Overzicht van formulieren, formulierbesturingselementen en ActiveX-besturingselementen op een werkblad

Voorbeelden van werkbladformulieren Ja, het is waar. U kunt in Microsoft Excel geweldige formulieren maken zonder (veel) gebruik te maken van VBA-code (Microsoft Visual Basic for Applications). Door formulieren te gebruiken en de vele besturingselementen en objecten die u hieraan kunt toevoegen, kunt u de gegevensinvoer op de werkbladen sterk verbeteren en ook de wijze waarop de werkbladen worden weergegeven verbeteren.

In dit artikel

Wat is een formulier?

Typen Excel-formulieren

Wat is een formulier?

Een formulier, gedrukt of online, is een document dat is ontworpen met een gestandaardiseerde structuur en indeling, die het vastleggen, organiseren en bewerken van informatie eenvoudiger maken.

 • Gedrukte formulieren bevatten instructies, opmaak, labels en witruimte voor het invullen of typen van gegevens. U kunt Excel en de sjablonen in Excel gebruiken om gedrukte formulieren te maken.

  Raadpleeg de sectie Zie ook voor meer informatie over Excel-sjablonen.

 • Onlineformulieren bevatten dezelfde eigenschappen als gedrukte formulieren. Daarnaast bevatten onlineformulieren besturingselementen. Besturingselementen zijn objecten die gegevens weergeven of die het gemakkelijker maken voor de gebruiker om gegevens in te voeren of te bewerken, een actie uit te voeren of een selectie te maken. Over het algemeen maken besturingselementen formulieren gemakkelijker te gebruiken. Voorbeelden van veel voorkomende besturingselementen zijn onder meer keuzelijsten, keuzerondjes en opdrachtknoppen. Besturingselementen kunnen ook worden gebruikt om toegewezen macro's uit te voeren en om te reageren op bepaalde gebeurtenissen, zoals klikken met de muis, door code van Visual Basic for Applications (VBA) uit te voeren.

U kunt met Excel op verschillende manieren gedrukte formulieren of onlineformulieren maken.

Naar boven

Typen Excel-formulieren

U kunt in Excel verschillende typen formulieren maken: gegevensformulieren, werkbladen met Formulier- en ActiveX- besturingselementen en VBA UserForms. U kunt elk type formulier apart of in verschillende combinaties gebruiken om zo de oplossing te maken die aan uw eisen voldoet.

Gegevensformulier

Een gegevensformulier biedt een handige manier om een volledige rij gegevens in een bereik of tabel in te voeren of weer te geven, zonder horizontaal te hoeven schuiven. U zult ook waarschijnlijk vinden dat met een gegevensformulier de invoer van gegevens gemakkelijker is dan wanneer de gegevens kolom voor kolom moeten worden ingevoerd, zeker als er meer kolommen zijn dan op het scherm kunnen worden weergegeven. Gebruik een gegevensformulier als een eenvoudig formulier met tekstvakken die de kolomkopjes als labels gebruiken, voldoende is en u geen behoefte hebt aan geavanceerde of aangepaste formulierfuncties zoals een keuzelijst of kringveld.

Voorbeeld van een typisch gegevensformulier In Excel kan automatisch een meegeleverd gegevensformulier worden gegenereerd voor het opgegeven bereik of de opgegeven tabel. In het gegevensformulier worden automatisch de kolomkoppen als labels weergegeven in een afzonderlijk dialoogvenster. Naast elk label bevindt zich een leeg tekstvak waarin u de gegevens voor elke kolom kunt invoeren, voor maximaal 32 kolommen. In een gegevensformulier kunt u nieuwe rijen invoeren, rijen zoeken door te navigeren of (op basis van de celinhoud) rijen bijwerken en verwijderen. Als een cel een formule bevat, wordt het resultaat van de formule weergegeven in het gegevensformulier, maar kunt u de formule niet in het gegevensformulier wijzigen.

Naar boven

Werkblad met Formulier- en ActiveX-besturingselementen

Een werkblad is een type formulier waarmee u gegevens in het raster kunt invoeren en weergeven en werkbladen in Excel beschikken al over verschillende, meegeleverde, besturingselementachtige functies zoals opmerkingen en gegevensvalidatie. De cellen lijken op tekstvakken, waarin u op verschillende manieren gegevens kunt invoeren. Cellen worden vaak gebruikt als labels en door de hoogte en breedte van de cellen aan te passen of door cellen samen te voegen, kunt u een werkblad zo inrichten dat het lijkt op een eenvoudig formulier voor gegevensinvoer. Met de overige besturingselementachtige functies, zoals opmerkingen, hyperlinks, achtergrondafbeeldingen, gegevensvalidatie, voorwaardelijke opmaak, ingesloten grafieken en automatisch filteren, kunt u een werkblad zelfs laten lijken op een geavanceerd formulier.

Voor meer flexibiliteit kunt u besturingselementen en andere tekenobjecten toevoegen aan het tekenpapier van een werkblad en deze combineren en coördineren met de cellen in het werkblad. Zo kunt u bijvoorbeeld het besturingselement keuzelijst toevoegen zodat de gebruiker gemakkelijker een keuze kan maken uit een lijst met items. Of u kunt het besturingselement kringveld toevoegen zodat de gebruiker gemakkelijker een getal kan invoeren.

Omdat besturingselementen en objecten worden opgeslagen op het tekenpapier, kunt u de besturingselementen en objecten naast de bijbehorende tekst weergeven, onafhankelijk van de rij- en kolomranden en zonder de opmaak van een raster of gegevenstabel op uw werkblad te wijzigen. Vaak kunnen de meeste besturingselementen worden gekoppeld met cellen op het werkblad zonder dat er VBA-code nodig is om ze te laten functioneren. U kunt zelf de eigenschappen instellen die bepalen of een besturingselement zich vrij beweegt op het werkblad of dat dit samen met een cel wordt verplaatst, of vergroot of verkleind. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen dat een keuzelijst samen met de onderliggende cel wordt verplaatst als het bereik wordt gesorteerd. Als u echter liever hebt dat de keuzelijst altijd op dezelfde plaats wordt weergegeven, kan deze beter niet samen met de onderliggende cel worden verplaatst.

Excel beschikt over twee typen besturingselementen: Formulierbesturingselementen en ActiveX-besturingselementen. Naast de groepen besturingselementen kunt u ook objecten toevoegen uit Hulpmiddelen voor tekenen, zoals AutoVormen, WordArt, SmartArt-afbeeldingen of tekstvakken.

In de volgende secties worden deze besturingselementen en tekenobjecten beschreven en wordt gedetailleerder toegelicht hoe u deze besturingselementen en objecten kunt gebruiken.

Naar boven

Formulierbesturingselementen

Formulierbesturingselementen zijn de oorspronkelijke besturingselementen die compatibel zijn met eerdere versies van Excel, vanaf Excel versie 5.0. Formulierbesturingselementen zijn ook ontworpen voor gebruik op XLM-macrobladen.

U maakt gebruik van Formulierbesturingselementen voor eenvoudige verwijzingen naar of interactie met gegevens in cellen, zonder VBA-code te hoeven gebruiken, en voor het toevoegen van besturingselementen aan grafiekbladen. Nadat u bijvoorbeeld het besturingselement keuzelijst hebt toegevoegd aan een werkblad en dit hebt gekoppeld aan een cel, kunt u een numerieke waarde retourneren voor de huidige positie van het geselecteerde item in het besturingselement. Vervolgens kunt u die numerieke waarde samen met de functie INDEX gebruiken om verschillende items in de lijst te selecteren.

U kunt macro's ook uitvoeren met behulp van formulierbesturingselementen. U kunt een bestaande macro koppelen aan een besturingselement of een nieuwe macro opnemen. Als een gebruiker van het formulier op het besturingselement klikt, wordt de macro uitgevoerd.

Deze besturingselementen kunnen echter niet worden toegevoegd aan UserForms, waarmee gebeurtenissen worden bestuurd, of worden gewijzigd om scripts op webpagina's uit te voeren.

Overzicht van formulierbesturingselementen

Knopnaam

Voorbeeld

Beschrijving

Knopafbeelding

Label

voorbeeld van een formulierbesturingselement label

Geeft aan wat het doel van een cel of het tekstvak is of bevat beschrijvende tekst (zoals titels, bijschriften of afbeeldingen) of korte instructies.

Knopafbeelding

Groepsvak

Voorbeeld van een besturingselement Groepsvak van de werkbalk Formulieren

Verwante besturingselementen worden gegroepeerd weergegeven in een rechthoekige eenheid met een optioneel label. Keuzerondjes, selectievakjes of andere verwante items worden typisch zo gegroepeerd.

Knopafbeelding

Knop

voorbeeld van een besturingselement knop van de werkbalk formulieren

Hiermee wordt een macro uitgevoerd die een actie uitvoert wanneer een gebruiker op de knop klikt. Een knop wordt ook wel een drukknop genoemd.

Knopafbeelding

Selectievakje

Voorbeeld van een besturingselement Selectievakje van de werkbalk Formulieren

Hiermee wordt een waarde in- of uitgeschakeld waarmee een tegengestelde en ondubbelzinnige keuze wordt aangegeven. U kunt meerdere selectievakjes op een werkblad of in een groepsvak plaatsen. Een selectievakje kan zich in één van drie verschillende toestanden bevinden: geselecteerd (ingeschakeld), leeg (uitgeschakeld) en gemengd, wat een combinatie is van de aan/uittoestand (zoals in een meervoudige selectie).

Knopafbeelding

Keuzerondje

voorbeeld van een besturingselement keuzerondje van de werkbalk formulieren

Hiermee wordt een keuze uit een beperkte verzameling, elkaar uitsluitende mogelijkheden geboden; een keuzerondje maakt meestal deel uit van een groepsvak of een kader. Een keuzerondje kan zich in één van drie toestanden bevinden: geselecteerd (ingeschakeld), leeg (uitgeschakeld) en gemengd, wat een combinatie is van de aan/uittoestand (zoals in een meervoudige selectie).

Knopafbeelding

Keuzelijst

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Keuzelijst

In een keuzelijst worden een of meer tekstitems weergegeven waaruit een gebruiker een keuze kan maken. U kunt een keuzelijst gebruiken voor het weergeven van grote hoeveelheden keuzemogelijkheden met uiteenlopende aantallen of inhoud. Er zijn drie soorten keuzelijsten:

 • In een keuzelijst met enkelvoudige selectie kunt u slechts één mogelijkheid kiezen. In dit geval lijkt een keuzelijst op een groep keuzerondjes, met dat verschil dat een keuzelijst efficiënter kan omgaan met een groot aantal items.

 • In een keuzelijst met meervoudige selectie kunt u één keuze of een aaneengesloten aantal (aangrenzende) keuzemogelijkheden kiezen.

 • In een keuzelijst met uitgebreide selectie kunt u één mogelijkheid, aaneengesloten keuzemogelijkheden of niet-aaneengesloten (of losse) keuzemogelijkheden kiezen.

Knopafbeelding

Keuzelijst met invoervak

Voorbeeld van een formulierbesturingselement Keuzelijst met invoervak

In een keuzelijst met invoervak worden een tekstvak en een keuzelijst gecombineerd om een vervolgkeuzelijst te maken. Een keuzelijst met invoervak is compacter dan een keuzelijst, maar in een keuzelijst met invoervak moet de gebruiker eerst op de vervolgkeuzepijl klikken om de lijst met items weer te geven. Gebruik een keuzelijst met invoervak om de gebruiker de mogelijkheid te geven een vermelding te typen of slechts één item uit een lijst te kiezen. In het besturingselement wordt de huidige waarde in het tekstvak weergegeven, ongeacht de manier waarop deze waarde is ingevoerd.

Knopafbeelding

Schuifbalk

Voorbeeld van een besturingselement Schuifbalk van de werkbalk Formulieren

U kunt door een reeks waarden schuiven door op de schuifpijlen te klikken of het schuifblokje te verslepen. Daarnaast kunt u door een pagina (een vooraf gedefinieerd interval) schuiven door op het gebied tussen het schuifblokje en een van de schuifpijlen te klikken. Een gebruiker kan meestal ook een waarde in een bijbehorende cel of tekstvak typen.

Knopafbeelding

Kringveld

Voorbeeld van een besturingselement Kringveld van de werkbalk Formulieren

Hiermee verhoogt of verlaagt u een waarde, zoals een getal, een tijd of een datum. Als u de waarde wilt verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; als u de waarde wilt verlagen, klik op de pijl-omlaag. Meestal kan de gebruiker ook rechtstreeks een tekstwaarde typen in een bijbehorende cel of een bijbehorend tekstvak.

Opmerking : De volgende besturingselementen zijn niet beschikbaar in werkmappen in Excel 2010. Deze besturingselementen kunnen alleen worden gebruikt in dialoogbladen uit Excel versie 5.0.

Knopnaam

Knopafbeelding Tekstveld

Knopafbeelding Keuzelijst met invoervak

Knopafbeelding Vervolgkeuzelijst met invoervak

Knopafbeelding Dialoogvenster Uitvoeren

Naar boven

ActiveX-besturingselementen

ActiveX-besturingselementen kunnen op werkbladformulieren, met of zonder VBA-code, en op VBA UserForms worden gebruikt. Over het algemeen gebruikt u ActiveX-besturingselementen wanneer u flexibelere ontwerpmogelijkheden nodig hebt dan door Formulierbesturingselementen worden geboden. ActiveX-besturingselementen hebben uitgebreide eigenschappen waarmee u het uiterlijk, het gedrag, de lettertypen en andere kenmerken kunt aanpassen.

U kunt ook verschillende gebeurtenissen laten uitvoeren als er een interactie plaatsvindt met een ActiveX-besturingselement. Zo kunt u bijvoorbeeld verschillende acties laten uitvoeren, afhankelijk van welke keuze een gebruiker maakt in een keuzelijst of u kunt een query laten uitvoeren op een database om een keuzelijst met invoervak opnieuw te vullen met items als een gebruiker op een knop klikt. U kunt ook macro's schrijven die reageren op gebeurtenissen die zijn gekoppeld aan ActiveX-besturingselementen. Als er een interactie plaatsvindt tussen een gebruiker van het formulier en het besturingselement, wordt uw VBA-code uitgevoerd en worden alle gebeurtenissen die bij dat besturingselement horen verwerkt.

Uw computer bevat ook ActiveX-besturingselementen die door Excel en andere programma's zijn geïnstalleerd zoals Kalenderbesturingselement 12.0 en Windows Media Player.

Belangrijk : Niet alle ActiveX-besturingselementen kunnen direct op werkbladen worden gebruikt. Sommige besturingselementen kunnen alleen worden gebruikt in UserForms van Visual Basic for Applications (VBA). Als u probeert om een van deze specifieke ActiveX-besturingselementen aan een werkblad toe te voegen, wordt in Excel de melding "Kan object niet invoegen." weergegeven.

ActiveX-besturingselementen kunnen ook niet worden toegevoegd aan grafiekbladen vanuit de gebruikersinterface of aan XLM-macrobladen. U kunt bovendien niet een macro rechtstreeks aan een ActiveX-besturingselement toewijzen, zoals u dat bij Formulierbesturingselementen wel kunt.

Overzicht van ActiveX-besturingselementen

Knopnaam

Voorbeeld

Beschrijving

Knopafbeelding

Selectievakje

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Selectievakje

Hiermee wordt een waarde in- of uitgeschakeld waarmee een tegengestelde en ondubbelzinnige keuze wordt aangegeven. U kunt meerdere selectievakjes tegelijkertijd op een werkblad of in een groepsvak plaatsen. Een selectievakje kan zich in één van drie verschillende toestanden bevinden: geselecteerd (ingeschakeld), leeg (uitgeschakeld) en gemengd, wat een combinatie is van de aan/uittoestand (zoals in een meervoudige selectie).

Knopafbeelding

Tekstvak

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Tekstvak

Hiermee kunt u aan een cel gebonden tekst of gegevens weergeven, typen of bewerken in een rechthoekig vak. Een tekstvak kan ook een statisch tekstveld zijn waarin alleen-lezengegevens worden weergegeven.

Knopafbeelding

Opdrachtknop

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Opdrachtknop

Hiermee wordt een macro uitgevoerd die een actie uitvoert wanneer een gebruiker op de knop klikt. Een opdrachtknop wordt ook wel een knop of drukknop genoemd.

Knopafbeelding

Keuzerondje

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Keuzerondje

Hiermee wordt een keuze uit een beperkte verzameling, elkaar uitsluitende mogelijkheden geboden; een keuzerondje maakt meestal deel uit van een groepsvak of een kader. Een keuzerondje kan zich in één van drie toestanden bevinden: geselecteerd (ingeschakeld), leeg (uitgeschakeld) en gemengd, wat een combinatie is van de aan/uittoestand (zoals in een meervoudige selectie).

Knopafbeelding

Keuzelijst

voorbeeld van een activex-besturingselement keuzelijst

In een keuzelijst worden een of meer tekstitems weergegeven waaruit een gebruiker een keuze kan maken. U kunt een keuzelijst gebruiken voor het weergeven van grote hoeveelheden keuzemogelijkheden met uiteenlopende aantallen of inhoud. Er zijn drie soorten keuzelijsten:

 • In een keuzelijst met enkelvoudige selectie kunt u slechts één mogelijkheid kiezen. In dit geval lijkt een keuzelijst op een groep keuzerondjes, met dat verschil dat een keuzelijst efficiënter kan omgaan met een groot aantal items.

 • In een keuzelijst met meervoudige selectie kunt u één keuze of een aaneengesloten aantal (aangrenzende) keuzemogelijkheden kiezen.

 • In een keuzelijst met uitgebreide selectie kunt u één mogelijkheid, aaneengesloten keuzemogelijkheden of niet-aaneengesloten (of losse) keuzemogelijkheden kiezen.

Knopafbeelding

Keuzelijst met invoervak

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Keuzelijst met invoervak

In een keuzelijst met invoervak worden een tekstvak en een keuzelijst gecombineerd om een vervolgkeuzelijst te maken. Een keuzelijst met invoervak is compacter dan een keuzelijst, maar in een keuzelijst met invoervak moet de gebruiker eerst op de vervolgkeuzepijl klikken om de lijst met items weer te geven. Gebruik een keuzelijst met invoervak om de gebruiker de mogelijkheid te geven een vermelding te typen of slechts één item uit een lijst te kiezen. In het besturingselement wordt de huidige waarde in het tekstvak weergegeven, ongeacht de manier waarop deze waarde is ingevoerd.

Knopafbeelding

Wisselknop

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Wisselknop

Geeft een toestand aan, zoals Ja/Nee of een modus, zoals Aan/Uit. De knop wisselt tussen een ingeschakelde en uitgeschakelde status als een gebruiker erop klikt.

Knopafbeelding

Kringveld

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Kringveld

Hiermee verhoogt of verlaagt u een waarde, zoals een getal, een tijd of een datum. Als u de waarde wilt verhogen, klikt u op de pijl-omhoog; als u de waarde wilt verlagen, klik op de pijl-omlaag. Meestal kan de gebruiker ook een tekstwaarde typen in een bijbehorende cel of een bijbehorend tekstvak.

Knopafbeelding

Schuifbalk

voorbeeld van een activex-besturingselement schuifbalk

U kunt door een reeks waarden schuiven door op de schuifpijlen te klikken of het schuifblokje te verslepen. Daarnaast kunt u door een pagina (een vooraf gedefinieerd interval) schuiven door op het gebied tussen het schuifblokje en een van de schuifpijlen te klikken. Een gebruiker kan meestal ook een waarde in een bijbehorende cel of tekstvak typen.

Knopafbeelding

Label

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Label

Geeft aan wat het doel van een cel of het tekstvak is, bevat beschrijvende tekst (zoals titels, bijschriften of afbeeldingen) of verschaft korte instructies.

Knopafbeelding

Afbeelding

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Afbeelding

Hiermee sluit u een afbeelding in zoals een bitmap, JPEG of GIF.

Besturingselement Frame

Voorbeeld van een ActiveX-besturingselement Groepsvak

Een rechthoekig object met een optioneel label waarin verwante besturingselementen gegroepeerd worden weergegeven. Keuzerondjes, selectievakjes of andere verwante items worden typisch gegroepeerd in een besturingselement Frame.

Opmerking : Het ActiveX-besturingselement Frame is niet beschikbaar in de sectie ActiveX-besturingselementen van de opdracht Invoegen. U kunt het besturingselement echter kiezen in het dialoogvenster Meer besturingselementen door Microsoft Forms 2.0 Frame te selecteren.

Knopafbeelding

Meer besturingselementen

Hiermee geeft u een lijst met extra ActiveX-besturingselementen op uw computer weer die u aan een aangepast formulier kunt toevoegen, zoals Kalenderbesturingselement 12.0 en Windows Media Player. In dit dialoogvenster kunt u tevens een aangepast besturingselement registreren.


Naar boven

Objecten van hulpmiddelen voor tekenen

Voorbeelden van vormen Mogelijk wilt u ook SmartArt-afbeeldingen, vormen, WordArt en tekstvakken opnemen in uw formulier. U kunt deze objecten vergroten, verkleinen, draaien, spiegelen, kleuren en combineren om nog complexere vormen te maken. Wanneer u tekst rechtstreeks in een vorm- of tekstvakobject typt, wordt de tekst onderdeel van het desbetreffende object: als u het object draait of spiegelt, draait of spiegelt de tekst mee. In tegenstelling tot ActiveX-besturingselementen kunt u verschillende kenmerken, zoals tekengrootte en tekenstijl, toekennen aan afzonderlijke woorden en tekens in het object. Ook kunt u macro's toewijzen aan deze objecten en er hyperlinks aan toevoegen. U kunt zelfs tekst in een vorm- of tekstvakobject koppelen aan een werkbladcel en in deze objecten bijgewerkte waarden dynamisch weergeven.

Naar boven

Werken met besturingselementen en objecten op het werkbladformulier

Nadat u formulieren en ActiveX-objecten hebt toegevoegd aan een werkbladformulier, zult u meestal de besturingselementen verder willen aanpassen en op verschillende manieren willen indelen om een gebruiksvriendelijk formulier met een goed ontwerp te maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan onder andere de volgende taken:

 • De weergave van rasterlijnen besturen bij uw werkzaamheden met de besturingselementen en beslissen of de rasterlijnen voor de gebruiker moeten worden weergegeven op het uiteindelijke werkbladformulier.

 • Besturingselementen selecteren en de selectie hiervan opheffen, om eigenschappen op te kunnen geven of verdere aanpassingen te kunnen verrichten.

 • Tekst in besturingselementen bewerken, zoals bijschriften of labels.

 • Besturingselementen groeperen, kopiëren, verplaatsen en uitlijnen om de indeling van het werkbladformulier te verbeteren.

 • De grootte van besturingselementen aanpassen en besturingselementen opmaken om het gewenste uiterlijk te verkrijgen.

 • Besturingselementen plaatsen ten opzichte van of schalen met cellen.

 • Besturingselementen en gekoppelde cellen beveiligen overeenkomstig uw specifieke vereisten voor gegevensbeveiliging.

 • Instellen of besturingselementen al dan niet worden afgedrukt wanneer het werkbladformulier wordt afgedrukt.

 • Ongebruikte besturingselementen verwijderen.

U kunt werkbladformulieren ontwerpen met of zonder celrasterlijnen op de achtergrond. U kunt bijvoorbeeld celrasterlijnen uitschakelen en vervolgens alle cellen opmaken met dezelfde kleur of hetzelfde patroon, of u kunt zelfs een afbeelding gebruiken als achtergrond voor het werkblad. Als u de rasterlijnen wilt verbergen of weergeven, gaat u naar het tabblad Beeld en schakelt u het selectievakje Rasterlijnen in de groep Weergeven/verbergen in of uit.

Raadpleeg de sectie Zie ook van dit onderwerp voor meer informatie.

Naar boven

Vaststellen welke typen besturingselementen het werkblad bevat

Omdat er drie verschillende typen besturingselementen en objecten zijn die u elk op een unieke manier kunt wijzigen, kunt u mogelijk niet direct zien welk type besturingselement u voor u hebt. U kunt zien welk type besturingselement (Formulier of ActiveX) het is, door het besturingselement te selecteren en met de rechtermuisknop hierop te klikken, en door vervolgens het snelmenu voor het besturingselement weer te geven:

 • Als het snelmenu de opdracht Eigenschappen bevat, is het besturingselement een ActiveX-besturingselement en werkt u in de ontwerpmodus.

 • Als het snelmenu de opdracht Macro toewijzen bevat, is het besturingselement een formulierbesturingselement.

  Tip : Als u het juiste snelmenu voor het groepsvak (een formulierbesturingselement) wilt weergeven, moet u ervoor zorgen dat u de omtrek en niet het binnenste van het groepsvak selecteert.

 • Als het snelmenu de opdracht Tekst bewerken bevat, is het item een tekenobject.

Naar boven

UserForms van VBA

Als u wilt beschikken over maximale flexibiliteit, kunt u UserForms maken: dit zijn aangepaste dialoogvensters, die gewoonlijk een of meer ActiveX-besturingselementen bevatten. U kunt UserForms beschikbaar maken vanuit VBA-programmacode die u opstelt in de Visual Basic Editor. Voor het maken van een UserForm voert u de volgende globale stappen uit:

 1. Voeg een UserForm-object in het VBAProject van uw werkmap in. U opent het VBAProject van een werkmap door eerst de Visual Basic Editor weer te geven (druk op ALT+F11) en vervolgens in het menu Invoegen in de Visual Basic Editor op UserForm te klikken.

 2. Schrijf een procedure om het UserForm-object weer te geven.

 3. Voeg ActiveX-besturingselementen toe.

 4. Wijzig eigenschappen voor de ActiveX-besturingselementen.

 5. Schrijf gebeurtenisafhandelingsprocedures voor de ActiveX-besturingselementen.

Door UserForms te gebruiken kunt u ook gebruikmaken van geavanceerde fomulierfunctionaliteit, zoals het via programmering toevoegen van afzonderlijke keuzerondjes voor alle letters van het alfabet of het toevoegen van selectievakjes voor de verschillende items in een uitgebreide lijst met datums en getallen.

Voordat u een UserForm maakt, kunt u het beste kijken of er geen ingebouwde dialoogvensters zijn die vanuit Excel beschikbaar zijn die mogelijk aan uw vereisten voldoen. Hierbij kunt u denken aan de VBA-functies InputBox en MsgBox, de Excel-methode InputBox, GetOpenFilename, GetSaveAsFilename en het object Dialogs van het object Application, dat alle ingebouwde Excel-dialoogvensters bevat.

Zie het Help-onderwerp Help-informatie opvragen over het gebruik van de Visual Basic Editor en het Microsoft Office Excel Developer Center voor meer informatie.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×