Resultaten van Microsoft Office Diagnostische gegevens

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Office Diagnostische gegevens Deze pagina wordt uitgelegd dat de resultaten van de Microsoft Office Diagnostische gegevens die u zojuist hebt uitgevoerd. U kunt ook suggesties bekijken voor het verbeteren van de status van uw computer en de installatie van de 2007 Microsoft Office-systeem. De inhoud van dit artikel zijn alleen van toepassing op de resultaten die worden weergegeven na het uitvoeren van Microsoft Office Diagnostische gegevens. Volg de aanwijzingen in diagnosticeren en herstellen Office-programma's die vastlopen met behulp van Office Diagnostische gegevens als u Microsoft Office Diagnostische gegevens nog niet hebt uitgevoerd. Als het probleem niet is opgelost door de onderstaande stappen te volgen, raadpleegt u de sectie met meer bronnen onderaan in dit artikel om te worden doorverwezen naar andere bronnen die mogelijk helpen.

Opmerking: Het is raadzaam om deze pagina af te drukken of een bladwijzer ervan te maken zodat u de pagina gemakkelijk kunt terugvinden.

Diagnostische resultaten

Tijdens de tests van Microsoft Office Diagnostische gegevens zijn geen problemen aangetroffen.

Meer bronnen

Installatiediagnose: Bestand beschadigd of gewijzigd

De test Installatiediagnose heeft problemen in de Office-installatie hersteld. De Microsoft Office-programma's zouden nu correct moeten werken.

Als de Microsoft Office-programma's blijven crashen, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een hardwarestoring of een probleem met de hardwareconfiguratie. Bekijk de resultaten van de tests Schijfdiagnose en Geheugendiagnose om na te gaan of er sprake is van een hardwarestoring die van invloed is op de installatie van Office 2007-versie.

Meer bronnen

Installatiediagnose: Ontbrekende media

De test Installatiediagnose is niet voltooid, omdat er geen geldige bron is gevonden. Dit komt omdat de lokale installatiebron ontbreekt of omdat de oorspronkelijke bron waarmee u Microsoft Office hebt geïnstalleerd, niet tijdens het herstelproces beschikbaar is. Zorg dat de oorspronkelijke bron beschikbaar is om deze diagnostische test uit te voeren. Geldige bronnen voor Office 2007-versie zijn bijvoorbeeld:

 • De installatie-cd van Office 2007-versie

 • Een installatie-cd of herstel-cd van de fabrikant van de computer

 • Een verbinding met een netwerkinstallatie van Office 2007-versie

Zodra u toegang hebt tot een geldige bron, voert u Office Diagnostische gegevens opnieuw uit.

Meer bronnen

Schijfdiagnose: Storing in vaste schijf verwacht

De functie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) van de vaste schijf heeft fouten gevonden die duiden op een verwachte storing in de vaste schijf. De functie SMART wordt geleverd door bepaalde fabrikanten van schijfstations en is bedoeld om mogelijke storingen van de vaste schijf voortijdig te signaleren. Dergelijke fouten van de vaste schijf kunnen de oorzaak zijn van de instabiliteit van de Microsoft Office-programma's.

Opmerking: Het kan gaan om een ernstig probleem, maar bij bepaalde vaste schijven zijn de resultaten niet altijd even nauwkeurig.

Het is raadzaam om als volgt te werk te gaan:

 1. Maak onmiddellijk een back-up van belangrijke gegevens.

 2. Bekijk de resultaten van andere diagnostische tests en volg de instructies voor het oplossen van problemen die door deze tests worden gerapporteerd. Voer Microsoft Office Diagnostische gegevens vervolgens opnieuw uit om na te gaan of het door Schijfdiagnose gerapporteerde probleem is opgelost.

 3. Neem contact op met de fabrikant van de computer of vaste schijf als de test nog steeds dit resultaat oplevert.

Meer bronnen

Schijfdiagnose: Fouten in het gebeurtenislogboekbestand van het systeem

De test Schijfdiagnose heeft aanwijzingen voor hardwarefouten gevonden. Dergelijke hardwarefouten kunnen de oorzaak zijn van de instabiliteit van de Microsoft Office-programma's.

Dit resultaat treedt op als zich recent een van de volgende situaties heeft voorgedaan:

 • De functie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) van de vaste schijf heeft fouten gevonden. De functie SMART wordt geleverd door bepaalde fabrikanten van schijfstations en is bedoeld om mogelijke storingen van de vaste schijf voortijdig te signaleren.

 • Microsoft Office Diagnostische gegevens heeft geblokkeerde (beschadigde) sectoren gevonden op de vaste schijf.

 • Microsoft Office heeft problemen ondervonden bij het openen van bestanden op de vaste schijf die nodig zijn voor een juiste werking van Office.

Het is raadzaam om als volgt te werk te gaan:

 1. Bekijk de resultaten van andere diagnostische tests en volg de instructies voor het oplossen van problemen die door deze tests worden gerapporteerd. Voer Microsoft Office Diagnostische gegevens vervolgens opnieuw uit om na te gaan of het door de test Schijfdiagnose gerapporteerde probleem is opgelost.

 2. Neem contact op met de fabrikant van de computer of vaste schijf als de test nog steeds dit resultaat oplevert.

Meer bronnen

Geheugendiagnose: RAM-storing

De test Geheugendiagnose heeft een storing gevonden in het RAM-geheugen (Random Access Memory).

Het is raadzaam om als volgt te werk te gaan:

 1. Bekijk de resultaten van andere diagnostische tests en volg de instructies voor het oplossen van problemen die door deze tests worden gerapporteerd. Voer Microsoft Office Diagnostische gegevens vervolgens opnieuw uit om na te gaan of het door de test Geheugendiagnose gerapporteerde probleem is opgelost.

 2. Als u verder gaat om het resultaat van deze geven, voert u een Microsoft Windows-geheugen diagnostische. Zie het Microsoft TechNet-artikel Diagnose naar uw systeem controleren op problemen geheugen uitvoerenvoor meer informatie. Of iemand anders de leverancier van uw computer of RAM.

Meer bronnen

Geheugendiagnose: Gebruiker is geen beheerder

De test Geheugendiagnose kan niet worden uitgevoerd omdat u geen beheerdersrechten op deze computer hebt. Iemand met beheerdersrechten moet zich bij deze computer aanmelden en Microsoft Office Diagnostische gegevens opnieuw uitvoeren.

Meer bronnen

Updatediagnose: Installatie is verouderd

De Update diagnostische bepaald dat uw installatie van Microsoft Office geen de meest recente servicepacks zijn geïnstalleerd. Installatie van servicepacks voor verbetert de stabiliteit. Het is raadzaam dat u u de meest recente updates voor Office 2007 bezoekt.

Meer bronnen

Compatibiliteitsdiagnose: Conflicterende versies van Outlook gevonden

De test Compatibiliteitsdiagnose heeft conflicterende versies van Microsoft Office Outlook aangetroffen. Ga als volgt te werk om de ongewenste Outlook-versie van uw computer te verwijderen:

 • Microsoft Windows Vista   

  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.

  2. Klik op Programma verwijderen.

   Opmerking: Als u de klassieke weergave hebt ingeschakeld, dubbelklikt u op Programma's en functies.

  3. Selecteer de ongewenste versie van Outlook en klik op Verwijderen.

 • Microsoft Windows XP    

  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.

  2. Dubbelklik op Programma's toevoegen of verwijderen.

  3. Selecteer de ongewenste versie van Outlook en klik op Verwijderen.

Meer bronnen

Installatiediagnose: Test geannuleerd

De test Installatiediagnose is geannuleerd voordat deze kon worden voltooid. Als u deze test wilt uitvoeren, moet u Microsoft Office Diagnostische gegevens opnieuw uitvoeren.

Opmerking: Het kan soms 15 minuten of langer duren voordat de test Installatiediagnose is voltooid.

Meer bronnen

Installatiediagnose: Geen problemen gevonden

De test Installatiediagnose heeft geen problemen in uw exemplaar van Microsoft Office aangetroffen.

Meer bronnen

Schijfdiagnose: Geen problemen gevonden

De test Schijfdiagnose heeft geen problemen met de vaste schijf aangetroffen.

Meer bronnen

Schijfdiagnose: Test geannuleerd

De test Schijfdiagnose is geannuleerd voordat deze kon worden voltooid. Als u deze test wilt uitvoeren, moet u Microsoft Office Diagnostische gegevens opnieuw uitvoeren.

Meer bronnen

Schijfdiagnose: Uitgeschakeld door systeembeheerder

De test Schijfdiagnose is uitgeschakeld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Meer bronnen

Installatiediagnose: Uitgeschakeld door systeembeheerder

De test Installatiediagnose is uitgeschakeld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Meer bronnen

Geheugendiagnose: Geen problemen gevonden

De test Geheugendiagnose heeft geen problemen in het RAM-geheugen (Random Access Memory) van het systeem aangetroffen.

Meer bronnen

Geheugendiagnose: Te veel programma's in gebruik

De test Geheugendiagnose kan niet worden uitgevoerd omdat er te veel andere programma's actief zijn die gebruikmaken van de systeembronnen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze test. Sluit alle andere programma's en voer Microsoft Office Diagnostische gegevens opnieuw uit.

Meer bronnen

Geheugendiagnose: Uitgeschakeld op serversystemen

Om beveiligingsredenen is uitvoering van de test Geheugendiagnose standaard uitgeschakeld op serverversies van Microsoft Windows. Ga als volgt te werk voor meer informatie.

Meer bronnen

Geheugendiagnose: Test geannuleerd

De test Geheugendiagnose is geannuleerd voordat deze kon worden voltooid. Als u deze test wilt uitvoeren, moet u Microsoft Office Diagnostische gegevens opnieuw uitvoeren.

Meer bronnen

Geheugendiagnose: Uitgeschakeld door systeembeheerder

De test Geheugendiagnose is uitgeschakeld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Meer bronnen

Updatediagnose: Geen problemen gevonden

De test Updatediagnose heeft geconstateerd dat op uw systeem de nieuwste Microsoft Office-updates zijn geïnstalleerd.

Meer bronnen

Updatediagnose: Test geannuleerd

De test Updatediagnose is geannuleerd voordat deze kon worden voltooid. Als u deze test wilt uitvoeren, moet u Microsoft Office Diagnostische gegevens opnieuw uitvoeren.

Meer bronnen

Updatediagnose: Uitgeschakeld door systeembeheerder

De test Updatediagnose is uitgeschakeld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Meer bronnen

Updatediagnose: Geen toegang tot een vereist bestand

De test Updatediagnose kan niet worden uitgevoerd omdat hiervoor toegang tot een bestand is vereist dat u niet hebt gedownload. Ga als volgt te werk in een van de volgende Office 2007-versie-programma's om Microsoft Office te machtigen om dit bestand te downloaden:

 • Access, Excel, PowerPoint of Word

  1. Klik op de Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access, Excel-opties, Opties voor PowerPointof Word-opties.

  2. Klik achtereenvolgens op Vertrouwenscentrum, op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum en op Privacyopties.

  3. Schakel het selectievakje Periodiek een bestand downloaden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of er systeemproblemen zijn in.

  4. Wacht ongeveer een week tot het bestand is gedownload en voer Microsoft Office Diagnostische gegevens daarna opnieuw uit.

 • Visio, Outlook, Publisher of InfoPath

  1. Klik op Vertrouwenscentrum in het menu Extra en klik vervolgens op Privacyopties.

  2. Schakel het selectievakje Periodiek een bestand downloaden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of er systeemproblemen zijn in.

  3. Wacht ongeveer een week tot het bestand is gedownload en voer Microsoft Office Diagnostische gegevens daarna opnieuw uit.

Meer bronnen

Updatediagnose: Microsoft Office is bijgewerkt

De test Updatediagnose heeft vastgesteld dat uw exemplaar van Office 2007-versie recent is bijgewerkt met het nieuwste servicepack. Uw exemplaar van Office 2007-versie is momenteel up-to-date.

Meer bronnen

Compatibiliteitsdiagnose: Geen problemen gevonden

De test Compatibiliteitsdiagnose heeft geen compatibiliteitsproblemen aangetroffen.

Meer bronnen

Compatibiliteitsdiagnose: Uitgeschakeld door systeembeheerder

De test Compatibiliteitsdiagnose is uitgeschakeld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Meer bronnen

Zoeken naar bekende oplossingen: Test geannuleerd

De test Zoeken naar bekende oplossingen is geannuleerd voordat deze kon worden voltooid. Als u deze test wilt uitvoeren, moet u Microsoft Office Diagnostische gegevens opnieuw uitvoeren.

Meer bronnen

Zoeken naar bekende oplossingen: Uitgeschakeld door systeembeheerder

De test Zoeken naar bekende oplossingen is uitgeschakeld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

Meer bronnen

Zoeken naar bekende oplossingen: Kan geen verbinding maken met server

De test Zoeken naar bekende oplossingen kan geen verbinding maken met de vereiste server voor het zoeken naar oplossingen.

Meer bronnen

Zoeken naar bekende oplossingen: Geen problemen gevonden

De test Zoeken naar bekende oplossingen heeft uw systeem gecontroleerd op problemen en gezocht naar bekende oplossingen. Er zijn geen problemen gevonden waaraan u aandacht moet besteden.

Meer bronnen

Updatediagnose: Bèta-installatie is verouderd

De test Updatediagnose heeft vastgesteld dat uw exemplaar van Office 2007-versie (Beta) niet de meest recente versie is. U wordt aangeraden een nieuwe versie te installeren.

Meer bronnen

Installatiediagnose: Geblokkeerd door andere programma's

De test Installatiediagnose kan niet worden uitgevoerd omdat Microsoft Windows Installer al wordt gebruikt door een ander programma. Ga als volgt te werk om de test Installatiediagnose uit te voeren:

 1. Sluit alle andere programma's en voer Microsoft Office Diagnostische gegevens opnieuw uit.

 2. Als de test nog steeds niet kan worden uitgevoerd, start Windows dan opnieuw en voer Office Diagnostische gegevens opnieuw uit.

Meer bronnen

Installatiediagnose: Gebruiker is geen beheerder

De test Installatiediagnose kan niet worden uitgevoerd omdat u geen beheerdersrechten op deze computer hebt. Iemand met beheerdersrechten moet zich bij deze computer aanmelden en de test Installatiediagnose opnieuw uitvoeren.

Meer bronnen

Meer bronnen

Als er geen problemen zijn aangetroffen of als geen van de bovenstaande oplossingen uw probleem oplost, kunt u een van de volgende bronnen proberen.

Microsoft Office Diagnostische gegevens

Zie het artikel Office-programma's die vastlopen, diagnosticeren en herstellen met behulp van Office Diagnostische gegevens voor meer informatie over Microsoft Office Diagnostische gegevens.

Beveiliging en veiligheid

Systemen functioneren niet goed als deze niet meer veilig op virussen, spyware of andere kwaadaardige software (ook wel malware genoemd). Voor informatie en hulpmiddelen die u gebruiken kunt om uw computer te beschermen, gaat u naar de Microsoft Secure -site.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×