Schakelen tussen verschillende talen door het taalprogramma in te stellen

Als u documenten in verschillende talen met Latijnse tekens maakt, zoals Engels, Frans en Duits, en tijdens het werken snel schakelt tussen de talen, kunt u de spelling van tekst in de gebruikte talen controleren nadat u het document hebt voltooid door het taalprogramma tijdens het typen in te stellen.

Als u tekst wilt typen in een taal met niet-Latijnse tekens, zoals Arabisch of Chinees, of de toetsenbordindeling voor elke taal met Latijnse tekens wilt gebruiken, kunt u de toetsenbordindeling wijzigen via de taalbalk. Zie Schakelen tussen verschillende talen met de taalbalk voor meer informatie.

Welk Office 2010-programma gebruikt u?

Access

Een databasetaal instellen op de taal van de databaserecords en -velden

Excel

De taal voor de woordenlijst instellen op de taal van de tekst op het werkblad

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath Editor

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Meer informatie

Access

Als u een toetsenbordindeling gebruikt die alle benodigde tekens bevat of als u de ASCII-codes weet voor de speciale tekens die niet in de toetsenbordindeling worden weergegeven, kunt u de gewenste tekst typen. Als u de taal in Access wilt instellen, kunt u de gewenste tekst typen, deze selecteren en het betreffende taalprogramma instellen. Als u de spelling wilt controleren, kunt u het woordenboek instellen op deze taal.

 1. Open een Access-database.

 2. Begin te typen.

  Opmerking    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

Een databasetaal instellen op de taal van de databaserecords en -velden

Belangrijk    De bewerkingstaal is van toepassing op de volledige database en kan niet worden gedefinieerd voor afzonderlijke records of velden. Zie De spelling en grammatica van tekst in een andere taal controleren voor meer informatie.

Ga als volgt te werk als u de taal van een database wilt wijzigen om de spelling te controleren:

 1. Open een Access-database.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik onder Help op Opties.

 4. Klik op Taal.

 5. Klik in het dialoogvenster Taalvoorkeuren voor Office instellen in de lijst Bewerkingstaal op de bewerkingstaal en klik op Als standaard instellen.

  Belangrijk    Hiermee wordt de standaardtaal voor bewerkingen in alle Microsoft Office-programma's gewijzigd.

 6. Wanneer u de volgende keer de spelling van de database controleert door op het tabblad Start op Spelling te klikken, kunt u de taal voor de woordenlijst wijzigen in het dialoogvenster Spelling en vervolgens de databaserecords controleren voor elke taal in de database. U moet deze stap herhalen voor elke taal in de database.

Opmerking    Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of Language Interface Pack nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Excel

Belangrijk    De bewerkingstaal is van toepassing op de volledige werkmap en kan niet worden gedefinieerd voor afzonderlijke werkbladen of cellen. Zie De spelling en grammatica van tekst in een andere taal controleren voor meer informatie.

Als u de taal in Excel wilt instellen, typt u tekst in de gewenste taal. Vervolgens kunt u gedurende de spellingcontrole op Taal voor woordenlijst klikken om de woordenlijst in te stellen op deze taal.

 1. Open de Excel-werkmap.

 2. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

De taal voor de woordenlijst instellen op de taal van de tekst op het werkblad

Ga als volgt te werk als u de taal van een werkmap wilt wijzigen om de spelling te controleren:

 1. Open een Excel-werkmap.

 2. Klik op het tabblad Bestand.

 3. Klik onder Help op Opties.

 4. Klik op Taal.

 5. Klik in het dialoogvenster Taalvoorkeuren voor Office instellen in de lijst Bewerkingstaal op de bewerkingstaal en klik op Als standaard instellen.

  Belangrijk    Hiermee wordt de standaardtaal voor bewerkingen in alle Microsoft Office-programma's gewijzigd.

 1. Wanneer u de volgende keer de spelling van de werkmap controleert door op het tabblad Start op Spelling te klikken, kunt u de taal voor de woordenlijst wijzigen in het dialoogvenster Spelling en vervolgens de werkmap controleren voor elke taal in de database. U moet deze stap herhalen voor elke taal in de werkmap.

Opmerking    Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of Language Interface Pack nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

InfoPath

InfoPath Designer

Belangrijk    In InfoPath Designer is Controletaal instellen van toepassing op de huidige weergave. Formulieren met meerdere weergaven kunnen verschillende controletalen hebben voor elke weergave. De controletaal wordt toegepast op de volledige weergave. Alle tekst in de weergave wordt gemarkeerd als dezelfde taal.

Ga als volgt te werk als u de taal van een formulier wilt wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op de pijl onder Spelling en klik vervolgens op Controletaal instellen Button image.

 2. Klik in het dialoogvenster Taal op de gewenste taal.

 3. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

 4. Controleer desgewenst de spelling.

  Notities   

InfoPath Editor

Belangrijk    In InfoPath Editor wordt de opdracht Controletaal instellen toegepast op het volledige formulier. Het taalprogramma wordt toegepast op de volledige weergave. Alle tekst in de weergave wordt gemarkeerd als dezelfde taal.

Ga als volgt te werk als u de spelling in een formulier wilt controleren:

 1. Klik op het tabblad Start op de pijl onder Spelling en klik vervolgens op Controletaal instellen Button image.

 2. Klik in het dialoogvenster Taal op de gewenste taal.

 3. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

 4. Controleer desgewenst de spelling.

  Notities   

Naar boven

OneNote

Ga als volgt te werk als u de taal van een notitieblok wilt wijzigen om de spelling te controleren:

 1. Plaats de cursor in het bestand waarin u tekst in een andere taal wilt typen of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen .

 3. Selecteer in het deelvenster Bewerken de gewenste taal.

 4. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

 5. Herhaal stap 1 tot en met 3 als u de oorspronkelijke taal of een andere taal wilt instellen. Kies in stap 3 de volgende taal.

 6. Controleer desgewenst de spelling.

  Opmerking    Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of Language Interface Pack nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Outlook

Ga als volgt te werk als u de taal van een e-mailbericht wilt wijzigen om de spelling te controleren:

 1. Plaats de cursor in het e-mailbericht waarin u tekst in een andere taal wilt typen of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op de pijl onder Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen Button image.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Taal de gewenste taal.

 4. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

 5. Herhaal stap 1 tot en met 3 als u de oorspronkelijke taal of een andere taal wilt instellen. Kies in stap 3 de volgende taal.

 6. Controleer desgewenst de spelling en grammatica.

  Opmerking    Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of Language Interface Pack nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

PowerPoint

Ga als volgt te werk als u de taal van een dia wilt wijzigen om de spelling te controleren:

 1. Plaats de cursor in het bestand waarin u tekst in een andere taal wilt typen of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op de pijl onder Taal en klik op Controletaal instellen .

 3. Selecteer in het dialoogvenster Taal de gewenste taal.

 4. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

 5. Herhaal stap 1 tot en met 3 als u de oorspronkelijke taal of een andere taal wilt instellen. Kies in stap 3 de volgende taal.

 6. Controleer desgewenst de spelling en grammatica.

  Opmerking    Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of Language Interface Pack nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Publisher

Ga als volgt te werk als u de taal van een publicatie wilt wijzigen om de spelling te controleren:

 1. Plaats de cursor in het bestand waarin u tekst in een andere taal wilt typen of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren op de pijl onder Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen Button image.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Taal de gewenste taal.

 4. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

 5. Herhaal stap 1 tot en met 3 als u de oorspronkelijke taal of een andere taal wilt instellen. Kies in stap 3 de volgende taal.

 6. Controleer desgewenst de spelling.

  Opmerking    Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of Language Interface Pack nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Visio

Ga als volgt te werk als u de taal van een diagram wilt wijzigen om de spelling te controleren:

 1. Plaats de cursor in het bestand waarin u tekst in een andere taal wilt typen of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Controletaal instellen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Taal de gewenste taal.

 4. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

 5. Herhaal stap 1 tot en met 3 als u de oorspronkelijke taal of een andere taal wilt instellen. Kies in stap 3 de volgende taal.

 6. Controleer desgewenst de spelling.

  Opmerking    Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of Language Interface Pack nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Word

Ga als volgt te werk als u de taal van een document wilt wijzigen om de spelling te controleren:

 1. Plaats de cursor in het bestand waarin u tekst in een andere taal wilt typen of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Controletaal instellen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Taal de gewenste taal.

 4. Begin te typen.

  Notities    Ga als volgt te werk als u tekens wilt typen, zoals de umlaut in het Duits (ö), de tilde in het Spaans (ñ), de cedille in het Turks (Ç) of zelfs een symbool als een vinkje:

 5. Herhaal stap 1 tot en met 3 als u de oorspronkelijke taal of een andere taal wilt instellen. Kies in stap 3 de volgende taal.

 6. Controleer desgewenst de spelling en grammatica.

  Opmerking    Mogelijk hebt u een taalpakket nodig als uw versie van Office 2010 geen taalprogramma's (zoals de spellingcontrole) biedt voor de taal die u wilt gebruiken. Zie Bepalen of u een taalpakket of Language Interface Pack nodig hebt voor meer informatie.

Naar boven

Meer informatie

Is van toepassing op: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen