Snel aan de slag: een werkblad opmaken

U kunt de leesbaarheid van een werkblad vergroten door verschillende typen opmaak toe te passen. Zo kunt u randen en arcering toepassen om de cellen in een werkblad duidelijk te definiëren.

Hoe?

Afbeelding van pictogram

Celranden toepassen

 1. Selecteer de cel of het celbereik waaraan u een rand wilt toevoegen.

  Tip    U kunt snel het volledige werkblad selecteren door op de knop Alles selecteren te klikken.

  De knop Alles selecteren

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Lettertype op de pijl naast Randen Knopvlak en vervolgens op de gewenste randstijl.

  Groep Lettertype op het tabblad Start

Tip    Op de knop Randen wordt de laatst gebruikte randstijl weergegeven. Klik op de knop Randen (niet op de pijl) om die stijl toe te passen.

Afbeelding van pictogram

Tekstkleur en uitlijning wijzigen

 1. Selecteer de cel of het celbereik met of voor de tekst die u wilt opmaken. U kunt ook een of meer gedeelten van de tekst in een cel selecteren en verschillende tekstkleuren toepassen op die gedeelten.

 2. Als u de kleur van de tekst in de geselecteerde cellen wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Start in de groep Lettertype op de pijl naast Tekenkleur Knopvlak en vervolgens op de gewenste kleur onder Themakleuren of Standaardkleuren.

  Opmerking    Als u een andere kleur wilt toepassen dan de beschikbare themakleuren en standaardkleuren, klikt u op Meer kleuren en definieert u de kleur die u wilt gebruiken op het tabblad Standaard of Aangepast van het dialoogvenster Kleuren.

 3. Als u de uitlijning van de tekst in de geselecteerde cellen wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Start in de groep Uitlijning op de gewenste uitlijningsoptie.

  Groep Uitlijning op het tabblad Start

  Als u bijvoorbeeld de horizontale uitlijning van de celinhoud wilt wijzigen, klikt u op Tekst links uitlijnen Knopvlak, Centreren Knopvlak of Tekst rechts uitlijnen Knopvlak.

Afbeelding van pictogram

Celarcering toepassen

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarop u celarcering wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Lettertype op de pijl naast Opvulkleur Knopvlak en vervolgens op de gewenste kleur onder Themakleuren of Standaardkleuren.

Volgende stappen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie en gedetailleerde aanwijzingen over de opmaak van een werkblad.

Tip    Office.com wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe inhoud, zoals artikelen met procedures, video's en cursussen. Als onder in Help Viewer Offline wordt weergegeven en u verbinding hebt met internet, klikt u op Offline en vervolgens op Inhoud van Office.com weergeven. U kunt ook naar de introductiepagina met Help en procedures voor Excel op Office.com gaan.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen