Percentages berekenen

Stel dat u een bedrag voor omzetbelasting of een cijfer voor een toetsresultaat wilt berekenen, of een percentageverandering wilt bepalen tussen twee fiscale kwartalen. Er zijn diverse manieren om percentages te berekenen.

Percentages worden berekend aan de hand van de volgende vergelijking:

amount/total = percentage

wanneer het percentage een decimale notatie heeft.

Wat wilt u doen?

Het bedrag berekenen als u het totaal en het percentage weet

Het percentage berekenen als u het totaal en het bedrag weet

Het totaal berekenen als u het bedrag en het percentage weet

Het verschil tussen twee getallen berekenen als percentage

Een getal verhogen of verlagen met een percentage

Het bedrag berekenen als u het totaal en het percentage weet

Als u bijvoorbeeld een computer aanschaft voor € 800 en de omzetbelasting 8,9% bedraagt, hoeveel omzetbelasting moet u dan betalen? In dit voorbeeld wilt u 8,9% van 800 berekenen.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

A

B

Aankoopprijs

Omzetbelasting (in decimale vorm)

€ 8,00

0,089

Formule

Beschrijving (resultaat)

=A2*B2

Hiermee wordt 800 vermenigvuldigd met 0,089 om het bedrag aan te betalen omzetbelasting te berekenen (€ 71,20)

Opmerking : Als u een getal in percentagenotatie wilt converteren naar een decimaal getal, deelt u het door 100. De omzetbelasting in dit voorbeeld (8,9) gedeeld door 100 is 0,089.

Naar boven

Het percentage berekenen als u het totaal en het bedrag weet

Als u bijvoorbeeld 42 haalt van de 50, wat is is dan het percentage correcte antwoorden?

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

A

B

Aantal punten voor correcte antwoorden

Totaal aantal mogelijke punten

42

50

Formule

Beschrijving (resultaat)

=A2/B2

Hiermee wordt 42 gedeeld door 50 om het percentage correcte antwoorden te vinden (0,84 of 84%)

Opmerking : U kunt het getal als een percentage weergeven. Selecteer de cel en ga op het tabblad Start naar de groep Getal en klik vervolgens op Procentnotatie Knopafbeelding .

Naar boven

Het totaal berekenen als u het bedrag en het percentage weet

De verkoopprijs van een shirt is bijvoorbeeld € 15, en dat is een korting van 25% op de oorspronkelijke prijs. Wat is de oorspronkelijke prijs? In dit voorbeeld wilt u weten van welk getal 75% gelijk is aan 15.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

A

B

Verkoopprijs

100% min de korting (in decimale vorm)

15

0,75

Formule

Beschrijving (resultaat)

=A2/B2

Hiermee wordt 15 gedeeld door 0,75 om de oorspronkelijke prijs te berekenen (20)

Naar boven

Het verschil tussen twee getallen berekenen als percentage

Uw inkomsten in november zijn bijvoorbeeld € 2.342 en in december € 2.500. Wat is het percentageverschil in inkomsten tussen deze twee maanden? Voor deze taak gebruikt u de functie ABS en de operatoren aftrekken (-) en delen (/).

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

A

B

Inkomsten november

Inkomsten december

2342

2500

Formule

Beschrijving (resultaat)

=(B2-A2)/ABS(A2)

Hiermee wordt het verschil tussen het tweede en eerste getal gedeeld door de absolute waarde van het eerste geval om het percentageverschil te berekenen (0,06746 of 6,75%)

Opmerking : U kunt het getal als een percentage weergeven. Selecteer de cel en klik vervolgens op Procentnotatie Knopafbeelding in de groep Getal op het tabblad Start.

Informatie over functies

De functie ABS retourneert de absolute waarde van een getal. De absolute waarde van een getal is het getal zonder het bijbehorende positieve of negatieve teken.

Naar boven

Een getal verhogen of verlagen met een percentage

U besteedt bijvoorbeeld wekelijks gemiddeld € 25 aan eten en u wilt uw wekelijkse uitgaven aan eten met 25% verlagen. Hoeveel kunt u uitgeven? Of als u uw wekelijkse budget voor eten van € 25 met 25% wilt verhogen, wat is dan uw nieuwe wekelijkse budget?

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking : Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

A

B

Getal

Percentage

25

25%

Formule

Beschrijving (resultaat)

=A2*(1-B2)

Verlaagt 25 met 25% (18,75)

=A2*(1+B2)

Verhoogt 25 met 25% (31,25)

=A2*(1+35%)

Verhoogt 25 met 35% (33,75)

Opmerking : Als u een getal typt en daarna een procentteken (%), wordt het getal geïnterpreteerd als een honderdste van zijn waarde. Zo wordt bijvoorbeeld 5% geïnterpreteerd als 0,05.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×