen tussen hulp middelen in de weer gave voor de presentator

Tab

Schuif één regel omlaag in het notitievenster

Ctrl+pijl-omlaag

Schuif één regel omhoog in het notitievenster

Ctrl+pijl-omhoog

Schuif één schermlengte omlaag in het notitievenster

Ctrl+Page Down

Schuif één schermlengte omhoog in het notitievenster

Ctrl+Page Up

In dit onderwerp

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken terwijl u een presentatie uitvoert in de volledige schermweergave.

Sneltoetsen in een diavoorstelling

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een presentatie vanaf het begin starten.

F5

De volgende animatie starten of naar de volgende dia gaan.

N

Enter

Page Down

Pijl-rechts

Pijl-omlaag

Spatiebalk

De vorige animatie starten of naar de vorige dia gaan.

P

Page Up

Pijl-links

Pijl-omhoog

Backspace

Naar dianummer

getal+Enter

Een lege, zwarte dia weergeven of vanaf een lege, zwarte dia naar de presentatie terugkeren.

Z of PUNT

Een lege, witte dia weergeven of vanaf een lege, witte dia naar de presentatie terugkeren.

W of KOMMA

Een automatische presentatie stoppen of opnieuw starten.

S

Een presentatie beëindigen.

ESC of AFBREEKSTREEPJE

Aantekeningen op het scherm wissen.

E

Naar de volgende dia gaan, als de volgende dia verborgen is.

B

Nieuwe tijdsinstellingen instellen tijdens try-out.

N

Oorspronkelijke tijdsinstellingen gebruiken tijdens try-out.

O

Met een muisklik naar de volgende dia gaan tijdens try-out.

K

Gesproken tekst en tijdsinstellingen opnieuw opnemen.

R

Terugkeren naar eerste dia.

Houd de linker- en rechtermuisknop gedurende 2 seconden ingedrukt

De aanwijzer weergeven of verbergen

A of =

De aanwijzer in een pen wijzigen.

Ctrl+P

De aanwijzer veranderen in een pijl.

Ctrl+A

De aanwijzer veranderen in een gum.

Ctrl+E

Inktmarkeringen weergeven of verbergen.

Ctrl+M

Aanwijzer en navigatieknop onmiddellijk verbergen.

Ctrl+H

Aanwijzer en navigatieknop na 15 seconden verbergen.

Ctrl+U

Het dialoogvenster Alle dia's weergeven.

Ctrl+S

De computertaakbalk weergeven

Ctrl+T

Snelmenu weergeven.

Shift+F10

Naar de eerste of volgende hyperlink op een dia gaan.

TAB

Naar de laatste of vorige hyperlink op een dia gaan.

Shift+Tab

De actie bij 'muisklik' voor de geselecteerde hyperlink uitvoeren.

ENTER terwijl een hyperlink is geselecteerd

Sneltoetsen voor media tijdens een presentatie

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Media afspelen stoppen

Alt+Q

Heen en weer schakelen tussen afspelen en pauzeren

Alt+P

Naar de volgende bladwijzer gaan

Alt+End

Naar de vorige bladwijzer gaan

Alt+Home

Geluidsvolume verhogen

Alt+pijl-omhoog

Geluidsvolume verlagen

Alt+pijl-omlaag

Voorwaarts zoeken

Alt+Shift+pagina-omlaag

Achterwaarts zoeken

Alt+Shift+pagina-omhoog

Geluid dempen

Alt+U

Druk op Ctrl+P als u een presentatie wilt afdrukken.

Tip:    u kunt tijdens uw presentatie een lijst met besturingselementen weergeven door op F1 te drukken.

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken terwijl u een presentatie uitvoert in de volledige schermweergave.

Actie

Druk op

Een presentatie vanaf het begin starten.

F5

De volgende animatie starten of naar de volgende dia gaan.

N

Enter

Page Down

Pijl-rechts

Pijl-omlaag

Spatiebalk

De vorige animatie starten of naar de vorige dia gaan.

P

Page Up

Pijl-links

Pijl-omhoog

Backspace

Ga naar dianummer.

nummer+Enter

Een lege, zwarte dia weergeven of vanaf een lege, zwarte dia naar de presentatie terugkeren.

Z of PUNT

Een lege, witte dia weergeven of vanaf een lege, witte dia naar de presentatie terugkeren.

W of KOMMA

Een automatische presentatie stoppen of opnieuw starten.

S

Een presentatie beëindigen.

ESC of AFBREEKSTREEPJE

Aantekeningen op het scherm wissen.

E

Naar de volgende dia gaan, als de volgende dia verborgen is.

B

Nieuwe tijdsinstellingen instellen tijdens try-out.

N

Oorspronkelijke tijdsinstellingen gebruiken tijdens try-out.

O

Met een muisklik naar de volgende dia gaan tijdens try-out.

M

Terugkeren naar eerste dia.

1+Enter

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pen veranderen.

Ctrl+P

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pijl veranderen.

Ctrl+A

Aanwijzer en navigatieknop onmiddellijk verbergen.

Ctrl+H

Aanwijzer en navigatieknop na 15 seconden verbergen.

Ctrl+U

Snelmenu weergeven.

Shift+F10

Naar de eerste of volgende hyperlink op een dia gaan.

TAB

Naar de laatste of vorige hyperlink op een dia gaan.

Shift+Tab

De actie bij 'muisklik' voor de geselecteerde hyperlink uitvoeren.

ENTER terwijl een hyperlink is geselecteerd

Druk op Ctrl+P als u een presentatie wilt afdrukken.

Tip:    u kunt tijdens uw presentatie een lijst met besturingselementen weergeven door op F1 te drukken.

Zie ook

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×