Rijen en kolommen blokkeren of vergrendelen

Als u een deel van het werkblad wilt blijven zien terwijl u door het werkblad schuift, kunt u bepaalde rijen of kolommen in een gebied vergrendelen door titels te blokkeren of vensters te splitsen in deelvensters.

Wanneer u titels blokkeert, blijven bepaalde rijen of kolommen zichtbaar terwijl u door het werkblad schuift. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om rij- en kolomlabels te zien terwijl u schuift.

Werkbladvenster met rij 1 geblokkeerd

Met een vaste lijn wordt aangegeven dat rij 1 is geblokkeerd, zodat de kolomlabels zichtbaar blijven terwijl u door het werkblad schuift.

Wanneer u een venster in deelvensters splitst, maakt u afzonderlijke werkbladgebieden waarbinnen u kunt schuiven, terwijl de kolommen of rijen in het gebied waardoor u niet schuift zichtbaar blijven.

Wat wilt u doen?

Titels blokkeren om bepaalde rijen of kolommen te vergrendelen

Vensters splitsen in deelvensters om rijen of kolommen in afzonderlijke werkbladgebieden te vergrendelen

Titels blokkeren om bepaalde rijen of kolommen te vergrendelen

 1. Voer in het werkblad een van de volgende handelingen uit:

  • Als u rijen wilt vergrendelen, selecteert u de rij onder de rij of rijen die u zichtbaar wilt laten terwijl u door het werkblad schuift.

  • Als u kolommen wilt vergrendelen, selecteert u de kolom rechts van de kolom of kolommen die u zichtbaar wilt laten terwijl u door het werkblad schuift.

  • Als u zowel rijen als kolommen wilt vergrendelen, selecteert u de cel onder en rechts van de rijen en kolommen die u zichtbaar wilt laten terwijl u door het werkblad schuift.

   Cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

   Gewenste selectie

   Werkwijze

   Eén cel

   Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

   Een reeks cellen

   Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en op de pijltoetsen drukken om de selectie uit te breiden.

   U kunt ook de eerste cel van het bereik selecteren en vervolgens op F8 drukken om de selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Druk nogmaals op F8 om te stoppen met het uitbreiden van de selectie.

   Een groot cellenbereik

   Klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel van het bereik klikt. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

   Alle cellen in een werkblad

   Klik op de knop Alles selecteren.

   De knop Alles selecteren

   U kunt het hele werkblad ook selecteren door op CTRL+A te drukken.

   Opmerking : In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

   Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

   Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik en houd CTRL ingedrukt terwijl u de andere cellen of bereiken selecteert.

   U kunt ook de eerste cel of het eerste cellenbereik selecteren en vervolgens op SHIFT+F8 drukken om een andere niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik toe te voegen aan de selectie. Druk opnieuw op SHIFT+F8 wanneer u het het toevoegen van cellen of bereiken wilt beëindigen.

   Opmerking : U kunt de selectie van een cel of cellenbereik in een niet-aangrenzende selectie niet opheffen zonder de hele selectie op te heffen.

   Een hele rij of kolom

   Klik op de rij- of kolomkop.

   Koppen in een werkblad

   1. Rijkop

   2. Kolomkop

   U kunt cellen in een rij of kolom ook selecteren door de eerste cel te selecteren en vervolgens op de toets CTRL+SHIFT+PIJL te drukken (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

   Opmerking : Als de rij of kolom gegevens bevat, selecteert u met de toets CTRL+SHIFT+PIJL de rij of kolom tot en met de laatste gebruikte cel. Als u nogmaals op de toets CTRL+SHIFT+PIJL drukt, wordt de hele rij of kolom geselecteerd.

   Aangrenzende rijen of kolommen

   Sleep over de rij- of kolomkoppen. U kunt ook de eerste rij of kolom selecteren en vervolgens SHIFT ingedrukt houden terwijl u de laatste rij of kolom selecteert.

   Niet-aangrenzende rijen of kolommen

   Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom van de selectie en houd vervolgens CTRL ingedrukt terwijl u op de rij- of kolomkoppen klikt van andere rijen en kolommen die u aan de selectie wilt toevoegen.

   De eerste of laatste cel in een rij of kolom

   Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op de toets CTRL+PIJL (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

   De eerste of laatste cel in een werkblad of een tabel van Microsoft Office Excel

   Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

   Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

   Cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

   Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de selectie van cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

   Cellen tot het begin van het werkblad

   Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

   Meer of minder cellen dan de actieve selectie

   Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

   Tip : Als u de selectie van cellen wilt annuleren, klikt u op een cel in het werkblad.

 2. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Venster, op de pijl onder Titels blokkeren.

  Knopafbeelding

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u slechts één rij wilt vergrendelen, klikt u op Bovenste rij blokkeren.

  • Als u slechts één kolom wilt vergrendelen, klikt u op Eerste kolom vergrendelen.

  • Als u meer dan één rij of kolom wilt vergrendelen, of als u tegelijk rijen en kolommen wilt vergrendelen, klikt u op Titels blokkeren.

Opmerking : 

 • Als u de bovenste rij, de eerste kolom of titels hebt geblokkeerd, verandert de optie Titels blokkeren in Titelblokkering opheffen. U kunt nu de geblokkeerde rijen en kolommen ontgrendelen.

 • U kunt alleen de bovenste rijen en de kolommen links in het werkblad blokkeren. U kunt geen rijen of kolommen midden in een werkblad blokkeren.

 • De opdracht Titels blokkeren is niet beschikbaar wanneer u een cel aan het bewerken bent of als het werkblad is beveiligd. Als u het bewerken van een cel wilt beëindigen, drukt u op ENTER of ESC. Zie Werkblad- of werkmaponderdelen beveiligen voor meer informatie over het verwijderen van de beveiliging van een werkblad.

Naar boven

Vensters splitsen in deelvensters om rijen of kolommen in afzonderlijke werkbladgebieden te vergrendelen

 1. Als u een venster wilt splitsen in deelvensters, wijst u de splitsbalk boven in de verticale schuifbalk of rechts in de horizontale schuifbalk aan.

  splitsbalk

 2. Wanneer de aanwijzer in een splitswijzer verandert Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen), sleept u de splitsbalk omlaag of naar links naar de gewenste positie.

 3. Dubbelklik op de splitsbalk tussen de deelvensters om de splitsing te verwijderen.

Opmerking : U kunt niet tegelijkertijd deelvensters splitsen en titels blokkeren. Wanneer u titels blokkeert binnen een gesplitst deelvenster, worden alle rijen boven en kolommen links van de selectie geblokkeerd en wordt de splitsbalk verwijderd.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.