SmartArt-afbeeldingen kiezen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel:

Aandachtspunten bij het kiezen van een indeling voor uw SmartArt-afbeelding

Typen indeling

Alles

Lijst

Proces

Cyclus

Hiërarchie

Relatie

Matrix

Piramide

Afbeelding

Office.com

Overige

Aandachtspunten bij het kiezen van een indeling voor uw SmartArt-afbeelding

Voordat u een indeling kiest voor uw SmartArt-afbeelding, moet u zich afvragen welke boodschap u wilt overbrengen en of u uw informatie op een bepaalde manier wilt weergeven. Het is gemakkelijk om snel van indeling te wisselen, dus u kunt verschillende indelingen (in verschillende typen) uitproberen totdat u de indeling vindt die het meest geschikt is voor uw boodschap. Een type is vergelijkbaar met een categorie die u kan helpen snel de juiste indeling te kiezen voor uw informatie. U kunt de volgende tabel gebruiken als een beginpunt voor het experimenteren met verschillende typen.

Opmerking : De tabel is bedoeld om u op weg te helpen en bevat geen volledig overzicht.

Dit wilt u doen

Gebruik dit type

Niet-opeenvolgende informatie weergeven.

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven.

Proces

Een continu proces weergeven.

Cyclus

Een organigram maken.

Hiërarchie

Een beslissingsstructuur weergeven.

Hiërarchie

Verbindingen illustreren.

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel.

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau

Piramide

Opvallende afbeeldingen gebruiken om ideeën over te brengen of te accentueren.

Afbeelding

De hoeveelheid tekst is ook belangrijk, omdat de hoeveelheid tekst bepalend is voor het uiterlijk en het aantal vormen dat u nodig hebt voor een indeling. Zijn er verschillende hoofdonderwerpen met daaronder subonderwerpen? Zijn de details belangrijker dan de samenvattende informatie of vice versa? In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals de indeling Trapeziumlijst in het type Lijst , zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Er zijn vele unieke indelingen beschikbaar voor elk type SmartArt-afbeelding. Sommige indelingen bestaan uit aparte vormen voor elk item met informatie, inclusief subonderwerpen. In andere indelingen worden subonderwerpen gecombineerd met hun samenvattende informatie. Als u kijkt naar de positie van de samenvattende informatie ten opzichte van de details, krijgt u een idee van welke informatie het meest in het oog zal springen bij uw publiek. Zorg er voor dat de belangrijkste informatie op een positie staat waar deze de meeste aandacht trekt.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een beperkt aantal vormen. De indeling Neutraliserende pijlen in het type relatie is zo ontworpen om weer te geven van twee tegengestelde ideeën of concepten. Slechts twee vormen tekst bevatten en de indeling kan niet worden gewijzigd om meer ideeën of concepten weer te geven. Als u een indeling met een beperkt aantal shapes kiest, kunt u zien welke inhoud worden niet weergegeven in uw SmartArt-afbeelding, omdat een rode X (in plaats van een opsommingsteken) naast deze items in het deelvenster tekst wordt weergegeven.

Tekstvenster met rode X'en

Indeling Neutraliserende pijlen

Als u meer dan twee ideeën wilt overbrengen, kunt u een andere indeling kiezen die meer dan twee tekstvormen bevat, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type Piramide. Let op dat de betekenis van uw informatie kan veranderen als u een andere indeling kiest voor uw SmartArt-afbeelding. Zo heeft een indeling met pijlen die naar rechts wijzen, zoals Eenvoudig proces in het type Proces , een andere betekenis dan een SmartArt-afbeelding met pijlen die een cirkel vormen, zoals Continue cyclus in het type Cyclus .

Wanneer u van indeling wisselt, worden de meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak automatisch naar de nieuwe indeling overgebracht.

U kunt ook uw inhoud opnieuw evalueren om te zien of er informatie is die minder relevant is voor uw boodschap. SmartArt-afbeeldingen met weinig concepten en weinig woorden zijn het meest effectief.

Als u niet precies de indeling kunt vinden die u zoekt, kunt u ook vormen toevoegen of verwijderen in de SmartArt-afbeelding om de structuur van de indeling aan te passen. De indeling Eenvoudig proces in het type Proces wordt bijvoorbeeld met drie vormen weergegeven, maar u hebt voor uw proces wellicht slechts twee vormen nodig, of juist vijf. Als u vormen toevoegt of verwijdert of tekst bewerkt, wordt de rangschikking van de vormen en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch bijgewerkt, waarbij het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke randen van de indeling voor de SmartArt-afbeelding worden behouden.

Wanneer u een nieuwe indeling selecteert, verschijnt er tijdelijke tekst (zoals [Tekst] ). Tijdelijke tekst wordt niet afgedrukt en wordt niet weergegeven tijdens een PowerPoint-presentatie. U kunt de tijdelijke tekst vervangen door uw eigen inhoud. Wanneer u schakelt van een indeling die tijdelijke tekst bevat naar een nieuwe indeling, ziet u de tijdelijke tekst ook in de nieuwe indeling. De vormen worden altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u de vormen verwijdert.

Houd ook rekening met de afmeting van de ruimte waar u de SmartArt-afbeelding wilt plaatsen. Als de ruimte bijvoorbeeld hoog en smal is, kunt u het beste een verticale indeling kiezen zoals Versprongen proces in het type Proces , en is een horizontale indeling zoals Procespijlen in het type Proces minder geschikt.

Sommige indelingen hebben een vaste hoogte-breedteverhouding, waardoor het mogelijk is dat de indeling niet de gehele ruimte vult. De hoogte-breedteverhouding is de verhouding tussen de breedte en de hoogte. Als u bijvoorbeeld de indeling Rastermatrix in het type Matrix in een ruimte plaatst die breder is dan hoog, zal de SmartArt-afbeelding niet alle lege ruimte innemen in de breedte. U kunt de hoogte-breedteverhouding wijzigen door de indeling van uw dia of document te wijzigen, door de afmetingen van de ruimte waarin u de SmartArt-afbeelding wilt plaatsen te wijzigen (hierdoor wordt ook het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding gewijzigd) of door te schakelen naar een andere indeling met een andere hoogte-breedteverhouding.

Naar boven

Typen indeling

Iedere indeling biedt een aparte manier om uitdrukking te geven aan uw inhoud en om uw boodschap kracht bij te zetten. Sommige indelingen voegen simpelweg wat visuele versiering toe aan een lijst met opsommingstekens, terwijl andere indelingen (zoals organigrammen en venndiagrammen) ontworpen zijn om specifieke informatie weer te geven.

De galerie SmartArt-afbeelding kiezen bevat alle beschikbare indelingen, opgedeeld in elf verschillende typen: Alles, Lijst, Proces, Cyclus, Hiërarchie, Relatie, Matrix, Piramide, Afbeelding, Office.com en Overige. (Bij het type Office.com worden extra indelingen weergegeven die beschikbaar zijn op Office.com. Het type Overige wordt alleen weergegeven wanneer u aangepaste SmartArt-afbeeldingen toevoegt en de aangepaste indelingen niet toevoegt aan een van de andere typen.) Onder de grotere afbeelding aan de zijkant van de galerie SmartArt-afbeelding kiezen ziet u beschrijvingen die aangeven welk type informatie geschikt is voor een bepaalde indeling. Zie Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen voor een lijst met namen en beschrijvingen van indelingen.

Naar boven

Alles

Alle beschikbare indelingen voor SmartArt-afbeeldingen staan in het type Alles.

Let op het volgende wanneer u een indeling kiest:

  • Indelingen met pijlen geven over het algemeen een stroom of voortgang aan in een bepaalde richting.

  • Indelingen met verbindingslijnen in plaats van pijlen geven verbindingen aan, maar niet noodzakelijkerwijs een stroom of voortgang.

  • Indelingen zonder verbindingslijnen of pijlen geven een verzameling objecten of ideeën weer waartussen geen sterke relatie bestaat.

Zie Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen voor een lijst met namen en beschrijvingen van indelingen.

Naar boven

Lijst

Als u wilt dat tekst met opsommingstekens opvalt, kunt u gemakkelijk tekst omzetten in vormen die u kunt kleuren, een dimensie kunt meegeven en die u kunt benadrukken met visuele effecten en animaties. Met een indeling in het type Lijst kunt u het belang van uw hoofdpunten visueel benadrukken en kracht bijzetten met kleurrijke vormen. In indelingen in het type Lijst worden gegevens gegroepeerd die geen stapsgewijs of geordend proces volgen. In tegenstelling tot indelingen in het type Proces bevatten indelingen in het type Lijst meestal geen pijlen of stroom in een bepaalde richting.

Zoals u ziet in het volgende voorbeeld, kan een lijst met opsommingstekens veel indrukwekkender zijn wanneer u deze converteert naar een SmartArt-afbeelding.

Lijst met opsommingstekens en corresponderende SmartArt-afbeelding

Sommige indelingen bevatten vormen voor afbeeldingen, zodat u kunt uw tekst met een kleine afbeelding of tekenobject accent. Hoewel aanduidingen voor afbeeldingen zijn ontworpen voor afbeeldingen weergeven, kunt u een afbeelding als opvulling toevoegen aan een shape.

De indeling Verticale lijst met afbeeldingsaccenten
De indeling Verticale lijst met afbeeldingsaccenten met aanduidingen voor afbeeldingen (de kleine cirkels aan de linkerkant)

Tip : Plaats geen grote hoeveelheden tekst in een SmartArt-afbeelding, maar alleen de hoofdonderwerpen. U kunt vervolgens een andere dia of ander document gebruiken om uw hoofdonderwerpen toe te lichten.

Naar boven

Proces

In tegenstelling tot de indelingen in het type Lijst bevatten indelingen in het type Proces meestal een stroom in een bepaalde richting en worden deze indelingen gebruikt om stappen of stadia te illustreren in een proces of werkstroom, bijvoorbeeld de opeenvolgende stappen die nodig zijn voor het volbrengen van een taak, de algemene fasen in de ontwikkeling van een product of een tijdlijn of schema. Gebruik de indelingen in het type Proces wanneer u wilt laten zien hoe stappen of fasen op elkaar volgen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Het type Proces bevat indelingen voor het weergeven van verticale stappen, horizontale stappen of een combinatie hiervan.

De indeling Verticaal proces
Een indeling met Verticaal proces

De indeling Eenvoudig proces

Een indeling met Eenvoudig proces (horizontaal)

Afbeelding van de indeling Cirkelvormig flexproces

Een indeling met Cirkelvormig flexproces (zowel verticaal als horizontaal)

U kunt de indelingen in het type Proces ook gebruiken om belangrijke datums in een productieschema weer te geven of een tijdlijn met markeringen voor mijlpalen.

De indeling Eenvoudige tijdlijn
Een indeling met Eenvoudige tijdlijn

Een andere indeling die goed werkt voor het weergeven van datums of genummerde stappen is de indeling Procespijlen. U kunt getallen of datums in de primaire vormen (cirkels) plaatsen en tekst voor de stappen in de bijbehorende pijlvormen.

De indeling Procespijlen
Een indeling met Procespijlen

Tip : Gebruik bijvoorbeeld de indeling Verticaal flexproces om een stroomdiagram te maken.Vervolgens kunt u de stroomdiagramvormen vervangen door andere vormen .

De indeling Verticaal flexproces
Een indeling met Verticaal flexproces

Naar boven

Cyclus

Terwijl een indeling in het type Proces gebruikt wordt om stapsgewijze informatie over te brengen, illustreert een indeling in het type Cyclus meestal een kringvormig of zich herhalend proces. U kunt indelingen in het type Cyclus gebruiken om bijvoorbeeld het volgende weer te geven: de levenscyclus van producten of dieren, een lescyclus, een zich herhalend of continu proces (zoals de continue cyclus voor het schrijven en publiceren van een website) of een functioneringscyclus met jaarlijkse doelen voor een werknemer.

De indeling Eenvoudige cyclus
Een indeling met Eenvoudige cyclus

Naar boven

Hiërarchie

De indelingen in het type Hiërarchie worden het meest gebruikt voor bedrijfsorganigrammen. Maar de indelingen in het type Hiërarchie kunnen ook worden gebruikt voor het weergeven van beslissingsstructuren, stambomen of een productfamilie.

De indeling Horizontaal gelabelde hiërarchie
Een indeling met Horizontaal gelabelde hiërarchie

Tip : Als u een organigram maken wilt, gebruikt u de indeling Organigram , de indeling Organigram met namen en of de indeling Organigram met foto . Wanneer u gebruikt deze indelingen, extra functionaliteit, zoals de assistentvorm en de hangende indelingen beschikbaar.

De indeling Organigram
De indeling Organigram

Indeling Organigram met namen en titels

Filteren van gestapelde kolomdiagrammen in Power View

Layoutet Organisationsdiagram med billeder

De indeling Afbeelding van organigram

Naar boven

Relatie

Indelingen in het type Relatie geven niet-voortschrijdende, niet-hiërarchische relaties weer tussen delen (zoals nauw met elkaar verbonden of overlappende concepten) en stellen conceptuele relaties of verbindingen voor tussen twee of meer reeksen van dingen. Goede voorbeelden van indelingen in het type Relatie zijn venndiagrammen die weergeven hoe gebieden of concepten overlappen en samenkomen in een centrale intersectie, doelindelingen die insluitingsrelaties weergeven en radiaalindelingen die de relatie tot een centraal punt of concept weergeven.

De indeling Eenvoudige Venn
Een indeling met Eenvoudige venn

De indeling Eenvoudig doel

Een indeling met Eenvoudig doel

De indeling Eenvoudige radiaal

Een indeling met Eenvoudige radiaal

Radiaalindelingen kunnen ook worden gebruikt om te laten zien hoe delen samenkomen om samen een hoofdidee of centraal idee te vormen.

De indeling Samenkomende radiaal
Een indeling met Samenkomende radiaal

Naar boven

Matrix

Indelingen in het type Matrix rangschikken meestal informatie en zijn tweedimensionaal. Deze indelingen worden gebruikt om de relatie van delen tot het geheel of een centraal concept weer te geven. Matrixindelingen zijn een goede keuze als u vier of minder kernpunten hebt en grote hoeveelheden tekst.

De indeling Eenvoudige matrix
Een indeling met Eenvoudige matrix

Naar boven

Piramide

Indelingen in het type Piramide weergeven proportionele of hiërarchische relaties die meestal omhoog maken. Ze werken het best met gegevens die u weergeven van boven naar beneden of vanaf onderkant wilt omhoog. Als u een horizontale hiërarchie weergeven wilt, moet u een indelingkiezen.

De indeling Eenvoudige piramide
Een indeling met Eenvoudige piramide

U kunt de indelingen in het type Piramide ook gebruiken om conceptuele informatie over te brengen. In de indeling Piramidelijst kunt u bijvoorbeeld tekst typen in de vormen buiten de piramide.

De indeling Piramidelijst
Een indeling met Piramidelijst

Naar boven

Afbeelding

Indeling in het type Afbeelding worden gebruikt wanneer u uw boodschap met een afbeelding, zonder uitleggende tekst, wilt overbrengen of als u afbeeldingen wilt gebruiken om toe te voegen aan een lijst of een proces.

SmartArt-indeling met Tekstafbeelding in kader
Een indeling met Tekstafbeelding in kader

Afbeelding van de indeling Lijst met afbeeldingsbijschriften

De indeling Lijst met afbeeldingsbijschriften

SmartArt-indeling Afbeelding van organigram

De indeling Oplopend afbeeldingsaccentproces

Naar boven

Office.com

Extra indelingen die op Office.com beschikbaar zijn, worden weergegeven in het type Office.com. Dit type wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe indelingen.

Naar boven

Overige

Dit type kan worden gebruikt voor aangepaste SmartArt-afbeeldingen die niet passen in een van de hierboven beschreven typen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×