Regelafstand 1 instellen voor de regels in een document

U kunt regelafstand 1 instellen voor het gehele document of een deel van het document. Regelafstand 1 kan duiden op de regels in een alinea en op de hoeveelheid ruimte tussen alinea's.

De standaardregelafstand voor lege documenten in Microsoft Office Word 2007 is de instelling regelafstand 1 van 1,15 regels in een alinea (één regel plus 15 procent extra ruimte) en een lege regel tussen alinea's.

Dit artikel bevat instructies voor het aanpassen van de instellingen voor regelafstand 1 voor regels en alinea's.

Opmerking   De afstand tussen regels en alinea's wordt mogelijk beïnvloed wanneer u tussen lettertypen schakelt.

Wat wilt u doen?

Regelafstand 1 instellen voor het gehele document

Regelafstand 1 instellen voor de geselecteerde alinea

Extra ruimte boven of onder de geselecteerde alinea verwijderen

Regelafstand 1 instellen voor adressen

Regelafstand 1 instellen voor het gehele document

U kunt Regelafstand 1 het eenvoudigst instellen voor een geheel document door de reeks snelle stijlen van Word 2003 toe te passen. Hiermee wordt regelafstand 1 ingesteld voor regels zonder extra ruimte tussen alinea's en zonder inspringing van alinea's op de eerste regel. Met deze regelafstand kunt u moeilijk onderscheid maken tussen de alinea's. U kunt dit probleem oplossen door een lege regel toe te voegen tussen de alinea's.

Tip   Als u geen extra ruimte wilt tussen alinea's, kunt u de traditionele reeks snelle stijlen gebruiken, waarmee de eerste regel van elke alinea wordt ingesprongen.

Regelafstand 1 gebruiken zonder extra ruimte tussen alinea's

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op Stijlen wijzigen.

 2. Wijs Stijlenset aan en klik op Word 2003.

 3. Als u deze regelafstand wilt toepassen op alle nieuwe documenten, klikt u nogmaals op Stijl wijzigen en klikt u vervolgens op Als standaard instellen.

Regelafstand 1 gebruiken met een lege regel tussen alinea's

Als u regelafstand 1 wilt instellen met een lege regel tussen alinea's, voorkomt u dat u twee keer op Enter moet drukken door de alineastijl Normaal te wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, met de rechtermuisknop op Standaard en klik vervolgens op Wijzigen.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik onder Opmaak op Regelafstand 1.

  Regelafstand 1 instellen voor een document

 3. Als u deze regelafstand wilt instellen voor alle nieuwe documenten, klikt u op Nieuwe documenten op basis van deze sjabloon onder in het dialoogvenster.

 4. Klik op OK.

Opmerking   Als u wilt schakelen tussen verschillende reeksen snelle stijlen in het document en vervolgens wilt teruggaan naar regelafstand 1 zonder een lege regel tussen alinea's, klikt u op Snelle stijlen van sjabloon herstellen (klik in de groep Stijlen op Stijl wijzigen, wijs Stijlenset aan en klik op Snelle stijlen van sjabloon herstellen).

Naar boven

Regelafstand 1 instellen voor de geselecteerde alinea

 1. Selecteer de alinea die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op Regelafstand.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Klik op 1,0.

Naar boven

Extra ruimte boven of onder de geselecteerde alinea verwijderen

 1. Selecteer de alinea met de extra ruimte boven of onder de alinea.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Alinea, op een pijl naast Witruimte voor of Witruimte na en geef de gewenste hoeveelheid witruimte op.

  Afbeelding van Word-lint

Naar boven

Regelafstand 1 instellen voor adressen

Als u adressen invoert, kunt u het eenvoudigst regelafstand 1 instellen door elke regel te eindigen met een regeleinde in plaats van een alinea-einde. Met deze methode wordt elk adres met meerdere regels in een afzonderlijke alinea geplaatst. U kunt vervolgens de gewenste regelafstandstijl voor alinea's toepassen zonder ruimte toe te voegen tussen de regels van het adres.

Als de adressen al zo zijn ingevoerd dat elke regel een afzonderlijke alinea is of als de adressen afkomstig zijn uit Afdruk samenvoegen, kunt u een reeks snelle stijlen gebruiken waarmee extra ruimte tussen alinea's wordt verwijderd. U kunt ook de regels van het adres selecteren en de extra ruimte hiertussen verwijderen.

Adressen met regelafstand 1 invoeren

 1. Typ de tekst. Druk aan het einde van elke regel op Shift+Enter en druk aan het einde van de laatste regel van het adres op Enter.

 2. Klik in het adres dat u net hebt getypt.

 3. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op Regelafstand.

  Afbeelding van Word-lint

 4. Klik op 1,0.

 5. Klik met de rechtermuisknop op het adres en wijs Stijlen aan.

 6. Klik op Selectie als nieuwe snelle stijl opslaan.

 7. Typ een naam voor de stijl, bijvoorbeeld Adres.

 8. Wanneer u meer adressen typt, past u de nieuwe stijl hierop toe (klik op de stijl die u hebt gemaakt, op het tabblad Start in de groep Stijlen).

Adresalinea's zo opmaken dat extra ruimte wordt verwijderd

 • Als het gehele document uit adressen bestaat (zoals een blad met adresetiketten), gebruikt u de reeks snelle stijlen van Word 2003.

  1. Klik op het tabblad Start, in de groep Stijlen, op Stijlen wijzigen.

  2. Wijs Stijlenset aan en klik op Word 2003.

 • Ga als volgt te werk als de adressen zich bevinden in een document met verschillende regelafstanden en u alleen de regelafstand voor adressen wilt wijzigen:

  1. Selecteer de adresalinea's.

  2. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Alinea, op een pijl naast Witruimte voor of Witruimte na en geef de gewenste hoeveelheid witruimte op.

   Afbeelding van Word-lint

Naar boven

Is van toepassing op: Word 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen