Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Ervoor te zorgen dat uw Office-bestanden, zijn toegankelijk, de toegankelijkheidscontrole gebruikt, een gratis hulpprogramma beschikbaar in Word, ExcelOutlook, OneNoteen PowerPoint voor Windows, Office Online, of Mac en Visio in Windows. Deze vindt u de meeste toegankelijkheid problemen en wordt uitgelegd waarom elk mogelijk een mogelijke probleem voor iemand met een handicap. Er worden ook suggesties voor oplossingen geboden.

Hoewel de toegankelijkheidscontrole vindt u de meeste typen toegankelijkheidsproblemen houdt, zijn er enkele problemen is niet kunnen detecteren. Dat is uw werk visueel om de problemen verbergen van de toegankelijkheidscontrole vindt u waarom is het belangrijk om altijd controleren. Ga naar beperkingen van de toegankelijkheidscontrole vindt umeer informatie.

In dit onderwerp

Regels voor Toegankelijkheidscontrole

Met Toegankelijkheidscontrole wordt uw bestand op basis van een verzameling regels gecontroleerd op mogelijke problemen die personen met een beperking kunnen ondervinden. De gevonden problemen worden afhankelijk van de ernst ervan als fout, waarschuwing of tip geclassificeerd.

  • Fout. Inhoud die het document moeilijk of onleesbaar en onbegrijpelijk maken voor mensen met een beperking

  • Waarschuwing. Inhoud waardoor het document in de meeste, maar niet alle gevallen, voor personen met een beperking lastig te begrijpen is.

  • Tip. Inhoud die personen met een beperking kunnen begrijpen, maar die op een andere manier kan worden weergegeven om de gebruikerservaring te verbeteren

  • Intelligente Services. Inhoud die automatisch toegankelijk is gemaakt door AI en die u wordt aangeraden voor de nauwkeurigheid en context

Fouten, waarschuwingen en tips in Toegankelijkheidscontrole

In de volgende tabellen vindt u de regels voor toegankelijkheidscontrole, wat er wordt gecontroleerd, waar u meer informatie kunt vinden over het oplossen van het probleem en waarom u elk probleem moet oplossen.

Fouten

Als iemand met een beperking inhoud in het bestand zeer moeilijk of helemaal niet kan lezen, wordt dit door de Toegankelijkheidscontrole geclassificeerd als een fout.

Regel

Met Toegankelijkheidscontrole wordt het volgende gecontroleerd

Waarom moet ik dit oplossen?

Geldt voor deze toepassingen

Alle niet-tekstuele inhoud heeft alternatieve tekst (alternatieve tekst).

Alle objecten bevatten alternatieve tekst en de alt-tekst bevat niet de namen van de afbeelding of bestandsextensie.

Schermlezers spreken de alternatieve tekst om afbeeldingen te beschrijven en andere niet-tekstuele inhoud die gebruikers niet kunnen zien. Op basis van alternatieve tekst, kunnen gebruikers begrijpen het doel en de betekenis van de beschreven inhoud.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote, Visio

In tabellen worden gegevens van kolomkoppen gedefinieerd.

In tabellen en/of blokken met cellen is het koptekstvak geselecteerd of een veldnamenrij aangegeven.

Gebruikers zijn afhankelijk van de tabelkoppen om de inhoud te begrijpen die vervolgens door de schermlezer wordt gelezen. Bovendien wordt door ondersteunende technologie vaak de veldnamenrij van de tabel gebruikt om aan de gebruiker de huidige positie van de cursor in de tabel door te geven en om informatie te verstrekken op grond waarvan de gebruiker in de tabel kan navigeren.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Alle dia’s hebben een titel.

Dia’s hebben een titel.

Gebruikers kunnen aan de hand van diatitels binnen een presentatie navigeren en een bepaalde dia zoeken en selecteren en er direct naartoe gaan.

PowerPoint

Cellen in een Excel-werkblad gebruik niet rood alleen-lezen opmaak voor negatieve getallen.

Cellen die zijn ingesteld op getal opmaken en alleen de kleur rood gebruiken voor negatieve getallen (bijvoorbeeld weergeven 1000 in rood in plaats van-1000).

Gebruikers die moeite onderscheid kleur hebben kunnen geen onderscheid maken tussen positieve en negatieve waarden.

Excel

Afbeelding of het object is inline met de tekst.

Afbeeldingen of objecten zijn geplaatst inline met de omringende tekst.

Als de afbeelding of het object niet inline is, kan het lastig zijn voor gebruikers van schermlezers om te communiceren met het object. Het kan ook lastig om te weten waar het object is ten opzichte van de tekst.

Word

Documenttoegang is niet beperkt.

Elk document dat de optie toegang tot inhoud via een programma in de machtigingsinstellingen van het document heeft uitgeschakeld: controleren > Bewerking beperken > ... machtiging beperken. Selecteer de machtiging voor dit document beperken > meer opties.

Beveiliging van Information Rights Management (IRM) kan verhinderen dat apparaten, zoals schermlezers toegang hebben tot dit document. Ga naar toestaan wijzigingen in bepaalde delen van een beveiligd documentvoor meer informatie.

Excel, PowerPoint, Word

Waarschuwingen

In Toegankelijkheidscontrole wordt een waarschuwing weergegeven wanneer inhoud wordt ontdekt die in de meeste, maar niet alle gevallen, lastig te begrijpen is voor personen met een beperking.

Regel

Met Toegankelijkheidscontrole wordt het volgende gecontroleerd

Waarom moet ik dit oplossen?

Geldt voor deze toepassingen

Tabellen hebben een eenvoudige structuur.

Tabellen zijn eenvoudige rechthoeken zonder gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen.

Gebruikers navigeren door tabellen via sneltoetsen en ondersteunende technologie, die afhankelijk zijn van eenvoudige tabelstructuren.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote

Bladtabs hebben betekenisvolle namen.

Bladen in de werkmap bevatten beschrijvende informatie en er zijn geen lege bladen.

Beschrijvende bladnamen, zoals 'Verkooptotalen oktober', maken het navigeren door de werkmappen gemakkelijker dan standaard bladnamen, zoals 'Blad1'.

Excel

Voldoende contrast tussen tekst en achtergrond.

De kleuren van de tekst en achtergrond zijn verschillende genoeg is om de tekst kunt overzien.

Personen met verminderd gezichtsvermogen vinden het vaak moeilijk om tekst te lezen die niet contrasteert met de achtergrond. Als uw document een hoog niveau van contrast tussen de tekst en de achtergrond bevat, kan meer personen Zie en gebruikt u de inhoud.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Ondertiteling is inbegrepen voor ingevoegde audio en video.

Alle audio- en video-objecten bevatten ondertiteling.

Zonder ondertiteling is de informatie in een video- of audiosegment totaal onbegrijpelijk voor mensen met een beperking.

PowerPoint, OneNote

Diatitels in een serie zijn uniek.

Niet-lege dia’s hebben unieke titels.

Gebruikers zijn afhankelijk van de titels om te weten waar ze zich bevinden in de serie en om door de serie te navigeren.

PowerPoint

Tips

U ziet een tip bij inhoud die personen met een beperking kunnen begrijpen, maar die beter kan worden ingedeeld of gepresenteerd voor een optimale ervaring.

Regel

Met Toegankelijkheidscontrole wordt het volgende gecontroleerd

Waarom moet ik dit oplossen?

Geldt voor deze toepassingen

De leesrichting van de objecten aan een diapresentatie is logisch.

Objecten op een dia staan in een logische volgorde.

Met ondersteunende technologie worden dia’s en de elementen daarin in de aangegeven volgorde gelezen. Als de leesrichting niet logisch is, is de inhoud onbegrijpelijk.

PowerPoint

Indelingstabellen zijn gestructureerd voor eenvoudige navigatie.

De indelingsvolgorde is logisch voor de taal en de tabvolgorde is niet circulair.

Gebruikers zijn afhankelijk van de indeling van de tabel om door de inhoud te navigeren. Die moet logisch zijn geordend zodat gebruikers de inhoud begrijpen en door de inhoud kunnen navigeren.

Word

Documenten kopstijlen gebruikt.

De inhoud is georganiseerd in koppen en/of een inhoudsopgave.

Koppen en inhoudsopgaven bieden gebruikers een structurele context waardoor ze gemakkelijker in het document kunnen zoeken en navigeren.

Word, Outlook, OneNote

Intelligente Services

De toegankelijkheidscontrole vindt u bevat alle afbeeldingen met een alternatieve tekst gegenereerd door de intelligente Services.

Regel

Met Toegankelijkheidscontrole wordt het volgende gecontroleerd

Waarom moet ik dit oplossen?

Geldt voor deze toepassingen

Voorgestelde alternatieve tekst.

Alle afbeeldingen waarvan alternatieve tekst is gegenereerd door Office van afbeelding van de herkenning service.

De intelligente Services genereert automatisch alternatieve tekst in uw document (als de functie is ingeschakeld). Bekijk elke suggestie zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat dit een juiste omschrijving van uw foto. Als u bewerken van de suggestie wilt, typt u over de voorgestelde tekst in het vak Beschrijving .

Als u wilt weten hoe u deze functie inschakelen, gaat u naar het inschakelen van automatische alternatieve tekst.

PowerPoint, Word, Outlook

Beperkingen voor toegankelijkheid toegankelijkheidscontrole

Er zijn enkele problemen met toegankelijkheid die de toegankelijkheidscontrole vindt u niet kan worden gedetecteerd. Ook enkele problemen vermeld in de resultaten van de toegankelijkheidscontrole vindt u niet per se toegankelijkheidsproblemen die moeten worden opgelost.

  • Kleur: Informatie wordt overgebracht kleur alleen gebruiken.

  • Bijschriften gesloten: rapporten van de toegankelijkheidscontrole ontbreken gesloten bijschriften in een video, maar als u al uw video in-band gesloten bijschriften, open bijschriften of heeft geen dialoogvenster en er mogelijk geen probleem toegankelijkheid met de video.

Wat is er nieuw in de toegankelijkheidscontrole

Wijzigingstype

Wijzigen

Uitgebracht

Verwijderde fout

"Het gebruik van herhaalde lege tekens vermijden" fout verwijderd.

Lege tekens zijn niet toegankelijk, behalve wanneer de gebruikt voor het maken van de indruk van de indeling of de structuur, zoals een tabel of met meerdere niveaus lijst faking niet.

oktober 2018

Verwijderde Tip

"Alle koppen staan in de juiste volgorde" verwijderd Tip.

Gebruik van de kop niveaus dat in volgorde staan dan niet zijn niet toegankelijk.

oktober 2018

Nieuwe regelcategorie

Intelligente Services regelcategorie toegevoegd.

oktober 2018

Nieuwe fout

Cellen in een Excel-werkblad gebruik niet rood alleen-lezen opmaak voor negatieve getallen De fout is toegevoegd.

oktober 2018

Bijgewerkte regel

Afbeelding of het object is ten opzichte van de tekst van een waarschuwing bent overgestapt op een fout.

Zomer 2017

Gedeclasseerde regel

Documenten gebruiken kopstijlen verlaagd van een fout aan een Tip.

Zomer 2017

Verwijderde waarschuwing

"Hyperlinktekst is zinvol" waarschuwing verwijderd.

Via de koppeling noodzakelijkerwijs URL als de weergavenaam van de hyperlink niet dat de hyperlink is niet toegankelijk. Bijvoorbeeld is http://www.microsoft.com een probleem toegankelijkheid.

Zomer 2017

Verwijderde waarschuwing

"Tabellen gebruiken geen lege cellen voor opmaak" waarschuwing verwijderd.

Er zijn geldige toegankelijke tabellen die lege rijen en kolommen bevatten en de meeste schermlezers weten hoe u deze informatie nauwkeurig communiceren.

Zomer 2017

Bijgewerkte regel

Ondertiteling is inbegrepen voor ingevoegde audio en video. upgraden van een Tip naar een waarschuwing.

Zomer 2017

Bijgewerkte regel

Diatitels in een serie uniek zijn van een Tip bent overgestapt op een waarschuwing.

Zomer 2017

Verwijderde Tip

"Geen afbeelding als watermerk worden gebruikt" Tip verwijderd.

Alternatieve tekst kan worden toegevoegd aan het watermerk toevoegen aan afbeeldingen.

Zomer 2017

Zie ook

Toegankelijkheidsopties met de toegankelijkheidscontrole

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×