SmartArt-afbeeldingen kiezen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Elke SmartArt-indeling biedt een andere manier te express van uw inhoud en uw boodschap verduidelijken. Visuele Pools sommige indelingen gewoon toevoegen aan een lijst met opsommingstekens en andere indelingen (zoals organigrammen en Venn-diagrammen) zijn ontworpen voor specifieke soorten gegevens weer.

Tip : Klik op de volgende koppen voor meer informatie over elk onderwerp.

Voordat u een indeling kiest voor uw SmartArt-afbeelding, moet u zich afvragen welke boodschap u wilt overbrengen en of u de informatie op een bepaalde manier wilt weergeven. Het is gemakkelijk om snel van indeling te wisselen, dus u kunt verschillende indelingen (in verschillende typen) uitproberen totdat u de indeling vindt die het meest geschikt is voor uw boodschap. Een type is vergelijkbaar met een categorie die u kan helpen snel de juiste indeling te kiezen voor uw informatie. De volgende tabel is niet compleet, maar dient als uitgangspunt voor het experimenteren met verschillende typen.

Gewenste actie

Type

Niet-opeenvolgende informatie weergeven.

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn; weergeven een stroomdiagram maken.

Proces

Een continu proces weergeven.

Cyclus

Een organigram maken.

Hiërarchie

Een beslissingsstructuur weergeven.

Hiërarchie

Verbindingen illustreren.

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel.

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau.

Piramide

Opvallende afbeeldingen gebruiken om ideeën over te brengen of te accentueren.

Afbeelding

Ook rekening houden met de hoeveelheid tekst die u hebt, omdat de hoeveelheid tekst van invloed is op het uiterlijk en het aantal shapes die u nodig in een indeling hebt. Zijn er enkele belangrijke punten met daaronder subonderwerpen? Voer de details belangrijker dan de samenvatting wordt verwezen, of omgekeerd? SmartArt-afbeeldingen zijn in het algemeen, optimaal worden wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst beperkt tot de belangrijkste punten zijn. Grote hoeveelheden tekst kunnen afleiden van de visuele aspect van uw SmartArt-afbeelding en het moeilijker visueel overbrengen van uw bericht. Echter worden sommige indelingen, zoals de indeling Trapeziumlijst in het type lijst , werken ook met grote hoeveelheden tekst.

Er zijn vele unieke indelingen beschikbaar voor elk type SmartArt-afbeelding. Sommige indelingen bestaan uit aparte vormen voor elk item met informatie, inclusief subonderwerpen. In andere indelingen worden subonderwerpen gecombineerd met hun samenvattende informatie. Als u kijkt naar de positie van de samenvattende informatie ten opzichte van de details, krijgt u een idee van welke informatie het meest in het oog zal springen bij uw publiek. Zorg er voor dat de belangrijkste informatie op een positie staat waar deze de meeste aandacht trekt.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een beperkt aantal vormen. Zo is de indeling Neutraliserende pijlen in het type Relatie bedoeld om twee tegengestelde ideeën of concepten te laten zien. Er zijn slechts twee vormen die tekst kunnen bevatten en u kunt het aantal ideeën of concepten in de indeling niet verhogen. Als u een indeling kiest met een beperkt aantal vormen, kunt u zien welke inhoud niet wordt weergegeven in de SmartArt-afbeelding omdat er naast deze items een rode X (en geen opsommingsteken) verschijnt in het tekstvenster .

Tekstvenster met rode X'en

Indeling Neutraliserende pijlen

Als u meer dan twee ideeën wilt overbrengen, kunt u een andere indeling kiezen die meer dan twee tekstvormen bevat, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type Piramide. Let op dat de betekenis van uw informatie kan veranderen als u een andere indeling kiest voor uw SmartArt-afbeelding. Zo heeft een indeling met pijlen die naar rechts wijzen, zoals Eenvoudig proces in het type Proces, een andere betekenis dan een SmartArt-afbeelding met pijlen die een cirkel vormen, zoals Continue cyclus in het type Cyclus .

Wanneer u van indeling wisselt, worden de meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak automatisch naar de nieuwe indeling overgebracht.

U kunt ook uw inhoud opnieuw evalueren om te zien of er informatie is die minder relevant is voor uw boodschap. SmartArt-afbeeldingen met weinig concepten en weinig woorden zijn het meest effectief.

Als u niet precies de indeling kunt vinden die u zoekt, kunt u ook vormen toevoegen of verwijderen in de SmartArt-afbeelding om de structuur van de indeling aan te passen. De indeling Eenvoudig proces in het type Proces wordt bijvoorbeeld met drie vormen weergegeven, maar u hebt voor uw proces wellicht slechts twee vormen nodig, of juist vijf. Als u vormen toevoegt of verwijdert of tekst bewerkt, wordt de rangschikking van de vormen en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch bijgewerkt, waarbij het oorspronkelijke ontwerp en de oorspronkelijke randen van de indeling voor de SmartArt-afbeelding worden behouden.

Wanneer u een nieuwe indeling selecteert, verschijnt er tijdelijke tekst (zoals [Tekst] ). Tijdelijke tekst wordt niet afgedrukt en wordt niet weergegeven tijdens een PowerPoint-presentatie. U kunt de tijdelijke tekst vervangen door uw eigen inhoud. Wanneer u schakelt van een indeling die tijdelijke tekst bevat naar een nieuwe indeling, ziet u de tijdelijke tekst ook in de nieuwe indeling. De vormen worden altijd weergegeven en afgedrukt, tenzij u de vormen verwijdert.

Houd ook rekening met de afmeting van de ruimte waar u de SmartArt-afbeelding wilt plaatsen. Als de ruimte bijvoorbeeld hoog en smal is, kunt u het beste een verticale indeling kiezen zoals Versprongen proces in het type Proces , en is een horizontale indeling zoals Procespijlen in het type Proces minder geschikt.

Sommige indelingen hebben een vaste hoogte-breedteverhouding, waardoor het mogelijk is dat de indeling niet de gehele ruimte vult. De hoogte-breedteverhouding is de verhouding tussen de breedte en de hoogte. Als u bijvoorbeeld de indeling Rastermatrix in het type Matrix in een ruimte plaatst die breder is dan hoog, zal de SmartArt-afbeelding niet alle lege ruimte innemen in de breedte. U kunt de hoogte-breedteverhouding wijzigen door de indeling van uw dia of document te wijzigen, door de afmetingen van de ruimte waarin u de SmartArt-afbeelding wilt plaatsen te wijzigen (hierdoor wordt ook het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding gewijzigd) of door te schakelen naar een andere indeling met een andere hoogte-breedteverhouding.

De galerie een SmartArt-afbeelding kiezen bevat alle beschikbare indelingen opgedeeld in verschillende typen 11, alle, lijst, proces, cyclus, hiërarchie, relatie, Matrix, Piramide, afbeelding, Office.comen andere. (Het type Office.com ziet u aanvullende indelingen beschikbaar op Office.com. Het andere type wordt alleen weergegeven als u aangepaste SmartArt-afbeeldingen toevoegen en voeg ze niet toe aan een van de andere typen.) Beschrijvingen die aangeven wat voor soort informatie is geschikt te maken voor een bepaalde indeling weergegeven onder de grote afbeelding aan één kant van de galerie een SmartArt-afbeelding kiezen .

Zie Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen voor een lijst met namen en beschrijvingen van indelingen.

Een indeling selecteren

Alle beschikbare indelingen voor SmartArt-afbeeldingen staan in het type Alles .

Let op het volgende wanneer u een indeling kiest:

  • Indelingen met pijlen geven over het algemeen een stroom of voortgang aan in een bepaalde richting.

  • Indelingen met verbindingslijnen in plaats van pijlen geven verbindingen aan, maar niet noodzakelijkerwijs een stroom of voortgang.

  • Indelingen zonder verbindingslijnen of pijlen geven een verzameling objecten of ideeën weer waartussen geen sterke relatie bestaat.

Zie Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen voor een lijst met namen en beschrijvingen van indelingen.

Als u wilt dat tekst met opsommingstekens opvalt, kunt u gemakkelijk tekst omzetten in vormen die u kunt kleuren, een dimensie kunt meegeven en die u kunt benadrukken met visuele effecten en animaties. Met een indeling in het type Lijst kunt u het belang van uw hoofdpunten visueel benadrukken en kracht bijzetten met kleurrijke vormen. In indelingen in het type Lijst worden gegevens gegroepeerd die geen stapsgewijs of geordend proces volgen. In tegenstelling tot indelingen in het type Proces bevatten indelingen in het type Lijst meestal geen pijlen of stroom in een bepaalde richting.

Zoals u ziet in het volgende voorbeeld, kan een lijst met opsommingstekens veel indrukwekkender zijn wanneer u deze converteert naar een SmartArt-afbeelding.

Lijst met opsommingstekens en corresponderende SmartArt-afbeelding

Sommige indelingen in het type Lijst bevatten vormen voor afbeeldingen zodat u uw tekst kunt accentueren met een kleine afbeelding of tekening. Alhoewel aanduidingen voor afbeeldingen ontworpen zijn voor het weergeven van afbeeldingen, kunt u ook een afbeelding toevoegen als opvulling aan een vorm.

De indeling Verticale lijst met afbeeldingsaccenten
De indeling Verticale lijst met afbeeldingsaccenten met aanduidingen voor afbeeldingen (de kleine cirkels aan de linkerkant)

Tip : Plaats geen grote hoeveelheden tekst in een SmartArt-afbeelding, maar neem alleen hoofdonderwerpen op. U kunt vervolgens een andere dia of ander document gebruiken om de belangrijkste punten toe te lichten.

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type lijst

In tegenstelling tot de indelingen in het type Lijst bevatten indelingen in het type Proces meestal een stroom in een bepaalde richting en worden deze indelingen gebruikt om stappen of stadia te illustreren in een proces of werkstroom, bijvoorbeeld de opeenvolgende stappen die nodig zijn voor het volbrengen van een taak, de algemene fasen in de ontwikkeling van een product of een tijdlijn of schema. Gebruik de indelingen in het type Proces wanneer u wilt laten zien hoe stappen of fasen op elkaar volgen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Het type Proces bevat indelingen voor het weergeven van verticale stappen, horizontale stappen of een combinatie hiervan.

De indeling Verticaal proces
Een indeling met Verticaal proces

De indeling Eenvoudig proces

Een indeling met Eenvoudig proces (horizontaal)

Afbeelding van de indeling Cirkelvormig flexproces

Een indeling met Cirkelvormig flexproces (zowel verticaal als horizontaal)

U kunt de indelingen in het type Proces ook gebruiken om belangrijke datums in een productieschema weer te geven of een tijdlijn met markeringen voor mijlpalen.

De indeling Eenvoudige tijdlijn
Een indeling met Eenvoudige tijdlijn

Een andere indeling die goed werkt voor het weergeven van datums of genummerde stappen is de indeling Procespijlen . U kunt getallen of datums in de primaire vormen (cirkels) plaatsen en tekst voor de stappen in de bijbehorende pijlvormen.

De indeling Procespijlen
Een indeling met Procespijlen

Opmerking : Een stroomdiagram maken, gebruikt u een indeling zoals Verticaal flexprocesen vervolgens vervangen door andere vormen voor de vormen voor stroomdiagrammen.

De indeling Verticaal flexproces
Een indeling met Verticaal flexproces

Meer informatie: Proces typt u beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen

Terwijl een indeling in het type Proces gebruikt wordt om stapsgewijze informatie over te brengen, illustreert een indeling in het type Cyclus meestal een kringvormig of zich herhalend proces. U kunt indelingen in het type Cyclus gebruiken om bijvoorbeeld het volgende weer te geven: de levenscyclus van producten of dieren, een lescyclus, een zich herhalend of continu proces (zoals de continue cyclus voor het schrijven en publiceren van een website) of een functioneringscyclus met jaarlijkse doelen voor een werknemer.

De indeling Eenvoudige cyclus
Een indeling met Eenvoudige cyclus

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type cyclus

De indelingen in het type Hiërarchie worden het meest gebruikt voor bedrijfsorganigrammen. Maar de indelingen in het type Hiërarchie kunnen ook worden gebruikt voor het weergeven van beslissingsstructuren, stambomen of een productfamilie.

De indeling Horizontaal gelabelde hiërarchie
Een indeling met Horizontaal gelabelde hiërarchie

Opmerking : Als u een organigram maken wilt, gebruikt u de indeling Organigram , de indeling Organigram met namen en of de indeling Organigram met foto . Wanneer u gebruikt deze indelingen, extra functionaliteit, zoals de assistentvorm en de hangende indelingen beschikbaar. U kunt meer informatie over het maken van organigrammen door het lezen van een organigram maken met SmartArt-afbeeldingen.

De indeling Organigram
De indeling Organigram

Filteren van gestapelde kolomdiagrammen in Power View

Filteren van gestapelde kolomdiagrammen in Power View

Indeling Afbeelding van organigram

Indeling Afbeelding van organigram

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type hiërarchie

Indelingen in het type relatie niet-voortschrijdende, niet-hiërarchische relaties weergeven tussen onderdelen (zoals nauw met elkaar verbonden of overlappende concepten) en meestal stellen conceptuele relaties of verbindingen tussen twee of meer sets met items. Goede voorbeelden van de relatie -indelingen zijn Venn-diagrammen waarin weergeven hoe gebieden of concepten overlappen en die samen op een snijpunt center; doel-indelingen, die insluiting; weergeven en radiaalindelingen, waarin de rapportagerelaties aan een centrale core of concept. U kunt meer informatie over het Venn-diagrammen maken door te lezen maken een Venn-diagram.

De indeling Eenvoudige Venn
Een indeling met Eenvoudige venn

De indeling Eenvoudig doel

Een indeling met Eenvoudig doel

De indeling Eenvoudige radiaal

Een indeling met Eenvoudige radiaal

Radiaalindelingen kunnen ook worden gebruikt om te laten zien hoe delen samenkomen om samen een hoofdidee of centraal idee te vormen.

De indeling Samenkomende radiaal
Een indeling met Samenkomende radiaal

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type relatie

Indelingen in het type Matrix rangschikken meestal informatie en zijn tweedimensionaal. Deze indelingen worden gebruikt om de relatie van delen tot het geheel of een centraal concept weer te geven. Matrixindelingen zijn een goede keuze als u vier of minder kernpunten hebt en grote hoeveelheden tekst.

De indeling Eenvoudige matrix
Een indeling met Eenvoudige matrix

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type matrix

Indelingen in het type Piramide geven proportionele of hiërarchische relaties weer die meestal naar boven toe worden opgebouwd. Deze indelingen werken het beste wanneer u informatie wilt weergeven van boven naar beneden of van beneden naar boven. Als u een horizontale hiërarchie wilt weergeven, kunt u beter een indeling van het type Hiërarchie kiezen.

De indeling Eenvoudige piramide
Een indeling met Eenvoudige piramide

U kunt de indelingen in het type Piramide ook gebruiken om conceptuele informatie over te brengen. In de indeling Piramidelijst kunt u bijvoorbeeld tekst typen in de vormen buiten de piramide.

De indeling Piramidelijst
Een indeling met Piramidelijst

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type piramide

Indeling in het type Afbeelding worden gebruikt wanneer u uw boodschap met een afbeelding, zonder uitleggende tekst, wilt overbrengen of als u afbeeldingen wilt gebruiken om toe te voegen aan een lijst of een proces.

SmartArt-indeling met Tekstafbeelding in kader
De indeling Tekstafbeelding in kader

afbeelding van de indeling lijst met afbeeldingsbijschriften

De indeling Lijst met afbeeldingsbijschriften

SmartArt-indeling Afbeelding van organigram

De indeling Oplopend afbeeldingsaccentproces

Meer informatie: Afbeeldingen van het type beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen

Extra indelingen die op Office.com beschikbaar zijn, worden weergegeven in het type Office.com. Dit type wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe indelingen.

Meer informatie: Beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingen van het type Office.com

Dit type kan worden gebruikt voor aangepaste SmartArt-afbeeldingen die niet passen in een van de hierboven beschreven typen.

Nadat u de SmartArt-afbeelding die u hebt gekozen, kunt u deze kunt bewerken en hoe deze kunnen worden verdere voldoen aan uw behoeften. Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het werken met de SmartArt-afbeeldingen die u maakt:

Zie ook

Tekst met opsommingstekens vervangen door een mooie grafische lijst

Afbeeldingen op een dia converteren naar een SmartArt-afbeelding

Tekst van een dia converteren naar een SmartArt-afbeelding

Wanneer moet ik een SmartArt-afbeelding gebruiken en wanneer moet ik een grafiek gebruiken?

Elke SmartArt-indeling biedt een andere manier te express van uw inhoud en uw boodschap verduidelijken. Visuele Pools sommige indelingen gewoon toevoegen aan een lijst met opsommingstekens en andere indelingen (zoals organigrammen en Venn-diagrammen) zijn ontworpen voor specifieke soorten gegevens weer.

In dit artikel

Overwegingen wanneer u een indeling kiezen voor uw SmartArt-afbeelding

Indelingstypen

Aandachtspunten bij het kiezen van een indeling voor uw SmartArt-afbeelding

Voordat u een indeling voor uw SmartArt-afbeelding kiezen, stelt u zichzelf wat u wilt overbrengen en of u wilt dat uw gegevens op een bepaalde manier wilt weergeven. Aangezien u snel kunt en gemakkelijk wisselt van indeling, probeer verschillende indelingen (in verschillende typen) totdat u vinden een dat het meest geschikt is uw boodschap. Een type is vergelijkbaar met een categorie die u kiest u snel de juiste indeling voor uw informatie kan helpen. Experimenteren met verschillende typen met behulp van de volgende tabel als uitgangspunt.

Opmerking : De tabel is bedoeld om u aan de slag te helpen en is niet volledig overzicht.

Gewenste actie

Type

Niet-opeenvolgende informatie weergeven.

Lijst

Stappen in een proces of tijdlijn weergeven.

Proces

Een continu proces weergeven.

Cyclus

Een organigram maken.

Hiërarchie

Een beslissingsstructuur weergeven.

Hiërarchie

Verbindingen illustreren.

Relatie

Weergeven hoe delen zich verhouden tot een geheel.

Matrix

Proportionele relaties weergeven met de grootste component op het hoogste of laagste niveau.

Piramide

De hoeveelheid tekst is ook belangrijk, omdat de hoeveelheid tekst bepalend is voor het uiterlijk en het aantal vormen dat u nodig hebt voor een indeling. Zijn er verschillende hoofdonderwerpen met daaronder subonderwerpen? Zijn de details belangrijker dan de samenvattende informatie of vice versa? In het algemeen zijn SmartArt-afbeeldingen effectiever wanneer het aantal vormen en de hoeveelheid tekst tot kernpunten worden beperkt. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals de indeling Trapeziumlijst in het type Lijst , zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen.

Voor elk type SmartArt-afbeelding zijn vele unieke indelingen beschikbaar. Sommige indelingen bestaan uit de afzonderlijke vormen voor elk item van informatie, inclusief subonderwerpen. Andere indelingen worden subonderwerpen gecombineerd met hun samenvatting wordt verwezen. Zoek op de positie van de overzichtsgegevens ten opzichte van de details, kunt u een idee van de plaats waar de gegevens de meeste aandacht van uw publiek, tekent. Zorg ervoor dat de belangrijkste gegevens zich in de positie van de grootste aandacht.

Sommige indelingen voor SmartArt-afbeeldingen bevatten een beperkt aantal vormen. De indeling Neutraliserende pijlen in het type relatie is zo ontworpen om weer te geven van twee tegengestelde ideeën of concepten. Slechts twee vormen tekst bevatten en de indeling kan niet worden gewijzigd om meer ideeën of concepten weer te geven. Als u een indeling met een beperkt aantal shapes kiest, kunt u zien welke inhoud worden niet weergegeven in uw SmartArt-afbeelding, omdat er een rode X (in plaats van een opsommingsteken) wordt weergegeven naast deze items in het tekstvenster.

Tekstvenster met rode X'en

Indeling Neutraliserende pijlen

Als u overbrengen van meer dan twee ideeën, overschakelen naar een andere indeling met meer dan twee shapes voor tekst, zoals de indeling Eenvoudige piramide in het type piramide wilt . Houd er rekening mee dat de betekenis van uw gegevens als u een andere indeling of type veranderen kunt. Een indeling met pijlen naar rechts, zoals eenvoudig proces in het type proces , bevat bijvoorbeeld een andere betekenis van een SmartArt-afbeelding met pijlen die in een cirkel, zoals Continue cyclus in het type cyclus gaan.

Wanneer u wisselt van indeling, de meeste tekst en andere inhoud, kleuren, stijlen, effecten en tekstopmaak automatisch overgebracht naar de nieuwe indeling.

U kunt ook uw inhoud opnieuw evalueren om te zien of er informatie is die minder relevant is voor uw boodschap. SmartArt-afbeeldingen met weinig concepten en weinig woorden zijn het meest effectief.

Als u niet over de juiste indeling die u wilt beschikt, kunt u shapes toevoegen en verwijderen in uw SmartArt-afbeelding om de structuur van de indeling te passen. Bijvoorbeeld, de indeling eenvoudig proces van het type proces wordt weergegeven met drie vormen, maar uw proces mogelijk moet u slechts twee vormen of kan het nodig zijn vijf vormen. Als u toevoegen of verwijderen van shapes en bewerk de tekst, de plaatsing van de shapes en de hoeveelheid tekst binnen deze vormen automatisch wordt bijgewerkt, onderhouden van het oorspronkelijke ontwerp en de rand van de indeling voor uw SmartArt-afbeelding.

Als u een nieuwe lay-out selecteren, weergegeven tijdelijke aanduiding voor tekst (bijvoorbeeld [tekst]). Tijdelijke aanduiding voor tekst wordt niet afgedrukt en niet wordt weergegeven tijdens een presentatie Microsoft Office PowerPoint 2007 . U kunt de tijdelijke aanduiding voor tekst vervangen door uw eigen inhoud. Als u wisselt van indeling met tijdelijke aanduiding voor tekst die wordt weergegeven, ziet u de tijdelijke aanduiding voor tekst in de nieuwe indeling. Houd er rekening mee dat de shapes altijd worden weergegeven en afgedrukt, tenzij u ze verwijderen.

Houd ook rekening met de afmeting van de ruimte waar u de SmartArt-afbeelding wilt plaatsen. Als de ruimte bijvoorbeeld hoog en smal is, kunt u het beste een verticale indeling kiezen zoals Versprongen proces in het type Proces , en is een horizontale indeling zoals Procespijlen in het type Proces minder geschikt.

Sommige indelingen hebben een vaste hoogte-breedteverhouding, zodat ze niet de hele ruimte kunnen bestrijken. Hoogte-breedteverhouding verwijst naar de verhouding tussen de breedte en hoogte. Bijvoorbeeld als u de indeling Rastermatrix in het type Matrix naar een ruimte in die groter is plaatsen dan de hoogte, wordt de SmartArt-afbeelding niet alle gebruiken de lege ruimte breedte. Als u wilt wijzigen op de hoogte-breedteverhouding, kunt u de indeling van een dia of het document wijzigen, wijzigt u de grootte van de ruimte waarin u de SmartArt-afbeelding (daarmee ook het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding wijzigen), of overstappen op een indeling met een andere hoogte-breedteverhouding plaatsen.

Naar boven

Typen indeling

Iedere indeling biedt een aparte manier om uitdrukking te geven aan uw inhoud en om uw boodschap kracht bij te zetten. Sommige indelingen voegen simpelweg wat visuele versiering toe aan een lijst met opsommingstekens, terwijl andere indelingen (zoals organigrammen en Venn-diagrammen) ontworpen zijn om specifieke informatie weer te geven.

De galerie een SmartArt-afbeelding kiezen wordt weergegeven voor alle beschikbare indelingen, opgedeeld in negen verschillende typen, alle, lijst, proces, cyclus, hiërarchie, relatie, Matrix, Piramide , en andere. (Het andere type wordt alleen weergegeven als u aangepaste SmartArt-afbeeldingen toevoegen en voeg ze niet toe aan een van de andere typen.) Beschrijvingen die aangeven wat voor soort informatie is geschikt te maken voor een bepaalde indeling weergegeven onder de grote afbeelding aan één kant van de galerie een SmartArt-afbeelding kiezen . Zie beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingenvoor een lijst met namen van de indeling en beschrijvingen.

Alles

Alle beschikbare indelingen voor SmartArt-afbeeldingen staan in het type Alles .

Let op het volgende wanneer u een indeling kiest:

  • Indelingen met pijlen geven over het algemeen een stroom of voortgang aan in een bepaalde richting.

  • Indelingen met verbindingslijnen in plaats van pijlen geven verbindingen aan, maar niet noodzakelijkerwijs een stroom of voortgang.

  • Indelingen zonder verbindingslijnen of pijlen geven een verzameling objecten of ideeën weer waartussen geen sterke relatie bestaat.

Zie beschrijvingen van SmartArt-afbeeldingenvoor een lijst met namen van de indeling en beschrijvingen.

Lijst

Als u wilt dat tekst met opsommingstekens opvalt, kunt u gemakkelijk tekst omzetten in vormen die u kunt kleuren, een dimensie kunt meegeven en die u kunt benadrukken met visuele effecten en animaties. Met een indeling in het type Lijst kunt u het belang van uw hoofdpunten visueel benadrukken en kracht bijzetten met kleurrijke vormen. In indelingen in het type Lijst worden gegevens gegroepeerd die geen stapsgewijs of geordend proces volgen. In tegenstelling tot indelingen in het type Proces bevatten indelingen in het type Lijst meestal geen pijlen of stroom in een bepaalde richting.

Zoals u ziet in het volgende voorbeeld, kan een lijst met opsommingstekens veel indrukwekkender zijn wanneer u deze converteert naar een SmartArt-afbeelding.

Lijst met opsommingstekens en corresponderende SmartArt-afbeelding

Sommige indelingen bevatten vormen voor afbeeldingen, zodat u kunt uw tekst met een kleine afbeelding of tekenobject accent. Hoewel aanduidingen voor afbeeldingen zijn ontworpen voor afbeeldingen weergeven, kunt u een afbeelding als opvulling toevoegenaan een shape.

De indeling Verticale lijst met afbeeldingsaccenten
De indeling Verticale lijst met afbeeldingsaccenten met aanduidingen voor afbeeldingen (de kleine cirkels aan de linkerkant)

Tip : Plaats geen grote hoeveelheden tekst in een SmartArt-afbeelding, maar neem alleen hoofdonderwerpen op. U kunt vervolgens een andere dia of ander document gebruiken om de belangrijkste punten toe te lichten.

Proces

In tegenstelling tot de indelingen in het type Lijst bevatten indelingen in het type Proces meestal een stroom in een bepaalde richting en worden deze indelingen gebruikt om stappen of stadia te illustreren in een proces of werkstroom, bijvoorbeeld de opeenvolgende stappen die nodig zijn voor het volbrengen van een taak, de algemene fasen in de ontwikkeling van een product of een tijdlijn of schema. Gebruik de indelingen in het type Proces wanneer u wilt laten zien hoe stappen of fasen op elkaar volgen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Het type Proces bevat indelingen voor het weergeven van verticale stappen, horizontale stappen of een combinatie hiervan.

De indeling Verticaal proces
Een indeling met Verticaal proces
De indeling Eenvoudig proces
Een indeling met Eenvoudig proces (horizontaal)
Afbeelding van de indeling Cirkelvormig flexproces
Een indeling met Cirkelvormig flexproces (zowel verticaal als horizontaal)

U kunt de indelingen in het type Proces ook gebruiken om belangrijke datums in een productieschema weer te geven of een tijdlijn met markeringen voor mijlpalen.

De indeling Eenvoudige tijdlijn
Een indeling met Eenvoudige tijdlijn

Een andere indeling die goed werkt voor het weergeven van datums of genummerde stappen is de indeling Procespijlen . U kunt getallen of datums in de primaire vormen (cirkels) plaatsen en tekst voor de stappen in de bijbehorende pijlvormen.

De indeling Procespijlen
Een indeling met Procespijlen

Tip : Als u wilt een stroomdiagram maken, gebruikt u een indeling zoals Verticaal flexprocesen klik vervolgens op vervangen door andere vormen voor de vormen voor stroomdiagrammen.

De indeling Verticaal flexproces
Een indeling met Verticaal flexproces

Cyclus

Terwijl een indeling in het type Proces gebruikt wordt om stapsgewijze informatie over te brengen, illustreert een indeling in het type Cyclus meestal een kringvormig of zich herhalend proces. U kunt indelingen in het type Cyclus gebruiken om bijvoorbeeld het volgende weer te geven: de levenscyclus van producten of dieren, een lescyclus, een zich herhalend of continu proces (zoals de continue cyclus voor het schrijven en publiceren van een website) of een functioneringscyclus met jaarlijkse doelen voor een werknemer.

De indeling Eenvoudige cyclus
Een indeling met Eenvoudige cyclus

Hiërarchie

Het meest gebruikt voor indelingen in het type hiërarchie is misschien een organigram van het bedrijf. Maar hiërarchische indelingen kunnen ook worden gebruikt om weer te geven beslissingsbomen of een reeks producten.

De indeling Horizontaal gelabelde hiërarchie
Een indeling met Horizontaal gelabelde hiërarchie

Tip : Als u een organigram maken wilt, gebruikt u de indeling van het Organigram . Wanneer u gebruikt deze lay-out, extra functionaliteit, zoals de assistentvorm en de hangende indelingen beschikbaar.

De indeling Organigram
De indeling van een organigram

Relatie

Indelingen in het type Relatie geven niet-voortschrijdende, niet-hiërarchische relaties weer tussen delen (zoals nauw met elkaar verbonden of overlappende concepten) en stellen conceptuele relaties of verbindingen voor tussen twee of meer reeksen van dingen. Goede voorbeelden van indelingen in het type Relatie zijn Venn-grammen die weergeven hoe gebieden of concepten overlappen en samenkomen in een centrale intersectie, doelindelingen die insluitingsrelaties weergeven en radiaalindelingen die de relatie tot een centraal punt of concept weergeven.

De indeling Eenvoudige Venn
Een indeling met Eenvoudige venn
De indeling Eenvoudig doel
Een indeling met Eenvoudig doel
De indeling Eenvoudige radiaal
Een indeling met Eenvoudige radiaal

Radiaalindelingen kunnen ook worden gebruikt om te laten zien hoe delen samenkomen om samen een hoofdidee of centraal idee te vormen.

De indeling Samenkomende radiaal
Een indeling met Samenkomende radiaal

Matrix

Indelingen in het type Matrix rangschikken meestal informatie en zijn tweedimensionaal. Deze indelingen worden gebruikt om de relatie van delen tot het geheel of een centraal concept weer te geven. Matrixindelingen zijn een goede keuze als u vier of minder kernpunten hebt en grote hoeveelheden tekst.

De indeling Eenvoudige matrix
Een indeling met Eenvoudige matrix

Piramide

Indelingen in het type Piramide weergeven proportionele of hiërarchische relaties die meestal omhoog maken. Ze werken het best met gegevens die u weergeven van boven naar beneden of vanaf onderkant wilt omhoog. Als u een horizontale hiërarchie weergeven wilt, moet u een indeling Hiërarchielijst.

De indeling Eenvoudige piramide
Een indeling met Eenvoudige piramide

U kunt de indelingen in het type Piramide ook gebruiken om conceptuele informatie over te brengen. In de indeling Piramidelijst kunt u bijvoorbeeld tekst typen in de vormen buiten de piramide.

De indeling Piramidelijst
Een indeling met Piramidelijst

Overige

Dit type kan worden gebruikt voor aangepaste SmartArt-afbeeldingen die niet passen in een van de hierboven beschreven typen.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×