Rekenkundige operators en de volgorde van bewerkingen

Met operatoren geeft u het type berekening op dat u met de elementen in een formule wilt uitvoeren. Berekeningen in Excel worden uitgevoerd in een standaardvolgorde, maar u kunt ook zelf de volgorde van de berekeningen bepalen.

Rekenkundige operatoren

Als u rekenkundige basisbewerkingen wilt uitvoeren, zoals optellen, aftrekken of vermenigvuldigen, en als u getallen wilt combineren of numerieke resultaten wilt produceren, gebruikt u de volgende rekenkundige operatoren.

Rekenkundige operator

Betekenis (voorbeeld)

+ (plusteken)

Optellen (3+3)

– (minteken)

Aftrekken (3-1) of negatief maken (-1)

* (sterretje)

Vermenigvuldigen (3*3)

/ (schuine streep)

Delen (3/3)

% (procentteken)

Percentage (20%)

^ (caret)

Machtsverheffen (3^2)

Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operatoren kunt u twee waarden vergelijken. Het resultaat van een dergelijke vergelijking is een logische waarde: WAAR of ONWAAR.

Vergelijkingsoperator

Betekenis (voorbeeld)

= (gelijkteken)

Is gelijk aan (A1=B1)

> (groter-dan-teken)

Is groter dan (A1>B1)

< (kleiner-dan-teken)

Is kleiner dan (A1<B1)

>= (groter-dan- of gelijk-aan-teken)

Groter dan of gelijk aan (A1>=B1)

<= (kleiner-dan- of gelijk-aan-teken)

Kleiner dan of gelijk aan (A1<=B1)

<> (niet-gelijk-aan-teken)

Is niet gelijk aan (A1<>B1)

Join-operator

Met het en-teken (&) combineert u een of meer tekstreeksen tot één tekstfragment.

Join-operator

Betekenis (voorbeeld)

& (en-teken)

Verbindt twee waarden om een tekstwaarde te produceren ("Noorden"&"wind")

Verwijzingsoperatoren

Met de volgende verwijzingsoperatoren combineert u celbereiken voor berekeningen.

Verwijzingsoperator

Betekenis (voorbeeld)

: (dubbele punt)

De bereikoperator, waarmee één celverwijzing naar alle cellen tussen twee verwijzingen wordt gemaakt, inclusief de twee verwijzingen (B5:B15)

, (komma)

De verenigingsoperator, waarmee meerdere verwijzingen tot één verwijzing worden gecombineerd (SOM(B5:B15;D5:D15))

(één spatie)

De snijpuntoperator, waarmee één verwijzing wordt gemaakt naar cellen die in beide verwijzingen voorkomen (B7:D7 C6:C8)

Volgorde van bewerkingen in formules

Een formule in Excel begint altijd met een gelijkteken (=). Na het gelijkteken volgen de elementen die moeten worden berekend (de operanden). Deze worden gescheiden door berekeningsoperatoren. Excel berekent de formule van links naar rechts volgens een specifieke volgorde voor elke operator in de formule.

Als u diverse operatoren in een formule combineert, worden de bewerkingen in Excel uitgevoerd in de volgorde die in de volgende tabel is aangegeven. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat (bijvoorbeeld een formule met zowel een vermenigvuldigingsoperator als een deeloperator), worden de operatoren van links naar rechts geëvalueerd.

Operator

Beschrijving

: (dubbele punt)

, (komma)

(één spatie)

Verwijzingsoperatoren

– (minteken)

Negatief maken (bijvoorbeeld -1)

% (procentteken)

Percentage

^ (caret)

Machtsverheffen

* (sterretje)

/ (schuine streep)

Vermenigvuldigen en delen

+ (plusteken)

– (minteken)

Optellen en aftrekken

& (en-teken)

Twee tekenreeksen aan elkaar koppelen

= (gelijkteken)

> (groter-dan-teken)

< (kleiner-dan-teken)

>= (groter-dan- of gelijk-aan-teken)

<= (kleiner-dan- of gelijk-aan-teken)

<> (niet-gelijk-aan-teken)

Vergelijking

Als u de evaluatievolgorde wilt wijzigen, plaatst u het deel van de formule dat u als eerste wilt berekenen tussen haakjes. Zo levert de volgende formule 11 op omdat in Excel vermenigvuldigen voor optellen gaat. In de formule wordt 2 vermenigvuldigd met 3 en wordt 5 bij het resultaat opgeteld.

= 5+2*3

Als u daarentegen de syntaxis verandert door haakjes te gebruiken, wordt eerst 2 opgeteld bij 5 en wordt de som met 3 vermenigvuldigd, met 21 als resultaat.

= (5+2)*3

In het volgende voorbeeld zorgen de haakjes rond het eerste deel van de formule ervoor dat eerst B4+25 wordt berekend en dat het resultaat hiervan wordt gedeeld door de som van de waarden in de cellen D5, E5 en F5.

= (B4+25)/SOM(D5:F5)

Hoe waarden in formules in Excel worden geconverteerd

Wanneer u een formule invoert, verwacht Excel bepaalde soorten waarden voor elke operator. Als u een ander type waarde invoert dan wordt verwacht, kan de waarde soms worden geconverteerd.

Formule

Uitkomst

Uitleg

= "1"+"2"

3

Wanneer u een plusteken (+) gebruikt, verwacht Excel getallen in een formule. Hoewel de aanhalingstekens aangeven dat "1" en "2" tekstwaarden zijn, worden de tekstwaarden automatisch naar getallen geconverteerd.

= 1+"$4,00"

5

Wanneer een formule een getal verwacht, wordt de tekst geconverteerd naar een indeling die gebruikelijk is voor een getal.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

De tekst wordt geïnterpreteerd als een datum in de indeling mm/dd/jjjj, de datums worden geconverteerd naar seriële getallen, en vervolgens wordt het verschil hiertussen berekend.

=WORTEL ("8+1")

#WAARDE!

De tekst kan niet worden geconverteerd naar een getal omdat de tekst "8+1" niet kan worden geconverteerd naar een getal. U kunt "9" of "8"+"1" in plaats van "8+1" gebruiken om de tekst naar een getal te converteren en 3 als resultaat te krijgen.

= "A"&WAAR

AWAAR

Wanneer er tekst wordt verwacht, worden getallen en logische waarden zoals WAAR en ONWAAR omgezet naar tekst.

Zie ook

Een formule wijzigen

Herberekening, iteratie of precisie van formules wijzigen

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×