Relaties in Power View

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Als u Power View-rapporten aanmaakt op basis van gegevens uit verschillende bronnen, dient u relaties tussen de gegevens aan te brengen als u rapporten wilt aanleggen en visualisaties wilt aanmaken op basis van alle gegevens. Door relaties aan te brengen, brengt u gegevens onder één noemer, een zogenaamd gegevensmodel.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Er zijn verschillende manieren om relaties te maken. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u deze maakt in Power View. Ga voor meer informatie over relaties in het algemeen naar:

Een relatie tussen twee tabellen maken

Een gegevensmodel maken in Excel

Relaties en gegevensmodellen

Als u een relatie aanmaakt, bouwt u een gegevensmodel door gegevens uit voorheen niet-gerelateerde gegevensbronnen samen te voegen. Ga voor meer informatie over gegevensmodellen naar Een gegevensmodel maken in Excel.

Naar boven

Een relatie aanmaken in Power View

Een relatie is een verbinding tussen twee tabellen met gegevens, gebaseerd op één kolom in elke tabel met gelijksoortige of identieke gegevens. Zo kunnen de tabellen Olympic Host City en CountryRegion met elkaar worden verbonden omdat ze beide een kolom bevatten met een driecijferige geografische code.

 1. Ga op het tabblad Power View naar > Relaties. Hiermee opent u het venster Relaties beheren.. Hier kunt u nieuwe relaties maken, bewerken, deactiveren en bestaande relaties verwijderen

 2. Als u een nieuwe relatie wilt maken, klikt u op Nieuw. Het venster Relaties maken wordt geopend.

 3. Als u een relatie definieert, verbindt u een bronkolom in de eerste tabel, ook wel een refererende-sleutelkolom genoemd, met een doelkolom in de tweede tabel, ook wel een primaire-sleutelkolom genoemd.

  Opmerking: De waarden in de gerelateerde doelkolom moeten uniek zijn, anders wordt de relatie niet gemaakt in Excel.

 4. Selecteer de brontabel. Bijvoorbeeld: Disciplines.

 5. Selecteer de kolom in die tabel die als de bron of refererende sleutel moet fungeren. Bijvoorbeeld: SportID.

 6. Selecteer de gerelateerde tabel. Bijvoorbeeld: Sports.

 7. Selecteer de gerelateerde kolom die als het doel of primaire sleutel moet fungeren.

Soms wordt in Excel dit veld vooraf ingevuld als een kolomnaam precies overeenkomt. Bijvoorbeeld: SportID.

 1. Klik op OK.

De relatie wordt in Power View gemaakt en toegevoegd aan het onderliggende gegevensmodel. U kunt nu visualisaties maken op basis van gegevens in beide tabellen, in dit voorbeeld in zowel de tabel Disciplines als Sports.

Ongeacht de plek waar u ze maakt, kunt u met relaties onder andere het volgende doen:

 • gegevens uit verschillende tabellen en verschillende databronnen combineren tot één enkele visualisatie;

 • één of meer visualisaties met velden uit voorheen niet-gerelateerde tabellen filteren, markeren, samenvoegen en segmenteren;

 • uitzoeken wat de invloed van gegevens uit één voorheen niet-gerelateerde tabel is op uw visualisaties.

Naar boven

Zie ook

Video’s over Power View en Power Pivot

Power View: uw gegevens verkennen, visualiseren en presenteren

Zelfstudie: gegevens importeren in Excel en een gegevens model maken

Power Pivot-eigenschappen voor rapportage voor Power View

Power Pivot: krachtige gegevensanalyse en gegevensmodellen in Excel

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×