Paginanummers toevoegen en opmaken

Als uw document uit meerdere pagina's bestaat, kunt u op elke pagina het paginanummer weergeven. In de meeste documenten staan paginanummers in de koptekst of de voettekst van elke pagina. Microsoft Office Word 2007 ondersteunt een groot aantal vooraf gedefinieerde ontwerpen van paginanummers, zodat u snel kop- of voetteksten met het paginanummer kunt invoegen.

U kunt ook kop- of voetteksten maken met het paginanummer en aanvullende inhoud, zoals een afbeelding, de titel van het document, de naam van de auteur of de datum.

Opmerking: Zie Kopteksten en voetteksten invoegen als u het paginanummer aan één kant van de pagina wilt weergeven voor oneven pagina's en aan de andere kant voor even pagina's.

Een kop- of voettekst maken met alleen het paginanummer

 • Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Kop- en voettekst, op Paginanummer.

  Afbeelding van Word-lint

 • Klik op Boven aan pagina of Onder aan pagina, al naargelang de locatie waar u paginanummers in uw document wilt weergeven.

 • Kies het gewenste ontwerp voor de paginanummering in de galerie met ontwerpen.

  Opmerking: Als u geen galerie met ontwerpen voor paginanummering ziet, is er mogelijk een probleem met de sjabloon Bouwstenen op uw computer. Zie Ik kan geen bouwstenen weergeven in de bouwsteengalerieën voor informatie over het oplossen van dit probleem.

Het paginanummer in de zijmarge van de pagina plaatsen

 • Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Kop- en voettekst, op Paginanummer.

  Afbeelding van Word-lint

 • Klik op Paginamarges.

 • Kies het gewenste ontwerp voor de paginanummering in de galerie met ontwerpen.

  Opmerking: Als u geen galerie met ontwerpen voor paginanummering ziet, is er mogelijk een probleem met de sjabloon Bouwstenen op uw computer. Zie Ik kan geen bouwstenen weergeven in de bouwsteengalerieën voor informatie over het oplossen van dit probleem.

Een kop- of voettekst maken met het paginanummer plus inhoud, zoals tekst en afbeeldingen

Als er al inhoud staat in de kop- of voettekst van uw document, kunt u desgewenst nog een paginanummer toevoegen.

Als u een van de vooraf gedefinieerde ontwerpen voor paginanummers wilt gebruiken, maar meer informatie wilt opnemen in de kop- of voettekst dan alleen het paginanummer, is het handiger om te beginnen met alleen een paginanummer. Daarna kunt u andere tekst of afbeeldingen toevoegen aan de kop- of voettekst.

Een paginanummer toevoegen aan een bestaande kop- of voettekst

 1. Dubbelklik in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

 2. Zet de cursor op de plaats waar u het paginanummer wilt invoegen.

  • Het is mogelijk dat u de cursor pas op de gewenste positie kunt zetten nadat u op Tab hebt gedrukt, de alinea-uitlijning hebt aangepast of de inhoud van de kop- of voettekst op een andere manier hebt gewijzigd.

  • Veel ontwerpen van kopteksten en voetteksten zijn ingedeeld als een tabel. Dit betekent dat er geen tabstop wordt ingevoegd als u op Tab drukt. Als u een tabstop wilt invoegen in een tabelcel, drukt u op Ctrl+Tab. Als u wilt weten of de koptekst of voettekst waaraan u werkt is ingedeeld als een tabel, kijkt u of het contextafhankelijke tabblad Hulpmiddelen voor tabellen wordt weergegeven boven in het lint terwijl de cursor in de kop- of voettekst staat.

  • Veel ontwerpen van kopteksten en voetteksten bevatten inhoudsbesturingselementen voor het opslaan van inhoud zoals de titel van het document en de datum. Als u in de kop- of voettekst klikt om deze te bewerken, kan het zijn dat er automatisch een inhoudsbesturingselement wordt geselecteerd. U kunt de cursor weghalen van dit besturingselement (zodat u het paginanummer kunt invoegen in de kop- of voettekst zonder de inhoud van het inhoudsbesturingselement te verwijderen) door op de toets Pijl-links of Pijl-rechts te drukken.

 3. Klik onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten, op het tabblad Ontwerpen, in de groep Koptekst en voettekst, op Paginanummer.

  Afbeelding van Word-lint

 4. Klik op Huidige positie.

 5. Kies het gewenste ontwerp voor de paginanummering in de galerie met ontwerpen.

  Opmerking: Als u geen galerie met ontwerpen voor paginanummering ziet, is er mogelijk een probleem met de sjabloon Bouwstenen op uw computer. Zie Ik kan geen bouwstenen weergeven in de bouwsteengalerieën voor informatie over het oplossen van dit probleem.

Inhoud van een kop- of voettekst toevoegen aan een vooraf opgemaakt paginanummerontwerp

 • Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Kop- en voettekst, op Paginanummer.

  Afbeelding van Word-lint

 • Klik op Boven aan pagina, Onder aan pagina of Paginamarges, al naargelang de locatie waar u paginanummers in uw document wilt weergeven.

 • Kies het gewenste ontwerp voor de paginanummering in de galerie met ontwerpen.

  Kies een ontwerp waarmee het paginanummer op de gewenste positie wordt weergegeven. Als u inhoud van de koptekst bijvoorbeeld wilt uitlijnen op de linkermarge en het paginanummer op de rechtermarge, kiest u een rechts uitgelijnd ontwerp voor de paginanummers.

  Opmerking: Als u geen galerie met ontwerpen voor paginanummering ziet, is er mogelijk een probleem met de sjabloon Bouwstenen op uw computer. Zie Ik kan geen bouwstenen weergeven in de bouwsteengalerieën voor informatie over het oplossen van dit probleem.

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een ontwerp hebt gekozen uit de galerie Paginamarges, klikt u in de kop- of voettekst en voegt u de gewenste inhoud toe.

  • Als u inhoud voor de kop- of voettekst wilt invoegen vóór het paginanummer, typt u de inhoud in en drukt u op Tab om de inhoud te positioneren.

  • Als u inhoud na het paginanummer wilt invoegen, drukt u op de toets End, vervolgens op Tab en voert u de inhoud in.

   Opmerking: Het is mogelijk dat u meerdere keren op Tab moet drukken, de uitlijning van alinea's moet aanpassen of de inhoud van de koptekst op een andere manier moet wijzigen om de elementen van de kop- of voettekst op de gewenste plaats te krijgen.

De naam van de auteur, de titel van het document of andere documenteigenschappen invoegen

Ga als volgt te werk terwijl de cursor in het gebied voor kopteksten of voetteksten staat:

 • Klik onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten, op het tabblad Ontwerpen, in de groep Invoegen, op Snelonderdelen. Wijs Documenteigenschap aan en klik vervolgens op de gewenste eigenschap van het document.

De bestandsnaam of het bestandspad invoegen

Ga als volgt te werk terwijl de cursor in het gebied voor kopteksten of voetteksten staat:

 1. Ga onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten naar het tabblad Ontwerp, klik in de groep Invoegen op Snelonderdelen en klik vervolgens op Veld.

 2. Klik in de lijst Veldnamen op FileName.

 3. Als u het pad wilt opnemen in de bestandsnaam, schakelt u het selectievakje Pad aan bestandsnaam toevoegen in.

  Opmerking: U moet het bestand opslaan om het pad weer te geven. Nadat u het bestand hebt opgeslagen, klikt u op de bestandsnaam en drukt u op F9 om het pad als onderdeel van de bestandsnaam weer te geven.

Aangezien veldcodes zichtbaar zijn voor iedereen die uw document leest, moet u ervoor zorgen dat de informatie die u opneemt in veldcodes geen vertrouwelijke informatie is.

Pagina of Pagina X van Y weergeven met het paginanummer

 • Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Kop- en voettekst, op Paginanummer.

  Afbeelding van Word-lint

 • Klik op Boven aan pagina, Onder aan pagina, Paginamarges of Huidige positie, al naargelang de locatie waar u paginanummers in uw document wilt weergeven.

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u het paginanummer wilt laten voorafgaan door het woord Pagina, schuift u omlaag in de galerie en kiest u een ontwerp onder het kopje Pagina X.

  • Als u ook het totale aantal pagina's wilt weergeven, schuift u omlaag in de galerie en kiest u een ontwerp onder het kopje Pagina X van Y.

   Opmerking: Als u geen galerie met ontwerpen voor paginanummering ziet, is er mogelijk een probleem met de sjabloon Bouwstenen op uw computer. Zie Ik kan geen bouwstenen weergeven in de bouwsteengalerieën voor informatie over het oplossen van dit probleem.

Bepalen waar de paginanummering begint

In bepaalde gevallen is het niet nodig om een paginanummer weer te geven op de eerste pagina, bijvoorbeeld als de eerste pagina van uw document een voorblad is. Het kan ook zijn dat u niet alle pagina's van een sectie wilt nummeren, bijvoorbeeld omdat u pas wilt beginnen met de nummering op de pagina na de titelpagina, een samenvatting en de inhoudsopgave.

In dergelijke situaties kunt u een andere pagina dan de eerste pagina nummeren als pagina 1. U kunt de nummering desgewenst ook beginnen met een ander nummer dan 1.

Belangrijk : Wijzig het nummer van een pagina niet door het nummer rechtstreeks te wijzigen. Als u dat doet, krijgen alle pagina's hetzelfde nummer.

Als uw document al paginanummers bevat, wordt het paginanummer op het voorblad automatisch onderdrukt wanneer u een voorblad invoegt uit de galerie met voorbladen in Office Word 2007. Dit betekent dat de tweede pagina wordt genummerd als pagina 2.

De tweede pagina vanaf 2 nummeren

Als het document nog geen paginanummers bevat, zijn de onderstaande stappen iets anders dan de stappen die u moet volgen als het document al paginanummers heeft.

Documenten die nog geen paginanummers hebben

 1. Volg de stappen in dit artikel voor het invoegen van paginanummers.

 2. Dubbelklik op de eerste pagina van het document in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

 3. Ga onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten naar het tabblad Ontwerp en schakel in de groep Opties het selectievakje Eerste pagina afwijkend in.

 4. Als u op de eerste pagina een kop- of voettekst wilt weergeven zonder paginanummer, klikt u in het gebied Koptekst eerste pagina of Voettekst eerste pagina en voegt u de gewenste kop- of voettekst in.

  Zie Kop- of voetteksten invoegen voor meer informatie over het maken van kop- en voetteksten.

Documenten die al paginanummers bevatten

 1. Dubbelklik op de eerste pagina van het document in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten naar het tabblad Ontwerp en schakel in de groep Opties het selectievakje Eerste pagina afwijkend in.

  Opmerking: Als het selectievakje Eerste pagina afwijkend al is ingeschakeld, moet u dit zo laten. Verwijder het paginanummer in het gebied Koptekst eerste pagina of Voettekst eerste pagina.

 3. Als u op de eerste pagina een koptekst of voettekst wilt weergeven zonder paginanummer, voegt u de gewenste koptekst of voettekst in terwijl de cursor in het gebied Koptekst eerste pagina of Voettekst eerste pagina staat.

  Zie Kop- of voetteksten invoegen voor meer informatie over het maken van kop- en voetteksten.

De tweede pagina vanaf 1 nummeren

Als het document nog geen paginanummers bevat, zijn de onderstaande stappen iets anders dan de stappen die u moet volgen als het document al paginanummers heeft.

Documenten die nog geen paginanummers hebben

 1. Volg de stappen in dit artikel voor het invoegen van paginanummers.

 2. Dubbelklik in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

 3. Ga onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten naar het tabblad Ontwerp en schakel in de groep Opties het selectievakje Eerste pagina afwijkend in.

 4. Klik in de groep Koptekst en voettekst op Paginanummer en klik vervolgens op Opmaak paginanummers.

 5. Typ 0 in het vak Beginnen bij.

 6. Als u op de eerste pagina een koptekst of voettekst wilt weergeven zonder paginanummer, voegt u de gewenste koptekst of voettekst in terwijl de cursor in het gebied Koptekst eerste pagina of Voettekst eerste pagina staat.

  Zie Kop- of voetteksten invoegen voor meer informatie over het maken van kop- en voetteksten.

Documenten die al paginanummers bevatten

 1. Dubbelklik op de eerste pagina van het document in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

 2. Ga onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten naar het tabblad Ontwerp en schakel in de groep Opties het selectievakje Eerste pagina afwijkend in.

  Opmerking: Als het selectievakje Eerste pagina afwijkend al is ingeschakeld, moet u dit zo laten. Verwijder het paginanummer in het gebied Koptekst eerste pagina of Voettekst eerste pagina.

 3. Klik in de groep Koptekst en voettekst op Paginanummer en klik vervolgens op Opmaak paginanummers.

 4. Typ 0 in het vak Beginnen bij.

 5. Als u op de eerste pagina een koptekst of voettekst wilt weergeven zonder paginanummer, voegt u de gewenste koptekst of voettekst in terwijl de cursor in het gebied Koptekst eerste pagina of Voettekst eerste pagina staat.

  Zie Kop- of voetteksten invoegen voor meer informatie over het maken van kop- en voetteksten.

Nummering laten beginnen na de tweede pagina

 1. Volg de stappen in dit artikel voor het invoegen van paginanummers.

 2. Zet de cursor aan het begin van de pagina waar u wilt beginnen met paginanummers.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Afbeelding van Word-lint

 4. Klik onder Sectie-einden op Volgende pagina.

 5. Ga op het tabblad Invoegen naar de groep Koptekst en voettekst en klik op Koptekst of Voettekst. Klik vervolgens op Koptekst bewerken of Voettekst bewerken om wijzigingen aan te brengen in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

  De kop- of voettekst met het paginanummer heeft de naam Sectie 2.

  Opmerking: Als de kop- of voettekst wordt aangegeven met Koptekst eerste pagina - sectie 2 - of Voettekst eerste pagina - sectie 2 - en u voor de eerste pagina van deze nieuwe sectie dezelfde kop- of voettekst wilt gebruiken als voor de overige pagina's in deze sectie, schakelt u het selectievakje eerste pagina afwijkend uit in de groep Opties.

 6. Klik onder het tabblad Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten, op het tabblad Ontwerpen, in de groep Navigatie, op Aan vorige koppelen Knopafbeelding om de verbinding tussen de koptekst of voettekst in de nieuwe sectie en de vorige sectie te verbreken.

 7. Als u de nummering op deze pagina wilt laten beginnen met 1, klikt u in de groep Koptekst en voettekst op Paginanummer, klikt u op Opmaak paginanummers en typt u vervolgens 1 in het vak Beginnen bij en klikt u op OK.

 8. Klik in de groep Navigatie op Vorige sectie Knopafbeelding en verwijder het paginanummer in de kop- of voettekst met de naam Sectie 1.

De opmaak van paginanummers instellen

U kunt allerlei alfanumerieke notaties gebruiken voor paginanummers en u kunt verschillende notaties gebruiken voor verschillende secties van het document, zoals kleine Romeinse cijfers voor de inhoudsopgave en Arabische cijfers voor de rest van het document. U kunt de opmaak van de paginanummers ook wijzigen door de kenmerken van het lettertype te wijzigen.

De opmaak van paginanummers wijzigen

 1. Dubbelklik in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, onder Knop Koptekst en voettekst, in de groep Koptekst en voettekst op Paginanummer. Klik vervolgens op Paginanummers opmaken.

 3. Klik in de lijst Nummering op de gewenste stijl.

Paginanummers verschillend opmaken in verschillende secties van een document

 1. Volg de stappen in dit artikel voor het invoegen van paginanummers.

 2. Ga naar het begin van het document en zet de cursor op de eerste pagina waar u het paginanummer in een andere opmaak wilt weergeven.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Afbeelding van Word-lint

 4. Klik onder Sectie-einden op Volgende pagina.

 5. Ga op het tabblad Invoegen naar de groep Koptekst en voettekst en klik op Koptekst of Voettekst. Klik vervolgens op Koptekst bewerken of Voettekst bewerken om wijzigingen aan te brengen in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

  De kop- of voettekst met het paginanummer heeft de naam Sectie 2.

  Opmerking: Als de kop- of voettekst wordt aangegeven met Koptekst eerste pagina - sectie 2 - of Voettekst eerste pagina - sectie 2 - en u voor de eerste pagina van deze nieuwe sectie dezelfde kop- en voettekst wilt gebruiken als voor de overige pagina's in deze sectie, schakelt u het selectievakje eerste pagina afwijkend uit in de groep Opties.

 6. Klik onder het tabblad Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten, op het tabblad Ontwerpen, in de groep Navigatie, op Aan vorige koppelen Knopafbeelding om de verbinding tussen de koptekst of voettekst in de nieuwe sectie en de vorige sectie te verbreken.

 7. Klik in de groep Koptekst en voettekst op Paginanummer en klik vervolgens op Opmaak paginanummers.

 8. Klik in de lijst Nummering op de opmaak die u wilt gebruiken. Als u met het paginanummer 1 wilt beginnen op deze pagina, typt u 1 in het vak Beginnen bij en klikt u vervolgens op OK.

 9. Klik in de groep Navigatie op Vorige sectie Knopafbeelding en klik in de kop- of voettekst met de naam Sectie 1.

 10. Klik in de groep Koptekst en voettekst op Paginanummer en klik vervolgens op Opmaak paginanummers.

 11. Klik in de lijst Nummering op de gewenste opmaak en klik vervolgens op OK.

De kenmerken van het lettertype van paginanummers wijzigen

 1. Dubbelklik in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

  Opmerking: Als het paginanummer in de marge van de pagina staat, dubbelklikt u in het gebied voor de kop- of voettekst. Klik vervolgens in de paginamarge in de buurt van het paginanummer, zodat u met de cursor het paginanummer kunt selecteren.

 2. Selecteer het paginanummer.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk op de miniwerkbalk, een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-interface die boven het geselecteerde paginanummer wordt weergegeven:

  • Als u het lettertype wilt wijzigen, klikt u op een lettertypenaam in de lijst Knopafbeelding .

  • Als u de tekengrootte wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

   • Als u de tekst groter wilt maken, klikt u op Lettertype vergroten. U kunt ook op Ctrl+Shift+> drukken.

   • Als u de tekst kleiner wilt maken, klikt u op Lettertype verkleinen. U kunt ook op CTRL+SHIFT+< drukken.

    Tip: U kunt ook een tekengrootte opgeven in de groep Lettertype op het tabblad Start.

  • Als u de kleur wilt wijzigen, klikt u op een kleur in de lijst Knopafbeelding .

Paginanummers verwijderen

U kunt snel een kop- of voettekst verwijderen die alleen uit een paginanummer bestaat of u kunt alleen het paginanummer verwijderen uit een kop- of voettekst die ook andere inhoud bevat.

Belangrijk : Als u een afwijkende kop- of voettekst voor de eerste pagina hebt gemaakt, als u verschillende kop- of voetteksten voor even en oneven pagina's hebt opgegeven of als uw document secties bevat die niet aan elkaar zijn gekoppeld, moet u de paginanummers uit elke unieke kop- of voettekst verwijderen.

Een paginanummer verwijderen als het paginanummer de enige inhoud van de kop- of voettekst is

 • Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Kop- en voettekst, op Paginanummer.

  Afbeelding van Word-lint

 • Klik op Paginanummers verwijderen.

  • Met de opdracht Paginanummers verwijderen worden geen paginanummers verwijderd die met een eerdere versie van Microsoft Office Word zijn ingevoegd.

  • Met de opdracht Paginanummers verwijderen kunt u evenmin paginanummers verwijderen die zijn ingevoegd met behulp van Huidige positie in de galerie Paginanummer.

  • Als de opdracht Paginanummers verwijderen niet werkt, verwijdert u het paginanummer in het gebied voor kopteksten of voetteksten en volgt u de stappen in de volgende sectie van dit artikel.

Een paginanummer verwijderen, maar de rest van de kop- of voettekst laten staan

 1. Dubbelklik in het gebied voor kopteksten of voetteksten.

 2. Selecteer het paginanummer en druk op Delete.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×