Snel aan de slag: gegevens bewerken en invoeren in een werkblad

Als u wilt werken met gegevens in een werkblad, moet u die gegevens eerst invoeren in het werkblad. Vervolgens kunt u de gegevens aanpassen zodat ze worden weergegeven zoals u dat wilt.

De video bekijken

Werkwijze

Afbeelding van pictogram voor verborgen dia

De gegevens invoeren

 1. Klik op een cel en typ gegevens in die cel.

 2. Druk op ENTER of TAB om naar de volgende cel te gaan.

  Tip     Als u gegevens op een nieuwe regel in een cel wilt invoeren, drukt u op ALT+ENTER om een regeleinde in te voeren.

 3. Als u een reeks gegevens wilt invoeren, zoals dagen, maanden of opeenvolgende getallen, typt u de beginwaarde in een cel en typt u in de volgende cel een waarde om een patroon aan te geven.

  Als u bijvoorbeeld de reeks 1, 2, 3, 4, 5... wilt instellen, typt u 1 en 2 in de eerste twee cellen.

  Selecteer de cellen die de beginwaarden bevatten en sleep de vulgreep De diagramselectie op het lint over het bereik dat u wilt vullen.

Tip    Als u cellen met een reeks getallen in oplopende volgorde wilt vullen, sleept u de vulgreep naar beneden of naar rechts. Als u cellen met een reeks getallen in aflopende volgorden wilt vullen, sleept u de vulgreep omhoog of naar links.

Afbeelding van pictogram voor verborgen dia

Instellingen aanpassen

 1. Als u tekst in een cel wilt laten teruglopen, selecteert u de cellen die u wilt opmaken en klikt u op het tabblad Start in de groep Uitlijning op Terugloop.

  Groep Cellen op het tabblad Start

 2. Als u de breedte van kolommen en de hoogte van rijen automatisch wilt aanpassen aan de inhoud van cellen, selecteert u de kolommen of rijen die u wilt wijzigen en klikt u vervolgens op het tabblad Start in de groep Cellen op Opmaken.

  Powerpoint 2010-oefening

  Klik onder Celgrootte op Kolombreedte AutoAanpassen of Rijhoogte AutoAanpassen.

  Tip    Als u alle kolommen of rijen in het werkblad snel wilt aanpassen aan de inhoud, klikt u op de knop Alles selecteren en dubbelklikt u op een willekeurige begrenzing tussen twee kolom- of rijkoppen.

  Knop Alles selecteren.

pictogramafbeelding

De gegevens opmaken

 1. Als u een getalnotatie wilt toepassen, klikt u op de cel die het getal bevat die u wilt opmaken. Klik vervolgens op het tabblad Start in de groep Getal op de pijl naast Algemeen aan en klik op de gewenste indeling.

  .

 2. Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u de cellen die de gegevens bevatten die u wilt opmaken en klikt u op het tabblad Start in de groep Lettertype op de gewenste opmaak.

  Powerpoint 2010-oefening

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.