Snel aan de slag: grafieken maken van gegevens in een werkblad

Een grafiek is een visuele weergave van uw gegevens. Door gebruik te maken van elementen zoals kolommen (in een kolomdiagram) of lijnen (in een lijndiagram), worden in de grafiek numerieke gegevens weergegeven in een grafische indeling.

Kolomdiagram

Dankzij de grafische indeling van een grafiek is het eenvoudiger grote hoeveelheden gegevens en de relatie tussen verschillende gegevensreeksen te begrijpen. Een grafiek kan ook het grotere geheel laten zien, zodat u de gegevens kunt analyseren en belangrijke trends kunt herkennen.

Hoe?

Afbeelding van pictogram

Selecteer de gegevens waarvan u een grafiek wilt maken.

Werkbladgegevens

Tip    De gegevens moeten in rijen of kolommen worden ingedeeld, met rijlabels aan de linkerzijde en kolomlabels boven de gegevens. Excel bepaalt automatisch de beste manier om de gegevens in de grafiek uit te zetten.

Afbeelding van pictogram

Klik in de groep Grafieken op het tabblad Invoegen op het grafiektype dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op een grafieksubtype.

Powerpoint 2010-oefening

Tip    Als u alle beschikbare grafiektypen wilt weergeven, klikt u op Knopafbeeldingen om het dialoogvenster Grafiek invoegen te openen. Klik vervolgens op de pijltjes om door de grafiektypen te bladeren.

Dialoogvenster Grafiek invoegen

Wanneer u de muisaanwijzer boven een grafiektype houdt, wordt in de scherminfo de naam ervan weergegeven.

Zie Beschikbare grafiektypen voor meer informatie over een grafiektype.

Afbeelding van pictogram

Gebruik de Hulpmiddelen voor grafieken om grafiekelementen zoals titels en gegevenslabels toe te voegen en het ontwerp, de indeling of de opmaak van de grafiek te wijzigen.

Hulpmiddelen voor grafieken

Tip    Als de Hulpmiddelen voor grafieken niet zichtbaar zijn, klikt u op een willekeurige plaats in de grafiek om deze te activeren.

Volgende stappen

  • Als u wilt weten wat u allemaal kunt toevoegen of wijzigen aan uw grafiek, klikt u op de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak en verkent u vervolgens de groepen en opties die op elk tabblad worden geboden.

  • U kunt ook ontwerp-, indelings- en opmaakfuncties gebruiken die beschikbaar zijn voor specifieke grafiekelementen (zoals de grafiekassen of de legenda) door met de rechtermuisknop op deze grafiekelementen in de grafiek te klikken.

  • Voor stapsgewijze instructies voor het maken van een grafiek raadpleegt u Stapsgewijze instructies voor het maken van een grafiek.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×