Roosters en taakstatus instellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voordat de teamleden hun uren op hun rooster kunnen invullen of hun taakstatus kunnen doorgeven, moet u roosters, een taakstatus of beide instellen.

Roosters instellen

Taakstatus instellen

Financiële perioden maken

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Financiële perioden.

 3. Klik in de sectie Fiscale periode beheren op het jaar dat u als fiscale periode wilt definiëren en klik op Definiëren.

 4. Voer de datum waarop het fiscale jaar beginnen moet met behulp van de datumkiezer Knopafbeelding in de sectie Definiëren startdatum fiscale periode .

 5. Selecteer in de sectie Model instellen voor het maken van een fiscaal jaar het opmaakmodel voor de fiscale periode:

  • Methode 4,5,4      In dit model wordt een fiscale periode van vier weken gevolgd door een fiscale periode van vijf weken, die weer wordt gevolgd door een periode van vier weken.

  • Methode 4,4,5      In dit model wordt een fiscale periode van vier weken gevolgd door een tweede periode van vier weken, die weer wordt gevolgd door een periode van vijf weken.

  • Methode 5,4,4      In dit model wordt een fiscale periode van vijf weken gevolgd door een fiscale periode van vier weken, gevolgd door een tweede periode van vier weken.

  • 13 maanden      In dit model bestaat elke periode uit vier weken.

  • Standaardkalenderjaar      In dit model wordt elke periode ingesteld op basis van een standaardjaar met twaalf maanden dat begint op 1 januari.

 6. Zorg dat elke periode een unieke naam krijgt door in de sectie Naamgevingsregels voor perioden definiëren het volgende in te voeren:

  • een voorvoegsel van maximaal vijftien tekens

  • een volgnummer van maximaal zes cijfers

  • een achtervoegsel van maximaal vijftien tekens, zoals Kwrt., #, 2008.

 7. Klik op Maken en opslaan.

De fiscale periode wordt weergegeven op de pagina Fiscale perioden. De maanden van elke periode zijn te zien in het raster Fiscale maanden aanpassen.

Na het definiëren van een fiscale periode, kunt u deze bewerken met behulp van het raster. Als u wilt aanpassen van de einddatum voor een datumbereik in de fiscale periode, in de kolom Einddatum voor de fiscale periode rij, typt of selecteert u een nieuwe datum met behulp van de datumkiezer Knopafbeelding . De datums in voor de volgende perioden worden automatisch aangepast zodat alle perioden aaneengesloten zijn.

Tip: Als u de fiscale periode verregaand wilt wijzigen, en bijvoorbeeld een fout wilt herstellen, selecteert u de periode en klik u op Verwijderen om de periode te verwijderen. Klik vervolgens op Definiëren om de periode opnieuw te definiëren.

Naar boven

Roosterperioden instellen

Een roosterperiode is een periode die teamleden kunnen selecteren om hun uren te rapporteren.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Roosterperioden.

 3. Geef in de sectie Parameters voor groot aantal perioden definiëren op hoeveel perioden u wilt maken, op welke datum de eerste roosterperiode begint en hoeveel dagen een periode standaard duurt.

 4. Geef in de sectie Naamgevingsregels definiëren voor batchverwerking de naamgevingsregel op voor de roosterperioden, zodat deze eenvoudig kunnen worden herkend door de teamleden.

  • Typ in het vak Geef een voorvoegsel op een uniek voorvoegsel dat het begin van de naamgevingsregel vormt.

  • Als u meer dan één periode maakt, typt u in het vak Volgende reeksnummer een volgnummer waarmee elke periode een uniek nummer krijgt.

  • Typ in het vak Geef een achtervoegsel op een uniek achtervoegsel dat het einde van de naamgevingsregel vormt.

 5. Klik op Groot aantal maken om alle perioden te maken en klik op Opslaan.

 6. In de sectie Perioden maken kunt u de perioden verder aanpassen.

  • Klik op Ervoor invoegen of Erna invoegen als u nog een roosterperiode wilt invoegen.

  • Als u de naam van een roosterperiode wilt wijzigen, klikt u op de periodenaam in de kolom Periodelabel en typt u een nieuwe naam.

  • Als u de status van de periode wilt wijzigen, klikt u op Open of Gesloten in de kolom Status.

   Opmerking: Alle nieuwe roosterperioden hebben de status Open. Een periode kan alleen door een serverbeheerder worden gesloten. Op de pagina Instellingen en standaardinstellingen voor roosters kunt u voorkomen dat er tijd op toekomstige roosters wordt gerapporteerd.

 7. Klik op Opslaan.

Naar boven

Classificaties voor roosterlijnen definiëren

Classificaties zijn categorieën die u definieert voor het werk dat binnen uw organisatie wordt verricht. Zo kan uw organisatie bijvoorbeeld verschillende classificaties hebben voor factureerbaar en niet-factureerbaar werk.

Op alle roosterlijnen wordt de lijnclassificatie Standaard toegepast.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Roosterclassificaties.

 3. Klik in de sectie Lijnclassificatie bewerken of invoeren op Nieuwe classificatie.

 4. Typ in het rooster een nieuwe naam en beschrijving ter aanduiding van de roosterlijnclassificatie voor teamleden.

 5. De kolom Status is standaard ingesteld op Actief. Stel de status op Niet-actief in om de classificatie te deactiveren zodat deze niet meer kan worden toegepast. De classificatie blijft wel beschikbaar voor historische rapportagedoeleinden in Project Web Access.

Naar boven

Instellingen en standaardinstellingen voor roosters opgeven

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Instellingen en standaardinstellingen voor roosters.

 3. Geef in de sectie Weergave Outlook op hoe u geplande tijd, werkelijke tijd, overuren, factureerbare en niet-factureerbare tijd wilt weergeven in Microsoft Office Outlook 2007.

 4. Schakel in de sectie Weergave Project Web Access het selectievakje In het rooster wordt tijd standaard bijgehouden voor overuren en niet-factureerbare uren in om teamleden toestemming te geven overuren en niet-factureerbare uren te rapporteren. Dit heeft geen gevolgen voor het indienen van de uren voor het normale geplande werk.

 5. Geef in de sectie Standaardmodus voor het maken van roosters op welke gegevens in het standaardrooster moeten worden opgenomen:

  • Schakel Huidige taaktoewijzingen in om het rooster standaard te vullen met gegevens over de taaktoewijzingen van elk teamlid.

  • Schakel Huidige projecten in om het rooster standaard te vullen met gegevens over de huidige projecten van elk teamlid.

  • Schakel Geen prepopulatie in om een leeg rooster te maken voor de teamleden.

 6. Geef in de sectie Rasterkolomeenheden rooster op of het rooster standaard wordt bijgehouden in dagen of weken.

 7. Geef in de sectie Standaardrapportage-eenheden op of er binnen een tijdsperiode wordt gerapporteerd op basis van uren of dagen.

  Geef in het vak Het aantal uren in een standaard-roosterdag is aan uit hoeveel uren een standaardwerkdag bestaat.

 8. Geef in de sectie Rapportagebeperkingen per uur op hoeveel uren maximaal en minimaal zijn toegestaan voor een rooster, en hoeveel uren maximaal per dag mogen worden gerapporteerd. Bij een overschrijding van deze limieten krijgen de teamleden een foutmelding te zien wanneer ze hun uren indienen.

  Als u geen maximum of minimum wilt instellen voor het aantal gerapporteerde uren, typt u 999 voor een onbeperkt aantal uren of 0 voor een rooster zonder minimumaantal. Als u 0 invoert, wordt de rapportagebeperking in feite uitgeschakeld.

  Tip: U kunt maximaal 999 uur opgeven voor het vereiste standaardaantal uren per dag voor een team.

 9. Doe het volgende in de sectie Roosterbeleidsregels:

  • Schakel Tijdrapportage in de toekomst toestaan in om teamleden de mogelijkheid te geven uren voor toekomstige perioden vast te leggen.

  • Schakel het selectievakje Ongeverifieerde roosterlijnitems toestaan in om teamleden toestemming te geven items in te voeren voor projecten of taken die niet zijn opgeslagen in Microsoft Office Project Server 2007.

   Opmerking: Schakel dit selectievakje in als u alleen het rooster gebruikt en geen projecttaken bijhoudt op basis van taakstatus.

 10. Klik in de sectie Controle op het selectievakje Roostercontrole inschakelen om een logbestand te maken met details over alle wijzigingen in een rooster.

  Tip: Klik op Logboek opruimen om het logbestand te wissen.

 11. Klik in de sectie Circulatielijst voor goedkeuring op het selectievakje Vaste circulatielijst voor goedkeuring om te voorkomen dat teamleden de volgende fiatteur handmatig kunnen toewijzen wanneer ze hun rooster indienen.

Naar boven

Taakstatus instellen

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Instellingen en weergave van taken.

 3. Selecteer in de sectie Methode van bijhouden de methode waarop u de teamleden de voortgang van hun taken wilt laten rapporteren.

  Tip: Schakel het selectievakje Projectmanagers moeten de hierboven opgegeven voortgangsrapportagemethode gebruiken voor alle projecten uit als u projectmanagers de mogelijkheid wilt geven om verschillende rapportagemethoden te gebruiken voor hun projecten. Als u rapporten met bedrijfsomspannende informatie echter consistent wilt houden, kunt u beter dezelfde rapportagemethode vereist stellen.

 4. Geef in de sectie Gebruikersupdates beschermen op hoe u het bijwerken van werkelijke gegevens wilt laten plaatsvinden:

  • Schakel het selectievakje Updates beperken tot Project Web Access in om te voorkomen dat de projectmanager de taakstatus van een teamlid kan wijzigen.

  • Schakel het selectievakje Tijd alleen invoeren op basis van het rooster. Gebruikers synchroniseren om taken bij te werken. in om de invoer van werkelijke gegevens pas toe te staan nadat teamleden hun taakstatus en hun rooster hebben gesynchroniseerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de taakstatus alleen opgeven door te klikken op Rooster importeren. Als de roostergegevens zijn geïmporteerd, kunnen de uren op de taakstatuspagina's niet meer worden gewijzigd.

 5. Geef in de sectie Huidige taken definiëren op hoeveel dagen er standaard moeten resteren tot de geplande voltooiing van de taak voordat deze als huidige taak in de takenlijst van een teamlid wordt weergegeven.

 6. Schakel in de sectie Gantt-weergave voor teamleden inschakelen het selectievakje Gantt-diagramweergave via ActiveX toestaan voor alle gebruikers in als u gebruikers in staat wilt stellen de vereiste ActiveX-besturingselementen voor de Gantt-weergave Taken te gebruiken op de pagina Taken.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×