Sites of documenten delen met personen buiten uw organisatie

Sites of documenten delen met personen buiten uw organisatie

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als uw organisatie werkzaamheden uitvoert waarbij documenten worden gedeeld of rechtstreeks wordt samengewerkt met leveranciers, cliënten of klanten, kunt u de functies voor extern delen van SharePoint Online gebruiken om inhoud te delen met personen buiten uw organisatie die geen licentie hebben voor uw Microsoft Office 365-abonnement.

U kunt dit op drie manieren doen:

 • U kunt een hele site delen door externe gebruikers uit te nodigen om zich aan te melden bij uw site met een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount.

 • U kunt afzonderlijke documenten delen door externe gebruikers uit te nodigen om zich aan te melden bij uw site met een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount.

 • U kunt een gastkoppeling posten of gebruikers een gastkoppeling sturen die ze kunnen gebruiken om documenten anoniem op uw site te bekijken.

Opmerking : Er mag zich slechts één persoon bij uw site of document aanmelden met behulp van een door u verzonden uitnodiging. Degene die uw uitnodiging ontvangt hoeft deze echter niet te gebruiken en kan deze doorsturen naar iemand anders. Deze persoon kan zich vervolgens aanmelden met zijn of haar Microsoft-account of werkaccount om toegang tot de site of het document te krijgen.

Opmerking :  De globale beheerder moet extern delen inschakelen en de juiste machtigingen instellen voordat u sites of documenten kunt delen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Wat is een externe gebruiker?

Een externe gebruiker is iemand buiten uw organisatie die toegang tot uw SharePoint Online-sites en documenten, maar niet over een licentie voor uw SharePoint Online- of Microsoft Office 365-abonnement. Externe gebruikers zijn niet werknemers, aannemers of locatie agenten voor u of uw partners.

Opmerking : Als uw organisatie afzonderlijke Office 365-tenants heeft, kan een gelicentieerde gebruiker van de ene tenant extern delen met een gelicentieerde gebruiker van de andere tenant.

Externe gebruikers nemen de gebruiksrechten over van de SharePoint Online-klant die hen uitnodigt om samen te werken. Als een organisatie het Enterprise-abonnement E3 koopt en een site maakt waarop Enterprise-functies worden gebruikt, krijgt de externe gebruiker rechten voor het gebruiken en/of weergeven van de Enterprise-functies binnen de site waarvoor deze is uitgenodigd. Hoewel externe gebruikers kunnen worden uitgenodigd als uitgebreide projectleden om allerlei acties op een site uit te voeren, hebben ze niet precies dezelfde mogelijkheden als een lid met een volledige, betaalde licentie binnen uw organisatie. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Een site delen

Wanneer u een site deelt met externe gebruikers, stuurt u hun een uitnodiging waarmee ze zich kunnen aanmelden bij uw site. U kunt deze uitnodiging versturen naar elk e-mailadres. Wanneer de geadresseerde de uitnodiging ontvangt, kan deze zich aanmelden met een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount. Wanneer u een site deelt, kunt u bepalen over welk type machtiging de persoon op de site moet beschikken.

U moet site-eigenaar zijn of machtigingen voor volledig beheer hebben als u een site wilt delen met externe gebruikers.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer het pictogram voor startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek van de pagina Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel SharePoint (voorheen de tegel Sites) of klik op SharePoint (voorheen Sites) boven aan de pagina.

 3. Ga naar de site die u met externe gebruikers wilt delen.

 4. Klik rechtsboven in het scherm op Delen.

  Afbeelding van de opdracht Delen in de rechterbovenhoek van het scherm.

 5. Typ in het dialoogvenster Delen de namen van de externe gebruikers die u wilt uitnodigen, bijvoorbeeld someone@outlook.com of iemand@contoso.com.

  Opmerking : U kunt de opdracht Delen ook gebruiken om interne gebruikers met een licentie toegang te verlenen tot een site. Als u dit wilt doen, hoeft u alleen de namen te typen van de personen die u wilt uitnodigen.

 6. Klik op Delen.

  Opmerking : Als u een foutbericht over een niet-overeenkomende gebruiker krijgt wanneer u een naam en e-mailadres invoert, zijn externe gebruikers mogelijk niet toegestaan voor uw site. Neem contact op met uw beheerder om externe gebruikers toe te staan.

 7. Typ de tekst van de uitnodiging.

 8. Standaard wordt automatisch een e-mailuitnodiging verzonden. Als u de e-mailuitnodiging wilt uitschakelen, klikt u op Opties weergeven en schakelt u Een e-mailuitnodiging verzenden uit

Uitnodigingen die u verstuurt naar externe gebruikers, verlopen standaard na 90 dagen. Als een genodigde de uitnodiging niet binnen 90 dagen accepteert en u deze persoon nog altijd toegang tot uw site wilt verlenen, moet u een nieuwe uitnodiging versturen.

Wanneer de externe gebruikers hun uitnodigingen ontvangt, selecteert u een knop waarmee ze aan een pagina waar ze zich aanmelden bij uw SharePoint Online-site met een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount. Als gebruikers geen ten minste een Microsoft-account hebt, kunnen ze zich registreren voor een gratis Microsoft-account.

Een document delen door een anonieme gastkoppeling te verzenden of te posten

U kunt een anonieme gastkoppeling maken en de koppeling vervolgens op de gewenste manier delen. U kunt de koppeling bijvoorbeeld in een sociaal netwerk posten of in een e-mail plakken. U kunt een gastkoppeling maken die bewerkmachtigingen of alleen leesmachtigingen verleent.

U moet site-eigenaar zijn of machtigingen voor volledig beheer hebben als u een document wilt delen met externe gebruikers. Bovendien moet de functie voor extern delen zijn ingeschakeld in de instellingen van de Office 365-service of in het SharePoint Online-beheercentrum (afhankelijk van uw abonnement). Extern delen moet ook zijn ingeschakeld voor uw siteverzameling (alleen zakelijke abonnementen).

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer het pictogram voor startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek van de pagina Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel SharePoint (voorheen de tegel Sites) of klik op SharePoint (voorheen Sites) boven aan de pagina.

 3. Klik op de drie puntjes naast het document en klik op Delen.

  een document in een sharepoint-bibliotheek delen

 4. Klik op Koppeling ophalen in het dialoogvenster Delen.

 5. Selecteer het type machtiging dat u wilt verlenen: Beperkte koppeling, Weergavekoppeling of Bewerkingskoppeling.
  Er wordt een URL voor een gastkoppeling gemaakt.

 6. Selecteer de URL van de gastkoppeling en kopieer deze.
  Een anonieme gastkoppeling maken en kopiëren
  U kunt de URL van de gastkoppeling nu in het gewenste medium plakken.

 • Als een document in de bibliotheek van een teamsite staat, kunnen andere siteleden de gastkoppelingen vinden in het dialoogvenster Delen en naar anderen sturen.

 • Als het bestand dat u probeert te delen, zich bevindt in een bibliotheek waarin Information Rights Management wordt gebruikt, kunt u het niet extern delen.

 • Anonieme gastkoppelingen kunnen potentieel worden doorgestuurd of gedeeld met andere personen, die ook weer de inhoud kunnen weergeven of bewerken zonder zich aan te melden. Gebruik geen anonieme gastkoppelingen voor gevoelige inhoud.

 • Personen die worden uitgenodigd om documenten te openen via een anonieme gastkoppeling, kunnen bestanden alleen weergeven of lezen in de bijbehorende Office Online. Ze kunnen de bestanden niet openen in de bijbehorende bureaubladversie van het Office-programma.

 • Als extern delen algemeen wordt uitgeschakeld in de instellingen van de Office 365-service of het SharePoint Online-beheercentrum, werken gedeelde koppelingen niet langer. Als de functie later opnieuw wordt geactiveerd, werken deze koppelingen weer. Het is ook mogelijk om individuele koppelingen uit te schakelen die zijn gedeeld als u permanent de toegang tot een specifiek document wilt intrekken. Zie Een anonieme gastkoppeling verwijderen.

 • Als u Excel-werkmappen met Power View-bladen deelt met personen buiten uw organisatie, kunnen ze de Power View-bladen in deze werkmappen niet zien.

 • Als u een map wilt delen, is het enige type machtiging dat u kunt verlenen beperkte koppeling.

Mensen toestaan gastkoppelingen te maken met documenten die u met hen hebt gedeeld

Mogelijk wilt u bepaalde documenten met veel mensen delen en wilt u mensen mogelijk zelfs aanmoedigen ze verder te delen. Voor dergelijke documenten kunt u mensen toestaan anonieme gastkoppelingen te maken voor documenten die u met hen deelt.

Als u deze mogelijkheid wilt toestaan, moet u de machtiging Volledig beheer hebben.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer het pictogram voor startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek van de pagina Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel SharePoint (voorheen de tegel Sites) of klik op SharePoint (voorheen Sites) boven aan de pagina.

 3. Ga naar de bibliotheek waarin mensen gastkoppelingen mogen maken.

 4. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens op Site-instellingen.

 5. Klik op Sitemachtigingen in de sectie Gebruikers en machtigingen.

 6. Klik op Instellingen voor toegangsaanvragen.

  Opmerking : Als u Instellingen voor toegangsaanvragen niet ziet, klikt u op Bovenliggende beheerder op het tabblad Machtigingen en klikt u vervolgens op Instellingen voor toegangsaanvragen.

  De knop Instellingen voor toegangsaanvragen op het tabblad Machtigingen.
 7. Schakel in het dialoogvenster Instellingen voor toegangsaanvragen het vakje Leden toestaan de site en afzonderlijke bestanden en mappen te delen in.

 8. U kunt ook Toegangsaanvragen toestaan inschakelen en een e-mailadres toevoegen dat toegangsaanvragen ontvangt.

 9. Klik op OK.

Wanneer personen nu documenten selecteren die u met hen hebt gedeeld en het dialoogvenster Delen openen, kunnen ze een gastkoppeling maken. Houd er echter rekening mee dat ze alleen gastkoppelingen kunnen maken waarmee gasten het document kunnen bewerken als u hen bewerkmachtigingen hebt verleend toen u het document voor het eerst deelde. Als ze alleen leesmachtigingen hebben, kunnen ze alleen gastkoppelingen met leesmachtigingen maken.

Opmerking : Als u leden toestaan de site en afzonderlijke bestanden en mappen delen om uit te schakelen deze mogelijkheid uitschakelt, wordt het menu delen nog steeds niet beschikbaar voor gebruikers, maar wordt een foutbericht wordt weergegeven wanneer een teamlid probeert te delen.

Voor een overzicht van instellingen voor toegangsaanvragen bekijkt u Video: Delen van een site zonder toegangsaanvraag.

Een document delen waarvoor aanmelding op uw site is vereist

U moet site-eigenaar zijn of machtigingen voor volledig beheer hebben als u een document wilt delen met externe gebruikers. Bovendien moet de functie voor extern delen zijn ingeschakeld in de instellingen van de Office 365-service of in het SharePoint Online-beheercentrum (afhankelijk van uw abonnement). Extern delen moet ook zijn ingeschakeld voor uw siteverzameling (alleen zakelijke abonnementen).

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer het pictogram voor startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek van de pagina Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel SharePoint (voorheen de tegel Sites) of klik op SharePoint (voorheen Sites) boven aan de pagina.

 3. Navigeer naar de site en het document dat u wilt delen.

 4. Klik op de drie puntjes () naast het document en klik op Delen.
  een document in een sharepoint-bibliotheek delen

 5. Klik op Personen uitnodigen als dit nog niet is geselecteerd en typ de e-mailadressen van de personen die u uitnodigt om het document te delen, bijvoorbeeld iemand@outlook.com of iemand@gmail.com of externegebruiker@contoso.com.

 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het machtigingsniveau dat u aan deze gebruikers wilt verlenen: Kan bewerken of Kan bekijken.

 7. Typ desgewenst een bericht dat in de e-mail moet worden opgenomen. Het bericht kan informatie of instructies bevatten over het document dat u hebt gedeeld.

 8. Klik op Opties weergeven.

 9. Schakel Aanmelding vereisen in.

  Sommige sites zijn aangepast en hiervoor wordt Aanmelding vereisen mogelijk niet weergegeven. Als u deze optie nodig hebt, neem dan contact op met uw sitebeheerder.

  Opmerking : Als u het selectievakje Aanmelding vereisen niet inschakelt, bevat de e-mail een anonieme gastkoppeling naar het document. Anonieme gastkoppelingen kunnen worden doorgestuurd naar of gedeeld met andere personen, die de inhoud ook kunnen weergeven of bewerken zonder zich aan te melden.

 10. Klik op Een e-mailuitnodiging verzenden.

 11. Klik op Delen.

Opmerking : Lees meer over wijzigingen in het e-mailadres voor SharePoint-meldingen om te voorkomen dat e-mailberichten naar de map Ongewenste e-mail van de geadresseerde worden verplaatst.

Bekijken wie er toegang heeft tot een bepaalde site of een bepaald document

U kunt ook met de opdracht Delen snel een lijst weergeven met personen met wie een document is gedeeld.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u wilt zien wie toegang heeft tot een site, klikt u op Delen rechtsboven op de pagina. Klik op de koppeling achter Gedeeld met in het dialoogvenster Delen om een lijst weer te geven met personen die toegang hebben tot de site.

 • Als u wilt zien wie toegang heeft tot een document, map of documentenset, klikt u op de drie puntjes ... naast het document, klikt u op Delen en klikt u vervolgens op Gedeeld met.

De toegang die gebruikers hebben tot een site intrekken

Als een site is gedeeld met een externe gebruiker en u de toegang van deze gebruiker tot de site wilt intrekken, kunt u dit doen door de machtigingen van deze persoon voor de site te verwijderen.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer het pictogram voor startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek van de pagina Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel SharePoint (voorheen de tegel Sites) of klik op SharePoint (voorheen Sites) boven aan de pagina.

 3. Ga naar de site waarop u een uitnodiging wilt intrekken.

 4. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens op Site-instellingen.

 5. Klik op Personen en groepen onder Gebruikers en machtigingen.

 6. Selecteer op de werkbalk Snel starten aan de linkerkant de groep waaruit u gebruikers wilt verwijderen.

 7. Selecteer de gebruikers die u wilt verwijderen, klik op Acties en klik op Gebruikers uit groep verwijderen.

  Weergave van de werkbalk Snel starten met groepen en het geopende menu Acties waarin Gebruikers uit groep verwijderen is geselecteerd.
 8. Klik op OK.

Een anonieme gastkoppeling uitschakelen

U ziet of een document is gedeeld via een gastkoppeling door het eigenschappenmenu voor het document te bekijken.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer het pictogram voor startprogramma voor apps in de linkerbovenhoek van de pagina Pictogram voor startprogramma voor Office 365-app en selecteer vervolgens de tegel SharePoint (voorheen de tegel Sites) of klik op SharePoint (voorheen Sites) boven aan de pagina.

 3. Ga naar de bibliotheek met het document waarvoor u een gastkoppeling wilt verwijderen.

 4. Klik op de drie puntjes naast het document en klik op Delen.
  een document in een sharepoint-bibliotheek delen

 5. Klik op Koppeling ophalen in het dialoogvenster Delen.

 6. Klik op Verwijderen. (Als Verwijderen is uitgeschakeld, is het document waarschijnlijk zo ingesteld dat alleen gebruikers met een gebruikersnaam en wachtwoord toegang hebben.)

 7. Wanneer u wordt gevraagd of u de koppeling wilt uitschakelen, klikt u op Koppeling uitschakelen.

  Dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u een gastkoppeling voor een gedeeld document wilt uitschakelen zodat de koppeling niet meer werkt.

 8. Klik op Sluiten.

Wanneer personen buiten uw organisatie de inhoud proberen te openen via de gastkoppeling, wordt in een bericht aangegeven dat ze geen toegang tot de inhoud hebben.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×