PowerPoint 2007 gebruiken om te werken met presentaties die zijn gemaakt met lagere versies van PowerPoint

In dit artikel

Overzicht van compatibiliteitsmodus

Compatibiliteitsmodus inschakelen

Weten wanneer u zich in de compatibiliteitsmodus bevindt

Presentatieonderdelen die zich anders gedragen in de compatibiliteitsmodus

Uw presentatie converteren naar PowerPoint 2007

Een PowerPoint 2007-presentatie controleren op compatibiliteit met lagere versies van PowerPoint

Waarom is een optie of opdracht niet beschikbaar?

Overzicht van compatibiliteitsmodus

Met de compatibiliteitsmodus wordt het verlies van bewerkingsfunctionaliteit voorkomen en kunt u eenvoudig samenwerken met mensen die versies van PowerPoint gebruiken die lager zijn dan Microsoft Office PowerPoint 2007. Verlies van functionaliteit kan optreden wanneer tekst en object, zoals vormen of SmartArt-afbeeldingen, worden geconverteerd naar afbeeldingen of bitmap. Als u een animatie hebt toegevoegd aan tekst en die tekst vervolgens wordt geconverteerd naar een afbeelding, kan die animatie bijvoorbeeld ook verloren gaan.

De compatibiliteitsmodus zorgt ervoor dat Office PowerPoint 2007- en PowerPoint 97-2003-bestanden (.PPT) compatibel zijn door functies in PowerPoint 2007 te onderdrukken die inhoud kunnen toevoegen, zoals een effect, die niet compatibel is met PowerPoint 97-2003-bestanden. De compatibiliteitsmodus in PowerPoint 2007 zorgt ervoor dat u PowerPoint 97-2003-bestanden kunt openen en opslaan zonder ze te converteren naar PowerPoint 2007-bestanden.

In de compatibiliteitsmodus kunt u PowerPoint 97-2003-presentaties openen, bewerken en opslaan maar kunt u niet alle nieuwe PowerPoint 2007-functies gebruiken. In PowerPoint 2007 wordt de compatibiliteitsmodus geactiveerd wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert:

 • U opent een bestand dat is opgeslagen in PowerPoint 97-2003-indeling (.PPT).

 • U converteert een PowerPoint 2007-bestandsindeling naar een PowerPoint 97-2003-bestandsindeling door Opslaan als te gebruiken.

 • U stelt PowerPoint 2007 zo in dat alle presentaties worden opgeslagen in de PowerPoint 97-2003-indeling.

Wanneer u een PowerPoint 2007-bestand (.PPTX) opslaat als een PowerPoint 97-2003-presentatiebestand (.PPT), wordt in PowerPoint 2007 automatisch de Compatibiliteitscontrole uitgevoerd om mogelijke compatibiliteitsproblemen te identificeren. De Compatibiliteitscontrole waarschuwt u over inhoud die mogelijk niet compatibel is met versies van PowerPoint die lager zijn dan PowerPoint 2007.

Als andere mensen die lagere versies van PowerPoint gebruiken uw PowerPoint 2007-presentatie moeten bewerken of hiermee moeten werken, blijft u in de compatibiliteitsmodus. Als u dit niet doet, moet u uw presentatie converteren naar PowerPoint 2007 zodat u alle nieuwe functies kunt gebruiken die beschikbaar zijn in PowerPoint 2007.

Opmerking   Hoewel mensen die een lagere versie gebruiken van PowerPoint (en het Microsoft Office-compatibiliteitspakket voor 2007 Office Word-, Excel- en PowerPoint-bestandsindelingen installeren) PowerPoint 2007-presentaties kunnen openen, kunnen ze mogelijk geen items wijzigen die zijn gemaakt met behulp van de nieuwe of verbeterde functies in PowerPoint 2007. Als u bijvoorbeeld een lagere versie van PowerPoint gebruikt om een PowerPoint 2007-presentatie te openen die een SmartArt-afbeelding bevat, wordt de SmartArt-afbeelding een afbeelding die niet kan worden bewerkt in de lagere versie van PowerPoint. Als u een PowerPoint 2007-presentatie wilt maken die kan worden gebruikt in een lagere versie van PowerPoint, kunt u de compatibiliteitsmodus inschakelen zodat de meeste opdrachten en functies die ervoor kunnen zorgen dat uw inhoud niet meer compatibel is, niet meer beschikbaar zijn.

