Paginanummers toevoegen aan uw Word 2010-document

U kunt paginanummers toevoegen aan de bovenmarge (koptekst), ondermarge (voettekst) en zelfs de marges aan de zijkant van een Word 2010-document. Gebruik de stappen in dit artikel om te bepalen waar en hoe u de paginanummers wilt weergeven.

Tip : Zie Een kop- of voettekst toevoegen in Word 2010 voor informatie over het toevoegen van andere informatie aan de koptekst of voettekst, zoals de datum en tijd, de naam van de auteur, de titel van het document, het pad naar het document, woorden als 'Vertrouwelijk' en meer. U kunt ook de bestandsnaam toevoegen.

Paginanummers toevoegen

Gebruik deze procedure om alle pagina's te nummeren of de titelpagina (eerste pagina) uit te sluiten van paginanummering.

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Paginanummer.

  Paginanummer invoegen

 2. Kies een positie in het document waar u het paginanummer wilt plaatsen, zoals Boven aan pagina (koptekst), Onder aan pagina (voettekst), Paginamarges (zijden), of Huidige positie.

  Tip : Als u Huidige positie kiest, wordt het paginanummer ingevoegd op de huidige positie van de cursor in het document.

  Kies een locatie voor de paginanummers

 3. Kies een opmaak voor de paginanummers in de vervolgkeuzelijst.

 4. Als u wilt terugkeren naar de hoofdtekst van het document, drukt u op Esc of klikt u op Koptekst en voettekst sluiten op het tabblad Ontwerpen.

  Klik op het tabblad Ontwerp op Koptekst en voettekst sluiten

  Tip : Als u de titelpagina wilt uitsluiten van de paginanummering, controleert u onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen of het selectievakje Eerste pagina afwijkend is ingeschakeld.

  Schakel het selectievakje Eerste pagina afwijkend in

Pagina x van y-nummering toevoegen (dat wil zeggen pagina 1 van 25)

Geef het huidige paginanummer weer met het totale aantal pagina's in uw document.

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Paginanummer.

  Paginanummer invoegen

 2. Kies een positie in het document waar u het paginanummer wilt plaatsen, zoals Boven aan pagina (koptekst), Onder aan pagina (voettekst) of Huidige positie.

  Tip : Als u Huidige positie kiest, wordt het paginanummer ingevoegd op de huidige positie van de cursor in het document.

  Kies een locatie voor de paginanummers

 3. Kies in de vervolgkeuzelijst onder X van Y de optie Vette nummers 1, Vette nummers 2 of Vette nummers 3.

  Kies een indeling voor pagina X van Y

 4. Als u de stijl van de nummering wilt wijzigen, klikt u onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen op Paginanummer en klikt u op Opmaak paginanummers.

  Paginanummers opmaken

 5. Kies de gewenste stijl in de lijst Nummering en klik op OK.

Even en oneven paginanummers toevoegen

Gebruik deze procedure om oneven pagina's in de rechtervoettekst van een pagina te plaatsen en even paginanummers in de linkervoettekst van een pagina.

 1. Klik op een pagina met een oneven nummer, zoals de eerste pagina van het document dat een paginanummer moet bevatten.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Voettekst.

 3. Kies in de lijst Ingebouwde notatie de optie Bescheiden (oneven pagina).

  Kies Bescheiden (oneven pagina)

 4. Onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten, schakelt u op het tabblad Ontwerpen het vakje Even en oneven pagina’s verschillend in.

  Schakel Even en oneven pagina's afwijkend in

  Opmerking : Als u de titelpagina wilt uitsluiten van de paginanummering, controleert u onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen of het selectievakje Eerste pagina afwijkend is ingeschakeld.

  Schakel het selectievakje Eerste pagina afwijkend in

 5. Klik onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen op Volgende om de cursor te verplaatsen naar de voettekst voor pagina's met even nummers.

  Klik op Volgende

 6. Klik onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen op Voettekst.

 7. Kies in de lijst Ingebouwde notatie de optie Bescheiden (even pagina).

Paginanummers toevoegen aan verschillende secties van een document

Voor grote documenten zijn soms andere notaties van paginanummers nodig in afzonderlijke secties. De titelpagina (eerste pagina) heeft geen paginanummer nodig, u kunt Romeinse cijfers (i, ii., iii) gebruiken op pagina’s met de inhoudsopgave en in het hoofddocument kunt u Arabische cijfers (1, 2, 3) gebruiken. Gebruik deze procedure om verschillende notaties voor paginanummers in te stellen in een document of bekijk deze video.

 1. Als u alle verborgen tekensymbolen in het document wilt weergeven, klikt u op het tabblad Start op het verborgen tekensymbool. Verborgen teken .

  Klik op het tabblad Start op het verborgen teken.

  Tip : Zo kunt u de sectie-einden zien die u toevoegt.

 2. Schuif naar de onderkant van de titelpagina of de eerste pagina.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling op Eindemarkeringen en klik onder Sectie-einden op Volgende pagina.

  Klik op Volgende pagina

 4. Tip : De titelpagina is Sectie 1 en de rest van het document is Sectie 2.

 5. Schuif naar het einde van de eerste pagina van Sectie 2 (de inhoudsopgave) en dubbelklik hierop om de voettekst te openen. U ziet de koppeling Zelfde als vorige. Deze moet u ontkoppelen.

  In de voettekst: Zelfde als vorige

 6. Plaats de cursor in de voettekst en klik onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen op Aan vorige koppelen.

  Opmerking : Hiermee wordt de koppeling tussen Sectie 1 (titelpagina) en Sectie 2 (de inhoudsopgave) opgeheven.

 7. Schuif naar het einde van de laatste pagina van Sectie 2 (de inhoudsopgave).

 8. Klik op het tabblad Pagina-indeling op Eindemarkeringen en klik onder Sectie-einden op Volgende pagina.

  Klik op Volgende pagina

 9. Plaats de cursor in de voettekst en klik onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen op Aan vorige koppelen.

  Opmerking : Hiermee wordt de koppeling tussen Sectie 2 (de inhoudsopgave) en Sectie 3 (de rest van het document) opgeheven.

 10. Klik ergens in de inhoudsopgave, klik op het tabblad Invoegen op Paginanummer > Onder aan pagina en kies in de vervolgkeuzelijst Alleen nummer 2.

 11. Klik onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen op Paginanummer en klik op Opmaak paginanummers.

  Paginanummers opmaken

 12. Kies in de lijst Getalnotatie de Romeinse notatie en klik op OK.

  Selecteer de notatie Romeinse cijfers

 13. Schuif naar de voettekst van de eerste pagina van Sectie 3 (de rest van het document).

 14. Klik op het tabblad Invoegen op Paginanummer > Onder aan pagina en kies in de vervolgkeuzelijst Alleen nummer 2.

  Notities : Als het paginanummer dat wordt weergegeven, een ander nummer is dan 1, gaat u als volgt te werk om het nummer te wijzigen:

  • Klik onder Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten op het tabblad Ontwerpen op Paginanummer en klik op Opmaak paginanummers.

  • Voer onder Paginanummering in het vak Beginnen bij het nummer 1 in en klik op OK.

  Stel het beginpaginanummer in

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×