Aanmelden

Schakelen tussen verschillende talen met de taalbalk

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gebruik de taalbalk als u wilt schakelen tussen talen waarvoor verschillende toetsenbordindelingen worden gebruikt. Wanneer u via de taalbalk de taal wijzigt, wordt de toetsenbordindeling aangepast aan het bijbehorende toetsenbord voor die taal.

Gebruik de taalbalk in de volgende gevallen:

 • U wilt schakelen naar een taal met Latijnse tekens (Engels, Spaans of Frans) of een taal met niet-Latijnse tekens (Arabisch of Chinees).

 • U wilt schakelen tussen talen met niet-Latijnse tekens (Grieks of Russisch).

 • U gebruikt liever de oorspronkelijke toetsenbordindeling wanneer u in andere talen met Latijnse tekens typt.

Als u alleen wilt typen in Romaanse talen, zoals Engels en Spaans, kunt u symbolen invoegen zonder dat u naar een andere toetsenbordindeling hoeft over te schakelen.

Wat wilt u doen?

Tussen talen schakelen met behulp van de taalbalk

Waar is de taalbalk?

Een toetsenbordindeling inschakelen

Schakelen tussen talen met de taalbalk

U kunt de taalbalk pas weergeven en gebruiken nadat u de toetsenbordindeling hebt ingeschakeld voor twee of meer talen in Windows. Als u de toetsenbordindelingen niet hebt ingeschakeld voor de talen die u wilt gebruiken, dient u dit nu te doen volgens de stappen in Toetsenbordindelingen inschakelen voor verschillende talen. Wanneer u een toetsenbordindeling inschakelt, wordt de taalbalk meestal automatisch weergegeven op de taakbalk of het bureaublad. Zie het gedeelte Waar bevindt zich de taalbalk? als de taalbalk niet automatisch wordt weergegeven nadat u een toetsenbordindeling hebt ingeschakeld.

 1. Nadat u de gewenste toetsenbordtaal en de taalbalk hebt ingeschakeld, opent u het document en plaatst u de cursor in het document waar u tekst wilt typen in een andere taal.

 2. Klik op het taalpictogram Indicator voor het Engelse toetsenbord op de taalbalk en klik vervolgens op de taal die u wilt gebruiken.

  Toetsenbordsneltoets  Druk op Alt+Shift om tussen toetsenbordindelingen te schakelen.

  Opmerking : Het pictogram Indicator voor het Engelse toetsenbord is een voorbeeld; het geeft aan dat de actieve toetsenbordindeling is ingesteld op Engels. Het werkelijke pictogram op uw computer hangt af van de taal van de actieve toetsenbordindeling.

  Als u meerdere toetsenbordindelingen hebt ingeschakeld voor één taal, kunt u tussen indelingen schakelen door op de taalbalk op het pictogram voor de toetsenbordindeling voorbeeldindicatoren voor toetsenbordindelingen op de taalbalk te klikken en vervolgens de gewenste toetsenbordindeling te selecteren. De naam van de indicator wordt aangepast aan de actieve toetsenbordindeling.

 3. Herhaal stap 1 en 2 om tussen verschillende talen te schakelen.

Tip : De taal van de taalprogramma's die door het programma worden gebruikt, kunt u zien op de statusbalk. De statusbalk is alleen beschikbaar in de volgende Microsoft Office-programma's: PowerPoint, Visio en Word. Als u deze optie wilt inschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op de statusbalk statusbalk en klikt u op Taal. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u op dit gedeelte van de statusbalk klikken om het dialoogvenster Taal te openen en de taal van de geselecteerde tekst in te stellen.

Naar boven

Waar is de taalbalk?

In de meeste gevallen wordt de taalbalk automatisch weergegeven op het bureaublad of de taakbalk nadat u twee of meer toetsenbordindelingen hebt ingeschakeld in Windows. U ziet de taalbalk niet als deze is verborgen of slechts één toetsenbord is ingeschakeld in Windows. Zie Toetsenbordindelingen voor verschillende talen voor gedetailleerde informatie over het inschakelen van toetsenbordindelingen.

Ga als volgt te werk als de taalbalk niet wordt weergegeven:

Controleer of de taalbalk is verborgen

In Windows 10 en Windows 8

 1. Druk op de Windows-logotoets + X om een lijst met opdrachten en opties weer te geven. (Dit is in feite een snelle manier om bij het Configuratiescherm te komen.)

  Configuratiescherm in Office 2016 Windows 8

 2. Klik op Configuratiescherm.

 3. Klik onder Klok, taal en regio op Invoermethoden wijzigen.

 4. Klik op Geavanceerde instellingen.

 5. Schakel onder Invoermethode wijzigen het selectievakje De taalbalk van het bureaublad gebruiken wanneer deze beschikbaar is in en klik vervolgens op Opties.

  Invoermethoden wisselen in Office 2016 Windows 8

 6. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op het tabblad Taalbalk en zorg dat de optie Zwevend op bureaublad of Gekoppeld aan de taakbalk is geselecteerd.

  Office 2016 Windows 8 Tekstservices en invoertalen

In Windows 7

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Land en taal op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op het tabblad Taalbalk.

  Dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

 5. Controleer onder Taakbalk of de optie Verborgen is geselecteerd. Zo ja, klik dan op Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven. Zie Een toetsenbordindeling inschakelen als Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven al is geselecteerd.

In Windows Vista

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op het tabblad Taalbalk.

  Dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

 5. Controleer onder Taakbalk of de optie Verborgen is geselecteerd. Zo ja, klik dan op Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven. Zie Een toetsenbordindeling inschakelen als Zwevend op het bureaublad weergeven of Gekoppeld aan de taakbalk weergeven al is geselecteerd.

In Windows XP

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen, klik op Land- en taalinstellingen en klik op Extra talen toevoegen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op het tabblad Talen en klik op Details.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen op de knop Taalbalk.

 5. Controleer in het dialoogvenster Instellingen voor de taalbalk of het selectievakje Taalbalk op het bureaublad weergeven is ingeschakeld. Zo nee, schakel dit vakje dan in en klik op OK. De taakbalk wordt nu weergegeven op het bureaublad. Klik op Annuleren en zie Een toetsenbordindeling inschakelen als het selectievakje al is ingeschakeld.
  Dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

Naar boven

Een toetsenbordindeling inschakelen

De taalbalk wordt alleen weergegeven wanneer twee of meer toetsenbordindelingen zijn ingeschakeld in Windows.

Nadat u een taal hebt geselecteerd in de lijst met talen, moet u mogelijk een toetsenbordindeling inschakelen als Niet ingeschakeld wordt weergegeven.

In Windows 8

 1. Druk op de Windows-logotoets + X om een lijst met opdrachten en opties weer te geven. (Dit is in feite een snelle manier om bij het Configuratiescherm te komen.)

  Configuratiescherm in Office 2016 Windows 8

 2. Klik op Configuratiescherm.

 3. Klik onder Klok, taal en regio op Invoermethoden wijzigen.

 4. Klik op Opties voor de taal die u wilt toevoegen als invoertaal.

  Opties voor invoermethoden in Office 2016 Windows 8

 5. Klik onder Invoermethode op Een invoermethode toevoegen. U kunt zelfs op Voorbeeld klikken om te bekijken hoe de invoermethode eruitziet.

  Invoermethode toevoegen in Office 2016 Windows 8

 6. Klik op de gewenste invoermethode en klik op Toevoegen.

  Nieuwe invoermethode in Office 2016 Windows 8

In Windows 7

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio onder Land en taal op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Land en taal op het tabblad Toetsenborden en talen op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen onder Standaardinvoertaal op de taal die u als standaardtaal wilt gebruiken.

  Het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

  Voer stap 5 tot en met 8 uit als de gewenste standaardtaal niet wordt weergegeven.

 5. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.

 6. Vouw de gewenste standaardinvoertaal uit en vouw Toetsenbord uit.

 7. Schakel het selectievakje in voor het toetsenbord of de Input Method Editor (IME) die u wilt gebruiken en klik op OK. De taal wordt toegevoegd aan de lijst Standaardinvoertaal.

  Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld van de toetsenbordindeling wilt zien.

  Het dialoogvenster Invoertaal toevoegen met het toetsenbord voor Russisch

 8. Klik onder Standaardinvoertaal op de gewenste standaardtaal.

In Windows Vista

 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Klik onder Klok, taal en regio op Toetsenbord of andere invoermethoden wijzigen.

 3. Klik in het dialoogvenster Land en taal op het tabblad Toetsenborden en talen op Toetsenborden wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen onder Standaardinvoertaal op de taal die u als standaardtaal wilt gebruiken.

  Het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

  Voer stap 5 tot en met 8 uit als de gewenste standaardtaal niet wordt weergegeven.

 5. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.

 6. Vouw de gewenste standaardinvoertaal uit en vouw Toetsenbord uit.

 7. Schakel het selectievakje in voor het toetsenbord of de Input Method Editor (IME) die u wilt gebruiken en klik op OK. De taal wordt toegevoegd aan de lijst Standaardinvoertaal.

  Klik op Voorbeeld als u een voorbeeld van de toetsenbordindeling wilt zien.

  Het dialoogvenster Invoertaal toevoegen met het toetsenbord voor Russisch

 8. Klik onder Standaardinvoertaal op de gewenste standaardtaal.

In Windows XP

Als u wilt inschakelen toetsenborden voor talen zoals Chinees, Japans en Koreaans, moet u eerst de bestanden Oost-Aziatische taal installeren. Voor talen die van rechts naar links worden gelezen of waarvoor contextuele vormgeving, moet u de complexe scripts ter ondersteuning van deze talen installeren. Zie voor informatie over het installeren van de bestanden voor Oost-Aziatische talen en complexe scripts systeemondersteuning inschakelen voor Oost-Aziatische, Zuidoost-Aziatische, Indische, en rechts naar links talen.

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen en klik op Landinstellingen.

 3. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op het tabblad Talen en klik onder Tekstservices en invoertalen op Details.

 4. Klik in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen onder Standaardinvoertaal op de taal die u als standaardtaal wilt gebruiken.

  Het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen

  Voer stap 5 tot en met 7 uit als de gewenste standaardinvoertaal niet wordt weergegeven.

  De standaardtaal die u selecteert, wordt toegepast op alle programma's op de computer die deze instelling gebruiken, waaronder programma's van andere bedrijven.

 5. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.

 6. Klik in het dialoogvenster Invoertaal toevoegen in de lijst Invoertaal op de gewenste taal en klik op OK.

 7. Klik onder Standaardinvoertaal op de gewenste standaardtaal.

Zie Wat betekent Niet ingeschakeld of Niet geïnstalleerd? voor meer informatie over de toetsenbordindeling Niet ingeschakeld. Zie Toetsenbordindelingen inschakelen voor verschillende talen voor meer informatie over het inschakelen van een toetsenbord.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.