Pagina-einden in een werkblad invoegen, verplaatsen of verwijderen

Wanneer u een werkblad wilt afdrukken met het exacte aantal gewenste pagina’s, kunt u de pagina-einden in een werkblad aanpassen voordat u het afdrukt. Hoewel u met pagina-einden kunt werken in de weergave Normaal, verdient het aanbeveling de weergave Pagina-eindevoorbeeld te gebruiken om pagina-einden aan te passen, zodat u kunt zien in welke mate de automatische pagina-einden worden beïnvloed door de wijzigingen (zoals een andere afdrukstand en opmaak) die u hebt aangebracht. U kunt bijvoorbeeld zien hoe wijzigingen die u aanbrengt aan de rijhoogte en kolombreedte effect hebben op de plaatsing van automatische pagina-einden.

Als u de automatische pagina-einden wilt aanpassen, kunt u uw eigen pagina-einden invoegen, bestaande pagina-einden verplaatsen of eventuele handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen. U kunt ook snel alle pagina-einden opnieuw instellen als automatische pagina-einden. Als u klaar bent met de pagina-einden, kunt u weer terugkeren naar de weergave Normaal.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over pagina-einden

Een pagina-einde invoegen

Een pagina-einde verplaatsen

Een pagina-einde verwijderen

Alle pagina-einden opnieuw instellen

Terugkeren naar de weergave Normaal

Pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave Normaal

Meer informatie over pagina-einden

In deze weergave wordt een andere opmaak gebruikt voor elk type pagina-einde:

 • Streepjeslijnen    Een streepjeslijn geeft een automatisch pagina-einde aan.

  werkblad in de weergave pagina-eindevoorbeeld met automatische pagina-einden

 • Ononderbroken lijn    Een ononderbroken lijn geeft een handmatig pagina-einde aan.

  Werkblad in de weergave Pagina-eindevoorbeeld met handmatige pagina-einden

Pagina-einden worden standaard niet weergegeven in de normale weergave. Als u echter pagina-einden wilt weergeven in de weergave Normaal, kunt u dat in deze weergave doen.

In de weergave Normaal kunt u de opdracht Einden (tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling) gebruiken om pagina-einden in te voegen, te verwijderen en te herstellen. U kunt in de weergave Normaal geen pagina-einden naar een andere locatie slepen.

Naar boven

Een pagina-einde invoegen

 1. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Weergave, in de groep Werkbladweergaven, op Pagina-eindevoorbeeld.

  Afbeelding van Excel-lint

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verticaal pagina-einde wilt invoegen, selecteert u de rij onder de plaats waar u een pagina-einde wilt invoegen.

  • Als u een horizontaal pagina-einde wilt invoegen, selecteert u de kolom rechts van de plaats waar u een pagina-einde wilt invoegen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Afbeelding van Excel-lint

 5. Klik op Pagina-einde invoegen.

U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de rij of kolom rechts van waar u het pagina-einde wilt invoegen en vervolgens op Pagina-einde invoegen.

Als handmatige pagina-einden die u invoegt geen effect hebben, is mogelijk de schaaloptie Aanpassen aan geselecteerd op het tabblad Pagina van het dialoogvenster Pagina-instelling (tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling, startpictogram voor dialoogvenster Knopafbeelding ). Als u handmatige pagina-einden wilt gebruiken, wijzigt u de schaaloptie in Verkleinen/vergroten tot.

Naar boven

Een pagina-einde verplaatsen

Belangrijk : Als u het slepen van pagina-einden naar een andere locatie wilt inschakelen, controleert u of de functie voor cellen slepen en neerzetten is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, kunt u mogelijk geen pagina-einden verplaatsen.

 1. Ga als volgt te werk om te controleren of slepen en neerzetten is ingeschakeld:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Opties voor bewerken het selectievakje Vulgreep en cellen slepen en neerzetten inschakelen in en klik op OK.

 2. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 3. Klik op het tabblad Weergave, in de groep Werkbladweergaven, op Pagina-eindevoorbeeld.

  1. Afbeelding van Excel-lint

  2. U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 4. Als u een pagina-einde wilt verplaatsen, sleept u het pagina-einde naar de gewenste locatie.

  Opmerking : Wanneer u een automatisch pagina-einde verplaatst, wordt dit omgezet in een handmatig pagina-einde.

Naar boven

Een pagina-einde verwijderen

 1. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Weergave, in de groep Werkbladweergaven, op Pagina-eindevoorbeeld.

  Afbeelding van Excel-lint

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op het handmatige pagina-einde dat u wilt verwijderen.

  U kunt een automatisch pagina-einde niet verwijderen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Afbeelding van Excel-lint

 5. Klik op Pagina-einde verwijderen.

U kunt een pagina-einde ook verwijderen door het buiten het gebied met het pagina-eindevoorbeeld te slepen (naar links voorbij de rijkoppen of omhoog voorbij de kolomkoppen). Als u de pagina-einden niet kunt verslepen, controleert u of de functie voor slepen en neerzetten is ingeschakeld. Zie Een pagina-einde verplaatsen voor meer informatie.

Naar boven

Alle pagina-einden opnieuw instellen

Opmerking : Hiermee verwijdert u alle handmatige pagina-einden en wordt het werkblad opnieuw ingesteld zodat alleen de automatische pagina-einden worden weergegeven.

 1. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Weergave, in de groep Werkbladweergaven, op Pagina-eindevoorbeeld.

  Afbeelding van Excel-lint

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Afbeelding van Excel-lint

 4. Klik op Pagina-einden opnieuw instellen.

Tip : U kunt ook met de rechtermuisknop op een willekeurige cel in het werkblad klikken en vervolgens in het snelmenu klikken op Pagina-einden opnieuw instellen.

Naar boven

Terugkeren naar de weergave Normaal

 • Nadat u alle gewenste pagina-einden hebt geplaatst en u naar de weergave Normaal wilt terugkeren, gaat u naar het tabblad Beeld. Klik in de groep Werkmapweergaven op Normaal.

  U kunt ook op de statusbalk op Normaal Knopafbeelding klikken.

  • Nadat u met pagina-einden hebt gewerkt in de weergave Pagina-eindevoorbeeld, kunt u de pagina-einden mogelijk nog steeds zien in de weergave Normaal, omdat pagina-einden automatisch zijn ingeschakeld. Wanneer u pagina-einden wilt verbergen, sluit en opent u de werkmap zonder deze op te slaan.

  • Pagina-einden blijven zichtbaar wanneer u de werkmap sluit en opnieuw opent nadat u deze hebt opgeslagen. U kunt ze uitzetten door het selectievakje Pagina-einden weergeven in de categorie Geavanceerd van het dialoogvenster Opties voor Excel uit te schakelen. Zie Pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave Normaal voor meer informatie.

Naar boven

Pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave Normaal

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Weergaveopties voor dit werkblad het selectievakje Pagina-einden weergeven in of uit om pagina-einden in de weergave Normaal in of uit te schakelen.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.