PowerPoint-sjablonen maken

Zie Wat is een PowerPoint-sjabloon? als u wilt weten wat een PowerPoint-sjabloon is.

Opmerking   U hoeft geen volledig nieuwe sjabloon te maken. Er zijn duizenden GRATIS PowerPoint-sjablonen te vinden op Office.com die u kunt gebruiken of kunt aanpassen aan uw behoeften.

Ga als volgt te werk om een sjabloon te maken die u in uw presentatie gaat gebruiken:

 1. Open een lege presentatie en klik op het tabblad Beeld in de groep Modelweergaven op Diamodel.

  Tip   In de diamodelweergave, in het deelvenster met miniatuur van de dia's, is het diamodel de grotere dia-afbeelding en worden de bijbehorende indelingen daaronder kleiner weergegeven.

  Diamodel met indelingen

  1. Diamodel

  2. Bijbehorende indelingen

 2. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit om het diamodel en de bijbehorende indelingen aan te passen:

  • Als u een ongewenste tijdelijke standaardaanduiding wilt verwijderen uit een indeling, klikt u, in het deelvenster met miniaturen van de dia's op de dia-indeling die de tijdelijke aanduiding bevat, op de rand van de tijdelijke aanduiding in het presentatievenster en drukt u op Delete.

  • Als u een tijdelijke aanduiding voor tekst wilt toevoegen, klikt u in het deelvenster met miniaturen van de dia's op de dia-indeling waaraan u de tijdelijke aanduiding wilt toevoegen en gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het tabblad Diamodel in de groep Modelindeling op Tijdelijke aanduiding invoegen en vervolgens op Tekst.

   2. Klik ergens in het diamodel en sleep vervolgens om de tijdelijke aanduiding te tekenen.

    Tip   Als u het formaat van een tijdelijke aanduiding wilt wijzigen, versleept u de hoek van een van de randen.

   3. Typ een beschrijving waarin gebruikers van uw sjabloon worden gevraagd specifieke informatie in te voeren. Zie Een tijdelijke aanduiding met aangepaste prompttekst toevoegen voor meer informatie.

  • Als u andere typen tijdelijke aanduidingen wilt toevoegen met inhoud zoals afbeeldingen, illustraties, schermopnamen, SmartArt-afbeeldingen, diagrammen, films, geluiden en tabellen, klikt u op het tabblad Diamodel in de groep Modelindeling op Tijdelijke aanduiding invoegen en klikt u vervolgens op het type tijdelijke aanduiding dat u wilt toevoegen.

  • Als u kleur en een achtergrond wilt toevoegen, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

   1. Als u een thema op uw presentatie wilt toepassen (om kleur, opmaak, effecten in een indeling op te nemen), klikt u op het tabblad Diamodel in de groep Thema bewerken op Thema's en selecteert u een thema.

   2. Als u de achtergrond wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Diamodel in de groep Achtergrond op Achtergrondstijlen en selecteert u een achtergrond.

  • Als u de paginastand voor alle dia's in uw presentatie wilt instellen, klikt u op het tabblad Diamodel in de groep Pagina-instelling op Afdrukstand van dia en vervolgens op Staand of Liggend.

 3. Als u de sjabloon wilt opslaan, klikt u op de Office-knop en klikt u vervolgens op Opslaan als.

 4. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het bestand of accepteer de voorgestelde bestandsnaam.

 5. Klik in de lijst Opslaan als type op PowerPoint-sjabloon (.potx) en klik op Opslaan.

  Tip   Sla uw sjablonen op in de sjablonenmap C:\Program Files\Microsoft Office\Sjablonen\ zodat u ze gemakkelijker terug kunt vinden.

 6. Zie Een sjabloon toepassen op een presentatie als u hulp nodig hebt bij het toepassen van uw nieuwe sjabloon op een presentatie.

Naar boven

Koppelingen naar meer informatie over PowerPoint-sjablonen

Is van toepassing op: PowerPoint 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen