Rekenkundige operators en de volgorde van bewerkingen

Operators bepalen het type berekening dat u wilt uitvoeren met de elementen van een formule. Excel voert berekeningen in een standaardvolgorde uit, maar u kunt de volgorde van de berekeningen ook zelf bepalen.

Rekenkundige operatoren

Voor het uitvoeren van rekenkundige basisbewerkingen (zoals optellen, aftrekken of vermenigvuldigen), het combineren van getallen en het produceren van numerieke resultaten gebruikt u de volgende rekenkundige operatoren.

Rekenkundige operator

Betekenis (voorbeeld)

+ (Plusteken)

Optellen (3+3)

- (Minteken)

Aftrekken (3–1) of negatieve waarde aanduiden (–1)

* (Sterretje)

Vermenigvuldigen (3*3)

/ (Schuine streep)

Delen (3/3)

% (Procentteken)

Percentage (20%)

^ (Hoedje)

Machtsverheffen (3^2)

Vergelijkingsoperatoren

U kunt de volgende operatoren gebruiken om twee waarden te vergelijken. Het resultaat van deze bewerking is een logische waarde WAAR of ONWAAR.

Vergelijkingsoperator

Betekenis (voorbeeld)

= (Gelijkteken)

Gelijk aan (A1=B1)

> ('Groter dan'-teken)

Groter dan (A1>B1)

< ('Kleiner dan'-teken)

Kleiner dan (A1<B1)

>= (Teken voor groter dan of gelijk aan)

Groter dan of gelijk aan (A1>=B1)

<= (Teken voor kleiner dan of gelijk aan)

Kleiner dan of gelijk aan (A1<=B1)

<> (Niet-gelijkteken)

Niet gelijk aan (A1<>B1)

Join-operator

U kunt het En-teken (&) gebruiken om een tekst op te bouwen door een of meer tekenreeksen samen te voegen.

Join-operator

Betekenis (voorbeeld)

& (En-teken)

Hiermee worden twee waarden samengevoegd zodat een doorlopende tekst ontstaat ("Noorden"&"wind")

Verwijzingsoperators

Voor het combineren van bereiken met cellen voor berekeningen gebruikt u de volgende operators.

Verwijzingsoperators

Betekenis (voorbeeld)

: (Dubbele punt)

Bereikoperator, waarmee één referentie wordt geproduceerd naar alle cellen tussen twee verwijzingen, inclusief de twee verwijzingen (B5:B15)

, (Komma)

Verenigingsoperator, waarmee meerdere verwijzingen worden gecombineerd in één verwijzing (SOM(B5:B15,D5:D15))

(Eén spatie)

Doorsnede-operator, waarmee één verwijzing wordt geproduceerd naar cellen die bij beide verwijzingen horen (B7:D7 C6:C8)

Volgorde van bewerkingen in formules

Een formule in Excel begint altijd met een gelijkteken (=). Na het gelijkteken volgen de elementen die moeten worden berekend (de operands), die worden gescheiden door berekeningsoperators. Excel berekent de formule van links naar rechts, volgens een specifieke volgorde voor elke operator in de formule.

Als u meerdere operators combineert in één formule, voert Excel de berekeningen uit in de volgorde die in de volgende tabel wordt genoemd. Als een formule operators met dezelfde prioriteit bevat (bijvoorbeeld als een formule zowel een deel- als een vermenigvuldigingsoperator bevat), evalueert Excel de operators van links naar rechts.

Operator

Beschrijving

: (Dubbele punt)

, (Komma)

(Eén spatie)

Verwijzingsoperators

- (Minteken)

Negatieve waarde (bijvoorbeeld -1)

% (Procentteken)

Percentage

^ (Hoedje)

Machtsverheffen

* (Sterretje)

/ (Schuine streep)

Vermenigvuldigen en delen

+ (Plusteken)

- (Minteken)

Optellen en aftrekken

& (En-teken)

Verbindt twee tekenreeksen (aaneenschakeling)

= (Gelijkteken)

> ('Groter dan'-teken)

< ('Kleiner dan'-teken)

>= (Teken voor groter dan of gelijk aan)

<= (Teken voor kleiner dan of gelijk aan)

<> (Niet-gelijkteken)

Vergelijken

Als u de volgorde van evaluatie wilt wijzigen, plaatst u haakjes rond het gedeelte van de formule dat u eerst wilt berekenen. De volgende formule geeft bijvoorbeeld als resultaat 11, omdat in Excel eerst wordt vermenigvuldigd en vervolgens opgeteld. De formule vermenigvuldigt 2 met 3 en telt vervolgens 5 op bij het resultaat.

= 5+2*3

Als u daarentegen haakjes gebruikt om de syntaxis te wijzigen, telt Excel 5 en 2 bij elkaar op en wordt het resultaat vermenigvuldigd met 3, wat het eindresultaat 21 oplevert.

= (5+2)*3

In het volgende voorbeeld zorgen de haakjes rond het eerste deel van de formule ervoor dat Excel eerst B4+25 berekent, waarna het resultaat wordt gedeeld door de som van de waarden in de cellen D5, E5 en F5.

= (B4+25)/SOM(D5:F5)

Hoe Excel waarden in formules omzet

Als u een formule invoert, verwacht Excel bepaalde typen waarden voor elke operator. Als u een ander type waarde invoert dan wordt verwacht, kan Excel de waarde soms omzetten.

De formule

Het resultaat

Uitleg

= "1"+"2"

3

Als u een plusteken (+) gebruikt, verwacht Excel getallen in de formule. Hoewel de aanhalingstekens betekenen dat "1" en "2" tekstwaarden zijn, zet Excel de tekstwaarden automatisch om in getallen.

= 1+"€ 4,00"

5

Als een formule een getal verwacht, zet Excel tekst om als deze een notatie heeft die normaal gesproken zou worden geaccepteerd voor een getal.

= "1-6-2001"-"1-5-2001"

31

Excel interpreteert de tekst als een datum met de notatie d-m-jjjj, zet de datums om in serienummers en berekent het verschil tussen die serienummers.

=WORTEL ("8+1")

#WAARDE!

Excel kan de tekst niet omzetten naar een getal, omdat de tekst "8+1" niet kan worden omgezet naar een getal. U kunt wel "9" of "8"+"1" gebruiken in plaats van "8+1" om te tekst om te zetten naar een getal, waardoor het resultaat 3 is.

= "A"&WAAR

AWAAR

Als er tekst wordt verwacht, zet Excel getallen en logische waarden zoals WAAR en ONWAAR om in tekst.

Zie ook

Een formule wijzigen

De herberekening, herhaling of precisie van een formule wijzigen

Is van toepassing op: Excel for Mac 2011Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen