Schakelen tussen verschillende talen met de taalbalk

Gebruik de taalbalk als u wilt schakelen tussen talen waarvoor verschillende toetsenbordindelingen worden gebruikt. Wanneer u via de taalbalk de taal wijzigt, wordt de toetsenbordindeling aangepast aan het bijbehorende toetsenbord voor die taal.

Gebruik de taalbalk in de volgende gevallen:

 • U wilt schakelen naar een taal met Latijnse tekens (Engels, Spaans of Frans) of een taal met niet-Latijnse tekens (Arabisch of Chinees).

 • U wilt schakelen tussen talen met niet-Latijnse tekens (Grieks of Russisch).

 • U gebruikt liever de oorspronkelijke toetsenbordindeling wanneer u in andere talen met Latijnse tekens typt.

Als u alleen wilt typen in Latijnse talen, zoals Nederlands en Engels, met dezelfde toetsenbordindeling voor alle talen, kunt u dezelfde toetsenbordindeling gebruiken om de tekst te typen. U kunt speciale tekens die worden gebruikt in verschillende talen, zoals é of ñ, typen door de ASCII-tekencodes te typen. Raadpleeg De tekens ¢, £, ¥, ® en andere tekens invoegen die niet op het toetsenbord aanwezig zijn voor meer informatie. Nadat u de tekst hebt getypt, kunt u de controletaal instellen om delen van de tekst aan te geven die in een andere taal zijn geschreven. Zie Taalbalk (overzicht) voor meer informatie over de taalbalk.

Wat wilt u doen?

Tussen talen schakelen met behulp van de taalbalk

Waar is de taalbalk?

Een toetsenbordindeling inschakelen

Meer informatie

Schakelen tussen talen met de taalbalk

U kunt de taalbalk pas weergeven en gebruiken nadat u de toetsenbordindeling hebt ingeschakeld voor twee of meer talen in Windows. Als u de toetsenbordindelingen niet hebt ingeschakeld voor de talen die u wilt gebruiken, dient u dit nu te doen volgens de stappen in Toetsenbordindelingen inschakelen voor verschillende talen. Wanneer u een toetsenbordindeling inschakelt, wordt de taalbalk meestal automatisch weergegeven op de taakbalk of het bureaublad. Zie het gedeelte Waar bevindt zich de taalbalk? als de taalbalk niet automatisch wordt weergegeven nadat u een toetsenbordindeling hebt ingeschakeld.

 1. Nadat u de gewenste toetsenbordtaal en de taalbalk hebt ingeschakeld, opent u het document en plaatst u de cursor in het document waar u tekst wilt typen in een andere taal.

 2. Klik op het taalpictogram Indicator voor het Engelse toetsenbord op de taalbalk en klik vervolgens op de taal die u wilt gebruiken.

  Toetsenbordsneltoets  Druk op Alt+Shift om tussen toetsenbordindelingen te schakelen.

  Opmerking   Het pictogram Indicator voor het Engelse toetsenbord is een voorbeeld; het geeft aan dat de actieve toetsenbordindeling is ingesteld op Engels. Het werkelijke pictogram op uw computer hangt af van de taal van de actieve toetsenbordindeling.

  Als u meerdere toetsenbordindelingen hebt ingeschakeld voor één taal, kunt u tussen indelingen schakelen door op de taalbalk op het pictogram voor de toetsenbordindeling Voorbeeldindicatoren voor toetsenbord voor Taalbalk te klikken en vervolgens de gewenste toetsenbordindeling te selecteren. De naam van de indicator wordt aangepast aan de actieve toetsenbordindeling.

 3. Herhaal stap 1 en 2 om tussen verschillende talen te schakelen.

Tip   De taal van de taalprogramma's die door het programma worden gebruikt, kunt u zien op de statusbalk. De statusbalk is alleen beschikbaar in de volgende Microsoft Office-programma's: PowerPoint, Visio en Word. Als u deze optie wilt inschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de statusbalk Statusbalk en klikt u op Taal. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u op dit gedeelte van de statusbalk klikken om het dialoogvenster Taal te openen en de taal van de geselecteerde tekst in te stellen.

Naar boven

Waar is de taalbalk?

In de meeste gevallen wordt de taalbalk automatisch weergegeven op het bureaublad of de taakbalk nadat u twee of meer toetsenbordindelingen hebt ingeschakeld in Windows. U ziet de taalbalk niet als deze is verborgen of slechts één toetsenbord is ingeschakeld in Windows. Zie Toetsenbordindelingen voor verschillende talen voor gedetailleerde informatie over het inschakelen van toetsenbordindelingen.

Ga als volgt te werk als de taalbalk niet wordt weergegeven:

Controleer of de taalbalk is verborgen

In Windows 7

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Land en taal op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op het tabblad Taalbalk.

  Dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

 5. Controleer onder Taakbalk of de optie Verborgen is geselecteerd. Zo ja, klik dan op Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven. Zie Een toetsenbordindeling inschakelen als Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven al is geselecteerd.

In Windows Vista

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op het tabblad Taalbalk.

  Dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

 5. Controleer onder Taakbalk of de optie Verborgen is geselecteerd. Zo ja, klik dan op Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven. Zie Een toetsenbordindeling inschakelen als Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven al is geselecteerd.

