Overzicht van roosters en taakstatussen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voordat teamleden hun roosteruren of taakstatussen kunnen registreren, moet u roosters of taakstatussen (of beide) instellen. Op roosters worden de werkelijk gewerkte uren aan taken, projecten en andere items vastgelegd. Deze gegevens zijn belangrijk als u het resourcegebruik, de factureerbare tijd, enz. wilt bijhouden. Teamleden kunnen de taakstatus opgeven in Taken. Aan de hand van deze gegevens kunt u de status of de voortgang van taken in projecten bijhouden.

In dit artikel

Heb ik nodig om te maken van een rooster of taakstatus instellen?

Hoe kan de twee soorten samen met het bijhouden van werk?

Hoe moet ik tijd categoriseren?

Naar boven

Moet ik een rooster maken of een taakstatus instellen?

Het is aan te raden een rooster te maken als:

 • Uw organisatie factureerbare en niet-factureerbare uren wil bijhouden.

 • U wilt integreren met een boekhoudsysteem voor salaris- en factureringsdoeleinden.

 • Het management inzage wil in het aantal uren dat resources maken en hoe deze uren worden besteed (factureerbare overuren versus standaard factureerbare uren versus niet-factuureerbare uren).

U kunt beter een taakstatus bijhouden als de projectmanagers in uw organisatie de voortgang willen bijhouden van de projecten die ze hebben gemaakt in Microsoft Office Project Professional 2007.

Naar boven

Hoe werken de twee typen bijhoudmethoden samen?

Als u zowel roosters als taakstatussen gebruikt, kunnen de gegevens die een gebruiker in het ene gebied invoert, ook door het andere gebied worden gebruikt.

 • Gebruikers voeren meestal elke dag de voortgang van de taken in via de pagina Taken onder Mijn werk. Aan het eind van de week maakt het teamlid een rooster. Het rooster wordt vooraf ingevuld op basis van het geplande werk in het schema of op basis van de werkelijke hoeveelheid werk die door het teamlid wordt gerapporteerd via de taakstatus. Dit gebeurt door te klikken op Voortgang van de taak importeren op de pagina Mijn rooster.

  Teamleden kunnen de uren in het rooster desgewenst aanpassen. De wijzigingen in de werkelijke uren worden echter niet doorgevoerd in de taakstatus die wordt gerapporteerd via de pagina Taken. De werkelijk gewerkte uren en de voortgang van de taken zijn vaak verschillend, omdat een taak langer of korter duurt dan gepland is of omdat de voortgang van het werk niet gelijkmatig verloopt. De twee sets gegevens zijn dus niet gesynchroniseerd.

 • Het kan ook voorkomen dat een teamlid eerst het rooster invult en vervolgens de taakstatus wil opgeven. In dat geval klikt het teamlid op Rooster importeren op de pagina Taken om de werkelijke uren die in het rooster zijn ingevuld te importeren, deze uren zonodig te converteren naar een voltooiingspercentage en de gegevens in te vullen in het raster van de taakstatus.

  Waarschuwing: Eventuele gegevens die reeds zijn ingevoerd in Taken worden overschreven.

Naar boven

Hoe moet ik tijd categoriseren?

Een van de belangrijkste beslissingen die u maakt is de wijze waarop u tijd categoriseert. Tijd kan alleen worden gerapporteerd en geëxporteerd in de categorieën die u definieert. Hoewel u altijd een samenvatting van de gegevens kunt maken, kunt u de tijd niet gedetailleerder of nauwkeuriger weergeven dan wordt bijgehouden via Microsoft Office Project Web Access.

Gebruik de informatie in de volgende gedeelten om de wijze waarop u tijd wilt categoriseren te bepalen.

Ik plan roosters te gebruiken

Ik ben van plan roosters te gebruiken

Als u roosters gebruikt, krijgt u te maken met vier standaard factureringstypen:

 • Factureerbare uren     Factuureerbare tijd (of standaardtijd) is normale werktijd die volgens het normale tarief wordt gefactureerd.

 • Factureerbare overuren     Factureerbare overuren zijn overuren die volgens het normale tarief worden gefactureerd.

 • Niet-factureerbare uren     Niet-factureerbare tijd is normale werktijd die niet bij de klant in rekening kan worden gebracht.

 • Niet-factureerbare overuren     Niet-factureerbare overuren zijn overuren die niet bij de klant in rekening kunnen worden gebracht.

Bepaal eerst het type uren dat u wilt bijhouden. Houd rekening met de tijdcategorieën die u wilt exporteren naar uw boekhoudsysteem, de tijdcategorieën die u bij de klant in rekening wilt brengen en de eisen die het management stelt aan de tijdsanalyse in rapporten. U moet misschien overleg voeren met de boekhoudafdeling en het management om te bepalen welke typen rapporten er worden verwacht.

Vervolgens bepaalt u welke van de volgende situaties op uw bedrijf van toepassing is:

 • De typen werk waaraan uw resources werken vallen in een van de vier standaardcategorieën en u hoeft alleen deze vier tijdcategorieën te exporteren en rapporteren.

  Ja, de standaardcategorieën behoeften onze facturering

  Klik bij Snel starten op Serverinstellingen en klik vervolgens op Instellingen en standaardinstellingen voor roosters. De pagina Instellingen en standaardinstellingen voor roosters wordt geopend. Schakel in het gedeelte Weergave Project Web Access het selectievakje The timesheet will display the following time types in. U hoeft geen informatie op te geven op de pagina Roosterclassificaties omdat u geen classificaties hoeft te maken.

 • De typen werk waaraan uw resources werken vallen in een van de vier standaardcategorieën, maar u wilt de tijd gedetailleerder kunnen exporteren en rapporteren. U wilt bijvoorbeeld de factureerbare reistijd versus de factureerbare tijd op locatie kunnen rapporteren, of misschien wilt u gebruikscategorieën bijhouden.

  We meer classificaties nodig in de standaardcategorieën

  Klik op de werkbalk Snelstarten op Server-instellingenen klik vervolgens op roosterinstellingen en standaardwaarden voor. Klik op de pagina roosterinstellingen en standaardwaarden voor in het gedeelte Weergeven van Project Web Access , schakel het selectievakje het rooster dat de volgende typen van de tijd wordt weergegeven . Klik op de pagina Roosterclassificaties maken classificaties zodat de detail waarmee u nodig hebt. Elke indeling kan worden toegepast op een van de vier billing categorieën. Bijvoorbeeld wellicht de classificaties training maken en reiskosten zodat teamleden factureerbare trainingstijd en reizen factureerbare tijd en de overuren voor niet-factureerbare trainingstijd of overuren reizen factureerbare tijd bijhouden kunnen.

 • De vier categorieën zijn niet voldoende voor de typen werk waaraan uw resources werken. Als u bijvoorbeeld meerdere factureringstarieven hebt in plaats van één algemeen factureringstarief, voldoen de standaardcategorieën niet aan uw behoeften.

  We nodig meer billing typen voor extra billing tarieven

  Klik bij Snel starten op Serverinstellingen en klik vervolgens op Instellingen en standaardinstellingen voor roosters. De pagina Instellingen en standaardinstellingen voor roosters wordt geopend. Schakel in het gedeelte Weergave Project Web Access het selectievakje The timesheet will display the following time types uit. Maak vervolgens op de pagina Roosterclassificaties nieuwe classificaties voor alle factureringstypen die u nodig hebt. Teamleden kunnen voor elk roosteritem een classificatie selecteren om het factureringstype voor die tijd op te geven.

Naar boven

Ik ben niet van plan roosters te gebruiken

U kunt de functie Rooster niet uitschakelen in Office Project Web Access. Geef in plaats daarvan uw teams de opdracht de pagina Rooster niet te gebruiken.

Ik wil de taakvoortgang van mijn ondernemingsprojecten bijhouden

Als u taakstatussen gebruikt, moet u bepalen via welke methode de gebruikers de voortgang van taken het beste kunnen rapporteren. De voortgang kan op drie manieren worden gerapporteerd:

 • Aantal gewerkte uren per dag of per week

 • Werkelijke hoeveelheid verricht werk en resterend werk

 • Percentage van werk voltooid

De taakvoortgang geeft de status van de taak in verhouding tot de voltooiing weer versus het aantal gewerkte uren (dit wordt bijgehouden op het rooster). Er is niet altijd sprake van een rechtstreekse correlatie tussen deze twee waarden.

Tip: Als u wilt bepalen welke taakstatusmethode u het beste kunt gebruiken, moet u uw rapportagebehoeften afwegen tegen de gevolgen die het invoeren van gegevens op uw teamleden heeft. Het aantal gewerkte uren per dag of per week biedt geschikte rapportinformatie, omdat u hiermee gedetailleerde informatie over de status bijhoudt en deze informatie regelmatig kunt vergelijken met de geplande status. Daar staat tegenover dat de gegevens nauwkeurig en regelmatig door de teamleden moeten worden ingevoerd. Als uw organisatie momenteel geen uren bijhoudt, kan dit een cultuurschok voor uw organisatie betekenen en wellicht op weerstand stuiten. De andere methoden bieden veel minder details, maar zorgen ook voor een minder grote cultuurschok en een minder zware belasting van de teamleden.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Microsoft Office Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×