SharePoint Online: softwaregrenzen en -limieten

Om SharePoint optimaal te benutten, is het goed om bijvoorbeeld het aantal ondersteunde gebruikers, opslagquota en bestandsgrootten te weten.

Opmerking : Proefversies van SharePoint en Online Preview-sites kunnen verschillen, maar worden hier niet behandeld.

SharePoint Online kan worden opgenomen in een Office 365-abonnement of worden gekocht als een afzonderlijk abonnement, zoals SharePoint Online, abonnement 1 of SharePoint Online, abonnement 2. De verschillende abonnementen bieden toegang tot verschillende SharePoint Online-aanbiedingen.

Opmerking : In Office 365-abonnementen worden softwaregrenzen en -limieten voor SharePoint Online gescheiden beheerd van de opslaglimieten voor postvakken. Opslaglimieten voor postvakken worden ingesteld en beheerd via Exchange Online. Zie Typen postvakken en opslaglimieten voor geadresseerden voor meer informatie over de manier waarop limieten voor postvakken in Exchange worden beheerd.

Opmerking : Alle Office 365-abonnementen bevatten de SharePoint Online-service, maar niet alle abonnementen bieden ondersteuning voor alle SharePoint-functies. Zie Beschrijvingen van services voor SharePoint Online voor meer informatie over de beschikbaarheid van de SharePoint-functie en de SharePoint Online-service in Office 365.

Limieten voor SharePoint Online in Office 365-abonnementen

De hier weergegeven tabellen bevatten actuele SharePoint Online-abonnementen, en tevens SharePoint Online voor Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium die niet meer te koop zijn. Limieten zijn hier weergegeven voor klanten die nog steeds gebruikmaken van die abonnementen.

Deze abonnementen kennen gemeenschappelijke grenzen en limieten:

  • Abonnementen op Microsoft Office 365 Enterprise (E1 – E4)

  • Abonnementen op Microsoft Office 365 Education (E2 – E4)

  • Abonnementen op Microsoft Office 365 Kiosk (K1 – K2)

  • Onafhankelijke abonnementen op SharePoint Online (Abonnement 1 en Abonnement 2).

In de volgende tabel worden deze limieten vermeld.

FUNCTIE

OFFICE 365 ENTERPRISE-ABONNEMENTEN

(INCLUSIEF E1-E4, E2-E4, G1-G4 EN SHAREPOINT ONLINE-ABONNEMENT 1 EN ABONNEMENT 2)

OFFICE 365 KIOSK-ABONNEMENTEN (ENTERPRISE)

Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de tenant)

0,5 GB per geabonneerde gebruiker.

Nul (0).

Gelicentieerde kioskwerkers worden niet opgeteld bij de opslagcapaciteit voor de tenant.

Opslagcapaciteit per tenant

1 TB + 0,5 GB per geabonneerde gebruiker + extra aangeschafte opslagruimte.

U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte aanschaffen.

10 GB + extra aangeschafte opslagruimte.

U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte aanschaffen.

Aanvullende opslagruimte (per GB per maand); geen minimumaanschaf

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

Drempellimiet voor lijstweergave in sitebibliotheken of -lijsten

Maximaal 5000 items per weergave (zonder index) en 12 opzoekkolommen per weergave. Zie Grote lijsten en bibliotheken beheren in Office 365 voor meer informatie.

Maximaal 5000 items per weergave (zonder index) en 12 opzoekkolommen per weergave. Zie Grote lijsten en bibliotheken beheren in Office 365 voor meer informatie.

Termen in het termenarchief

200.000

200.000

Opslaglimieten voor siteverzamelingen

Maximaal 25 TB per siteverzameling.

Maximaal 25 TB per siteverzameling.

Kioskwerkers (abonnementen K1-K2) kunnen geen Sharepoint-siteverzamelingen beheren. U hebt een licentie nodig voor minimaal één gebruiker van een Enterprise-abonnement om Kiosk-siteverzamelingen te kunnen beheren.

Aantal siteverzamelingen per tenant

500.000 siteverzamelingen (buiten de persoonlijke sites).

500.000 siteverzamelingen

Subsites

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling wordt aanbevolen

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling wordt aanbevolen

Bestandsopslag voor Office 365-groepen

Voor elke afzonderlijke bestandsopslag voor Office 365-groepen gelden dezelfde opslag- en uploadlimieten als voor een SharePoint Online-siteverzameling (zoals hierboven vermeld). Bestandsopslag voor Office 365-groepen gaat ten koste van de totale SharePoint Online-opslag van een tenant.

Voor elke afzonderlijke bestandsopslag voor Office 365-groepen gelden dezelfde opslag- en uploadlimieten als voor een SharePoint Online-siteverzameling (zoals hierboven vermeld). Bestandsopslag voor Office 365-groepen gaat ten koste van de totale SharePoint Online-opslag van een tenant.

Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Kioskwerkers (abonnementen K1-K2) kunnen geen Sharepoint-siteverzamelingen beheren. U hebt een licentie nodig voor minimaal één gebruiker van een Enterprise-abonnement om Kiosk-siteverzamelingen te kunnen beheren.

Uploadlimiet voor bestanden

10 GB - 1 byte (10.737.418.239 bytes) per bestand. In de klassieke modus hebben andere uploadmethoden dan slepen en neerzetten een limiet van 2 GB.

10 GB - 1 byte (10.737.418.239 bytes) per bestand. In de klassieke modus hebben andere uploadmethoden dan slepen en neerzetten een limiet van 2 GB.

Maximale bestandsgrootte bijlage

250 MB

250 MB

Synchronisatielimieten

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Maximaal aantal gebruikers per tenant

1 tot > 500.000

Opmerking : Als u meer dan 500.000 gebruikers hebt, neemt u contact op met een Microsoft-vertegenwoordiger om de uitgebreide vereisten te bespreken.

1 tot > 500.000

Opmerking : Als u meer dan 500.000 gebruikers hebt, neemt u contact op met uw Microsoft-vertegenwoordiger om de uitgebreide vereisten te bespreken.

Aantal uitgenodigde externe gebruikers

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Belangrijk : Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een tenant. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 25 GB aan inhoud bevat, wordt die 25 GB afgetrokken van de beschikbare opslagruimte.

Deze tabel geeft de limieten weer voor SharePoint Online in Office 365 Business Essentials en Office 365 Business Premium.

Opmerking : SharePoint Online wordt niet ondersteund in Office 365 voor Bedrijven.

FUNCTIE

BESCHRIJVING

Opslag per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagbasis van de hele SharePoint-omgeving of -tenant)

0,5 GB per geabonneerde gebruiker.

Opslagcapaciteit per tenant

1 TB + 0,5 GB per geabonneerde gebruiker + extra aangeschafte opslagruimte.

U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte aanschaffen.

Aanvullende opslagruimte (per GB per maand); geen minimumaanschaf

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

Belangrijk : U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Drempelwaarden voor lijstweergave in sitebibliotheken, waaronder bestanden en mappen

Maximaal 5000 items per weergave (zonder index) en 12 opzoekkolommen per weergave. Zie Grote lijsten en bibliotheken beheren in Office 365 voor meer informatie.

Termen in het termenarchief

200.000

Aantal siteverzamelingen per tenant

500.000 siteverzamelingen (buiten de persoonlijke sites).

Subsites

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling

Opslagruimte voor persoonlijke sites

Maximaal 1 TB per gebruiker, zodra deze is ingericht.

De opslagruimte voor de persoonlijke site geldt voor de OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek van een gebruiker en zijn of haar persoonlijke niewsfeed. Deze hoeveelheid wordt afzonderlijk gerekend en wordt niet opgeteld bij of afgetrokken van de totale opslagtoewijzing voor een tenant.

Zie Extra informatie over limieten voor OneDrive voor Bedrijven verderop in dit artikel voor meer informatie over OneDrive voor Bedrijven.

Opslaglimieten voor siteverzamelingen

Maximaal 25 TB per siteverzameling.

SharePoint-beheerders kunnen opslaglimieten instellen voor siteverzamelingen en sites. Als u handmatig een quotumlimiet instelt, bedraagt de minimumlimiet voor opslagtoewijzing 1 GB.

Opslagruimte voor Office 365-groepen

Voor elke afzonderlijke bestandsopslag voor Office 365-groepen gelden dezelfde opslag- en uploadlimieten als voor een SharePoint Online-siteverzameling (zoals hierboven vermeld). Bestandsopslag voor Office 365-groepen gaat ten koste van de totale SharePoint Online-opslag van een tenant.

Groepen krijgen automatisch de beschikking over de beschikbare groepsopslag voor alle siteverzamelingen in SharePoint Online.

Uploadlimiet voor bestanden

10 GB - 1 byte (10.737.418.239 bytes) per bestand. In de klassieke modus hebben andere uploadmethoden dan slepen en neerzetten een limiet van 2 GB.

Maximale bestandsgrootte bijlage

250 MB

Synchronisatielimieten

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Aantal gebruikers

Maximaal 300 gebruikers

Aantal uitgenodigde externe gebruikers

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Belangrijk : Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een tenant. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 5 GB aan inhoud bevat, wordt die 5 GB afgetrokken van de beschikbare opslagruimte.

Naar boven

Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen

In deze tabel ziet u de softwaregrenzen en -limieten voor SharePoint Online in Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen.

Dit abonnement is niet meer te koop. Zie Veranderen van Office 365-abonnement als u wilt weten hoe u uw abonnement bijwerkt naar een van de nieuwe abonnementen.

FUNCTIE

BESCHRIJVING

Opslagruimte per gebruiker (draagt bij aan de totale opslagcapaciteit van de tenant)

0,5 GB per geabonneerde gebruiker.

Opslagcapaciteit per tenant

1 TB + 0,5 GB per geabonneerde gebruiker.

U kunt tot maximaal 20 TB aan extra opslagruimte kopen.

Extra opslagruimte met kosten berekend per GB per maand.

Zie De opslagruimte voor uw abonnement wijzigen als u opslag wilt aanschaffen.

Belangrijk : U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Quotumlimiet voor siteverzamelingen

Maximaal 1 TB per siteverzameling.

Aantal siteverzamelingen per pachter

20 siteverzamelingen (buiten de persoonlijke sites).

Subsites

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling wordt aanbevolen.

Opslagruimte voor Office 365-groepen

Voor bestandsopslag voor groepen gelden dezelfde opslag- en uploadlimieten als voor die van de hierboven vermelde siteverzamelingen.

Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB

Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Uploadlimiet voor bestanden

10 GB - 1 byte (10.737.418.239 bytes) per bestand voor uploads die u kunt slepen en neerzetten. Alle andere uploadmethoden hebben een limiet van 2 GB.

Synchronisatielimieten

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Aantal gebruikers

1 - 250 gebruikers

Aantal uitgenodigde externe gebruikers

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven en voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium

SharePoint Online in Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven en Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium hebben gemeenschappelijke grenzen en limieten. In deze tabel worden die limieten beschreven.

Dit abonnement is niet meer te koop. Zie Veranderen van Office 365-abonnement als u wilt weten hoe u uw abonnement bijwerkt naar een van de nieuwe abonnementen.

FUNCTIE

BESCHRIJVING

Aantal siteverzamelingen per pachter

1 siteverzameling per pachter.

Totaal beschikbare opslagcapaciteit voor de tenant

1 TB.

Subsites

Maximaal 2000 subsites per siteverzameling

Opslagruimte voor Office 365-groepen

Voor bestandsopslag voor groepen gelden dezelfde opslag- en uploadlimieten als voor die van de hierboven vermelde siteverzamelingen.

Standaardopslagruimte voor openbare websites

5 GB Een SharePoint-beheerder kan maximaal 1 TB toewijzen (de limiet voor een siteverzameling).

Uploadlimiet voor bestanden

10 GB - 1 byte (10.737.418.239 bytes) per bestand voor uploads die u kunt slepen en neerzetten. Alle andere uploadmethoden hebben een limiet van 2 GB.

Synchronisatielimieten

5000 items in sitebibliotheken, inclusief bestanden en mappen.