In Windows XP

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen, klik op Land- en taalinstellingen en klik op Extra talen toevoegen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op het tabblad Talen en klik op Details.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op de knop Taalbalk.

 5. Controleer in het dialoogvenster Instellingen voor de taalbalk of het selectievakje Taalbalk op het bureaublad weergeven is ingeschakeld. Zo nee, schakel dit vakje dan in en klik op OK. De taakbalk wordt nu weergegeven op het bureaublad. Klik op Annuleren en zie Een toetsenbordindeling inschakelen als het selectievakje al is ingeschakeld.
  Dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

Naar boven

Een toetsenbordindeling inschakelen

De taalbalk wordt alleen weergegeven wanneer twee of meer toetsenbordindelingen zijn ingeschakeld in Windows.

Nadat u een taal hebt geselecteerd in de lijst met talen, moet u mogelijk een toetsenbordindeling inschakelen als Niet ingeschakeld wordt weergegeven.

In Windows 7

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio onder Land en taal op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Land en taal op het tabblad Toetsenborden en talen op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen onder Standaardinvoertaal op de taal die u als standaardtaal wilt gebruiken en ga vervolgens naar De toetsenbordtaal wijzigen met de taalbalk.

Het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

Voer stap 5 tot en met 8 uit als de gewenste standaardtaal niet wordt weergegeven.

 1. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.

 2. Vouw de gewenste standaardinvoertaal uit en vouw Toetsenbord uit.

 3. Schakel het selectievakje in voor het toetsenbord of de Input Method Editor (IME) die u wilt gebruiken en klik op OK. De taal wordt toegevoegd aan de lijst Standaardinvoertaal.

Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld van de toetsenbordindeling wilt zien.

Het dialoogvenster Invoertaal toevoegen met het toetsenbord voor Russisch

 1. Klik onder Standaardinvoertaal op de gewenste standaardtaal.

In Windows Vista

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Land en taal op het tabblad Toetsenborden en talen op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen onder Standaardinvoertaal op de taal die u als standaardtaal wilt gebruiken en ga vervolgens naar De toetsenbordtaal wijzigen met de taalbalk.

Het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

Voer stap 5 tot en met 8 uit als de gewenste standaardtaal niet wordt weergegeven.

 1. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.

 2. Vouw de gewenste standaardinvoertaal uit en vouw Toetsenbord uit.

 3. Schakel het selectievakje in voor het toetsenbord of de Input Method Editor (IME) die u wilt gebruiken en klik op OK. De taal wordt toegevoegd aan de lijst Standaardinvoertaal.

Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld van de toetsenbordindeling wilt zien.

Het dialoogvenster Invoertaal toevoegen met het toetsenbord voor Russisch

 1. Klik onder Standaardinvoertaal op de gewenste standaardtaal en ga naar De toetsenbordtaal wijzigen met de taalbalk.

In Windows XP

Als u toetsenborden wilt inschakelen voor talen als Chinees, Japans en Koreaans, moet u eerst bestanden voor Oost-Aziatische talen installeren. Voor talen die van rechts naar links worden gelezen of waarvoor contextgebonden vormen moeten worden weergegeven, moet u de complexe scripts installeren om deze talen te ondersteunen. Zie Ondersteuning voor Oost-Aziatische, Zuidoost-Aziatische, Indische en van rechts naar links weergegeven talen inschakelen voor meer informatie over het installeren van bestanden voor Oost-Aziatische talen en complexe scripts.

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen en klik op Landinstellingen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op het tabblad Talen en klik onder Tekstservices en invoertalen op Details.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen onder Standaardinvoertaal op de taal die u als standaardtaal wilt gebruiken en ga vervolgens naar De toetsenbordtaal wijzigen met de taalbalk.

  Het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

Voer stap 5 tot en met 7 uit als de gewenste standaardinvoertaal niet wordt weergegeven.

De standaardtaal die u selecteert, wordt toegepast op alle programma's op de computer die deze instelling gebruiken, waaronder programma's van andere bedrijven.

 1. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.

 2. Klik in het dialoogvenster Invoertaal toevoegen in de lijst Invoertaal op de gewenste taal en klik op OK.

 3. Klik onder Standaardinvoertaal op de gewenste standaardtaal.

Zie Wat betekent Niet ingeschakeld of Niet geïnstalleerd? voor meer informatie over de toetsenbordindeling Niet ingeschakeld. Zie Toetsenbordindelingen inschakelen voor verschillende talen voor meer informatie over het inschakelen van een toetsenbord.

Naar boven

Meer informatie

Opmerking   Zie Schakelen tussen verschillende talen door het taalprogramma in te stellen als u de taal voor de spellingcontrole van tekst wilt wijzigen, zelfs als u alleen de locatie aanpast, bijvoorbeeld van Engels (VS) in Engels (Nieuw-Zeeland).

Naar boven

Is van toepassing op: PowerPoint 2010, Visio 2016 Preview, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016 Preview, Access 2007, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Project Standard 2007, Word 2010, Access 2013, Project Professional 2013, OneNote 2007, Word 2013, Project 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Visio 2007 Standard, OneNote 2013, Visio 2013, Visio 2007, Publisher 2007, Visio Standard 2010, Excel 2013, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen