PowerPoint 2007 gebruiken om te werken met presentaties die zijn gemaakt met lagere versies van PowerPoint

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel is over het gebruik van Microsoft Office PowerPoint 2007 te openen, bewerken en converteren van presentaties die zijn gemaakt in een andere versie van PowerPoint. Als u een presentatie die u hebt gemaakt in Office PowerPoint 2007 in een andere bestandsindeling opslaan wilt, raadpleegt u Gebruik PowerPoint 2007 naar een presentatie in een andere bestandsindeling openen of opslaan.

In dit artikel

Overzicht van de compatibiliteitsmodus

Compatibiliteitsmodus inschakelen

De compatibiliteitsmodus uitschakelen

Hoe kunt u zien als u zich in de compatibiliteitsmodus

Presentatieonderdelen die zich anders gedragen in de compatibiliteitsmodus

Uw presentatie converteren naar PowerPoint 2007

Een PowerPoint 2007-presentatie controleren op compatibiliteit met lagere versies van PowerPoint

Waarom is een optie of opdracht niet beschikbaar?

Overzicht van de compatibiliteitsmodus

Compatibiliteitsmodus voorkomt dat verlies van functionaliteit voor bewerkingen, waardoor het gemakkelijker om samen te werken met personen die oudere versies van PowerPoint dan Microsoft Office PowerPoint 2007gebruiken. Verlies van functionaliteit kan optreden als tekst en objecten, zoals vormen of SmartArt-afbeeldingen worden geconverteerd naar afbeeldingen of bitmaps. Of, bijvoorbeeld als u een animatie hebt toegevoegd aan tekst en klikt u vervolgens de tekst die is geconverteerd naar een afbeelding, de animatie wordt verloren gaan.

De compatibiliteitsmodus zorgt ervoor dat Office PowerPoint 2007- en PowerPoint 97-2003-bestanden (.PPT) compatibel zijn door functies in PowerPoint 2007 te onderdrukken die inhoud kunnen toevoegen, zoals een effect, die niet compatibel is met PowerPoint 97-2003-bestanden. De compatibiliteitsmodus in PowerPoint 2007 zorgt ervoor dat u PowerPoint 97-2003-bestanden kunt openen en opslaan zonder ze te converteren naar PowerPoint 2007-bestanden.

In de compatibiliteitsmodus kunt u PowerPoint 97-2003-presentaties openen, bewerken en opslaan maar kunt u niet alle nieuwe PowerPoint 2007-functies gebruiken. In PowerPoint 2007 wordt de compatibiliteitsmodus geactiveerd wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert:

 • U opent een bestand dat is opgeslagen in PowerPoint 97-2003-indeling (.PPT).

 • U converteert een PowerPoint 2007-bestandsindeling naar een PowerPoint 97-2003-bestandsindeling door Opslaan als te gebruiken.

 • U stelt PowerPoint 2007 zo in dat alle presentaties worden opgeslagen in de PowerPoint 97-2003-indeling.

Wanneer u een PowerPoint 2007-bestand (.PPTX) opslaat als een PowerPoint 97-2003-presentatiebestand (.PPT), wordt in PowerPoint 2007 automatisch de Compatibiliteitscontrole uitgevoerd om mogelijke compatibiliteitsproblemen te identificeren. De Compatibiliteitscontrole waarschuwt u over inhoud die mogelijk niet compatibel is met versies van PowerPoint die lager zijn dan PowerPoint 2007.

Als andere mensen die lagere versies van PowerPoint gebruiken uw PowerPoint 2007-presentatie moeten bewerken of hiermee moeten werken, blijft u in de compatibiliteitsmodus. Als u dit niet doet, moet u uw presentatie converteren naar PowerPoint 2007 zodat u alle nieuwe functies kunt gebruiken die beschikbaar zijn in PowerPoint 2007.

Compatibiliteitsmodus inschakelen

Wanneer u een nieuwe PowerPoint 2007-presentatie maakt die zal worden gebruikt in een lagere versie, kunt u de compatibiliteitsmodus inschakelen door het bestand op te slaan in de PowerPoint 97-2003-indeling.

 1. Open een nieuwe presentatie.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 3. Klik op PowerPoint 97-2003-presentatie.

 4. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie.

 5. Klik op Opslaan.

Belangrijk : Aangezien de onderstaande functies niet beschikbaar zijn in PowerPoint 2007, gaan gegevens die gekoppeld zijn aan deze functies voorgoed verloren als u een PowerPoint 97-2003-bestand dat deze gegevens bevat opslaat in PowerPoint 2007:

 • Presentatie uitzenden

 • Microsoft Script Editor

 • Publiceren en abonneren

 • Voor revisie verzenden

De compatibiliteitsmodus uitschakelen

Wanneer u een presentatie die is gemaakt in een eerdere versie van PowerPoint opent, wordt deze geopend in de compatibiliteitsmodus. U kunt de compatibiliteitsmodus uitschakelen door het bestand opslaan in PowerPoint 2007 -indeling.

 1. Open de presentatie die in een eerdere versie van PowerPoint werd gemaakt.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 3. Klik PowerPoint-presentatie (*.pptx).

 4. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie.

 5. Klik op Opslaan.

Hoe kunt u zien als u zich in de compatibiliteitsmodus

Als u zich in de compatibiliteitsmodus bevindt:

 • Verschijnt Compatibiliteitsmodus tussen vierkante haken naast de bestandsnaam op de titelbalk van het PowerPoint 2007-venster.

 • Zijn sommige opties of opdrachten niet beschikbaar.

 • Verschijnt er geen 'x' aan het einde van de bestandsnaamextensie. Een bestand waarvan de naam eindigt op .PPT is bijvoorbeeld niet opgeslagen in de PowerPoint 2007-bestandsindeling terwijl een bestand waarvan de naam eindigt op .PPTX wel een PowerPoint 2007-bestand is.

Presentatieonderdelen die zich anders gedragen in de compatibiliteitsmodus

Hierna volgt een lijst met presentatieonderdelen die zich anders gedragen of niet meer beschikbaar zijn wanneer u werkt in de compatibiliteitsmodus.

PowerPoint 2007-onderdeel

Gedrag in de compatibiliteitsmodus

Diagrammen

Diagrammen worden geconverteerd naar afbeeldingen kunnen niet worden bewerkt, tenzij u deze naar SmartArt-afbeeldingen of vormen converteren. Zie voor meer informatie over het converteren van bestaande diagrammen, converteren van een bestaand diagram.

Slagschaduwen

Zachte buitenschaduwen worden geconverteerd naar harde schaduwen die u kunt bewerken.

Kaders met overgang voor vormen of tekst

Niet beschikbaar.

Lettertypen voor koppen en hoofdteksten

Lettertypen voor koppen en hoofdteksten worden geconverteerd naar statische opmaak. Als u het bestand vervolgens opnieuw opent in PowerPoint 2007 en een ander opmaakprofiel gebruikt, worden de lettertypen voor koppen en hoofdteksten niet automatisch gewijzigd.

Inspringingsniveau

Sommige inspringingsniveaus zijn niet beschikbaar.

Meerdere kolommen met tekst

Niet beschikbaar.

Vormen in tijdelijke aanduidingen

Niet beschikbaar.

Door halen en dubbel doorhalen voor tekst

Niet beschikbaar.

Symbolen

Niet beschikbaar.

Teksteffecten, zoals schaduw, weerspiegeling en gloed

Niet beschikbaar.

Thema's

Sommige thema's ertoe leiden dat vormen en tijdelijke plaatsaanduidingen omzetten in afbeeldingen.

Snelle WordArt-stijlen

Niet beschikbaar.

Uw presentatie converteren naar PowerPoint 2007

Als u niet meer in de compatibiliteitsmodus hoeft te werken omdat de mensen waarmee u werkt een upgrade hebben uitgevoerd naar PowerPoint 2007 of als u wilt gebruikmaken van de volledige functionaliteit van PowerPoint 2007, kunt u uw PowerPoint 97-2003-presentatie converteren naar een PowerPoint 2007-bestand. Als u dit doet, wordt de presentatie opgeslagen als een PowerPoint 2007-bestand (.PPTX). Nadat de presentatie is geconverteerd, is deze niet meer beschikbaar in de oorspronkelijke bestandsindeling maar hebt u nog wel toegang tot alle nieuwe en verbeterde functies en functionaliteit die PowerPoint 2007 biedt en is de bestandsgrootte kleiner.

Tip : Als u behouden een kopie van de presentatie in de oorspronkelijke bestandsindeling wilt, voordat u deze op de presentatie opslaan met een andere naam in de vorige versie-bestandsindeling converteren. Wanneer u een bestand converteert, wordt het oorspronkelijke bestand wordt overschreven.

 1. Open in PowerPoint 2007 de presentatie die u wilt converteren naar de PowerPoint 2007-indeling.

  De presentatie wordt automatisch geopend in de compatibiliteitsmodus.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op converteren. Als u een bericht over het converteren van presentaties ontvangt, klikt u op OK.

  Als u wilt dat het bericht over het converteren van presentaties niet meer wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje Niet meer vragen om documenten te converteren in.

Naar boven

Een PowerPoint 2007-presentatie controleren op compatibiliteit met lagere versies van PowerPoint

Als u wilt controleren of uw PowerPoint 2007-presentatie compatibiliteitsproblemen heeft die zorgen voor een beperkte functionaliteit of betrouwbaarheid in lagere versies van PowerPoint, kunt u de Compatibiliteitscontrole uitvoeren. Hiermee zoekt u naar potentiële compatibiliteitsproblemen in uw presentatie en kunt u een rapport maken zodat u ze kunt oplossen.

Belangrijk : Wanneer u in PowerPoint 2007 in de compatibiliteitsmodus werkt aan uw presentatie en de presentatie de PowerPoint 97-2003-bestandsindeling (.PPT) heeft in plaats van de nieuwe, op XML gebaseerde PowerPoint 2007-bestandsindeling (.PPTX), wordt de Compatibiliteitscontrole automatisch uitgevoerd wanneer u uw presentatie opslaat.

Er zijn twee verschillende soorten berichten van de compatibiliteitscontrole:

 • Met het meest voorkomende type bericht wordt u ervan op de hoogte gesteld dat u bewerkingsfunctionaliteit kwijtraakt wanneer u uw PowerPoint 2007-presentatie opent in een lagere versie van PowerPoint. Als u een PowerPoint 2007-presentatie die een SmartArt-afbeelding bevat bijvoorbeeld opslaat in de PowerPoint 97-2003-indeling en dat bestand vervolgens opent in een versie van PowerPoint die lager is dan PowerPoint 2007, wordt de SmartArt-afbeelding gewijzigd in een afbeelding. Als u het bestand echter opnieuw opent in PowerPoint 2007 zonder de SmartArt-afbeelding te bewerken of het formaat hiervan te wijzigen, kunt u de SmartArt-afbeelding blijven bewerken. In de berichttekst wordt 'In oudere versies van PowerPoint' weergegeven.

 • Het tweede type bericht wordt u geïnformeerd dat functionaliteit permanent gaan verloren. Tijdelijke aanduiding voor tekst is bijvoorbeeld permanent verloren als u de tijdelijke aanduiding voor tekst in een aangepaste indeling wijzigt.

Klik op Help Afbeelding van Help-knop in het dialoogvenster Compatibiliteitscontrole voor meer informatie over de compatibiliteitscontrole-berichten.

De Compatibiliteitscontrole uitvoeren

 1. Open de database die u op compatibiliteit wilt controleren.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs voorbereidenen klik vervolgens op Compatibiliteitscontrole uitvoeren.

  Opmerking : Als u uw presentatie elke keer dat u deze opslaat wilt controleren op compatibiliteit, schakelt u in het dialoogvenster Microsoft Office PowerPoint Compatibiliteitscontrole het selectievakje Compatibiliteit controleren bij opslaan in Word 97-2003-indelingen in.

Waarom is een optie of opdracht niet beschikbaar?

Als een optie of opdracht niet beschikbaar is, duidt dit er in de meeste gevallen op dat u zich in de compatibiliteitsmodus bevindt. Als u het zeker wilt weten, moet u controleren of u zich in deze modus bevindt. Nadat u hebt gecontroleerd of u zich in de compatibiliteitsmodus bevindt, converteert u de presentatie naar een PowerPoint 2007-bestand zodat de optie of opdracht beschikbaar wordt en u deze kunt gebruiken.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×