Patronen en trends markeren met voorwaardelijke opmaak

Sommige informatie in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op bepaalde talen.

Met voorwaardelijke opmaak kunt u gemakkelijk bepaalde waarden benadrukken of ervoor zorgen dat bepaalde cellen beter opvallen. Voorwaardelijke opmaak wijzigt het uiterlijk van een cellenbereik op basis van een voorwaarde (of criterium). U kunt voorwaardelijke opmaak gebruiken om cellen te benadrukken die voldoen aan een bepaalde voorwaarde. U kunt ook een volledig cellenbereik opmaken en de exacte opmaak afstemmen op variaties in de waarden van de verschillende cellen.

Temperatuurgegevens waarbij voorwaardelijke opmaak is toegepast om waarden uit de bovenste 10% en de onderste 10% aan te geven

Blad met voorwaardelijke opmaak

Temperatuurgegevens waarbij voorwaardelijke opmaak met een 3-kleurenschaal is toegepast

3-kleurenschaal met rood, groen en blauw

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Voorwaardelijke opmaak toepassen

 1. Selecteer het cellenbereik, de tabel of het hele blad waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen.

 2. Klik op het tabblad Startonder Opmaak op Voorwaardelijke opmaak.

  Tabblad Start, groep Opmaak

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Te benadrukken item/aspect

Doe het volgende

Waarden in bepaalde cellen. Voorbeelden zijn datums na deze week, getallen tussen 50 en 100 of scores uit de laagste 10%.

Wijs Markeringsregels voor cellen of Regels voor bovenste/onderste aan en klik op de gewenste optie.

De relatie van waarden in een cellenbereik. Hiermee wordt een kleurenstrook over de breedte van de cel weergegeven. Voorbeelden zijn prijsvergelijkingen of aantallen inwoners van de grootste steden.

Wijs Gegevensbalken aan en klik op de gewenste opvulling.

De relatie van waarden in een cellenbereik. Hiermee wordt een kleurenschaal toegepast waarbij de intensiteit van de kleur van de cel wordt uitgedrukt door de positie van de waarde in de richting van het hoogste punt of het laagste punt van het bereik. Een voorbeeld is de verkoopverdeling over verschillende regio's.

Wijs Kleurschalen aan en klik op de gewenste schaal.

Een cellenbereik dat drie tot vijf waardegroepen bevat, waarbij elke groep een eigen drempelwaarde heeft. U kunt bijvoorbeeld drie verschillende pictogrammen toewijzen om cellen te markeren waarin verkopen onder €80.000, onder €60.000 en onder €40.000 worden weergegeven. Of u zou een waarderingssysteem met 5 sterren kunnen opzetten voor auto's en hierbij vijf verschillende pictogrammen toepassen.

Wijs Pictogrammensets aan en klik op een set.

Voorwaardelijke opmaak toepassen op tekst

 1. Selecteer het cellenbereik, de tabel of het hele blad waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik onder Opmaak op Voorwaardelijke opmaak, wijs Markeringsregels voor cellen aan en klik op Tekst met....

  Tabblad Start, groep Opmaak

 3. Typ de tekst die u wilt markeren en klik op OK.

Een aangepaste regel voor voorwaardelijke opmaak maken

 1. Selecteer het cellenbereik, de tabel of het hele blad waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik onder Opmaak achtereenvolgens op Voorwaardelijke opmaak en op Nieuwe regel.

  Tabblad Start, groep Opmaak

 3. Selecteer een stijl, zoals 3-kleurenschaal, selecteer de gewenste voorwaarden en klik op OK.

Alleen unieke of dubbele cellen opmaken

 1. Selecteer het cellenbereik, de tabel of het hele blad waarop u voorwaardelijke opmaak wilt toepassen.

 2. Ga naar het tabblad Start, klik onder Opmaak op Voorwaardelijke opmaak, wijs Markeringsregels voor cellen aan en klik op Dubbele waarden.

  Tabblad Start, groep Opmaak

 3. Klik in het snelmenu naast waarden in het geselecteerde bereik op uniek of dubbele.

Voorwaardelijke opmaak naar andere cellen kopiëren

 1. Selecteer de cel met de voorwaardelijke opmaak die u wilt kopiëren.

 2. Klik op de werkbalk Standaard op Opmaak Knop Opmaak en selecteer de cellen waar u de voorwaardelijke opmaak naartoe wilt kopiëren.

Cellen zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten

Als slechts bij een gedeelte van uw werkblad voorwaardelijke opmaak is toegepast, kunt u snel de opgemaakte cellen vinden, zodat u de opmaak van deze cellen kunt kopiëren, wijzigen of verwijderen.

 1. Klik op een willekeurige cel.

  Als u alleen cellen met een bepaalde voorwaardelijke opmaak wilt vinden, klikt u eerst op een cel die de betreffende opmaak heeft.

 2. Klik in het menu Bewerken op Ga naar en klik op Speciaal.

 3. Klik op Voorwaardelijke opmaak.

  Als u alleen cellen wilt vinden die de specifieke voorwaardelijke opmaak hebben van de cel die u in stap 1 hebt geselecteerd, klikt u onder Gegevensvalidatie op Zelfde.

Voorwaardelijke opmaak wissen uit een selectie

 1. Selecteer de cellen met de opmaak die u wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Startonder Opmaak op Voorwaardelijke opmaak, wijs Regels wissen aan en klik op de gewenste optie.

  Tabblad Start, groep Opmaak

  Tip : Als u alle voorwaardelijke opmaak en alle andere celopmaak voor geselecteerde cellen wilt verwijderen, wijst u in het menu Bewerken de opdracht Wissen aan en klikt u op Opmaak.

Een regel voor voorwaardelijke opmaak wijzigen

U kunt de standaardregels voor voorwaardelijke opmaak aanpassen aan uw vereisten. Vergelijkingsoperators, drempels, kleuren en pictogrammen kunnen worden gewijzigd.

 1. Klik in het bereik met de regel voor voorwaardelijke opmaak die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Startonder Opmaak op Voorwaardelijke opmaak en klik op Regels beheren.

  Tabblad Start, groep Opmaak

 3. Selecteer de regel en klik op Regel bewerken.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan, klik op OK en klik nogmaals op OK.

Een regel voor voorwaardelijke opmaak verwijderen

Voorwaardelijke opmaak die u niet meer nodig hebt, kunt u verwijderen.

 1. Klik in het bereik met de regel voor voorwaardelijke opmaak die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Startonder Opmaak op Voorwaardelijke opmaak en klik op Regels beheren.

  Tabblad Start, groep Opmaak

 3. Selecteer de regel en klik op Geselecteerde_regel_verwijderen .

 4. Klik op OK.

Zie ook

Gegevens markeren met gegevensbalken, kleurenschalen en pictogrammensets

Arcering of markering toepassen op afwisselende rijen

Een aangepaste getalnotatie maken en toepassen

Gegevensvalidatie toepassen op cellen

Codes voor getalnotaties

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×