Overzicht van e-mailprofielen in Outlook

Een e-mailprofiel wordt samengesteld uit e-mailaccounts, gegevensbestanden en informatie over de locatie waar de e-mail is opgeslagen. Profielen in Microsoft Outlook zijn vergelijkbaar met identiteiten in Outlook Express.

In dit artikel

Wat is een e-mailprofiel?

Eén profiel gebruiken

Een profiel aanpassen

Meerdere profielen gebruiken

Maak een nieuw profiel

Outlook zodanig configureren dat altijd hetzelfde profiel wordt gebruikt

Outlook zodanig configureren dat u bij het opstarten een profiel kunt kiezen

Afbeelding

Wat is een e-mailprofiel?

E-mailprofielen worden in Outlook gebruikt om te bepalen welke e-mailaccounts u gebruikt en waar de gegevens voor de accounts zijn opgeslagen. Een profiel geeft Outlook de volgende informatie:

 • Welke accountgegevens moeten worden gebruikt     Deze gegevens bestaan uit de gebruikersnaam, de weergavenaam, de naam van de e-mailserver en het wachtwoord voor uw account bij uw internetprovider.

 • Waar de e-mailgegevens worden bezorgd en opgeslagen     In Outlook worden gegevens op de e-mailserver of in een PST-bestand op uw computer bezorgd en opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit regels, berichten, contactpersonen, agenda's, notities, taken, logboeken, zoekmappen en andere instellingen.

E-mailprofielen in Outlook worden in het Windows-register opgeslagen. Als Outlook wordt gestart, worden de gegevens uit het register opgehaald.

Opmerking   U gebruikt het pictogram E-mail in het Configuratiescherm om toegang te krijgen tot de opties voor het configureren van e-mailprofielen in Outlook. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

Als u Outlook voor de eerste keer uitvoert, helpt de wizard Startinstellingen u bij het maken van een nieuw profiel. Het profiel dat u dan hebt gemaakt, wordt iedere keer als u Outlook opstart geactiveerd. De meeste mensen gebruiken slechts één profiel. Soms is het echter handig om meerdere profielen te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een profiel gebruiken voor uw zakelijke e-mail en een ander profiel voor uw persoonlijke e-mail. Als meerdere mensen gebruikmaken van dezelfde computer, kunnen de accounts en instellingen voor iedereen in afzonderlijke profielen worden opgeslagen.

U kunt geen wachtwoorden gebruiken om profielen in Outlook te beveiligen. Als u wilt dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens in Outlook, moet u een gebruikersaccount met wachtwoord in Windows gebruiken.

Belangrijk   Overschakelen tussen profielen is niet mogelijk als Outlook is geactiveerd.

Een basisprofiel bestaat uit een of meer e-mailaccounts en een opslagbestand. Privé-personen gebruiken doorgaans een internet-e-mailaccount, zoals een POP3-account, terwijl zakelijke gebruikers vaak een Microsoft Exchange-e-mailaccount gebruiken. U kunt desgewenst andere typen accounts (zoals IMAP4- en HTTP-accounts) aan ieder type account toevoegen. Dit geldt ook voor extra opslagbestanden (zoals het bestand Archive.pst voor het bewaren van oude berichten). Soms kunt u bovendien extra services gebruiken, zoals een faxservice of externe adresboeken.

Opmerking   Een profiel kan meerdere internet-e-mailaccounts bevatten, maar slechts één Exchange-account.

Naar boven

Eén profiel gebruiken

De meeste mensen hebben aan één profiel voldoende. Als u Outlook voor het eerst uitvoert, wordt het eerste profiel automatisch gemaakt. Dit profiel krijgt de naam 'Outlook'. Als u Outlook start, wordt dit profiel automatisch uitgevoerd. Als u e-mailaccounts toevoegt of uw e-mailaccount wijzigt, of als u een extra PST-bestand gaat gebruiken, past u uw profiel aan. U kunt uw profiel op ieder moment aanpassen, maar u kunt de naam van een profiel niet wijzigen nadat het profiel is gemaakt.

Naar boven

Een profiel aanpassen

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Microsoft Windows Vista    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   Dubbelklik in de klassieke weergave op E-mail.

 3. Het pictogram E-mail is pas beschikbaar als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma ten minste eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  E-mailinstellingen

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op E-mailaccounts als u een e-mailaccount wilt toevoegen.

  • Klik op Gegevensbestanden als u de opties van Outlook voor het opslaan van gegevens wilt wijzigen.

  • Klik op Profielen weergeven om de lijst met bestaande profielen weer te geven.

Naar boven

Meerdere profielen gebruiken

In de volgende situaties hebt u wellicht meerdere e-mailaccounts nodig:

 • Als u Outlook op een computer gebruikt die u met anderen deelt    
  Als u bijvoorbeeld voor uzelf en uw partner afzonderlijke e-mailaccounts hebt gemaakt, kunt u beiden een ander profiel gebruiken. Voor beide profielen geeft u dan de juiste account op en definieert u de gewenste instellingen.

 • Als u met meerdere Exchange-e-mailaccounts werkt    

Als u meerdere profielen nodig hebt, kunt u die op elk gewenst moment maken en vervolgens kunt u de gewenste accounts en instellingen aan de profielen toevoegen. Als u naar een ander profiel overschakelt, schakelt u over naar andere e-mailaccounts en instellingen die in een Outlook-sessie beschikbaar zijn.

Naar boven

Maak een nieuw profiel

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Microsoft Windows Vista    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   In de klassieke weergave dubbelklikt u op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   In de klassieke weergave dubbelklikt u op E-mail.

 3. Het pictogram E-mail wordt alleen weergegeven als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma minstens eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  E-mailinstellingen

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik op Toevoegen.

 6. Typ een naam voor het profiel en klik vervolgens op OK.

  Nieuw profiel

 7. Een e-mailaccount toevoegen die u in uw profiel kunt gebruiken door de aanwijzingen op het scherm op te volgen.

Naar boven

Outlook zodanig configureren dat altijd hetzelfde profiel wordt gebruikt

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Microsoft Windows Vista    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   In de klassieke weergave dubbelklikt u op E-mail.

  • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

   Opmerking   In de klassieke weergave dubbelklikt u op E-mail.

 3. Het pictogram E-mail wordt alleen weergegeven als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma minstens eenmaal hebt uitgevoerd.

  Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

  E-mailinstellingen

 4. Klik op Profielen weergeven.

 5. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Office Outlook op Altijd dit profiel gebruiken en selecteer het gewenste profiel uit de lijst.

  Dialoogvenster E-mailinstellingen

Naar boven

Outlook zodanig configureren dat u bij het opstarten een profiel kunt kiezen

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Ga op een van de volgende manieren te werk:

   • Microsoft Windows Vista    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

    Opmerking   In de klassieke weergave dubbelklikt u op E-mail.

   • Microsoft Windows XP    Klik op Gebruikersaccounts en vervolgens op E-mail.

    Opmerking   In de klassieke weergave dubbelklikt u op E-mail.

  • Het pictogram E-mail wordt alleen weergegeven als u Outlook hebt geïnstalleerd en het programma minstens eenmaal hebt uitgevoerd.

 3. Het dialoogvenster E-mailinstellingen verschijnt.

 4. E-mailinstellingen

 5. Klik op Profielen weergeven.

 6. Klik onder Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Office Outlook op Te openen profiel opgeven.

  Dialoogvenster E-mail

 7. Als u Outlook start, klikt u in de lijst Profielnaam op de naam van het gewenste profiel.

  Dialoogvenster Profiel kiezen

Tip   Als u meerdere profielen gebruikt, is er meestal één profiel dat u het vaakst gebruikt. Als u de optie Te openen profiel opgeven gebruikt, kunt u Outlook zodanig configureren dat dat profiel altijd in de lijst Profielnaam wordt geselecteerd. Om dat profiel te gebruiken hoeft u dan alleen maar op OK te klikken:

 1. Klik in het dialoogvenster Profiel kiezen in de lijst Profielnaam op de naam van het profiel dat automatisch moet worden geselecteerd.

 2. Klik op Opties en schakel vervolgens onder Opties het selectievakje Als standaardprofiel instellen in.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen