Schakelen tussen verschillende talen door het taalprogramma in te stellen

Als u documenten in verschillende op Latijn gebaseerde talen maakt, zoals Engels, Frans en Duits, en snel tussen talen schakelt terwijl u werkt, kunt u de controletaal voor tekst instellen tijdens het typen zodat u de spelling van tekst in de taal die u gebruikt kunt controleren wanneer u klaar bent met het document.

Als uw documenten talen bevatten die niet op Latijnse letters zijn gebaseerd, zoals Arabisch of Chinees, of als u de toetsenbordindeling voor een andere op Latijn gebaseerde taal wilt gebruiken, kunt u de toetsenbordindeling wijzigen met de taalbalk. Zie Tussen verschillende talen schakelen met de taalbalk voor meer informatie.

Welk Office 2010-programma gebruikt u?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Meer informatie

Access

Als u een toetsenbordindeling gebruikt die alle tekens bevat die u nodig hebt, of als u de ASCII-codes kent voor de speciale tekens die niet in de toetsenbordindeling voorkomen, kunt u de gewenste tekst typen. Als u de taal wilt instellen in Access, kunt u de gewenste tekst typen, deze selecteren en vervolgens de controletaal ervoor instellen. Als u de spelling wilt controleren, kunt u naar de woordenlijst voor die taal schakelen.

 1. Open een Access-database.

 2. Begin met typen.

  Opmerking :  Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

De taal van een database aanpassen aan de taal van de databaserecords en -velden

Belangrijk :  De bewerkingstaal geldt voor de hele database en kan niet worden ingesteld voor afzonderlijke records of velden. Zie Spelling en grammatica in een andere taal controleren voor meer informatie over het controleren van de spelling in een andere taal.

Als u de taal van een database wilt wijzigen om de spelling te controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Open een Access-database.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik onder Help op Opties.

 4. Klik op Taal.

 5. Selecteer in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen in de lijst Bewerkingstaal de bewerkingstaal en klik op Als standaard instellen.

  Belangrijk : Hiermee wordt de standaardtaal voor bewerkingen in alle Microsoft Office-programma's gewijzigd.

 6. Wanneer u vervolgens de spelling van de database controleert door op Spelling op het tabblad Start te klikken, kunt u de taal voor de woordenlijst wijzigen in het dialoogvenster Spelling en vervolgens de databaserecords controleren voor elke taal in de database. U dient deze stap voor elke taal in de database uit te voeren.

Opmerking :  Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Excel

Belangrijk :  De bewerkingstaal geldt voor de hele werkmap en kan niet worden ingesteld voor afzonderlijke werkbladen of cellen. Zie Spelling en grammatica in een andere taal controleren voor meer informatie over het controleren van de spelling in een andere taal.

Als u de taal wilt instellen in Excel, typt u in de taal die u wilt gebruiken. Vervolgens kunt u tijdens de spellingcontrole op Taal voor woordenlijst klikken om naar de woordenlijst voor die taal te schakelen.

 1. Open de Excel-werkmap.

 2. Begin met typen.

  Notities :  Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

De taal voor de woordenlijst aanpassen aan de taal van de tekst in het werkblad

Als u de taal van een werkmap wilt wijzigen om de spelling te controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Open een Excel-werkmap.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik onder Help op Opties.

 4. Klik op Taal.

 5. Selecteer in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen in de lijst Bewerkingstaal de bewerkingstaal en klik op Als standaard instellen.

  Belangrijk : Hiermee wordt de standaardtaal voor bewerkingen in alle Microsoft Office-programma's gewijzigd.

 6. Wanneer u vervolgens de spelling van de werkmap controleert door op Spelling op het tabblad Start te klikken, kunt u de taal voor de woordenlijst wijzigen in het dialoogvenster Spelling en vervolgens de werkmap controleren voor elke taal die erin wordt gebruikt. U dient deze stap voor elke taal in de werkmap uit te voeren.

Opmerking :  Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

InfoPath

InfoPath Designer

Belangrijk :  In InfoPath Designer is Controletaal instellen van toepassing op de huidige formulierweergave. Formulieren met meerdere weergaven kunnen een verschillende controletaal voor elke weergave hebben. De controletaal is van toepassing op de gehele weergave. Alle tekst in de weergave is gemarkeerd als dezelfde taal.

Als u de taal van een formulier wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op de pijl onder Spelling en klik vervolgens op Controletaal instellen Knopafbeelding.

 2. Klik op de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 3. Begin met typen.

  Opmerking :  Gebruik een sneltoets als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen. Zie Sneltoetsen voor internationale tekens voor een lijst met sneltoetsen.

 4. U kunt ook een spellingcontrole uitvoeren.

  Notities : 

InfoPath Editor

Belangrijk :  In InfoPath Editor is Controletaal instellen van toepassing op het gehele formulier. De controletaal is van toepassing op de gehele weergave. Alle tekst in de weergave is gemarkeerd als dezelfde taal.

Als u de spelling van een formulier wilt controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Start op de pijl onder Spelling en klik vervolgens op Controletaal instellen Knopafbeelding.

 2. Klik op de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 3. Begin met typen.

  Opmerking :  Gebruik een sneltoets als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen. Zie Sneltoetsen voor internationale tekens voor een lijst met sneltoetsen.

 4. U kunt ook een spellingcontrole uitvoeren.

  Notities : 

Naar boven

OneNote

Als u de taal van een notitieblok wilt wijzigen om de spelling te controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de cursor in het bestand waar u tekst in een andere taal wilt gaan typen. Of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen.

 3. Selecteer de gewenste taal in het deelvenster Bewerkingstaal.

 4. Begin met typen.

  Notities :  Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

 5. Als u wilt terugschakelen naar de oorspronkelijke taal of als u wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. Bij stap 3 kiest u de volgende taal.

 6. U kunt ook een spellingcontrole uitvoeren.

  Opmerking :  Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking :  Video heeft geen geluid.

Naar boven

Outlook

Als u de taal van een e-mailbericht wilt wijzigen om de spelling te controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de cursor in het e-mailbericht waar u tekst in een andere taal wilt gaan typen. Of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal, klik op de pijl onder Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen Knopafbeelding.

 3. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 4. Begin met typen.

  Notities :  Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

 5. Als u wilt terugschakelen naar de oorspronkelijke taal of als u wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. Bij stap 3 kiest u de volgende taal.

 6. U kunt ook een spelling- en grammaticacontrole uitvoeren.

  Opmerking :  Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking :  Video heeft geen geluid.

Naar boven

PowerPoint

Als u de taal van een dia wilt wijzigen om de spelling te controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de cursor in het bestand waar u tekst in een andere taal wilt gaan typen. Of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal, klik op de pijl onder Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen.

 3. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 4. Begin met typen.

  Notities :  Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

 5. Als u wilt terugschakelen naar de oorspronkelijke taal of als u wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. Bij stap 3 kiest u de volgende taal.

 6. U kunt ook een spelling- en grammaticacontrole uitvoeren.

  Opmerking :  Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking :  Video heeft geen geluid.

Naar boven

Publisher

Als u de taal van een publicatie wilt wijzigen om de spelling te controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de cursor in het bestand waar u tekst in een andere taal wilt gaan typen. Of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren, klik op de pijl onder Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen Knopafbeelding.

 3. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 4. Begin met typen.

  Notities :  Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

 5. Als u wilt terugschakelen naar de oorspronkelijke taal of als u wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. Bij stap 3 kiest u de volgende taal.

 6. U kunt ook een spellingcontrole uitvoeren.

  Opmerking :  Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Visio

Als u de taal van een diagram wilt wijzigen om de spelling te controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de cursor in het bestand waar u tekst in een andere taal wilt gaan typen. Of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Controletaal instellen.

 3. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 4. Begin met typen.

  Notities :  Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

 5. Als u wilt terugschakelen naar de oorspronkelijke taal of als u wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. Bij stap 3 kiest u de volgende taal.

 6. U kunt ook een spellingcontrole uitvoeren.

  Opmerking :  Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Word

Als u de taal van een document wilt wijzigen om de spelling te controleren, gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de cursor in het bestand waar u tekst in een andere taal wilt gaan typen. Of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Controletaal instellen.

 3. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 4. Begin met typen.

  Notities :  Voer een van de volgende handelingen uit als u tekens, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of bepaalde symbolen als een vinkje wilt typen:

 5. Als u wilt terugschakelen naar de oorspronkelijke taal of als u wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. Bij stap 3 kiest u de volgende taal.

 6. U kunt ook een spelling- en grammaticacontrole uitvoeren.

  Opmerking :  Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of taalinterfacepakket nodig hebt voor meer informatie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking :  Video heeft geen geluid.

Naar boven

Meer informatieWas deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.