Rijen en kolommen blokkeren of vergrendelen

U kunt twee gebieden van een werkblad weergeven en rijen of kolommen in een van deze gebieden vergrendelen door ze als deelvenster te blokkeren of door het werkblad te splitsen. Wanneer u titels blokkeert, kunt u specifieke rijen of kolommen selecteren die zichtbaar blijven wanneer u door het werkblad schuift.

Zo kunt u bijvoorbeeld titels blokkeren om rij- en kolomlabels zichtbaar te houden tijdens het schuiven, zoals in het volgende voorbeeld wordt geïllustreerd.

Werkbladvenster met rij 1 geblokkeerd

Werkbladvenster waarin rij 1 is geblokkeerd

Wanneer u een venster in deelvensters splitst, maakt u afzonderlijke werkbladgebieden waarbinnen u kunt schuiven, terwijl de kolommen of rijen in het gebied waardoor u niet schuift zichtbaar blijven.

Wat wilt u doen?

Titels blokkeren om bepaalde rijen of kolommen te vergrendelen

Vensters splitsen in deelvensters om rijen of kolommen in afzonderlijke werkbladgebieden te vergrendelen

Titels blokkeren om bepaalde rijen of kolommen te vergrendelen

 1. Voer in het werkblad een van de volgende handelingen uit:

  • Als u rijen wilt vergrendelen, selecteert u de rij waarboven u de splitsbalk wilt invoegen.

  • Als u kolommen wilt vergrendelen, selecteert u de kolom rechts van de plaats waar u de splitsbalk wilt invoegen.

  • Wanneer u zowel rijen als kolommen wilt vergrendelen, klikt u op de cel onder en rechts van de plaats waar u de splitsbalk wilt invoegen.

   Cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

   Selectie

   Procedure

   Een afzonderlijke cel

   Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

   Een bereik van cellen

   Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

   U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

   Een groot bereik van cellen

   Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

   Alle cellen op een werkblad

   Klik op de knop Alles selecteren.

   De knop Alles selecteren

   Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

   Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

   Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

   Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

   U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

   Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

   Een hele rij of kolom

   Klik op de rij- of kolomkop.

   Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

   1. Rijkop

   2. Kolomkop

   U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

   Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

   Aangrenzende rijen of kolommen

   Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.

   Niet-aangrenzende rijen of kolommen

   Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.

   De eerste of laatste cel in een rij of kolom

   Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).

   De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

   Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

   Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

   Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek)

   Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).

   Cellen tot het begin van het werkblad

   Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

   Meer of minder cellen dan de actieve selectie

   Houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel die u in de nieuwe selectie wilt opnemen. Het rechthoekige bereik tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

   Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

 2. Ga naar het tabblad Beeld, klik in de groep Venster op Deelvensters blokkeren en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Knopafbeelding

  Opmerking   Als u titels hebt geblokkeerd, verandert de optie Titels blokkeren in Titelblokkering opheffen. U kunt nu de geblokkeerde rijen en kolommen ontgrendelen.

Naar boven

Vensters splitsen in deelvensters om rijen of kolommen in afzonderlijke werkbladgebieden te vergrendelen

 1. Als u een venster wilt splitsen in deelvensters, wijst u de splitsbalk boven in de verticale schuifbalk of rechts in de horizontale schuifbalk aan.

  splitsbalk

 2. Wanneer de aanwijzer in een splitswijzer verandert Horizontale pijl met twee punten of Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen), sleept u de splitsbalk omlaag of naar links naar de gewenste positie.

 3. Dubbelklik op de splitsbalk tussen de deelvensters om de splitsing te verwijderen.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen