RANG, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie RANG in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de rang van een getal in een lijst getallen. De rang van een getal is de grootte van het getal ten opzichte van de andere getallen in de lijst. Als u de lijst sorteert, is de rang van een getal gelijk aan de positie van het getal.

Belangrijk: Deze functie is vervangen door een of meer nieuwe functies die een hogere nauwkeurigheid bieden, terwijl ook uit de betreffende naam beter blijkt waarvoor de functie wordt gebruikt. Hoewel deze functie nog altijd beschikbaar is voor achterwaartse compatibiliteit, kunt u misschien beter voortaan de nieuwe functies gebruiken. Deze functie is namelijk mogelijk niet meer beschikbaar in toekomstige versies van Excel.

Zie RANG.GEMIDDELDE, functie en RANG.GELIJK, functie voor meer informatie over de nieuwe functies.

Syntaxis

RANG(getal;verw;[volgorde])

De syntaxis van de functie RANG heeft de volgende argumenten:

 • getal     Vereist. Het getal waarvan u de rang wilt bepalen.

 • verw     Vereist. Een matrix met of een verwijzing naar een lijst met getallen. Niet-numerieke waarden in verw worden genegeerd.

 • volgorde     Optioneel. Een getal dat aangeeft hoe de rang van getal moet worden bepaald.

  Als volgorde gelijk is aan 0 (nul) of is weggelaten, wordt de rang berekend alsof verw in aflopende volgorde gesorteerd is.

  Als volgorde een andere waarde is dan 0, wordt de rang berekend alsof verw in oplopende volgorde gesorteerd is.

Opmerkingen

 • Met RANG krijgen identieke getallen dezelfde rang. De aanwezigheid van identieke getallen heeft echter wel invloed op de rang van de daaropvolgende getallen. Als bijvoorbeeld het getal 10 twee keer voorkomt in een lijst met gehele getallen die in oplopende volgorde zijn geselecteerd, en rang 5 heeft, krijgt het getal 11 rang 7 (er is geen getal met rang 6).

 • Voor sommige doeleinden kan het handig zijn om een definitie van rang te gebruiken waarbij rekening wordt gehouden met identieke getallen. In het voorgaande voorbeeld zou een gewijzigde rang van 5,5 voor getal 10 gewenst zijn. U kunt hiervoor de volgende correctiefactor optellen bij de waarde uit RANG. Deze correctiefactor is geschikt als de rang wordt berekend in aflopende volgorde (volgorde = 0 of is weggelaten) of oplopende volgorde (volgorde = andere waarde dan 0).

  Correctiefactor voor identieke rangen=[AANTAL(verw) + 1 – RANG(getal, verw, 0) – RANG(getal, verw, 1)]/2.

  In het volgende voorbeeld is RANG(A2,A1:A5,1) gelijk aan 3. De correctiefactor is (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 en de gewijzigde rang waarbij rekening wordt gehouden met identieke getallen is 3 + 0,5 = 3,5. Als getal slechts eenmaal voorkomt in verw, is de correctiefactor 0, omdat RANG niet hoeft te worden gewijzigd voor een identiek getal.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

7

3,5

3,5

1

2

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=RANG(A3,A2:A6,1)

Rang van 3,5 in de bovenstaande lijst (3)

3

=RANG(A2,A2:A6,1)

Rang van 7 in de bovenstaande lijst (5)

5

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×