Sneltoetsen aanpassen

U kunt sneltoetsen aanpassen door ze aan een opdracht, macro, lettertype, stijl of veelgebruikt symbool toe te wijzen. U kunt sneltoetsen ook verwijderen.

Een sneltoets via het toetsenbord toewijzen of verwijderen

 1. Indien nodig drukt u op de TAB-toets om naar het deelvenster De werkbalk Snelle toegang en de sneltoetsen aanpassen te gaan.

 2. Druk meermaals op de TAB-toets tot Aanpassen geselecteerd is, en druk vervolgens op ENTER.

 3. In het vak Categorieën drukt u op de PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om de categorie te selecteren met de opdracht of een ander item waarvoor u een sneltoets wilt toewijzen of verwijderen. Druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 4. Druk op de TAB-toets om naar het vak Opdrachten te gaan.

 5. Druk op de PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om de naam van de opdracht of een ander item te selecteren, en druk op de SPATIEBALK.

  Sneltoetsen die aan deze opdracht of dit item zijn toegewezen, worden in het vak Gebruikte toetsen weergegeven.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een sneltoets toewijzen

  Sneltoetsen met CTRL of een functietoets beginnen

  1. Druk meermaals op de TAB-toets tot de cursor in het vak Druk op nieuwe sneltoets staat.

  2. Druk op de toetsencombinatie die u wilt toewijzen. Druk bijvoorbeeld op CTRL plus de toets die u wilt gebruiken.

  3. In Momenteel toegewezen aan kunt u zien of de toetsencombinatie al aan een opdracht of een ander item is toegewezen. Typ in dit geval een andere combinatie.

   Belangrijk   Wanneer u een toetsencombinatie opnieuw toewijst, kunt u de combinatie niet langer voor het oorspronkelijke doeleinde gebruiken. Als u bijvoorbeeld op CTRL+B drukt, wordt geselecteerde tekst vet gemaakt. Wijst u CTRL+B aan een nieuwe opdracht of ander item toe, dan kunt u tekst niet vet maken via CTRL+B tenzij u de sneltoetstoewijzingen terugzet op hun oorspronkelijke instellingen door op Beginwaarden te klikken.

  4. Druk meermaals op de TAB-toets tot Toewijzen geselecteerd is, en druk vervolgens op ENTER.

   Opmerking   Op een programmeerbaar toetsenbord is de toetsencombinatie CTRL+ALT+F8 wellicht al toegewezen aan het activeren van de toetsenbordprogrammeermodus.

  Een sneltoets verwijderen

  1. Druk meermaals op de TAB-toets tot de cursor in het vak Huidige toetsen staat.

  2. Druk op de PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om de sneltoets te selecteren die u wilt verwijderen, en druk op de SPATIEBALK.

  3. Druk meermaals op de TAB-toets tot Verwijderen geselecteerd is, en druk op ENTER.

 7. Druk meermaals op de TAB-toets tot het vak Wijzigingen opslaan in geselecteerd is.

 8. Druk op PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om de naam van het huidige document of de huidige sjabloon te selecteren waarin u de sneltoetswijzigingen wilt opslaan. Druk vervolgens op ENTER.

Een sneltoets toewijzen of verwijderen met behulp van de muis

 1. In het deelvenster De werkbalk Snelle toegang en de sneltoetsen aanpassen klikt u op Aanpassen.

 2. In het vak Wijzigingen opslaan in klikt u op de naam van het huidige document of de huidige sjabloon waarin u de sneltoetswijzigingen wilt opslaan.

 3. In het vak Categorieën klikt u op de categorie met de opdracht of een ander item waarvoor u een sneltoets wilt toewijzen of verwijderen.

 4. In het vak Opdrachten klikt u op de naam van de opdracht of het item waarvoor u een sneltoets wilt toewijzen of verwijderen.

  Sneltoetsen die aan deze opdracht of dit item zijn toegewezen, worden in het vak Huidige toetsen weergegeven.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een sneltoets toewijzen

  Sneltoetsen met CTRL of een functietoets beginnen

  1. In het vak Druk op nieuwe sneltoets drukt u op de toetsencombinatie die u wilt toewijzen. Druk bijvoorbeeld op CTRL en de gewenste toets.

  2. In Momenteel toegewezen aan kunt u zien of de toetsencombinatie al aan een opdracht of ander item is toegewezen. In dit geval typt u een andere combinatie.

   Belangrijk   Wanneer u een toetsencombinatie opnieuw toewijst, kunt u de combinatie niet langer voor het oorspronkelijke doeleinde gebruiken. Als u bijvoorbeeld op CTRL+B drukt, wordt geselecteerde tekst vet gemaakt. Wijst u CTRL+B aan een nieuwe opdracht of ander item toe, dan kunt u tekst niet vet maken via CTRL+B tenzij u de sneltoetstoewijzingen terugzet op hun oorspronkelijke instellingen door op Beginwaarden te klikken.

  3. Klik op Toewijzen.

   Opmerking   Op een programmeerbaar toetsenbord is de toetsencombinatie CTRL+ALT+F8 wellicht al toegewezen aan het activeren van de toetsenbordprogrammeermodus.

  Een sneltoets verwijderen

  1. In het vak Huidige toetsen klikt u op de sneltoets die u wilt verwijderen.

  2. Klik op Verwijderen.

Is van toepassing op: Word 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen