Paginamarges instellen alvorens een werkblad af te drukken

U kunt een werkblad in Microsoft Excel beter uitlijnen voor afdrukken door de marges te wijzigen, aangepaste marges op te geven of het werkblad horizontaal of verticaal te centreren op de pagina.

Paginamarges zijn de lege ruimten tussen de werkbladgegevens en de randen van de afgedrukte pagina. Boven- en ondermarges kunnen worden gebruikt voor bepaalde items zoals kopteksten, voetteksten en paginanummers.

 1. Selecteer het werkblad of de werkbladen die u wilt afdrukken.

  Werkbladen selecteren

  Gewenste selectie

  Werkwijze

  Eén werkblad

  Klik op de tab van het blad.

  Bladtabs

  Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

  Schuifknoppen voor bladen

  Twee of meer aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Shift ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.

  Twee of meer niet-aangrenzende bladen

  Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen die u wilt selecteren.

  Alle bladen in een werkmap

  Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

  Tip    Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] in de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op de tab van een geselecteerd werkblad en klikt u op Groepering bladen opheffen.

 2. Ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik in de groep Pagina-instelling op Marges.

  De groep Pagina-instelling op het tabblad Pagina-indeling

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • U kunt vooraf gedefinieerde marges gebruiken door op Normaal, Breed of Smal te klikken.

   Tip   Als u eerder een aangepaste marge-instelling hebt gebruikt, is die instelling beschikbaar als de vooraf gedefinieerde margeoptie Laatste aangepaste instelling.

  • Als u aangepaste paginamarges wilt opgeven, klikt u op Aangepaste marges en typt u vervolgens in de vakken Boven, Onder, Links en Rechts de gewenste marges.

  • Als u een koptekst- of voettekstmarge wilt instellen, klikt u op Aangepaste marges en typt u vervolgens in het vak Koptekst of Voettekst een nieuwe marge. Wanneer u de koptekst- of voettekstmarge instelt, verandert de afstand tussen de koptekst en de bovenrand van het papier of tussen de voettekst en de onderrand van het papier.

   Opmerking   De instellingen voor koptekst en voettekst moeten kleiner zijn dan de ingestelde boven- en ondermarge, en groter zijn dan of gelijk zijn aan de minimale printermarges.

  • Als u de pagina horizontaal of verticaal wilt centreren, klikt u op Aangepaste marges en schakelt u vervolgens onder Centreren op de pagina het selectievakje Horizontaal of Verticaal in.

Tip   Als u wilt zien hoe de nieuwe marges van invloed zijn op het afgedrukte werkblad, klikt u op Afdrukvoorbeeld op het tabblad Marges in het dialoogvenster Pagina-instelling. Als u de marges in het afdrukvoorbeeld wilt aanpassen, schakelt u het selectievakje Marges weergeven in de rechterbenedenhoek van het voorbeeldvenster in en versleept u de zwarte margegrepen aan weerszijden of aan de boven- of onderkant van de pagina.

Opmerking    Paginamarges die u definieert op een specifiek werkblad worden opgeslagen met dat werkblad als u de werkmap opslaat. U kunt de standaardpaginamarges voor nieuwe werkmappen niet wijzigen.

Is van toepassing op: Excel 2010, Excel 2007, Excel 2016, Excel Starter, Excel 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen