PowerPoint Viewer installeren en uitvoeren

Wat is PowerPoint Viewer?

Als u een presentatie op een computer wilt bekijken waarop Microsoft Office PowerPoint niet is geïnstalleerd, of als u een presentatie wilt verspreiden onder mensen die wellicht PowerPoint niet op hun computer hebben, gebruikt u Microsoft Office PowerPoint Viewer.

Hoe kom ik aan PowerPoint Viewer?

Standaard wordt PowerPoint Viewer geïnstalleerd als u PowerPoint installeert, zodat u de viewer met de functie Inpakken voor cd kunt gebruiken. Als u in PowerPoint een presentatie opslaat met de functie Inpakken voor cd, wordt Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 standaard aan de cd of de netwerklocatie toegevoegd waarop u de presentatie opslaat. Als u verbinding hebt met internet, kunt u PowerPoint Viewer ook van Microsoft Office Online downloaden.

Voer een van de volgende handelingen uit om in bezit te komen van Office PowerPoint Viewer 2007:

 • Als Microsoft Office PowerPoint 2007 niet op de computer is geïnstalleerd:

  Download Office PowerPoint Viewer 2007 rechtstreeks van Microsoft Office Online.

 • Als Office PowerPoint 2007 wel op de computer is geïnstalleerd:

  PowerPoint Viewer wordt iedere keer als u in PowerPoint de functie Inpakken voor cd gebruikt, geïnstalleerd.

  Voer onderstaande handelingen uit om een presentatie in te pakken voor een cd:

  1. Open in PowerPoint de presentatie die u wilt inpakken.

  2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs de pijl naast Publiceren aan en klik op Inpakken voor cd.

  3. Klik in het dialoogvenster Inpakken voor cd op Opties en selecteer de gewenste opties

   Opmerking : Raadpleeg Een presentatie inpakken om deze op een cd te zetten voor informatie over de opties.

  4. Klik op Naar map kopiëren of op Naar cd kopiëren.

   De presentatie wordt ingepakt en naar een map of cd gekopieerd zodat u de presentatie kunt verspreiden.

   Notities : 

   • U kunt Office PowerPoint Viewer 2007 gebruiken om bestanden te bekijken die geschikt zijn voor Microsoft PowerPoint 2000 of 2002, of voor Microsoft Office PowerPoint 2003 of later.

   • Office PowerPoint Viewer 2007 biedt geen ondersteuning voor bestanden die geschikt zijn voor Microsoft PowerPoint 97 of eerder. Als u Office PowerPoint Viewer 2007 wilt gebruiken om een presentatie te bekijken die geschikt is voor PowerPoint 97 of eerder, opent u de presentatie in PowerPoint 2000 of 2002, of in Office PowerPoint 2003 of later en slaat u deze op als PowerPoint 2000- of 2002-bestand, of als Office PowerPoint 2003-bestand of later.

   • U kunt daarnaast ook PowerPoint Viewer 2000 gebruiken om een presentatie te bekijken die geschikt is voor PowerPoint 97 of eerder.

   • U kunt Office PowerPoint Viewer 2007 uitvoeren op computers met Microsoft Windows XP Service Pack 2 of later.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×