Overzicht van gegevensverbindingen Office

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gegevens in uw programma kunt afkomstig zijn uit een externe gegevensbron, zoals een tekstbestand, een werkmap of een database. Deze externe gegevensbron is verbonden met uw programma via een gegevensverbinding, dat wil een set informatie die wordt beschreven hoe zeggen u de zoek- en meld u aan en toegang tot de externe gegevensbron. In de volgende secties wordt beschreven hoe externe gegevensverbindingen werk, hoe u de verbindingsgegevens deelt met andere toepassingen en gebruikers en hoe u toegang tot gegevens beter beveiligen.

Informatie over de basisbeginselen van gegevensverbindingen

De belangrijkste voordelen van het verbinding maken met externe gegevens is dat u deze gegevens regelmatig analyseren kunt herhaaldelijk zonder deze te kopiëren. Meerdere keren kopiëren van gegevens is een bewerking die tijdrovende en lastige worden kan.

Informatie over de databaseverbinding kan worden opgeslagen in een werkmap of een verbindingsbestand, zoals in een Office Gegevensverbindingsbestand ()-bestand () of in een gegevens bron naam (DSN)-bestand (DSN).

Als u wilt doen externe gegevens in het programma, moet u toegang tot de gegevens. Als de externe gegevensbron die u wilt openen, niet op uw lokale computer is, moet u mogelijk contact opnemen met de beheerder van de database voor een wachtwoord, gebruikersmachtiging of andere informatie over de databaseverbinding. Als de gegevensbron een database is, zorg dat de database niet is geopend in de modus exclusief. Als de gegevensbron een tekstbestand of een werkmap is, zorg er dan voor dat een andere gebruiker beschikt niet over het tekstbestand of de werkmap exclusieve toegang.

Veel gegevensbronnen worden ook een ODBC-stuurprogramma of de OLE DB-provider te coördineren de stroom van gegevens tussen uw programma, het verbindingsbestand en de gegevensbron vereist.

In het volgende diagram bevat een overzicht van de belangrijkste punten over gegevensverbindingen.

Verbinding maken met externe gegevens

1. Er zijn tal van gegevensbronnen die u verbinding met maken kunt: bestanden van Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel en tekst.

2. Aan elke gegevensbron is een ODBC-stuurprogramma of OLE DB-provider gekoppeld.

3. In een verbindingsbestand worden alle gegevens gedefinieerd die u nodig hebt om gegevens op te halen uit een gegevensbron.

4. De verbindingsgegevens worden vanuit een verbindingsbestand naar het programma gekopieerd.

Verbindingen voor het delen

Verbindingsbestanden zijn met name handig voor het delen van verbindingen op basis van consistente, verbindingen overzichtelijker maken, helpt bij de verbetering van de beveiliging en beheer van de gegevensbron vergemakkelijken. De beste manier om het delen van verbindingsbestanden is naar overbrengen op een veilige en vertrouwde locatie, zoals een netwerkmap of SharePoint bibliotheek, waar gebruikers het bestand kunnen lezen, maar alleen aangewezen gebruikers kunt deze verder wijzigen.

U kunt (Office Data Connection (ODC) bestanden) maken met behulp van Excel of met behulp van de Wizard Gegevensverbinding verbinding maken met nieuwe gegevensbronnen. Een ODC-bestand gebruikt aangepaste HTML en XML-codes voor de opslag van de verbindingsgegevens. U kunt eenvoudig bekijken of bewerken van de inhoud van het bestand in Excel.

U kunt verbindingsbestanden delen met andere gebruikers ze dezelfde toegang die u hebt toekennen aan een externe gegevensbron. Andere gebruikers niet hebben tot een gegevensbron instellen voor het openen van het verbindingsbestand, maar moet u mogelijk het ODBC-stuurprogramma of de OLE DB-provider die is vereist voor toegang tot de externe gegevens op hun computer installeren.

Informatie over Microsoft Data Access-onderdelen

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 is opgenomen in Windows Server 2003 en Windows XP SP2 en hoger. U kunt verbinding maken met en gebruiken van gegevens uit een grote verscheidenheid aan gegevensbronnen van relationele en niet-relationele met MDAC. U kunt verbinding maken met veel verschillende gegevensbronnen met behulp van Open Database Connectivity (ODBC)-stuurprogramma's of OLE DB providers. Kan zijn ingebouwd en verzonden door Microsoft of ontwikkeld door verschillende derden. Wanneer u Microsoft Office-installatie, worden extra ODBC-stuurprogramma's en OLE DB-providers toegevoegd aan uw computer.

Als u wilt zien van een volledige lijst van OLE DB-providers die op uw computer zijn geïnstalleerd, het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens uit een bestand met gegevenskoppeling weergeven en klik vervolgens op het tabblad Provider .

Als u wilt zien van een volledige lijst van ODBC-stuurprogramma's op uw computer is geïnstalleerd, het dialoogvenster ODBC-databasebeheerder weergeven en klik vervolgens op het tabblad stuurprogramma's .

U kunt ook ODBC-stuurprogramma's en OLE DB-providers van andere fabrikanten gebruiken om informatie uit andere bronnen dan Microsoft-gegevensbronnen, waaronder andere soorten ODBC en OLE DB-databases. Voor informatie over de installatie van deze ODBC-stuurprogramma's of OLE DB-providers, raadpleegt u de documentatie voor de database of neem contact op met de databaseleverancier van uw.

Met behulp van ODBC verbinding maken met gegevensbronnen

De volgende secties worden Open Database Connectivity (ODBC) uitgebreider.

De ODBC-architectuur

In de ODBC-architectuur verbindt een toepassing (zoals uw programma) naar de ODBC-stuurprogramma's, die weer gebruikmaakt van een specifiek ODBC-stuurprogramma (zoals de Microsoft SQL ODBC-stuurprogramma) verbinding maken met een gegevensbron (zoals een Microsoft SQL Server-database).

Informatie over de databaseverbinding definiëren

Ga als volgt te werk als u wilt verbinden met ODBC-gegevensbronnen:

  1. Zorg ervoor dat het juiste ODBC-stuurprogramma is geïnstalleerd op de computer waarop de gegevensbron.

  2. De naam van een gegevensbron (DSN) opgeven met behulp van de Gegevensbron voor de opslag van de verbindingsgegevens in het Windows-register of een DSN-bestand of met behulp van een verbindingsreeks in Microsoft Visual Basic-code te geven van de verbindingsgegevens rechtstreeks naar het ODBC stuurprogramma's.

    Als u wilt definiëren van een gegevensbron, open het Configuratiescherm, klikt u op systeem en beveiliging > ODBC-gegevensbronnen (32-bits) of ODBC-gegevensbronnen (64-bits).

    Voor meer informatie over de verschillende opties, klikt u op de knop Help in de dialoogvensters.

Computergegevensbronnen

Verbindingsinformatie gegevensbronnen van de computer opgeslagen in het Windows-register op een specifieke computer met een door de gebruiker gedefinieerde naam. U kunt gegevensbronnen machine op alleen de computer waarop deze zijn gedefinieerd. Er zijn twee soorten gegevensbronnen machine-gebruiker en systeem. Gegevensbronnen van de gebruiker kunnen worden gebruikt door alleen de huidige gebruiker en zijn zichtbaar voor alleen die gebruiker. Systeemgegevensbronnen kunnen worden gebruikt door alle gebruikers op een computer en zijn zichtbaar voor alle gebruikers op de computer. Een gegevensbron machine is vooral handig als u wilt extra beveiliging, omdat hiermee Zorg ervoor dat alleen gebruikers die zijn aangemeld een gegevensbron machine kunnen weergeven, en een gegevensbron machine door een externe gebruiker kan niet worden gekopieerd naar een andere computer.

Bestandsgegevensbronnen

Bestandsgegevensbronnen (ook wel DSN-bestanden) verbindingsinformatie opgeslagen in een tekstbestand, niet in het Windows-register en over het algemeen flexibeler te gebruiken dan machine gegevensbronnen. Bijvoorbeeld, kunt u de gegevensbron van een bestand kopiëren naar elke computer waarop het juiste ODBC-stuurprogramma, zodat uw toepassing kunt vertrouwen op consistente en nauwkeurige verbindingsgegevens wilt toevoegen aan alle computers die worden gebruikt. Of u kunt de gegevensbron van het bestand op één server plaatsen, delen tussen veel op het netwerk en eenvoudig verbindingsinformatie op één locatie.

Een gegevensbron van het bestand kan ook worden gegevensbronbestand. Een gegevensbronbestand bevindt zich op één computer en verwijst naar een gegevensbron machine. U kunt gegevensbronnen gegevensbronbestand bestand gebruiken voor toegang tot gegevensbronnen van de computer uit bestandsgegevensbronnen.

Naar boven

OLE DB verbinding maken met gegevensbronnen gebruiken

De volgende gedeelten wordt Object Linking and Embedding Database (OLE DB) uitgebreider beschreven.

De OLE DB-architectuur

In de OLE DB-architectuur, de toepassing die toegang heeft tot de gegevens heet een consument gegevens (zoals Publisher) en het programma waarmee systeemeigen toegang tot de gegevens heet een databaseprovider (zoals Microsoft OLE DB-Provider voor SQL Server).

Informatie over de databaseverbinding definiëren

Een Universal Data Link-bestand (.udl) bevat de verbindingsgegevens die een consument gegevens wordt gebruikt voor toegang tot een gegevensbron tot en met de OLE DB-provider van de gegevensbron. U kunt de verbindingsgegevens maken door een van de volgende manieren:

  • Gebruik het dialoogvenster Eigenschappen van de koppeling gegevens definiëren van een gegevenskoppeling voor een OLE DB-provider in de Wizard Gegevensverbinding.

  • Een leeg tekstbestand maken met een bestandstype .udl, en klikt u vervolgens het bestand, waarbij wordt weergegeven in het dialoogvenster Data Link-eigenschappen bewerken.

Naar boven

Toegang tot gegevens maken veiliger

Wanneer u verbinding met een externe gegevensbron maken of de gegevens te vernieuwen, is het belangrijk rekening houden met potentiële beveiligingskwesties en weten wat u kunt doen over deze beveiligingskwesties. Gebruik de volgende richtlijnen en aanbevolen procedures voor de beveiliging van uw gegevens.

Gegevensverbindingen opslaan op een vertrouwde locatie

Een gegevensverbindingsbestand bevat vaak een of meer query's met een gegevensbron. U vervangt u dit bestand, kunt een gebruiker met schadelijke bedoelingen ontwerpen van een query toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie en doorgeven aan andere gebruikers of andere schadelijke acties uitvoeren. Daarom moet u ervoor zorgen het volgende:

  • Het verbindingsbestand is geschreven door een betrouwbaar persoon.

  • Het verbindingsbestand op dat is beveiligd en dat het afkomstig is van een vertrouwde locatie.

Om beveiliging te verbeteren, verbindingen met externe gegevens zijn mogelijk niet beschikbaar is op uw computer. Als u wilt verbinding maken met gegevens als u een werkmap opent, moet u gegevensverbindingen activeren met behulp van de werkbalk Vertrouwenscentrum of door te zetten van de werkmap op een vertrouwde locatie.

Zie voor meer informatie, toevoegen, verwijderen, of een vertrouwde locatie wijzigen, toevoegen, verwijderen, of een vertrouwde uitgever weergevenen weergeven van Mijn opties en instellingen in het Vertrouwenscentrum.

Referenties gebruiken in een veilige manier

Meestal toegang krijgen tot een externe gegevensbron, moet referenties (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord) die worden gebruikt om de gebruiker te verifiëren. Zorg ervoor dat deze referenties op een veilige manier om u te worden verstrekt en dat u volgt niet per ongeluk geven aan anderen.

Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen. Zwakke wachtwoorden Combineer geen deze elementen. Een voorbeeld van een sterk wachtwoord is Y6dh! et5. Een voorbeeld van een zwakke wachtwoord is Huis27. Wachtwoorden moet 8 of meer tekens lang zijn. Een keer zinsdeel met 14 of meer tekens is het beter.

Het is zeer belangrijk dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

Geen aanmeldingsgegevens opslaan wanneer u verbinding met gegevensbronnen maken. Deze informatie kan worden opgeslagen als tekst zonder opmaak in de werkmap en het verbindingsbestand en een schadelijke gebruiker heeft toegang tot de informatie voor de beveiliging van de gegevensbron gevaar.

Gebruik de Windows-verificatie (ook wel een vertrouwde verbinding), die verbinding maken met SQL Server met behulp van een Windows-gebruikersaccount indien mogelijk. Wanneer een gebruiker verbinding via een Windows-gebruikersaccount maakt, SQL Server gebruikt informatie in het Windows-besturingssysteem voor het valideren van de naam van het account en wachtwoord. Voordat u de Windows-verificatie gebruiken kunt, moet een serverbeheerder de SQL-Server voor dit type verificatie configureren. Als Windows-verificatie niet beschikbaar is, kunt u geen aanmeldingsgegevens gebruikers op te slaan. Het is veiliger voor gebruikers om in te voeren hun aanmeldingsgegevens elke keer dat ze zich aanmelden.

Naar boven

Zie ook

De Wizard Gegevensverbinding gebruiken om gegevens te importeren in Publisher

De Wizard Gegevensverbinding gebruiken om gegevens te importeren in Word

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×