Samenvoegvelden invoegen

Als u start met e-mail samenvoegen, labels samenvoegen of brieven samenvoegen en uw document koppelt aan uw adressenlijst, kunt u velden voor afdruk samenvoegen toevoegen om de inhoud aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur. De samenvoegvelden zijn afkomstig uit de kolomkoppen in uw adressenlijst (ook wel de 'gegevensbron' genoemd). Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop de velden in een Excel-adressenlijst in uw samenvoegdocument worden weergegeven.

Gegevens verzameld in samenvoegvelden

De gegevens van de samenvoegvelden worden uit uw adressenlijst gehaald, waarbij elke envelop, elk e-mailbericht en elk label en brief wordt aangepast.

Word bevat de hulpmiddelen Adresblok en Begroetingsregel, die u veel werk uit handen kunnen nemen. Met deze hulpmiddelen worden alle velden voor een adres of begroeting toegevoegd, zodat u ze niet een voor een hoeft toe te voegen.

Een adresblok toevoegen

Als u eenvoudig een adresblok wilt toevoegen aan uw brief, envelop of label, gebruikt u het hulpmiddel Adresblok.

 1. Klik op de plaats in het document waar u het adresblok wilt hebben.

 2. Kies Adresblok.

Samenvoegveld Adresblok invoegen

Opmerking: Als de opdracht Adresblok grijs wordt weergegeven, klikt u op Adressen selecteren en kiest u het type verzendlijst dat u gebruikt - Outlook-contactpersonen, een Excel-spreadsheet of een MDB-bestand dat u eerder hebt gemaakt in Word. Als u nog geen verzendlijst hebt, klikt u op Nieuwe lijst typen om de lijst in Word te maken.

U hebt in Word opties om de naam in het adres meer of minder formeel weer te geven.

Tip:  Als u adresetiketten van één regel wilt maken, selecteert u het veld Adresblok, klikt u op Pagina-indeling (Word 2013) of Indeling (Word 2016) en typt u de waarde 0 in de vakken Voor en Na onder Afstand.

Alinea-afstand

Zie Notatie van getallen, datums en andere waarden bij het samenvoegen van e-mail in Excel als u ervoor wilt zorgen dat adressen in een Excel-spreadsheet correct worden samengevoegd.

Een begroetingsregel toevoegen

Als u een standaardbegroeting wilt toevoegen aan uw e-mailbericht of brief, gebruikt u het hulpmiddel Begroetingsregel.

 1. Klik op de plaats in uw document waar u de begroeting wilt hebben.

 2. Kies Begroetingsregel.

  Schermafbeelding van het tabblad Verzendlijsten in Word, met de opdracht Begroetingsregel bewerken gemarkeerd.

  Opmerking: Als de opdracht Begroetingsregel grijs wordt weergegeven, kiest u Adressen selecteren en kiest u het type adressenlijst dat u gebruikt: Outlook-contactpersonen, een Excel-spreadsheet of een MDB-bestand dat u eerder hebt gemaakt in Word. Als u nog geen adressenlijst hebt, klikt u op Nieuwe lijst typen om de lijst in Word te maken.

 3. Kies de naamstijl die u wilt gebruiken en stel andere opties in.

  Opties voor Begroetingsregel

  Tip: Om ervoor te zorgen dat de namen en adressen in de lijst worden gevonden, kiest u Velden vergelijken. Controleer of de gewenste velden in de lijst staan. Als bij een veld dat u wilt gebruiken Niet overeenkomend wordt weergegeven, opent u de vervolgkeuzelijst voor dat veld en kiest u de kolomnaam voor de kolom in uw lijst.

 4. Markeer het hele veld, inclusief de markeringen aan beide zijden, om er zeker van te zijn dat het veld de gewenste opmaak heeft.

  het veld begroetingsregel in een samenvoegdocument

 5. Kies Start en controleer het lettertype en de tekengrootte.

  .

 6. Kies Regelafstand om ervoor te zorgen dat de regelafstand overeenkomt met de regelafstand in de rest van het document.

  Regelafstand op het tabblad Start

Wanneer u de velden hebt toegevoegd die u wilt samenvoegen, typt u de gegevens die in elke brief, elk e-mailbericht en op elke envelop en label moeten worden weergegeven.

Individuele samenvoegvelden toevoegen

Als u informatie uit uw adressenlijst wilt toevoegen aan uw document, kunt u de samenvoegvelden een voor een toevoegen.

 1. Klik op de plaats waar u het samenvoegveld in het document wilt invoegen.

 2. Klik op de pijl naast Samenvoegveld invoegen en selecteer de veldnaam.

  Menu Samenvoegveld invoegen van beschikbare velden

 3. Als uw veldnaam niet wordt weergegeven in de lijst, kiest u Samenvoegveld invoegen.

  knop samenvoegveld invoegen

 4. Kies op Databasevelden om de lijst met velden weer te geven die zijn opgenomen in uw gegevensbron.

 5. Opmerking: Als u de velden van uw gegevensbron niet ziet, controleert u of uw document is gekoppeld aan de juiste gegevensbron. Kies Adressenlijst bewerken en controleer of het veld Gegevensbron overeenkomt met de bron die u wilt gebruiken.

 6. Kies Invoegen.

Opmerking: Zie Notatie van getallen, datums en andere velden bij het samenvoegen van e-mail als de notatie van bepaalde getallen, valuta's of datums niet klopt.

Geavanceerde velden voor afdruk samenvoegen gebruiken

Als u een brief of e-mail schrijft aan al uw klanten en, afhankelijk van verschillende waarden in bepaalde velden van uw gegevensbron, verschillende gegevens wilt opnemen, kunt u een regel gebruiken om een veld in te vullen. Facturen kunnen bijvoorbeeld de woorden 'Einddatum verstreken' bevatten als de betalingstermijn is verstreken.

Als u een regel en een geavanceerd veld wilt instellen, kiest u op het tabblad Mailings in de groep Velden beschrijven en invoegen de optie Regels en selecteert u het type veld dat u wilt toevoegen.

Knop Regels om het menu Regels te openen

Zie De regels voor een samenvoeging definiëren voor meer informatie over het gebruiken van regels voor afdruk samenvoegen.

Voor uitgebreide instructies voor samenvoegingen raadpleegt u Afdruk samenvoegen in Word gebruiken voor e-mail, Afdruk samenvoegen voor etiketten of Brieven aan persoonlijke voorkeur aanpassen door afdrukken samen te voegen.

Datum of tijd toevoegen

Om de huidige datum en/of tijd in uw document toe te voegen, gaat u naar het tabblad Invoegen in het lint en selecteert u Datum en tijd in de groep Tekst. In het dialoogvenster Datum en tijd selecteert u de indeling die overeenkomt met wat u wilt invoegen. Klik op OK om uw selectie in te voegen.

Tip: Als u wilt dat de datum of tijd automatisch wordt bijgewerkt naar de huidige datum en tijd wanneer u het document in de toekomst opent, kiest u het selectievakje Automatisch bijwerken voordat u op OK klikt.

Zie ook

Hebt u een vraag over de samenvoeging in Word die hier nog niet is beantwoord?

Stel een vraag op de Word Answers Community

Help ons Word te verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van Word? Ga in dat geval naar Word UserVoice en laat het ons weten.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×