Aantal gebruikers

1 - 25 gebruikers

Aantal uitgenodigde externe gebruikers

Er is geen limiet voor het aantal externe gebruikers dat u kunt uitnodigen voor uw SharePoint Online-siteverzamelingen. Zie Extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.

Belangrijk : Het is verstandig om de Prullenbak in de gaten te houden en regelmatig leeg te maken. Inhoud in de Prullenbak wordt namelijk meegerekend voor de opslagquota van een tenant. Als de Prullenbak van een site bijvoorbeeld 25 GB aan inhoud bevat, wordt die 25 GB afgetrokken van de beschikbare opslagruimte.

Naar boven

Er gelden ook limieten voor de site-elementen van een SharePoint Online-site. Enkele voorbeelden zijn:

  • Limieten voor lijsten en bibliotheken    Er gelden verschillende beperkingen voor verschillende typen kolommen. U kunt bijvoorbeeld maximaal 276 kolommen gebruiken in een lijst voor kolommen die één regel tekst bevatten.

  • Limieten voor pagina's    U kunt maximaal 25 webonderdelen toevoegen aan één wiki- of webpagina.

  • Limieten voor beveiliging    Er gelden verschillende limieten voor verschillende beveiligingsfuncties. Eén gebruiker kan bijvoorbeeld behoren tot maximaal 5000 beveiligingsgroepen.

Er zijn te veel specifieke vereisten voor de diverse site-elementen om hier allemaal te vermelden. Meer informatie hierover is te vinden in het TechNet-artikel Softwaregrenzen en -limieten voor SharePoint 2013. In dit artikel zijn alleen de secties Limieten voor lijsten en bibliotheken, Limieten voor pagina's en Limieten voor beveiliging van toepassing op SharePoint Online.

Let op : Functiespecifieke informatie in dit TechNet-artikel is mogelijk niet nauwkeurig voor SharePoint Online.

Naar boven

Voor informatie over:

Gaat u naar :

Connectiviteitslimieten voor Office 365

Voor meer informatie over aandachtspunten voor de internetbandbreedte, poorten en protocollen voor Office 365-abonnementen, raadpleegt u Office 365-poorten en -protocollen.

Beschikbaarheid van de SharePoint-functie

Voor meer informatie over de beschikbaarheid van de SharePoint-functie en de SharePoint Online-service in Office 365 raadpleegt u Beschrijvingen van services voor SharePoint Online.

Limieten voor zoeken voor SharePoint Online

Zie Limieten voor zoeken voor SharePoint Online voor meer informatie over de limieten voor zoeken voor SharePoint Online.

OneDrive voor Bedrijven: beperkingen en limieten

Zie Beperkingen en limieten als u SharePoint-bibliotheken met uw computer synchroniseert via OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie over beperkingen en limieten bij het gebruik van de OneDrive voor Bedrijven (Groove.exe).

Zie Beperkingen en limieten als u OneDrive voor Bedrijven-bibliotheken met uw computer synchroniseert via OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie over beperkingen en limieten bij het gebruik van de OneDrive voor Bedrijven Next Generation (OneDrive.exe).

Om te bepalen welke OneDrive voor Bedrijven-synchronisatieclient u gebruikt, raadpleegt u Welke OneDrive-synchronisatieclient gebruik ik?

Mobiele apparaten

Voor meer informatie over het openen van een SharePoint Online-site vanaf een mobiel apparaat, raadpleegt u Een mobiel apparaat gebruiken als u wilt werken met SharePoint Online-sites.

Bestandstypen

Voor meer informatie over bestandstypen die u niet kunt toevoegen aan een lijst, raadpleegt u Typen bestanden die u niet kunt toevoegen aan een lijst of bibliotheek.

Online-URL's

Voor meer informatie over SharePoint Online-adressen raadpleegt u URL's en IP-adressen van SharePoint Online.

Talen van sites

Zie Uw taal- en regio-instellingen wijzigen voor meer informatie over het instellen van de taal voor uw sites.

SharePoint Online plannen en implementeren

Opslagruimte wijzigen

Opslagruimte voor uw abonnement wijzigen.

Belangrijk :  U kunt geen extra opslag aanschaffen voor een proefabonnement.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×