Projectstructuurcodes (WBS) maken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Structuurcodes (WBS) gebruiken zijn alfanumerieke codes die unieke positie van elke taak in de structuur overzicht van uw project aangeven. Projectstructuurcodes kunnen worden gebruikt voor het melden van schema's en houdt de kosten.

Zie voor meer informatie over het weergeven van WBS-codes in een weergave weergeven overzichtsnummers (of structuurcodes) in een weergave.

Wat wilt u doen?

Meer weten over projectstructuurcodes

Aangepaste projectstructuurcodes definiëren

De nummering van projectstructuurcodes aanpassen

Meer weten over projectstructuurcodes

Er zijn twee soorten structuurcodes in Microsoft Office Project: overzichtsnummers en aangepaste projectstructuurcodes. Lees de volgende secties voor meer informatie.

Overzichtsnummers

Overzichtsnummers zijn het eenvoudigste type projectstructuurcodes. In Microsoft Office Project wordt automatisch een overzichtsnummer berekend voor elke taak. De nummering wordt gebaseerd op de overzichtsstructuur van de takenlijst. Als de eerste taak in uw takenlijst bijvoorbeeld het nummer 1 heeft en die taak drie subtaken heeft, krijgen die subtaken de nummers 1.1, 1.2 en 1.3.

Overzichtsnummers bestaan uit alleen getallen (geen letters) en u kunt ze niet bewerken. Ze doet, echter automatisch wijzigen wanneer u een taak omhoog of omlaag verplaatsen in de takenlijst en wanneer u taken vergroten of verkleinen. Bijvoorbeeld wordt als een subtaak heeft overzichtsnummer 3.5.4 en als u een rij in de lijst omhoog verplaatsen, het overzichtsnummer automatisch bijgewerkt naar 3.5.3. Als u deze dezelfde subtaak vervolgens uitspringen, wordt het overzichtsnummer wordt automatisch bijgewerkt naar 3.6.

Tip : Als u wilt overzichtsnummers weergeeft, kunt u het veld Overzichtsnummer toevoegen aan een weergave tabel of blad of u kunt kiezen om weer te geven van de overzichtsnummers naast de taaknamen. Als u wilt weergeven de overzichtsnummers naast de taaknamen van de in het menu Extra , klikt u op Optiesen klik vervolgens op het tabblad Beeld . Selecteer onder Overzichtsopties, het selectievakje Overzichtsnummer weergeven .

Aangepaste projectstructuurcodes

Als uw project profiteren wilt van de projectstructuurcodes die bestaan uit een bepaalde lengte berekend, reeksen of sets van cijfers en letters gedetailleerde, kunt u een één aangepaste Projectstructuur codemasker voor het project definiëren. (Geen project kan meer dan een invoermasker één aangepaste code hebben.) De aangepaste structuurcode is vastgelegd in het veld Projectstructuur .

Als met overzichtsnummers staat elk niveau van een aangepaste structuurcode voor een overzichtsniveau in de takenlijst. U kunt een unieke notatie voor elk niveau van de code en elk niveau wordt weergegeven in de code op basis van de hiërarchie van taken, overzichtstaken en subtaken.

Als u van plan bent gefaseerd projecten die met de organisatie-richtlijnen voor het komende boekjaar overeenkomen, kunt u bijvoorbeeld een aangepaste Projectstructuur codemasker voor elke taak die met behulp van de corresponderende richtlijn, kwartaal en project maken. Met deze code, wellicht u een taak met een aangepaste structuurcode van CustSat.Q3.CSTools.11, waarmee wordt aangegeven dat deze taak 11 in het project klant ondersteuning hulpmiddelen voor Upgrade, start tijdens het derde kwartaal en die ondersteuning biedt voor de klanttevredenheid bedrijven richtlijn voor de geplande fiscaal jaar.

Naar boven

Aangepaste projectstructuurcodes definiëren

 1. Klik in het menu Beeld op een bladweergave, zoals de weergave Taakblad.

  Als u een weergave wilt gebruiken die niet voorkomt in het menu Beeld, klikt u op Meer weergaven. Klik op de gewenste weergave in de lijst Weergaven en klik vervolgens op Toepassen.

 2. Wijs in het menu Project de optie Projectstructuur aan en klik vervolgens op Code definiëren.

 3. Typ een speciaal voorvoegsel dat bij dit project hoort in het vak Voorvoegsel van projectcode als u de taken in dit project wilt onderscheiden van taken in andere projecten.

  Hiermee wordt het project op het hoogste niveau van de structuurcode identificeren. Het voorvoegsel is handig in de subprojecten binnen een hoofdproject of bij het maken van taakafhankelijkheden tussen projecten identificeren.

  U kunt het voorvoegsel van de projectcode opgeven met een willekeurige combinatie van cijfers, hoofdletters, kleine letters en symbolen.

 4. Als u de codetekenreeks voor de taken op het eerste niveau wilt opgeven, klikt u op de eerste rij in de kolom Reeks op de pijl en vervolgens op het type teken dat u voor dit niveau wilt gebruiken:

  • Klik op Cijfers (geordend) als u een numerieke projectstructuurcode wilt weergeven voor dit niveau, bijvoorbeeld 1, 2 en 3 voor de eerste drie samenvattingstaken in het project.

  • Klik op Hoofdletters (geordend) als u alfabetische structuurcodes in hoofdletters wilt weergeven, bijvoorbeeld A, B en C voor de eerste drie samenvattingstaken in het project.

  • Klik op Kleine letters (geordend) als u alfabetische structuurcodes in kleine letters wilt weergeven, bijvoorbeeld a, b en c voor de eerste drie samenvattingstaken in het project.

  • Klik op Tekens (niet-geordend) om een willekeurige combinatie van cijfers, hoofdletters en kleine letters weer te geven, bijvoorbeeld Arch1, Const1 en Insp1 voor de eerste drie samenvattingstaken in het project.

   Als u voor deze optie kiest, hebt u de hoogste mate van flexibiliteit bij het opgeven van aangepaste structuurcodes. Er wordt een sterretje (*) weergegeven in het veld voor structuurcodes totdat u een tekenreeks voor dit niveau van de structuurcode opgeeft.

 5. In de kolom Lengte typt of selecteert u het aantal tekens voor elk niveau van de codetekenreeks. U kunt het precieze aantal tekens opgeven of u kunt Willekeurig selecteren om elk gewenst aantal tekens toe te staan voor dat codeniveau.

  U kunt bijvoorbeeld 3 typen als u wilt dat het verplichte in te voeren aantal tekens op één niveau van de structuurcode 3 bedraagt. De totale lengte van een structuurcode kan tussen 1 en 255 tekens bedragen.

 6. Typ of selecteer in de kolom Scheidingsteken een teken waarmee de codetekenreeks voor een niveau wordt gescheiden van de codetekenreeks voor het volgende niveau.

  Een punt is het standaardscheidingsteken. U kunt voor elk codeniveau een ander scheidingsteken opgeven.

  U kunt ook besluiten geen enkel scheidingsteken tussen de codeniveaus te gebruiken. Verwijder het scheidingsteken in het veld Scheidingsteken.

 7. Geef één codetekenreeks op voor elk niveau met inspringende taken in het overzicht.

  Als u een afzonderlijke codetekenreeks wilt opgeven voor elk niveau, klikt u op de volgende rij en vult u de kolommen Reeks, Lengte en Scheidingsteken in.

 8. Schakel het selectievakje Structuurcode genereren voor nieuwe taak uit als u niet wilt dat er telkens wanneer u een nieuwe taak invoert automatisch een structuurcode wordt toegewezen.

 9. Schakel het selectievakje Uniek karakter van nieuwe structuurcodes verifiëren uit als u het gebruik van dezelfde structuurcode voor meerdere taken wilt toestaan.

Opmerking : 

 • Het teken dat u gebruikt als een scheidingsteken kan niet worden gebruikt als onderdeel van de code. Als u een streepje als het scheidingsteken gebruikt, niet u bijvoorbeeld een afbreekstreepje gebruiken in de code die u gebruikt om aan te geven van een taak.

 • U kunt niet meer dan een set projectstructuurcodes definiëren per project. Als u nog een organisatiestructuur wilt weergeven voor taken, kunt u aangepaste velden gebruiken om een afzonderlijke set codes te maken of toe te passen.

 • Als u wilt bekijken projectstructuurcodes, moet u het veld Projectstructuur toevoegen aan uw weergave.

 • Als u wilt wijzigen van de structuurcode voor een overzichtstaak en alle bijbehorende subtaken, moet u de bestaande code wijzigen of instellen van sterretjes, in de structuurcode van de overzichtstaak naar een andere reeks tekens.

  Stel dat de projectstructuurcode voor een specifieke subtaak Ph3.Prj5.Arch.Taak3 is. 'Taak3' staat dan voor de subtaak 'Plannen ontwikkelen' en 'Arch' staat voor de samenvattingstaak 'Oplossing van architect'. De naam van de samenvattingstaak is gewijzigd in 'Ontwerpoplossing' en u moet de code voor de samenvattingstaak en alle bijbehorende subtaken bijwerken. U past de projectstructuurcode zo aan dat de samenvattingstaak wordt gecodeerd tot 'Ont' en vervolgens wordt de projectstructuurcode voor de subtaak 'Plannen ontwikkelen' automatisch bijgewerkt naar Ph3.Prj5.Ont.Taak3.

Naar boven

De nummering van projectstructuurcodes aanpassen

Nadat u taken hebt verplaatst of verwijderd, staan de aangepaste projectstructuurcodes mogelijk niet meer in de goede volgorde. De projectstructuurcodes worden in Project niet automatisch opnieuw genummerd, omdat u deze codes mogelijk gebruikt in documenten of andere systemen die niet zijn gekoppeld aan uw Project-bestand. U kunt de structuurcodes van alle taken of van de geselecteerde taken opnieuw nummeren.

 1. Klik in het menu Beeld op een bladweergave met de taken die u opnieuw wilt nummeren, bijvoorbeeld Taakblad.

  Als u een weergave wilt gebruiken die niet voorkomt in het menu Beeld, klikt u op Meer weergaven. Klik op de gewenste weergave in de lijst Weergaven en klik vervolgens op Toepassen.

 2. Selecteer de taken die u opnieuw wilt nummeren. (De eerste taak in een selectie met taken wordt niet opnieuw genummerd. Deze wordt als uitgangspunt gebruikt voor het opnieuw nummeren van de taken.)

  Als u de projectstructuurcodes voor alle taken wilt aanpassen, selecteert u geen taken.

 3. Wijs in het menu Project de optie Projectstructuur aan en klik op Opnieuw nummeren.

 4. Klik op Geselecteerde taken als u de volgorde van de structuurcodes voor alleen geselecteerde, aaneengrenzende taken wilt corrigeren.

  Als u de volgorde van de structuurcodes voor alle taken in het project wilt corrigeren, klikt u op Het hele project.

Opmerking : 

 • Als uw project subprojecten bevat, kunt u sommige of alle taken in elk subproject opnieuw nummeren door alle subtaken weer te geven. Klik op weergeven Weergeven en klik vervolgens op Alle subtaken. (Project kan taken opnieuw nummeren van subprojecten die niet worden weergegeven.)

 • Als u subprojecten die worden ingevoegd in het hoofdproject opnieuw nummert, wordt ook de code gewijzigd die staat voor elk subproject op projectniveau.

 • Als u structuurcodes wilt weergeven, moet u een kolom Projectstructuur toevoegen aan een bladweergave.

 • Als u wilt wijzigen projectstructuurcodes nadat Project wordt berekend, in het menu Project , wijs Projectstructuuren klik vervolgens op Code definiëren. Klik in de kolom reeksen het type teken van elk niveau van het codemasker te wijzigen. Wanneer u een code op het niveau van de overzichtstaak bijwerkt, worden alle subtaken voor die samenvattingstaak worden automatisch bijgewerkt.

  Als u problemen ondervindt bij het wijzigen van uw projectstructuurcodes, kan het zijn voor een van de volgende oorzaken hebben:

  • U probeert te wijzigen van een structuurcode met een codemasker, nadat de code is berekend     Als u een codemasker Projectstructuur hebt gemaakt en WBS-codes zijn al berekend voor taken, kunt u de structuurcode alleen door de niveaus van de codemasker opnieuw te definiëren. Na het opnieuw definiëren niveaus van de codemasker, kunt u elk niveau van het codemasker van geordende cijfers, geordende hoofdletters, geordende kleine letters of ongeordende tekens in een ander type.

  • U probeert te wijzigen van projectstructuurcodes op een lager niveau in de takenlijst     U kunt de tekens in de structuurcode voor een subtaak, alleen voor de overzichtstaak waar dat niveau van de structuurcode is gedefinieerd niet wijzigen.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×