Regelafstand 1 opgeven voor de regels in een document

U kunt regelafstand 1 instellen voor een volledig document of een deel ervan. Regelafstand 1 kan verwijzen naar de regels in een alinea en naar de hoeveelheid ruimte tussen alinea's.

De standaardregelafstand voor lege documenten in Microsoft Office Word 2007 is regelafstand 1 ingesteld op 1,15 regels in een alinea (één regel plus 15 procent extra ruimte) en een lege regel tussen alinea's.

Dit artikel bevat instructies voor het aanpassen van de regelafstand 1-instellingen van zowel regels als alinea's.

Opmerking : Schakelen tussen lettertypen kan invloed hebben op de afstand tussen regels en alinea's.

Wat wilt u doen?

Regelafstand 1 voor het hele document opgeven

Regelafstand 1 voor de geselecteerde alinea opgeven

Extra ruimte boven of onder de geselecteerde alinea verwijderen

Regelafstand 1 instellen voor adressen

Regelafstand 1 voor het hele document opgeven

De eenvoudigste manier om regelafstand 1 in te stellen voor een volledig document is de reeks snelle stijlen van Word 2003 toe te passen. De reeks snelle stijlen van Word 2003 stelt regelafstand 1 in voor regels, zonder extra ruimte tussen alinea's en zonder inspringing van de eerste regel van de alinea's. Houd er rekening mee dat deze afstand het moeilijker maakt om alinea’s van elkaar te onderscheiden. Eén manier om dit probleem oplossen is een lege regel tussen de alinea's toe te voegen.

Tip : Als u geen extra ruimte tussen alinea's wilt, kunt de reeks traditionele snelle stijlen gebruiken, die de eerste regel van elke alinea laat inspringen.

Regelafstand 1 zonder extra ruimte tussen alinea's gebruiken

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Opmaakprofielen, op Opmaakprofielen wijzigen.

 2. Wijs Stijlreeks aan en klik op Word 2003.

 3. Als u wilt dat deze regelafstand wordt toegepast op alle nieuwe documenten, klikt u opnieuw op Stijlen wijzigen en vervolgens op Als standaard instellen.

Regelafstand 1 met een lege regel tussen alinea's gebruiken

Als u regelafstand 1 wilt toepassen met een lege regel tussen alinea's, kunt u ervoor zorgen dat u niet telkens tweemaal op Enter hoeft te drukken na elke alinea door de alineastijl Normaal aan te passen.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Opmaakprofielen, met de rechtermuisknop op Standaard en klik vervolgens op Wijzigen.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik onder Opmaak op Regelafstand 1.

Regelafstand 1 instellen voor een document

De sectie Opmaak

De knop Regelafstand 1

 1. Als u wilt dat alle nieuwe documenten deze regelafstand krijgen, klikt u op Nieuwe documenten op basis van deze sjabloon onder in het dialoogvenster.

 2. Klik op OK.

Opmerking : Als u probeert te schakelen tussen verschillende reeksen snelle stijlen in het document en u wilt overschakelen naar regelafstand 1 met een lege regel tussen alinea's, klikt u op Snelle stijlen van sjabloon herstellen (klik in de groep Stijlen op Stijlen wijzigen, wijs Stijlverzamelingen aan en klik op Snelle stijlen van sjabloon herstellen).

Naar boven

Regelafstand 1 voor de geselecteerde alinea opgeven

 1. Selecteer de alinea die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op Regelafstand.

  Berichtenbalk met een verklaring omtrent het informatiebeheerbeleid

 3. Klik op 1.0.

Naar boven

Extra ruimte boven of onder de geselecteerde alinea verwijderen

 1. Selecteer de alinea met de extra ruimte erboven of eronder.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Alinea, op een pijl naast Witruimte voor of Witruimte na en geef de gewenste hoeveelheid witruimte op.

  Afbeelding van Word-lint

Naar boven

Regelafstand 1 instellen voor adressen

Als u adressen typt, kunt u het gemakkelijkst regelafstand 1 hierop toepassen door elke regel met een regeleinde in plaats van een alinea-einde te eindigen. Met deze methode wordt elk adres van meerdere regels in een eigen alinea geplaatst. U kunt vervolgens de gewenste alinea-afstandstijl toepassen zonder ruimte tussen de regels van het adres toe te voegen.

Als de adressen al zijn getypt met elke regel als zijn eigen alinea of als de adressen uit een samenvoegbewerking komen, kunt u een reeks snelle stijlen toepassen die extra ruimte tussen alinea's elimineert. U kunt ook de regels van het adres selecteren en de extra ruimte ertussen verwijderen.

Adressen met regelafstand 1 typen

 1. Typ het adres. Aan het einde van elke regel drukt u op Shift+Enter en aan het einde van de laatste regel van het adres drukt u op Enter.

 2. Klik ergens in het adres dat u zojuist hebt getypt.

 3. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op Regelafstand.

  Berichtenbalk met een verklaring omtrent het informatiebeheerbeleid

 4. Klik op 1.0.

 5. Klik met de rechtermuisknop op het adres en wijs Stijlen aan.

 6. Klik op Selectie opslaan als een nieuwe snelle stijl.

 7. Typ een naam voor de stijl, zoals Adres.

 8. Als u meer adressen typt, past u de nieuwe stijl op deze adressen toe (op het tabblad Start in de groep Stijlen klikt u op de stijl die u hebt gemaakt).

Adresalinea’s opmaken zodat extra ruimte wordt geëlimineerd

 • Als het hele document uit adressen bestaat (zoals een vel met adresetiketten), kunt u de reeks snelle stijlen van Word 2003 gebruiken.

  1. Klik op het tabblad Start, in de groep Opmaakprofielen, op Opmaakprofielen wijzigen.

  2. Wijs Stijlreeks aan en klik op Word 2003.

 • Als de adressen in een document een andere afstand hebben en u alleen de afstand van de adressen wilt wijzigen, doet u het volgende:

  1. Selecteer de adresalinea's.

  2. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Alinea, op een pijl naast Witruimte voor of Witruimte na en geef de gewenste hoeveelheid witruimte op.

   Afbeelding van Word-lint

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×