Naar boven

Compatibiliteitsmodus inschakelen

Wanneer u een nieuwe PowerPoint 2007-presentatie maakt die zal worden gebruikt in een lagere versie, kunt u de compatibiliteitsmodus inschakelen door het bestand op te slaan in de PowerPoint 97-2003-indeling.

 1. Open een nieuwe presentatie.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Opslaan als.

 3. Klik op PowerPoint 97-2003-presentatie.

 4. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de presentatie.

 5. Klik op Opslaan.

Belangrijk   Aangezien de onderstaande functies niet beschikbaar zijn in PowerPoint 2007, gaan gegevens die gekoppeld zijn aan deze functies voorgoed verloren als u een PowerPoint 97-2003-bestand dat deze gegevens bevat opslaat in PowerPoint 2007:

Weten wanneer u zich in de compatibiliteitsmodus bevindt

Als u zich in de compatibiliteitsmodus bevindt:

 • Verschijnt Compatibiliteitsmodus tussen vierkante haken naast de bestandsnaam op de titelbalk van het PowerPoint 2007-venster.

 • Zijn sommige opties of opdrachten niet beschikbaar.

 • Verschijnt er geen 'x' aan het einde van de bestandsnaamextensie. Een bestand waarvan de naam eindigt op .PPT is bijvoorbeeld niet opgeslagen in de PowerPoint 2007-bestandsindeling terwijl een bestand waarvan de naam eindigt op .PPTX wel een PowerPoint 2007-bestand is.

  Naar boven

Presentatieonderdelen die zich anders gedragen in de compatibiliteitsmodus

Hierna volgt een lijst met presentatieonderdelen die zich anders gedragen of niet meer beschikbaar zijn wanneer u werkt in de compatibiliteitsmodus.

PowerPoint 2007-onderdeel

Gedrag in de compatibiliteitsmodus

Diagrammen

Diagrammen die zijn geconverteerd naar afbeeldingen kunnen niet worden bewerkt, tenzij u deze converteert naar SmartArt-afbeeldingen of -vormen. Zie Een bestaand diagram converteren voor meer informatie over het converteren van bestaande diagrammen.

Slagschaduwen

Zachte buitenschaduwen worden geconverteerd naar harde schaduwen die u kunt bewerken.

Kaders met overgang voor vormen of tekst

Niet beschikbaar.

Lettertypen voor koppen en hoofdteksten

Lettertypen voor koppen en hoofdteksten worden geconverteerd naar statische opmaak. Als u het bestand vervolgens opnieuw opent in PowerPoint 2007 en een ander opmaakprofiel gebruikt, worden de lettertypen voor koppen en hoofdteksten niet automatisch gewijzigd.

Inspringingsniveau

Sommige inspringingsniveaus zijn niet beschikbaar.

Meerdere kolommen met tekst

Niet beschikbaar.

Vormen in tijdelijke aanduidingen

Niet beschikbaar.

Doorhalen en dubbel doorhalen voor tekst

Niet beschikbaar.

Symbolen

Niet beschikbaar.

Teksteffecten, zoals schaduw, weerspiegeling en gloed

Niet beschikbaar.

Thema's

Sommige thema's zorgen ervoor dat vormen en tijdelijke plaatsaanduidingen worden gewijzigd in afbeeldingen.

Snelle WordArt-stijlen

Niet beschikbaar.

Naar boven

Uw presentatie converteren naar PowerPoint 2007

Als u niet meer in de compatibiliteitsmodus hoeft te werken omdat de mensen waarmee u werkt een upgrade hebben uitgevoerd naar PowerPoint 2007 of als u wilt gebruikmaken van de volledige functionaliteit van PowerPoint 2007, kunt u uw PowerPoint 97-2003-presentatie converteren naar een PowerPoint 2007-bestand. Als u dit doet, wordt de presentatie opgeslagen als een PowerPoint 2007-bestand (.PPTX). Nadat de presentatie is geconverteerd, is deze niet meer beschikbaar in de oorspronkelijke bestandsindeling maar hebt u nog wel toegang tot alle nieuwe en verbeterde functies en functionaliteit die PowerPoint 2007 biedt en is de bestandsgrootte kleiner.

Tip   Als u een kopie van de presentatie wilt behouden in de oorspronkelijke bestandsindeling, moet u de presentatie opslaan met een andere naam in de bestandsindeling van de lagere versie voordat u deze converteert. Wanneer u een bestand converteert, wordt het oorspronkelijke bestand overschreven.

 1. Open in PowerPoint 2007 de presentatie die u wilt converteren naar de PowerPoint 2007-indeling.

  De presentatie wordt automatisch geopend in de compatibiliteitsmodus.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Converteren. Als u een bericht ontvangt over het converteren van presentaties, klikt u op OK.

  Als u wilt dat het bericht over het converteren van presentaties niet meer wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje Niet meer vragen om documenten te converteren in.

  Naar boven

Een PowerPoint 2007-presentatie controleren op compatibiliteit met lagere versies van PowerPoint

Als u wilt controleren of uw PowerPoint 2007-presentatie compatibiliteitsproblemen heeft die zorgen voor een beperkte functionaliteit of betrouwbaarheid in lagere versies van PowerPoint, kunt u de Compatibiliteitscontrole uitvoeren. Hiermee zoekt u naar potentiële compatibiliteitsproblemen in uw presentatie en kunt u een rapport maken zodat u ze kunt oplossen.

Belangrijk   Wanneer u in PowerPoint 2007 in de compatibiliteitsmodus werkt aan uw presentatie en de presentatie de PowerPoint 97-2003-bestandsindeling (.PPT) heeft in plaats van de nieuwe, op XML gebaseerde PowerPoint 2007-bestandsindeling (.PPTX), wordt de Compatibiliteitscontrole automatisch uitgevoerd wanneer u uw presentatie opslaat.

Er zijn twee verschillende soorten Compatibiliteitscontrole-berichten:

 • Met het meest voorkomende type bericht wordt u ervan op de hoogte gesteld dat u bewerkingsfunctionaliteit kwijtraakt wanneer u uw PowerPoint 2007-presentatie opent in een lagere versie van PowerPoint. Als u een PowerPoint 2007-presentatie die een SmartArt-afbeelding bevat bijvoorbeeld opslaat in de PowerPoint 97-2003-indeling en dat bestand vervolgens opent in een versie van PowerPoint die lager is dan PowerPoint 2007, wordt de SmartArt-afbeelding gewijzigd in een afbeelding. Als u het bestand echter opnieuw opent in PowerPoint 2007 zonder de SmartArt-afbeelding te bewerken of het formaat hiervan te wijzigen, kunt u de SmartArt-afbeelding blijven bewerken. In de berichttekst wordt 'In oudere versies van PowerPoint' weergegeven.

 • Met het tweede type bericht wordt u ervan op de hoogte gesteld dat u bepaalde functionaliteit voorgoed verliest. Als u bijvoorbeeld de tekst van de tijdelijke aanduiding voor een aangepaste indeling aanpast, gaat die tekst voorgoed verloren.

Klik op Help Knopvlak in het dialoogvenster Compatibiliteitscontrole voor meer informatie over de Compatibiliteitscontrole-berichten.

De Compatibiliteitscontrole uitvoeren

 1. Open de database die u op compatibiliteit wilt controleren.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak, wijs Voorbereiden aan en klik vervolgens op Compatibiliteitscontrole uitvoeren.

  Opmerking   Als u uw presentatie elke keer dat u deze opslaat wilt controleren op compatibiliteit, schakelt u in het dialoogvenster Microsoft Office PowerPoint Compatibiliteitscontrole het selectievakje Compatibiliteit controleren bij opslaan in Word 97-2003-indelingen in.

  Naar boven

Waarom is een optie of opdracht niet beschikbaar?

Als een optie of opdracht niet beschikbaar is, duidt dit er in de meeste gevallen op dat u zich in de compatibiliteitsmodus bevindt. Als u het zeker wilt weten, moet u controleren of u zich in deze modus bevindt. Nadat u hebt gecontroleerd of u zich in de compatibiliteitsmodus bevindt, converteert u de presentatie naar een PowerPoint 2007-bestand zodat de optie of opdracht beschikbaar wordt en u deze kunt gebruiken.

Tip   Er zijn specifieke updates en bestandsconversieprogramma's beschikbaar op Microsoft Office Online die mensen kunnen helpen PowerPoint 97-2003 te gebruiken om een PowerPoint 2007-presentatie te openen. Zie Een PowerPoint 2007-presentatie openen in een eerdere versie van PowerPoint voor meer informatie.

Naar bovenWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen