Publicatie van inhoudstypen beheren

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u updates van gepubliceerde inhoudstypen kunt beheren als u werkt op een hubsite van waaruit inhoudstypen naar andere sites worden gepubliceerd via een service voor beheerde metagegevens. Er wordt ook uitgelegd hoe u kunt bepalen op welke inhoudstypen uw site is geabonneerd als u werkt op een site die is geabonneerd op inhoudstypen die worden gepubliceerd vanuit een hubsite.

Wat wilt u doen?

Gepubliceerde inhoudstypen op een hubsite beheren

Een afzonderlijk inhoudstype publiceren, opnieuw publiceren of de publicatie ongedaan maken

Het publicatieoverzicht voor een afzonderlijk inhoudstype weergeven

Updates voor gepubliceerde inhoudstypen beheren vanaf een geabonneerde site

Inhoudstypen waarop een site is geabonneerd, vernieuwen

Hubsites en inhoudstypen waarop een site is geabonneerd, weergeven

Gepubliceerde inhoudstypen op een hubsite beheren

Als u werkt op een hubsite die inhoudstypen naar andere siteverzamelingen publiceert, kunt u het volgende doen:

 • Inhoudstypen publiceren zodat deze kunnen worden gebruikt op geabonneerde sites.

 • Inhoudstypen opnieuw publiceren zodat geabonneerde sites updates kunnen ontvangen.

 • De publicatie van inhoudstypen ongedaan maken.

  Opmerking :  U moet beheerder van de siteverzameling zijn om het publiceren van inhoudstypen op een hubsite te beheren.

Een afzonderlijk inhoudstype publiceren, opnieuw publiceren of de publicatie ongedaan maken

De publicatie van inhoudstypen wordt beheerd met een timertaak die kan worden geconfigureerd in Centraal beheer. Afhankelijk van de ingestelde frequentie waarmee de timertaak wordt uitgevoerd, kan er vertraging optreden tussen de tijd waarop een bijgewerkt inhoudstype wordt gepubliceerd en de tijd waarop geabonneerde sites de updates ontvangen.

 1. Ga naar de site op het hoogste niveau in de siteverzameling die optreedt als hub voor de publicatie van inhoudstypen.

 2. Klik in het menu Siteacties Menu Siteacties op Site-instellingen.

 3. Klik onder Galerieën op Site-inhoudstypen.

 4. Klik op de pagina Galerie met site-inhoudstypen op de naam van het inhoudstype waarvoor u updates wilt publiceren.

 5. Klik onder Instellingen op Publicatie van dit inhoudstype beheren.

Opmerking :  Als de koppeling Publicatie van dit inhoudstype beheren niet beschikbaar is, is deze site geen hubsite voor de publicatie van inhoudstypen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk op de pagina Publiceren van inhoudstype:

  • Als dit inhoudstype beschikbaar moet zijn voor alle siteverzamelingen die zijn geabonneerd op inhoudstypen van deze hub, klikt u op Publiceren.

  • Als u wijzigingen in dit inhoudstype wilt verzenden naar alle siteverzamelingen die zijn geabonneerd op inhoudstypen van deze hub, klikt u op Opnieuw publiceren.

 2. U kunt de publicatie van een inhoudstype ongedaan maken, zodat dit niet meer centraal wordt beheerd vanuit de hubsiteverzameling, door op Publicatie ongedaan maken te klikken.

  Wanneer u de publicatie van een inhoudstype ongedaan maakt, worden alle kopieën van het inhoudstype die worden gebruikt op sites die zijn geabonneerd op deze hub, ontgrendeld. Dit betekent dat ze niet meer het kenmerk Alleen-lezen hebben en lokaal kunnen worden beheerd op de sites waar ze in gebruik zijn.

 3. Klik op OK.

Naar boven

Het publicatieoverzicht voor een afzonderlijk inhoudstype weergeven

 1. Ga naar de site op het hoogste niveau in de siteverzameling die optreedt als hub voor de publicatie van inhoudstypen.

 2. Klik in het menu Siteacties Menu Siteacties op Site-instellingen.

 3. Klik onder Galerieën op Site-inhoudstypen.

 4. Klik op de pagina Galerie met site-inhoudstypen op de naam van het inhoudstype waarvoor u het publicatieoverzicht wilt weergeven.

 5. Klik bij Instellingen op Publicatie voor dit inhoudstype beheren. Als de koppeling Publicatie van dit inhoudstype beheren niet beschikbaar is, is deze site geen hubsite voor de publicatie van inhoudstypen.

 6. In de sectie Publicatieoverzicht ziet u de datum en de tijd van de laatste keer dat dit inhoudstype voor het laatst met succes is gepubliceerd.

Naar boven

Updates voor gepubliceerde inhoudstypen beheren vanaf een geabonneerde site

Als u werkt op een site die is geabonneerd op inhoudstypen van een of meer hubsites, kunt u de inhoudstypen waarop u bent geabonneerd vernieuwen om de laatste updates te ontvangen van de hubsite. U kunt ook de hubsites en de inhoudstypen waarop u bent geabonneerd, weergeven.

Opmerking : U moet beheerder van de siteverzameling zijn om het publiceren van inhoudstypen op een geabonneerde site te beheren.

Inhoudstypen waarop een site is geabonneerd, vernieuwen

Als u werkt op een site die is geabonneerd op inhoudstypen die worden gepubliceerd door een of meer hubsites, ontvangt u automatisch updates voor uw inhoudstypen wanneer er updates worden gepubliceerd vanaf de hubsite. Als uw inhoudstypen om een of andere reden niet overeenkomen met de gepubliceerde inhoudstypen van de hubsite, kunt u deze laten vernieuwen om alle recente updates te ontvangen.

 1. Klik in het menu Siteacties Menu Siteacties op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in het gedeelte Beheer van de siteverzameling op Publiceren van inhoudstype.

 3. Schakel in de sectie Alle gepubliceerde inhoudstypen vernieuwen het selectievakje in naast Alle gepubliceerde inhoudstypen bij de volgende update vernieuwen.

Naar boven

Hubsites en inhoudstypen waarop een site is geabonneerd, weergeven

Als u werkt op een site die is geabonneerd op inhoudstypen die worden gepubliceerd door een of meer hubsites, kunt u bepalen op welke services voor beheerde metagegevens (en bijbehorende hubsites) uw site zich abonneert.

 1. Klik in het menu Siteacties Menu Siteacties op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in het gedeelte Beheer van de siteverzameling op Publiceren van inhoudstype.

 3. In de sectie Hubs worden de namen van alle toepassingen voor services voor beheerde metagegevens die inhoudstypen naar deze siteverzameling publiceren, vetgedrukt weergegeven. De namen worden gevolgd door de URL's van de hubsites voor deze services en een lijst met de inhoudstypen waarop de site is geabonneerd.

Opmerking : Op geabonneerde sites hebben inhoudstypen waarop de site is geabonneerd het kenmerk Alleen-lezen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een inhoudstype dat op uw site is gepubliceerd, selecteert u de URL van de hubsite om naar de galerie met site-inhoudstypen voor de hubsite te gaan. Afhankelijk van de manier waarop uw organisatie de publicatie van inhoudstypen beheert, hebt u mogelijk geen machtiging om inhoudstypen op de hubsite te bewerken. In dat geval moet u contact opnemen met de personen die de publicatie van inhoudstypen op de hubsite beheren.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×